Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Про підсумки роботи із здібними та

Про підсумки роботи із здібними таВІДДІЛ ОСВІТИ

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ГЛАНИШІВСЬКЕ нво «ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ—ДНЗ»

08413, с. Гланишів, Жовтнева, 22, тел.: 045-67-2-93-39, E-mail: Z-glanish@ yandex.ua
НАКАЗ
10.09.2014 року №___

Про підсумки роботи із здібними та


обдарованими учнями

у 2013-2014 навчальному році та

організацію роботи з обдарованою

учнівською молоддю

у 2014-2015 навчальному році
На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 року №927/2010 “Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді”, “Заходів щодо виконання положень Київської обласної програми "Обдарована дитина" в Переяслав-Хмельницькому районі на 2003-2012 роки”, затверджених рішенням сьомої сесії Переяслав-Хмельницької районної ради XXIV скликання від 18.07.2003 року № 66-07-XXIV, Програми розвитку системи освіти Переяслав-Хмельницького району на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької районної ради від 26.05.2011 року №90-6-VІ (проекту "Обдарована дитина"), з метою збереження і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, підтримки талановитої молоді, створення умов для розвитку її інтересів, схильностей, природних обдарувань, підтримки творчої праці вчителів в 2013-2014 навчальному році в школі проводилася цілеспрямована системна робота.

Удосконаленню системи пошуку обдарованих дітей сприяла і робота по введенню поглибленого вивчення української мови та літератури 8-9 клас та 10-11 класів з філологічним профілем навчання, забезпеченню 100% використання варіативної складової навчальних планів (курси за вибором, факультативи, індивідуальні консультації), виділено 5 годин для проведення гурткової роботи.

Науково-методичне забезпечення розвитку обдарованості включає цілу низку напрямків діяльності педагогічних працівників різного рівня.

Одним з таких напрямків є забезпечення науково-педагогічного та психологічного супроводу роботи вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.

Задля якісної координаційної роботи в школі створено:

 • методичний банк даних перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів школи ;

 • банк даних електронних навчально-методичних комплектів системи підготовки учнів до інтелектуальних змагань, розроблених творчими групами освітян Київщини;

 • банк даних авторських та адаптованих програм з даної проблеми, розроблених освітянами Переяславщини, особливої уваги з яких заслуговують програми, розроблені вчителем-методистом географії Гланишівського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Опексенко Т.І.

З метою забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання обдарованих дітей необхідно активізувати роботу по розробці й апробації, адаптації й модифікації навчальних програм щодо виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей та здібної учнівської молоді, методичних та навчальних матеріалів роботи з ними.

Базовим блоком у роботі із здібними та обдарованими дітьми є створення найсприятливіших умов для їх розвитку і самореалізації.

Тому, цей блок має більш розвинуту структуру, яка складається з кількох підсистем:

 • предметні олімпіади,

 • конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України,

 • інтелектуальні ігри,

 • інтелектуальні та творчі конкурси,

 • Міжнародні та Всеукраїнські інтерактивні конкурси.

Удосконалити навчально-виховний процес з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні і міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагають різні активні сучасні форми роботи : предметні тижні і декади, свято знавців та ерудитів, аукціони, турніри.

Будь-яка робота повинна мати свій результат. Результативністю роботи педагогічного колективу, кожного вчителя є рівень навчальних досягнень учнів в урочній та позаурочній роботі, якісним показником роботи закладів освіти з обдарованими дітьми є результативність виступу учнів на предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах різних рівнів. Високий рівень навчально – виховного процесу підтвердився результатами шкільних, районних, обласних олімпіад, спортивних та мистецьких конкурсів. Учні школи отримали дипломи ІІІ ступеня: зі світової літератури та географії та біології (Авраменко Алла –8 клас); економіки та фізики (Джахая Яна – 9 клас); з біології та образотворчого мистецтва (Журавська Ліна – 9 клас ); з економіки, образотворчого мистецтва та німецької мови (Хобта Анастасія – 10 клас); з географії (Слабинська Юлія – 9 клас); з образотворчого мистецтва (Данилевич Анна- 10 клас); з економіки (Авраменко Вадим -11 клас); з німецької мови (Савчук Микода – 11 клас). Орел Андрій – учень 7 класу - нагороджений дипломом І ступеня за зайняте І місце зі світової літератури; дипломом ІІ ступеня за зайняте ІІ місце з хімії та дипломом ІІІ ступеня за ІІІ місце з фізики.

Учні школи взяли активну участь:

 • у Міжнародному конкурсі імені П.Яцика і оримали перемогу: ІІІ місце в районі – Орел Андрій –7 клас;

 • у Всеукраїнському конкурсі «Кенгуру» і оримали сертифікати високого та достатнього рівня – 6 учнів;

 • у конкурсі «Послання Кобзарю» (Слабинська Юлія – 9 клас – ІІ місце)

 • у конкурсі малюнків «Афганістан очима дітей» (Хобта Анастасія та Борисов Ігор – І місця)

 • у Всеукраїнському конкурсі «Орлятко» з німецької мови – 6 учнів

 • у Всеукраїнському конкурсі «Соняшник» - 8 учнів

 • у Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус» - 14 учнів; диплом ІІ ступеня отримав Сахно Борис – 7 клас

 • у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвич» - Слабинський Сергій Анатолійович - 3 клас.

 • у Всеукраїнському конкурсі з інформатики «Бобер» - 4 учні.


Моніторингові дослідження дають можливість в подальшому проектувати роботу з пошуку, розвитку, навчання і виховання обдарованої учнівської молоді.

Виходячи з вище зазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план роботи з обдарованими учнями на 2014-2015 навчальний рік (додаток №1).

2. Забезпечити виконання Плану класоводами, класними керівниками, вчителями предметниками.

3. Призначити керівником наукового товариства учнів вчителя фізики та математики, вчителя - методиста Опанасенко М.І.
4. З метою організації цілеспрямованої роботи та для здійснення керівництва діяльністю обдарованих учнів, призначити керівниками секцій педагогів школи:
Опанасенко М.І. – вчителя – методиста фізики та математики, керівником фізико-математичної секції.
Розовик Л.І.. – вчителя хімії та біології І категорії, керівником хіміко-біологічної секції.
Лисенка В.М. – учителя історії, старшого вчителя, керівником секції історії та природознавства.
Самсоненко В.Г. – учителя української мови та літератури, старшого учителя, керівником лінгвістичної секції.
5. Сприяти поліпшенню навчально-методичної та матеріально-технічної бази роботи із здібними та обдарованими учнями.

6. Заступнику директора школи з НВР Савчук В.М.

6.1 Сприяти створенню учителями, в тому числі вчителями, які мають педагогічні звання “Старший учитель”, “Вчитель-методист” авторських методичних посібників, авторських програм факультативів та спецкурсів для роботи з обдарованими дітьми та подати на затвердження науково-методичною радою районного методичного кабінету.

6.2 Забезпечити презентацію матеріалів перспективного педагогічного досвіду з проблеми організації роботи з обдарованими дітьми на засіданнях шкільних методичних комісій.

6.3 Включитися в проведення 06.03.2015 р. відкритого конкурсу-захисту проектів щодо організації роботи з обдарованими дітьми.

6.4 Періодично поповнювати і поновлювати шкільний інформаційно-ресурсний банк даних „Обдарована дитина”.

6.5 Систематично поповнювати картотеку науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН школи.

6.6 Підсумки проведеної роботи з питання „Робота з обдарованими дітьми” підвести на шкільному святі “Наша гордість і надія!”

6.7.Забезпечити використання варіативної частини на поглиблення знань учнів з окремих предметів з урахуванням інтересів, запитів учнів та задоволення їх потреб.

6.8.Залучати до занять у факультативах, участі в олімпіадах, конкурсах, фестивалях, виставках, змаганнях обдарованих дітей, підтримувати й надавати їм допомогу.

6.9.Контролювати проведення всіх видів позаурочних занять, ведення вчителями необхідної документації та відвідування занять учнями.

7. Педагогу-організатору Красулі С.В. залу­чати талановиту молодь школи до участі в різно­манітних конкурсах, змаганнях, турнірах, кон­тролювати роботу позакласних гуртків .

8. Керівнику роботи з обдарованими дітьми вчителю-методисту Опанасенко М.І.:

8.1.Розробити шкільні заходи щодо роботи з обдарованими дітьми на 2014-2015 навчальний рік..

8.2. При плануванні роботи з обдарованими дітьми сприяти:

 • плануванню індивідуальної роботи з обдарованими та здібними учнями;

 • внесенню в поурочне планування вчителів розвивальних завдань, спрямованих на розвиток обдарованих та здібних учнів;

 • широкому використанню в навчанні обдарованих дітей випереджувальних завдань, розвитку навичок самоосвіти.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР В.М.Савчук.          


Директор _________ В.М. Лисенко
З наказом ознайомлені: __________ М.І.Опанасенко

__________ С.П.Красуля

Виконавець В.М. Савчук

Додаток №1

до наказу № ___ від 10.09.2014 року
План роботи

зі здібними та обдарованими учнями

на 2014 – 2015 навчальний рік
Мета роботи:

•       пошук талановитих дітей та їх розвиток;

•       створення оптимальних умов для розвитку особистості та її нахилів;

•       розробка системи роботи з обдарованими учнями;

•       удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості  учня.

 

ВЕРЕСЕНЬ

•    Мікродослідження в класах (тестування) «Обдарована дитина». Уточнення списків Банку здібних та обдарованих учнів.

•   Аналіз аналізу стартового моніторингу якості знань з базових предметів.

•    Робота з батьками здібних та обдарованих учнів (індивідуальні бесіди,  рекомендації, анкетування).
ЖОВТЕНЬ

•   Шкільні предметні олімпіади та їх аналіз.

•  Індивідуально-групові заняття з переможцями І (шкільного) туру Всеукраїнських учнівських олімпіад.

•    Предметні тижні (згідно з  планом  роботи  школи).

 

ЛИСТОПАД

•    Підготовча робота з учасниками міських олімпіад.

•    Участь у міських етапах олімпіад, конкурсі ім. П. Яцика, «Колосок», конкурсу «Майстер орфографії».

•   Предметні тижні (згідно з  планом школи).

 

ГРУДЕНЬ

•    Участь у міських етапах олімпіад.

•    Аналіз підсумків ІІ (міського) туру предметних олімпіад, мовних конкурсів.

•    Рейтингова робота з основних базових предметів.

•   Предметні тижні (згідно з робочим планом школи).

•    Аналіз результатів проміжного моніторингу якості знань з базових дисциплін.

•   Визначення рейтингу класних колективів за навчальний семестр.

СІЧЕНЬ

•   Обласні етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад.

•    Предметні тижні (згідно з робочим планом школи).

•  Нарада при директорі  про підсумки навчання в І семестрі та участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

•   Психолого-педагогічний семінар «Робота школи і сім'ї  у визначенні пріоритетів виховання особистості». Індивідуальні консультації для батьків.
ЛЮТИЙ

•    Предметні тижні (згідно з робочим планом школи).

•   Нарада при директорі про перспективу роботи із здібними учнями.

•    Робота з батьками здібних та обдарованих дітей. Батьківські збори.
БЕРЕЗЕНЬ

•  Тиждень української літератури.

•    Перспективи планування роботи із здібними та обдарованими учнями.

•   Відкрите   заняття гуртка «Народні промисли».
КВІТЕНЬ

•   Предметні тижні (згідно з робочим планом школи).

•   Свято вшанування кращих учнів школи, переможців змагань.

•    Підготовка звіту про роботу із здібними та обдарованими учнями у 2012-2013 н.р.

•    Аналіз результатів підсумкового моніторингу якості знань з навчальних предметів.

ТРАВЕНЬ

•   Узгодження плану роботи з учителями - предметниками.

•  Підбиття підсумків роботи (діаграми, схеми).

•    Свято «Останнього дзвоника». Визначення переможців за номінаціями:

•       «Розумник школи»;

•     «Кращий спортсмен»;

•    «Кращий учасник художньої самодіяльності»;

•     «Золоті ручки»;

•    «Кращий еколог школи».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Добірка матеріалів для роботи із здібними та обдарованими дітьми
Добірка матеріалів призначена для роботи із здібними та обдарованими дітьми молодшого шкільного віку

Звід директора хл№107 на загальних зборах про підсумки роботи за 2012/20 1 3 навчальний рік
Звід директора хл№107 на загальних зборах про підсумки роботи за 2012/2013 навчальний рік

Навчально-методичний посібник Індивідуальний підхід до організації роботи зі здібними учнями
Якуба Р. Є., завідуюча рмк відділу освіти Хотинської районної державної адміністрації

Нака з
Про підсумки правовиховної роботи в навчально-виховних закладах району за 2012-2013 навчальний рік

Наказ
Державного стандарту повної загальної середньої освіти у 1(5), 2(6) класах, впровадження профільного навчання в старшій школі, організації...

Про підсумки методичної роботи
Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 №1121/9720 від 5 жовтня 2009 №1121, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно...

Наші збори відбуваються в період закінчення навчального року, 9 класи...
Ту", «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», та Законом "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої...

Наші збори відбуваються в період закінчення навчального року, відбувається...
Наші збори відбуваються в період закінчення навчального року, відбувається набір до 10-х класів, працює табір відпочинку, а ми підводимо...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка