Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Засідання ради методичного кабінету

Засідання ради методичного кабінету

Сторінка1/23
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


ЗакарпатськА обласнА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Відділ освіти, молоді та спорту

Перечинської районної державної адміністрації
План роботи

відділу освіти,

молоді та спорту

Перечинської РДА


м. Перечин

2015
З М І С Т

 1. Вступ. Аналіз роботи відділу освіти, молоді та спорту за 2014 навчальний та пріоритетні напрямки 2015 рік.

 2. Організація роботи

 3. Циклограма діяльності

 4. Контроль за виконанням законодавчих та нормативно-правових документів у галузі освіти: Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, розпорядженнями голови ОДА, рішеннями сесії РДА

 5. Управління освітнім процесом

 6. Питання для розгляду на засіданнях колегії, на нарадах при голові, нарадах при заступнику голови райдержадміністрації

 7. Засідання ради методичного кабінету

 8. Орієнтовні організаційні накази відділу освіти, молоді та спорту

 9. Вивчення та аналіз навчально-виховного процесу у закладах освіти району. Експертна оцінка якості та результативності роботи педагогічних кадрів

 10. Наради керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів освіти району

 11. Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

 12. Робота з керівними та педагогічними кадрами

 13. Робота з обдарованою молоддю

 14. Основні районні масові заходи

 15. Робота з кадрами

 16. Фінансово-господарська діяльність

І. ВСТУП. АНАЛІЗ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ У 2014 РОЦІ

ТА ЗАВДАННЯ НА 2015 РІК

Упродовж 2014 року діяльність відділу освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, підвищення престижу професії вчителя.

Проведено належну роботу з виконання Конституції України, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, реалізації освітянських програм та інших документів, спрямованих на подальший розвиток освіти, підвищення якості освітніх послуг, забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти.

Обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти є дошкільна освіта, яка покликана забезпечити різнобічний розвиток дитини.

У районі функціонує 18 дошкільних навчальних закладів, два з яких - у складі навчально-виховних комплексів (Новоселицький та Вільшинківський). Дошкільною освітою у районі охоплено 1030 дітей, навчально-виховний процес із якими здійснюють 104 педагогічні працівники.

Для забезпечення обов’язковості дошкільного навчання у районі протягом 2013-2014 навчального року створено Вільшинківський НВК ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ, відкрито по одній групі у Тур’я - Полянському та Порошківському ДНЗ, у Тур’я- Бистрянському ДНЗ - ще одну стаціонарну групу на 25 місць, переоблаштовано приміщення колишньої початкової школи у с. Порошково під дошкільний навчальний заклад №2 по вулиці Зерновській на 25 місць.

Із01 жовтня по 31 грудня 2013 року функціонувала 21 група з короткотривалим перебуванням дітей на базі Ворочівського (1), Зарічівського (2), Сімерського (2), Тур’я -Реметівського (2), Раківського (1), Тур’я- Пасіцького (3), Порошківського (3), Тур’я- Полянського (1), Тур’я- Бистрянського (3), Поляно-Гутянського (1), Сімерківського (1), Турицького (1) ДНЗ.

Ужиті заходи дали можливість у четвертому кварталі 2013 року збільшити відсоток охоплення дітей всіма формами дошкільної освіти до 76.8%(1951), а дітей п’ятирічного віку –до 100% (492).

Станом на 27 серпня 2014 року показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 5 років становить 59,0%. Це зумовлено насамперед закриттям груп з короткотривалим перебуванням дітей, на що було вказано обласною колегією.

Наявна мережа дошкільних навчальних закладів району не відповідає зростаючим потребам. У даний час залишаються незадовільненимище 409 заяв батьків про влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади.

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою залежить від багатьох факторів, як об’єктивних (матеріально-технічна база, фінансування тощо), так і суб’єктивних (управлінська відповідальність та організаційні можливості причетних до цього суб’єктів).

Для підтримки іміджу дошкільної освіти з 2009 року проводиться обласний конкурс „Кращий дошкільний навчальний заклад”. Одним з кращих у 2013-2014 навчальному році серед сільських ДНЗ області став Порошківський дошкільний навчальний заклад „Берізка” Порошківської сільської ради Перечинського району.Переможця буде відзначено цінним призом та мультимедійним комплексом.

Із 01.07.2013 року у районі було розпочато впровадження уніфікованої електронної реєстрації дітей з використанням мережі Інтернет, однак, як було зазначено у доповіді директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту М.Кляп, завідуючим дошкільними навчальними закладами, відділу освіти, молоді та спорту, органам місцевого самоврядування слід посилити контроль за процедурою влаштування дітей у ДНЗ та подальшим розширенням мережі дошкільних навчальних закладів і груп із короткотривалим перебуванням дітей.

У районі функціонують 24 загальноосвітні навчальні заклади, із яких:

- 5 - загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 1 - Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку;

- 10 - загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступеніву тому числі Перечинська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради та 2НВК: Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад та Вільшинківський НВК загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад;

- 6 - загальноосвітніх шкіл І ступеня.

У цих освітніх закладах навчалося у минулому навчальному році 3918 учнів.

До 25 груп продовженого дня було залучено 752 учні 1-4 класів (54%).

У Перечинській дитячо-юнацькій спортивній школі займалося 520 (13,3%), а вПеречинському будинку дитячої та юнацької творчості - 1650 (42,1%) гуртківців (проти 930 у минулому навчальному році) .

Одним із найважливіших завдань відділу освіти, молоді та спорту в минулому навчальному році було створення належних умов для забезпечення рівного доступу школярів до якісної освіти.

У 2013/2014 навчальному році з метою надання якісних освітніх послуг, виховання гармонійно розвиненої особистості, формування та розвиток особистості учня впроваджувався в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти та другої іноземної мови як обов’язкового предмета з 5-го класу (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 03.04.2012 № 409).

2014/2015 навчальний рік є особливим для учнів шостих класів. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 № 1/9-343 у 2014/2015 навчальному році учні 6 класу, які вивчали дві іноземні мови у 5 класі, продовжують вивчення їх за бажанням. На думку міністра освіти С.М. Квіта, „дитина повинна бути активним учасником навчального процесу, приймати самостійні рішення, а не перетворюватися на статичну посудину, яку хтось наповнює чи напихає знаннями”.

У 2014/2015 навчальному році державну підсумкову атестацію для учнів основної та старшої школи передбачається провести у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета за вибором учнів (11 клас) чи школи (9 клас) за завданнями, розробленими загальноосвітніми навчальними закладами.

У районі діє програма «Шкільний автобус», на виконання якої придбано8 шкільних автобусів (2 - за рахунок державного бюджету, 4 – за рахунок обласного бюджету, 2 - за рахунок проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні»), що дає змогу забезпечити безоплатне перевезення до місця навчання і додому школярів та вчителів. Однак для забезпечення перевезення учнів потрібен ще 1 шкільний автобус у зв’язку з тим, що 1 автобус вилучений для потреб мобілізації.

У 2013-2014 навчальному році шкільними автобусами перевозилися 433 школярі (94%) та 101 (72%) педагог.

Важливим напрямком роботи, що потребує постійної уваги і відіграє значну роль у створенні комфортних умов навчання, збереження здоров’я дітей, є забезпечення їх гарячим харчуванням. У 2014 році на організацію гарячого харчування учнів загальноосвітніх шкіл з районного бюджету було виділено 2 млн. 400 тис. 600 гривень.

Усіма видами харчування було охоплено 3725 дітей, що складає 95% від загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Гарячі страви споживали 74% (або 2905) школярів. Із 1742 учнів 1-4 класів безкоштовно харчувалися 99% (або 1735). Троє дітей-інвалідів цієї вікової категорії навчалися індивідуально на дому, тому не харчувалися.

Згідно з п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в освітніх установах району було організовано харчування дітей пільгових категорій:

-дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування (в тому числі –вихованців школи-інтернату) – 139;

-дітей із малозабезпечених сімей 198;

-дітей–інвалідів55;

-ЧАЕС – 13.

Рішенням третьої сесії VІ скликання Перечинської районної ради від 30.12.2010 р.№32 затверджено районну програму «Обдарована дитина», відповідно до якої безкоштовно харчувалися учні спортивних класів Перечинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів: 6-А (25) та 7-А (30).

У районі зберігається позитивна тенденція до зростання вартості харчування. У минулому навчальному році середня ціна обіду на одного учня становила 7 грн.77 коп., а в цьому зросла до 8 грн. 20 коп.

У 2013-2014 навчальному році дві загальноосвітні школи І ступеня (села Липовець, Мокра) були забезпечені тільки буфетною продукцією, так само, як і в попередньому навчальному році.

У районі виконується Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Із 4694 дітей і підлітків від 6 до 18 роківповну загальнусередню освіту у 2013-2014 навчальному році здобували 4645, у тому числі у загальноосвітніх закладах усіх ступенів – 4036, у професійно–технічних навчальних закладах та у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації - 369. На основних відділеннях вузів закладів навчаються 240 випускників загальноосвітніх шкіл району. Не навчалися для здобуття базової середньої освіти 49 учнів, з них 13 за станом здоров’я.

Інформація про подальше навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів щорічно оновлюється.

За попередніми даними із 382 випускників 9-х класів продовжать навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у 10-х класах 146 учнів, у ПТНЗ – 131 учень, у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації - 68 учнів. 36 дітей (із них 31 учень ромської народності загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Порошково) не продовжують навчання і не працевлаштовані (із нихдвоє дітей вибули за кордон (Чехія. Росія), двоє дітей-інвалідів за станом здоров’я не продовжують навчання).

Із 147 цьогорічних випускників 11-х класів 53 продовжать навчання у вищих навчальних закладах ІІІ- ІV рівнів акредитації (42 учні будуть навчатися на державному замовленні), 36 – у вузах І-ІІ рівнів акредитації, 22 – у ПТНЗ, 35 – працевлаштовано, 1 учень за станом здоров’я не продовжуватиме навчання.

Відомості про подальше навчання та працевлаштування учнів

за станом на 20.08.2014 року

з/п

Відомості про подальше навчання та працевлаштування учнів

9 клас

11 клас

382 учнів

147 учнів

1.

Навчатимуться у 10 класі

146

-

2.

Навчатимуться у ПТНЗ

131

22

3.

Навчатимуться у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

68

36

4.

Навчатимуться у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

-

53 (42-державне замовлення)

5.

Будуть працевлаштовані

-

35

6.

Не продовжать навчання і не будуть працевлаштовані за станом здоров’я

36(32учні ромсь-кої народності)

1

7.

Виїхали за межі України (Чехія, Росія)

2

-

Для 10 дітей за станом здоров’я була організована індивідуальна форма навчання (у 7-х загальноосвітніх навчальних закладах: Перечинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів сіл Порошково, Дубриничі, Тур’я -Ремета, загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів сіл Сімерки, Тур’я-Поляна та Раково).

Основним показником якості роботи педагогічних колективів є рівень ефективності навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, який можна простежити через результати зовнішнього незалежного оцінювання.

Об’єктом особливої уваги залишається порівняльний аналіз оцінювання учня у школі та ЗНО як показник якості надання освітніх послуг педагогом.

Цього року у зовнішньому незалежному оцінюванні брали участь здавали 83 учні із 147, що становить 56% від загальної кількості одинадцятикласників.

Це, зокрема:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання науково-методичної ради
Діяльність щодо поліпшення умов та якості роботи методичного кабінету, професійної майстерності працівників

Засідання методичної ради рмк
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2013-2014 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2014-2015 навчальний...

Проект плану роботи районного методичного кабінету відділу освіти...
Нарада при завідувачі районним методичним кабінетом, засідання науково-методичної ради. Консультації для педагогів знз

Література
Затверджено радою методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради

Конкурс «Педагогічні інновації» Номінація: «Інноваційна діяльність...
Номінація: Інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних

«Кіровоградщина. 75 років історії» Кіровоград 2014 Відділ освіти
Друкується за рішенням методичної ради районного методичного кабінету відділу освіти крда (протокол №4 від 24. 03. 2014 року)

Курс економічної теорії: практика І теорія кременчук 2015 Рекомендовано...
Затверджено на засіданні методичної ради навчально – методичного кабінету Кременчуцького льотного коледжу нау

План роботи відділу освіти та методичного кабінету Конотопської міської...
Вивчення стану роботи практичних психологів (сш №№2, 9, зош №5,10,11, Підлипненської зош) щодо психологічного супроводу учнів 5-х...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

2. Родинно-побутові пісні
Остапенко Н. О., методист Яготинського районного методичного кабінету відділу освітиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка