Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Робочий навчальний план червонодонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 балаклійської районної ради харківської області

Робочий навчальний план червонодонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 балаклійської районної ради харківської області

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


затверджУЮ

Начальник відділу освіти

Балаклійської районної

державної адміністрації

_______________ С.А.Швід

«____» _____________ 2015 року

Робочий навчальний план

ЧЕРВОНОДОНЕЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1

БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2015/2016 навчальний рік

Погоджено

на засіданні ради гімназії

від 02.06.2015 протокол № 16

Голова ради гімназії

_______________ С.П.Домненко
Погоджено

на засіданні педагогічної ради гімназії

від 02.06.2015 протокол № 7

Голова педагогічної ради

___________ Л.О.Мальчуженко

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Червонодонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

Балаклійської районної ради Харківської області

на 2015/2016 навчальний рік
І. Загальні засади
Робочий навчальний план Червонодонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Балаклійської районної ради Харківської області враховує основні вимоги законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (для 5-7-х класів), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01), наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572», лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», наказ відділу освіти № 161-ОД від 25.05.2015 року «Про затвердження робочих навчальних планів на 2015/2015 навчальний рік» та власний Статут.

Робочий навчальний план школи на 2015/2016 навчальний рік складено за Типовими навчальними планами:

 • у початкових класах – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 2);

 • в основній школі:

- для учнів 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-Б класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 12);

- для учнів 7-А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 10);

- для учнів 8-го, 9-го класів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 616;

 • у старшій школі:

- для учнів 10-А, 11-Б класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додаток 5);

- для учнів 10-Б класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додаток 6).

- для учнів 11-А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додаток 9).

Тип закладу – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за природничо-математичним і філологічним напрямами диференціації навчання:

 • 10-А клас – математичний профіль;

 • 10-Б клас – географічний профіль;

 • 11-А клас – профіль іноземної філології;

 • 11-Б клас – математичний профіль.

Поглиблено вивчається українська мова та література у 8-му, 9-му класах.

Мова навчання – українська. Кількість класів – 20.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на виконання Державного стандарту освіти, та варіативну складову, де передбачені додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором, факультативів, а саме:

 • у 1-4-х класах для забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти виділено додаткові години із варіативної складової типового навчального плану для вивчення навчальних предметів: «Музичне мистецтво» (0,5 години на тиждень) та «Образотворче мистецтво» (0,5 години на тиждень);

 • з метою формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання у 1-Б класі навчання математики здійснюватиметься за навчальною програмою з математики за науково-педагогічним проектом «Росток»;

 • відповідно до навчальних програм будуть викладатись предмети «Українська мова» та «Літературне читання» в 2-4-х класах: І семестр – «Українська мова» – 4 години, «Літературне читання» – 3 години; ІІ семестр – «Українська мова» – 3 години, «Літературне читання» – 4 години;

 • у 5-6-7-8-х класах запроваджується спецкурс «Православна культура Слобожанщини» за рахунок варіативної складової в обсязі 1 години на тиждень;

 • у 10-Б класі запроваджується спецкурс «Православна культура Слобожанщини» за рахунок варіативної складової в обсязі 0,5 годин на тиждень;

 • у 10-А класі запроваджується факультативний курс «Православна культура Слобожанщини» за рахунок варіативної складової в обсязі 0,5 годин на тиждень;

 • з метою підготовки учнів до участі у творчих конкурсах вводяться індивідуальні заняття з української мови: у 5-6-х класах – по 0,5 години на тиждень, у 7-х класах – по 1 годині на тиждень;

 • з метою формування стійкого інтересу учнів до математики вводиться факультативний курс «Математичний калейдоскоп»: у 5-х класах – по 1 годині на тиждень, у 6-х класах – по 2 години на тиждень;

 • з метою підготовки учнів до участі в математичних олімпіадах і конкурсах у 7-х класах вводиться факультативний курс «Вибрані питання алгебри» по 1 годині на тиждень;

 • з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, міста Харкова у 8-9 класах вводиться спецкурс «Харківщинознавство» – 1 година на тиждень;

 • у 8-9-х класі для виконання Державного стандарту базової і повної середньої освіти години варіативної складової відводяться на поглиблене вивчення навчальних предметів: української мови та літератури в обсязі по 2 години на тиждень;

 • у 10-А класі вводиться курс за вибором «Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах» – 1 година на тиждень;

 • у 10-Б класі вводиться курс за вибором «Політична географія» по 1 годині на тиждень;

 • у 10-х класах вводиться факультативний курс «Захисти себе від ВІЛ» по 1 годині на тиждень;

 • в 11-Б класі вводиться факультативний курс «Прикладні задачі на екстремум» в обсязі 1 години на тиждень;

 • в 11-х класах вводиться факультативний курс «Дорослішай на здоров’я» – 1 година на тиждень;

 • з метою посилення патріотичного виховання учнів в 10-х класах 0,5 години відводяться на викладання предмету «Захист Вітчизни»;

 • з метою виконання навчальної програми з алгебри та початків аналізу (академічний рівень) в 11-А класі 0,5 години відводяться на індивідуальні заняття з алгебри і початків аналізу.

З метою професійної підготовки учнів 10-11-х класів години варіативної складової Робочого навчального плану виділені Балаклійському міжшкільному навчально-виробничому комбінату в обсязі по 1,5 години в 10-А, 10-Б класах та по 1-й годині в 11-А, 11-Б класах.

Відповідно до робочого навчального плану модифіковано і схвалено методичною радою відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації (протокол № 6 від 11.06.2013) навчальні програми у 8-9-х класах з російської мови з 2 на 1,5 години.

Для виконання програми поглибленого вивчення предметів зроблено перерозподіл годин навчальних предметів у межах 15% у 9-му класі з фізичної культури (1 година на тиждень). Навчальну програму модифіковано і схвалено методичною радою відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації (протокол № 6 від 11.06.2013) з фізичної культури з 3 на 2 години.

За рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану гімназії в 10-11-х класах навчальні предмети будуть викладатися за академічним рівнем:

 • 10-А, 10-Б, 11-Б класи – українська мова (2 години на тиждень);

 • 10-А, 11-А класи – алгебра і початки аналізу (2(3) години на тиждень), геометрія (2 години на тиждень);

 • 10-А, 10-Б класи – історія України (1,5 години на тиждень).

За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану викладаються інтегровані курси у 6 класі – «Історія України. Всесвітня історія» (2 години на тиждень), у 5-8-х класах – «Основи здоров’я» (5-7-мі класи – 1 година на тиждень, 8-9-ті класи – 0,5 годин на тиждень).

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури третя година фізичної культури у 9-му класі компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета. Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682, від 05.02.2009 № 66, від 13.03.2006 № 182, від 27.08.2010 № 834 та від 10.06.2011 № 572).

Відповідно до навчальних програм, матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу обрано наступні варіативні модулі:

 • з фізичної культури:

Клас

Модуль

Кількість годин

5

«Легка атлетика»

19

«Футбол»

19

«Гімнастика»

19

«Баскетбол»

19

«Волейбол»

19

«Плавання»

10

6

«Легка атлетика»

19

«Футбол»

19

«Гімнастика»

19

«Баскетбол»

19

«Волейбол»

19

«Плавання»

10

7

«Легка атлетика»

21

«Гімнастика»

21

«Баскетбол»

21

«Волейбол»

21

«Футбол»

21

8

«Легка атлетика»

20

«Гімнастика»

26

«Баскетбол»

27

«Волейбол»

32

9

«Легка атлетика»

20

«Гімнастика»

26

«Баскетбол»

27

«Волейбол»

32

10

«Легка атлетика»

21

«Гімнастика»

21

«Волейбол»

26

11

«Легка атлетика»

20

«Гімнастика»

21

«Волейбол»

26

 • з трудового навчання та технологій:

Клас

Модуль

Кількість годин

5

«Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією»

20

«Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними»

20

6

«Технологія виготовлення м'якої іграшки»

20

«Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі»

20

7

«Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріалів»

16

8

«Технологія виготовлення виробів, плетених гачком»

16

9

«Технологія виготовлення української народної вишиванки»

16

10

«Технологія дизайну предметів інтер’єру»

16

11

«Технологія плетіння з лози»

16

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 годин) – по 1 годині через тиждень.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у навчальному закладі запроваджується поділ класів на групи при проведенні інформатики з використанням комп’ютерів у 5-7, 9-11-х класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі).

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» проводиться в 10-11-х класах по 1,5 години на тиждень проводяться окремо для юнаків та дівчат (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 № 1/9-444).

Викладання предметів інваріантної та варіативної частини плану здійснюється за державними та авторськими програмами (додатки 11, 12).
ІІІ. Структура навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року організовано за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня до 25 грудня 2015 року,

ІІ семестр – з 11 січня до 27 травня 2016 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно в такі терміни:

 • осінні з 26 жовтня до 01 листопада 2015 року,

 • зимові з 26 грудня 2015 року до 10 січня 2016 року,

 • весняні з 28 березня до 03 квітня 2016 року.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

2015/2016 навчальний рік завершується проведенням державної підсумкової атестації для учнів 4, 9, 11 класів.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відділом освіти Балаклійської районної державної адміністрації можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, проведення для учнів 1 класу додаткових тижневих канікул.

Тривалість уроків становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями. Час початку проведення факультативних занять – не раніше ніж через 30 хвилин після закінчення занять.

Режим роботи школи: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.
Директор гімназії Л.О.Мальчуженко
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закону України «Про загальну середню освіту»
У 2013/2014 навчальному році діяльність Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Балаклійської районної ради Харківської...

Робочий навчальний план первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року»

На засідання ради школи
Писарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області ( далі заклад)...

Робочий навчальний план костянтинівської зош І-ІІІ ступенів Сахновщинської...
«Сто відсотків» на період до 2015 року», Державних санітарних правил І норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів...

Робочий навчальний план удянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Удянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу Угловського М. М

Затверджую
Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області

Робочий навчальний план жовтневого навчально-виховного комплексу...
Робочий навчальний план Жовтневого навчально-виховного комплексу (загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – дошкільного навчального...

Звітування
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області Білаш Я. В. перед педагогічним колективом...

Звітування
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області Білаш Я. В. перед педагогічним колективом...

Звіт керівника
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 Харківської міської ради Харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка