Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Звід директора хл№107 на загальних зборах про підсумки роботи за 2012/20 1 3 навчальний рік

Звід директора хл№107 на загальних зборах про підсумки роботи за 2012/20 1 3 навчальний рік

ЗВІД ДИРЕКТОРА ХЛ№107 НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу ліцею, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2012-2013 навчального року.

На цих зборах ми керуємось Положенням про порядок звітування директора Харківського ліцею № 107 Вєдяєвої О.В. перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування ліцею щодо своєї діяльності на посаді протягом 2012-2013 навчального року.

Як директор ліцею у своїй діяльності протягом звітного року я керувалася Статутом ліцею, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальношкільного навчального закладу.

Навчальний заклад Харківський ліцей № 107 ХМР ХО є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк, право відкривати рахунки в органах державного казначейства, самостійний баланс.

Будівля ліцею прийнята в експлуатацію в 1978 році. У 2012-2013 навчальному році в ліцеї працювало 87 педагогічних працівників і 8 працівників обслуговуючого персоналу. Протягом року в ліцеї навчалось 1032 учня у 36 класах, середня наповнюваність класів становить 28,4 учні.

Освітня діяльність у Харківському ліцеї № 107 функціонує в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України "Про освіту", враховуючи зміни до Закону України "Про загальну середню освіту", Закону "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)", Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, Положенні про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Інструкції про організацію і діяльність ліцею, власному Статуті та інших нормативних документах, що не суперечать законодавству України в галузі «Освіта».

Навчальний процес у закладі ведеться відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.04.2011 року № 462, який впроваджується з 01 вересня 2012 року, на підставі Робочого навчального плану і навчальних програм, що затверджені в установленому порядку.

У 2012/2013 навчальному році педагогічний колектив вирішував низку питань проблеми „Модернізація навчально-виховного процесу в умовах ліцейської освіти”, а саме працював над темою «Впровадження інновацій як умова ефективної організації та якості навчаль-виховного процесу в ліцеї».

Аналіз структури і мережі ліцею за минулий навчальний рік. У 2012/2013 навчальному році в 36 класах навчалось 1021 учні, з них 51 % дівчаток. Середня наповненість у класах складала 28 учнів.

З 1 вересня минулого року по 1 вересня цього року із закладу вибуло 35 учнів, з них 30 учнів вибули до інших закладів міста, 3 - у заклади України, 2 - за межі України. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів міста, необхідно відзначити, що головною причиною вибуття учнів була зміна місця проживання.

За звітний період до закладу прибуло 26 учнів. Основна мета переходу - поглиблення знань з окремих предметів та зміна місця проживання.

В минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено 831 учень;

- з них нагороджені похвальним листом 56 учнів;

- закінчили 9 класів – 103 учнів;

- закінчили 11 клас - 83;

- 2 золоті та 3 срібні медалісти;

- 74 випускників нагороджено похвальними грамотами „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”.

Індивідуальне навчання. В ліцеї вісім учнів навчаються за індивідуальною формою.

Успішність учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання:ПІБ учня, що навчається за інд. Формою

Клас

Середній бал з усіх предметів

1.

Івакін Сергій Олександрович

1-Б

-

2.

Гордієнко Данії Михайлович

1-Г

-

3.

Луговий Олексій Сергійович

6-В

9

4.

Луговий Віталій Сергійович

8-В

8,4

5.

Міщенко Яна Олександрівна

9-А

7,1

6.

Веселий Сергій Вадимович

11-Б

8,63

7.

Богдан Альона Юріївна

11-Б

9,6

8.

Пегусова Аліна

11-В

8,7


Підсумки роботи ГПД. В минулому році працювало 3 групи продовженого дня, які відвідувало 90 учнів 1-4 класів. Всі групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, всі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Всі діти, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, дотримувались режиму роботи.

В цілому, роботу груп продовженого дня, де вихователями працювали вчителі Горланьова Я.В., Лагута К.Ю., Демченко Н.О., можна визнати задовільною.

В новому навчальному році також планується робота 3-х груп продовженого дня за бюджетні кошти для учнів 1-4 класів.

Про облік дітей і підлітків шкільного віку в 2012році. Організовано і проведено уточнення списків дітей та підлітків шкільного віку на підставі списків первинного обліку громадян, що зберігаються у житлово-експлуатаційних організаціях, правліннях житлово-будівельних кооперативів.

За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти. Встановлено, що загальна кількість дітей і підлітків шкільного віку у 2012році складала 677 дітей. Із них:

 • мають загальну середню освіту – 45;

 • не мають повної загальної середньої освіти – 628;

 • відсутні відомості про навчання – 0;

 • підлягають навчанню – 628;

 • не підлягають навчанню – 0;

 • навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності - 523,

 • навчаються у професійно-технічних навчальних закладах – 4;

 • здобувають освіту у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації – 33;

Дітей, які не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти в ліцеї, немає.

Упродовж 2012/2013 навчального року на обліку соціально-психологічної служби перебувало:

32 - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Із них:

Біологічних сиріт – 6 чол.

Соціальних сиріт – 26 чол.

Навчаються:

У загальноосвітніх навчальних закладах - 32 чол.

Із них перебувають:

Під опікою - 11 чол.

Із них:

Мають рішення про встановлення статусу - 32 чол.

2 - дітей із малозабезпечених сімей;

9 – дітей реєстрація яких була проведена згідно ст.. 135 сімейного кодексу України;

26 - дітей з багатодітних сімей з 10 сімей (враховуються тільки діти, які навчаються та виховуються у даному навчальному закладі)

17 - дітей – напівсиріт;

11 - дітей – інвалідів;

5 - дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

5- дітей на внутрішкільному обліку.

Кадрове забезпечення. Наведемо деякі аспекти педагогічного портрету нашого закладу: в ліцеї працюють: кандидат фізико-математичних наук- 1, 6 Відмінників освіти, 10 вчителів, які мають звання “Вчитель – методист”, 12 вчителів, які мають звання “Старший вчитель”, 35 вчителів вищої категорії, 12 вчителів І категорії.

Наведемо деякі аспекти педагогічного портрету нашого закладу:

Середній вік педагогів ліцею складає 42 рік.

 • Розподіл педпрацівників за віком:

 • до 30 років - 24;

 • 31-40 років - 18;

 • 41-50 років -12;

 • 51-55 років -9;

 • 56-60 років -8;

 • понад 61 рік -11.

В минулому році тривала робота із запровадження інновацій. Серед найбільш результативних необхідно відмітити використання:

МОМ – 9 учителів;

Ефективна школа - 9 учителів;

Шкільна мережа – 9 учителів;

ІКТ – 52 учителя;

ППЗ – 8 учителів;

Мультимедійних презентацій – 49 учителів;

Програми «Росток» -16 учителів

Метод проектів- 16учителів

Комп’ютерне тестування My test4 учителя

Дистанційне навчання – 4 учителя

Інтерактивні технології – 50 учителів

Onlin-тестування – 4 учителя;

Бінарні уроки – 4 учителя.

Згідно з проектно-цільовим управлінням освітнім простором  навчального закладу в ліцеї розроблені та діють 7 управлінських проектів:

 1. Науково-методичний проект «Упровадження освітніх інновацій у навчально-виховний процес ліцею» щодо повного управління навчальним процесом, відтворення всіх навчальних дій, корекції навчального процесу, оперативного зворотного процесу з метою отримання гарантії досягнення запланованих результатів;

 2. науково-методичний проект "Педагогічний Олімп" щодо організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

 3. навчально-виховний проект "Метод проектів як технологія навчання" щодо запровадження методу проектів при викладанні предметів навчального плану школи;

 4. науково-методичний проект - конкурс "Учитель року";

 5. виховний проект - "Виховання успішної особистості»;

 6. навчальний проект "Творча обдарованість";

 7. проект «Ліцейська бібліотека»

За результатами роботи над проектами маємо такі результати:

 • 12 учителів ліцею пройшли курси «Intell – навчання для майбутнього» (на сьогоднішній день 16 учителів використовують у своїй роботі проектні технології);

 • 8 учителів ліцею пройшли курси дистанційного навчання;

 • на ярмарок педагогічних ідей підготовлено роботу, яка містить 4 томи та вміщує роботи 31 учителя;

 • проведено методичний семінар «Інноваційні технології навчання»;

 • проведено І етап тестування – підготовки до ЗНО он-лайн.

 • в 2012-2013 навчальному році було вивчено і узагальнено на шкільному рівні та міському досвід вчителя фізики Овсяннікової О.О., яка посіла ІІ місце в І етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у номінації «Фізика».

Атестація педкадрів. У 2012-2013 навчальному році атестувалось 10 педпрацівників.

За результатами атестації педагогам ліцею:

присвоєно : другу кваліфікаційну категорію –2 педагогам;

першу кваліфікаційну категорію –4 педагогам;

вищу кваліфікаційну категорію – 2 педагогу;

підтверджено: вищу кваліфікаційну категорію – 2 педагогам;

Організація харчування. Охоплено різними видами харчування 86% всіх учнів закладу. Гаряче безкоштовне харчування отримують учні 1-4 класів – 407( крім учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання), учні 5-11класів харчуються за батьківські кошти.

З числа дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та учні 5 -11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» харчується – 7 дітей. Не харчується 4 дітей пільгового контингенту за відмовою їх опікунів.

Також забезпечуються обідами діти ГПД. Організовується дієтичне харчування. Харчування здійснюється за погодженим графіком та затвердженими списками

Медичне обслуговування дітей. Відповідно до рішення адміністрації Київського району Харківської міської ради, в ліцеї медичне обслуговування ведеться 23 дитячою поліклінікою, персонал якої надає кваліфіковану допомогу учням. Медичне обслуговування дітей, контроль за якістю харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог здійснювалось медичною сестрою Івановою М.В.

На початку навчального року за результатами медичного огляду учні були віднесені до різних медичних групи для занять фізичною культурою. Учні, які за станом здоров’я не входили до основної медичної групи, відвідували обов’язкові уроки фізичної культури, але виконували коригувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані.

Організація відпочинку в пришкільних оздоровчих таборах.

Табір відпочинку з денним перебуванням «Ромашка» працював 14 днів в одну зміну з 27.05. 2013 р. по 12.06.2013 р. з режимом роботи 6 годин. Дітей було забезпечено дворазовим гарячим харчуванням. У таборі відпочинку «Ромашка» відпочивало 310 дітей шкільного віку (37% від загальної кількості дітей ліцею). За рахунок батьківських коштів харчувалась 301 дитина, за рахунок бюджетних коштів – 7 дітей пільгового контингенту та 2 дітей – обдарованих.Військово-патріотичне виховання. Робота з військово - патріотичного виховання (керівник Малюк О.І.), в ліцеї проводиться на високому рівні, про що свідчить якість організації навчального процесу та позакласних заходів з предмета „Захист Вітчизни”: в ліцеї відкрито музей, присвячений подіям Великої Вітчизняної війни, на відкриття якого були запрошені почесні ветерани; учні із задоволенням відвідують заняття предмета ”Захист Вітчизни” та гуртка „Захисник Вітчизни”. В цьому навчальному році загони 10-11 класів неодноразово брали участь у ліцейських військово-спортивних заходах, організованих та проведених на високому рівні.

Фізичне виховання і спорт. У 2012-2013 навчальному році в ліцеї працювали 5 спортивних гуртків, які відвідували близько 100 учнів, крім того, вчителі фізичної культури систематично залучали учнів до спортивних заходів у позаурочний час.

Так, протягом року були організовані футбольні матчі для учнів середньої та старшої школи; для учнів початкової школи були проведені „Веселі старти”. Команда черлідерів посіла лише третє місце у районному конкурсі з Черліденгу, учні прийняли участь у міських змаганнях «Біг патрулів», в легкоатлетичній естафеті команд шкіл Київського району, але не отримали високих результатів, порівняно з минулим роком.

Порівняно з іншими школами району, матеріальна база фізичного виховання та спорту в ліцеї знаходиться на високому рівні, а результати фізичного виховання навпаки на дуже низькому.

Тому у 2013-2014 навчальному році викладання фізичної культури буде знаходитись на особистому контролі адміністрації ліцею та буде спрямоване на формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя. Сподіваємось, що у 2013-2014 н.р. гармонійне поєднання викладання фізичної культури та ретельне планування і організація позакласної роботи з фізичної культури дозволить залучити до масових занять фізичною культурою і спортом всіх учнів ліцею.

Класно-узагальнюючий контроль. В 2012-2013 навчальному році класно-узагальнюючий контроль було проведено у 2-х та 7-х класах, метою якого було визначення рівня навчальних досягнень учнів, їх працездатності, виконання режиму ліцею та єдиних вимог на уроках, визначення чинників, що впливають на якість загальноосвітньої підготовки учнів, соціально-психологічний клімат в класних колективах.

За результатами класно-узагальнюючого контролю 2-х, 7-х класів можна зробити такі висновки: класні керівники 2-х класів Ковальчук Н.О., Маякова Н.С. та 7-х класів Таран В.Ф., Носікова О.П., Ходак О.В. приділяють належну увагу вихованню учнів, проводять бесіди з правил дотримання внутрішньошкільного розпорядку, регулярно спілкуються з батьками, контролюють процес відвідування учнями занять, допомагають учням при підготовці до шкільних заходів. Більшість учнів цих класів залучені до позашкільної освіти, відвідують секції та гуртки.

Аналіз успішності досягнень учнів виявив, що більшість учнів 7-х класів навчаються на середньому рівні, але в кожному класі є учні, які мають досить високі потенційні можливості для підвищення якості свого навчання.

У 2013-2014 навчальному році проведення класно-узагальнюючого контролю планується в 4-х та 9-х класах.

Робота бібліотеки. Іншим важливим інформаційним ресурсом освіти була й залишається шкільна бібліотека – важлива складова навчально-виховного процесу.

Робота бібліотеки у 2012-2013 навчальному році була спрямована на пропаганду літератури рідного краю, на збереження підручників, художньої, науково–популярної літератури, прилучення учнів до книги як до джерела знань. Бібліотекарі ліцею знайомили учнів та вчителів з довідково – бібліографічним апаратом, здійснили огляд краєзнавчої літератури. Було створено архів сценаріїв масових заходів різноманітної тематики, які є допоміжним матеріалом при проведенні уроків з української та всесвітньої літератури, історії та інших навчальних предметів. Поновлено картотеку підручників, художньої літератури, періодичних видань.

У 2013-2014 навчальному році планується удосконалення комп’ютерної довідково-бібліографічної служби, поповнення навчального фонду відеотеки та фонду інформаційних ресурсів.

Матеріально-технічне забезпечення НВП. Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно - гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія ліцею підтримується на належному санітарно - гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Велика кількість навчальних кабінетів набувають сучасного дизайну, проводяться капітальні ремонти освітлення, підлоги, почалась робота із заміни меблів.

У 2012-2013 навчальному році значно покращились санітарні та естетичні умови навчання в кабінетах № 2,4, 9, 17, 20, 27, 28, 39,48, 49. Відкрито музей бойової слави.

Впродовж минулого року активно проводилась робота по удосконаленню матеріально-технічної бази вчителями: Малюком О.І., Лінник Н.С., Панченко І.І., Безвесільною І.В., Кугушевою Н.З., Макарєєвою В.В., Михайліченко В.П., Барченко Н.І. За батьківські кошти відремонтовано рекреації закладу, актову залу, обладнання їдальні, проведено капітальний ремонт 44 кабінету, покладено лінолеум в рекреаціях на 3 поверсі; придбано 2 мультимедійні проектори; демонстраційний матеріал з різних предметів, класні дошки, заміна дверей, заміна вікон на металопластикові.

Таким чином, процес удосконалення матеріально-технічної бази ведеться великими кроками.

Охорона праці. Питанням охорони праці приділялась велика увага: оновлена нормативно-правова база з питань охорони праці, організовано навчання та перевірка знань працівників з охорони праці. Усі працівники, задіяні на роботах, пов'язаних із забрудненням та роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці були забезпечені спецодягом та інші засоби індивідуального захисту. Створення безпечних та здорових умов праці співробітників, а також збереження життя та здоров’я учнів досягалось контролем за виконанням вимог правил з техніки безпеки вчителями та викладачами і класними керівниками закладу, завідуючими кабінетами, адміністрацією та іншими працівниками під час проведення занять у навчальних кабінетах, лабораторіях, спортивних залах, інших навчальних приміщеннях закладу та в період проведення навчальних заходів (екскурсії, практичне навчання на свіжому повітрі, змагання тощо) за межами закладу, систематичним проведенням інструктажів, лекцій з питань охорони праці, організацією своєчасного технологічного обслуговування господарства ліцею, удосконаленням бази для занять фізичною культурою, спортом.

Протягом минулого навчального року випадків виробничого травматизму не було.

22-28 квітня 2013 року, з метою привернення уваги працівників та учнів ліцею до питань дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності в навчально-виховному процесі і побуті у ліцеї розроблено та реалізовано План заходів щодо підготовки та проведення Тижня охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, та безпеки життєдіяльності.

Попередження дитячого травматизму. У 2012-2013 навчальному році зменшилась кількість випадків порушення правил внутрішкільного розпорядку учнями ліцею, але актуальними залишаються питання: нечемне ставлення до педагогів (8-А, 9-Б кл.), порушення форми одягу (9 класи), неадекватна поведінка учнів на перервах та позаурочний час (5-9 класи), яка може стати причиною травмування. Профспілковому комітету та педагогічному колективу необхідно дуже відповідально поставитись до організації чергувань на перервах, розробити схему супроводу учнів до роздягалень, а адміністрації та профспілковому комітету взяти під контроль ці питання.

Формування ділової та візуальної культури. У 2012-2013 навчальному році було продовжено роботу над формуванням власної візуальної культури. Завдяки спільним зусиллям педагогічного колективу, батьків та учнів більшість учнів ліцею одягнена у форму єдиного зразка. Але, серед учнів середньої та, особливо, старшої школи, все частіше зустрічаються випадки її повного ігнорування. Сподіваємось, що робота Ради ліцею, Батьківського комітету та класних керівників буде плідною і надалі в цьому напрямку, а в 2013-2014 н.р. ліцейську форму єдиного зразка одягнуть всі учні.

Робота ШМО. Як і в попередні роки в ліцеї працювали методичні об’єднання: вчителів фізико–математичних дисциплін, філологічних дисциплін, суспільних та природничих дисциплін, учителів іноземної мови, фізкультури, Захисту Вітчизни, образотворчого мистецтва, трудового навчання, музики, вчителів початкових класів.

Традиційними формами методичної роботи з учителями були засідання і творчі звітування методичних об’єднань, семінари–практикуми, педагогічні диспути, педагогічні читання, панорами педагогічних знахідок, конкурси, випуск методичного вісника. Хотілось би відмітити роботу ШМО вчителів початкової школи (кер. Кугушева Н.З.), вчителів іноземної мови (кер. Савич О.В.), вчителів природничих наук (кер. Ходак О.В.). Традиційно найбільшу результативність по підготовці обдарованих дітей продемонструвало ШМО природничих наук. Протягом 2012-2013 н.р. були проведені предметні дні, в яких взяли участь велика кількість учнів. Особливо цікаво і змістовно були проведені предметні дні початкової школи, історії, „Захисту Вітчизни”.

Але не всі керівники ШМО плідно працювали протягом року, так керівник ШМО учителів фізичного виховання Воропаєв В.І. несвоєчасно та не в повному обсязі підготував план роботи ШМО на новий навчальний рік та протягом навчального року не в повному обсязі виконував свої обов’язки. Саме тому адміністрація ліцею рекомендує ШМО вчителів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни» на першому засіданні 2013-2014 навчального року розглянути питання вибору нового керівника МО.

Стан викладання навчальних предметів. Протягом навчального року адміністрацією ліцею вивчався стан викладання предметів: українська мова, фізика, англійська мова, Захист Вітчизни. Адміністрацією ліцею були відвідані уроки та позакласні заходи, перевірена наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи знань, перевірено навчальну документацію. Проведений аналіз свідчить, що не всі вчителі-предметники приділяють достатньо уваги закріпленню вивченого матеріалу. Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, що у вчителів, що викладають дані предмети, є вмотивована потреба щодо удосконалення навчально-виховного процесу, застосування нових педагогічних технологій, підвищення результативності навчання.

В 2013-2014 навчальному році планується вивчити стан викладання таких предметів:

І семестр – математика(початкова школа), історія України, Всесвітня історія, Людина і суспільство, фізична культура (основна та старша школа);

ІІ семестр –образотворче мистецтво, екологія для молодших школярів, музика (молодша школа), російська мова, зарубіжна література, ОБЖ (середня та старша школа).

Результати ЗНО.

Вище показана результативність ЗНО говорить про необхідність розробки заходів з підготовки учнів до ЗНО

ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальними низка питань, що акумулюються в стратегічній проблемі Спрямування навчально-виховної та управлінської діяльності педколективу на створення єдиного інформаційного простору ліцею з метою забезпечення оптимальних умов для розвитку творчої особистості ”.

Тема, над якою педколектив буде працювати у 2013-2014 н.р. «Вдосконалення методичного простору ліцею з метою розвитку потенційних здібностей учнів та творчої реалізації профмайстерності педагогів».

Складовими частинами цієї проблеми є:

В управлінні:

 • удосконалення інформаційної компетентності педагогів;

 • застосування ефективної моделі внутриліцейського моніторингу навчально-виховного процессу в профільних класах;

 • управління ефективним застосуванням педагогічних програмових засобів навчання;

 • удосконалення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу в класах з поглибленим вивченням окремих предметів та ліцейських класах ;

 • управління соціально-психологічним супроводом НВП;

 • оптимізація використання наявних інформаційних ресурсів;

 • впровадження ефективної моделі управління науково-дослідницькою роботою вчителів та учнів.

У навчанні:

 • управління якістю освітніх послуг;

 • активне запровадження тестування як методу педагогічної діяльності;

 • організація пізнавальної діяльності школярів, формування вмінь, що мають практичне значення;

 • впровадження компетентністного підходу в навчанні;

 • зміна підходів до оцінювання результатів навчальних досягнень ліцеїстів як складової навчального процесу;

 • упровадження різних форм профільного навчання і технологій профільного навчання;

 • оптимізація профільної освіти;

 • активне формування інформаційних компетентностей учнів та вчителів;

У вихованні:

 • розвиток системи позашкільної освіти;

 • виховання культури здорового способу життя;

 • педагогічна підтримка духовного, морального зростання ліцеїстів;

 • оптимізація співпраці педагогів та батьків ліцею;

 • розвиток елементів державно-громадського управління;

 • оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень,негативних проявів у молодіжному середовищі;

 • активізація правового виховання;

 • дотримання школярами Правил для учнів (п.п. 42,43 Положення про ЗНЗ);

 • формування енергетичної свідомості учнів;

 • розвиток фізкультурно-оздоровчого ліцейського комплексу;

Психолого-педагогічні задачі:

 • психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу в роботі з обдарованими та здібними дітьми;

 • оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

 • психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Шановні гості, колеги, батьки та учні!
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Нака з
Про підсумки правовиховної роботи в навчально-виховних закладах району за 2012-2013 навчальний рік

Звіт директора нвк №137 «ліцей-загальноосвітній навчальний заклад»
Ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2012-2013...

План роботи новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи...
Розділ аналіз навчально-методичної та виховної роботи за минулий навчальний рік та основні завдання на новий навчальний рік

Звіт Капранчук Т. М., директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора Іванівського нвк
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №159
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Затверджено
Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік

На загальних зборах педагогічного колективу, батьківської громадськості
Маріупольської міської ради від 19. 05. 2015 року №388 «Про проведення звітів керівників навчально-виховних закладів» сьогодні проводиться...

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка