Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма підготовки спеціаліста з адміністративно господарської діяльності входить у структуру вищої освіти за третім рівнем акредитації

Програма підготовки спеціаліста з адміністративно господарської діяльності входить у структуру вищої освіти за третім рівнем акредитації

Спеціальність 7.03040101 “ПРАВОЗНАВСТВО”Галузь знань: 0304 “Право”

Спеціалізація: Господарсько - правова діяльність

Освітньо - кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: юрист

Узагальнений об’єкт діяльності: правотворча та правозастосовча діяльність

в юридичній службі підприємств різних

форм власності, в державних та недержавних

органах, установах та організаціях, а також в

освітніх і наукових закладах;

юридичне забезпечення підприємницької

діяльності юридичних та фізичних осіб

Друга вища освіта на базі: повної вищої освіти іншого напряму

Термін підготовки: 3 роки – заочна форма навчання

4 роки – вечірня форма навчання

Форми навчання: вечірня, заочна
Зміст спеціальної професійної підготовки спеціаліста спеціалізації "Господарсько - правова діяльність" значно відрізняється від підготовки бакалаврів.

Якщо підготовка бакалавра зорієнтована на одержання студентами лише базового кваліфікаційного рівня з правознавства, що забезпечує здійснення професійної діяльності на посадах низового управлінського персоналу в сфері різноманітних підприємницьких структур, юридичної практики, то знання, вміння і навички, що одержує спеціаліст, повинні забезпечувати йому:

  • відповідність таким рівням, як провідний і старший спеціаліст у сфері державного управління, митного та податкового контролю, можливість займати посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, юрисконсульта;

  • потенціал до самостійного управління у сфері правового забезпечення усіх напрямів діяльності різноманітних підприємницьких структур, банків, фінансових та страхових компаній;

  • можливість діяльності в освітніх, наукових, консультаційних організаціях та установах, закладах освіти й органах державного та муніципального управління.

Навчальний процес на рівні спеціаліста передбачає набуття більш широких практичних умінь та навичок. Практика у відповідних організаціях є не тільки передумовою формування навичок і знайомства з виконанням функцій керівної роботи, але стає об'єктом проведення самостійного прикладного наукового дослідження і виконання реальної дипломної роботи.

Спеціаліст відрізняється від бакалавра сферою практичної діяльності і способом визначення знань і вмінь.

Програма підготовки спеціаліста з адміністративно - господарської діяльності входить у структуру вищої освіти за третім рівнем акредитації.

Фахівець готується до професійної діяльності у сфері юридичної практики; організаційно - управлінської, аналітичної та науково - дослідної діяльності в системі правового забезпечення діяльності різних господарських структур, банків, державних органів управління.

Підготовлені у вищих навчальних закладах юристи зі спеціалізації "Господарсько - правова діяльність" мають використовуватися відповідно до своєї кваліфікації.
Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисциплін

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Кримінальне право

432

7,1%

Кримінального права та процесу

2

Цивільне право

432

7,1%

Цивільного та господарського права

3

Екологічне право

216

3,6%

Цивільного та господарського права

4

Кримінальний процес

216

3,6%

Кримінального права та процесу

5

Цивільний процес

216

3,6%

Цивільного та господарського права

6

Історія держави та права зарубіжних країн

189

3,1%

Теорії та історії держави і права 

7

Історія держави та права України

189

3,1%

Теорії та історії держави і права 

8

Криміналістика

189

3,1%

Кримінального права та процесу

9

Теорія держави і права

189

3,1%

Теорії та історії держави і права 

10

Господарське право

162

2,7%

Цивільного та господарського права

11

Трудове право

162

2,7%

Цивільного та господарського права

12

Адміністративне право

135

2,2%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

13

Актуальні проблеми адміністративного права

135

2,2%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

14

Актуальні проблеми теорії держави і права

135

2,2%

Теорії та історії держави і права

15

Господарське право зарубіжних країн

135

2,2%

Цивільного та господарського права

16

Державне управління у сфері економіки

135

2,2%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

17

Конституційне право України

135

2,2%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

18

Міжнародне право

135

2,2%

Цивільного та господарського права

19

Господарський процес

108

1,8%

Цивільного та господарського права

20

Державне право зарубіжних країн

108

1,8%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

21

Кримінально-виконавче право

108

1,8%

Кримінального права та процесу

22

Фінансове право

108

1,8%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

23

Аграрне, земельне право

81

1,3%

Цивільного та господарського права

24

Адміністративне процесуальне право

81

1,3%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

25

Європейське судочинство

81

1,3%

Цивільного та господарського права

26

Кримінологія, правова статистика

81

1,3%

Кримінального права та процесу

27

Міжнародне приватне право

81

1,3%

Цивільного та господарського права

28

Організація судових та правоохоронних органів України

81

1,3%

Кримінального права та процесу

29

Особливості кваліфікації господарських злочинів

81

1,3%

Кримінального права та процесу

30

Право соціального забезпечення

81

1,3%

Цивільного та господарського права

31

Теоретичні основи судової експертизи

81

1,3%

Кримінального права та процесу

32

Теорія доказів

81

1,3%

Кримінального права та процесу

33

Філософія права

81

1,3%

Теорії та історії держави і права

34

Адвокатура України

54

0,9%

Кримінального права та процесу

35

Банківське право

54

0,9%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

36

Безпека бізнесу

54

0,9%

Кримінального права та процесу

37

Біржове право

54

0,9%

Цивільного та господарського права

38

Виконавче провадження

54

0,9%

Цивільного та господарського права

39

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

54

0,9%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

40

Житлове право

54

0,9%

Цивільного та господарського права

41

Історія вчень про державу та право

54

0,9%

Теорії та історії держави і права

42

Комерційне, конкурентне право

54

0,9%

Цивільного та господарського права

43

Митне право

54

0,9%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

44

Нотаріат України

54

0,9%

Цивільного та господарського права

45

Основи права Європейського Союзу

54

0,9%

Теорії та історії держави і права 

46

Основи римського приватного права

54

0,9%

Цивільного та господарського права

47

Податкове право

54

0,9%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

48

Право інтелектуальної власності

54

0,9%

Цивільного та господарського права

49

Правові основи інформаційної діяльності

54

0,9%

Цивільного та господарського права

50

Сімейне право

54

0,9%

Цивільного та господарського права

51

Судова медицина і психіатрія

54

0,9%

Кримінального права та процесу

52

Третейське судочинство

54

0,9%

Цивільного та господарського права

53

Юридична деонтологія

54

0,9%

Теорії та історії держави і права

54

Юридична психологія

54

0,9%

Теорії та історії держави і права

55

Юридична служба на підприємстві

54

0,9%

Теорії та історії держави і права
Всього

6048

100%

Професійне призначення спеціаліста

Юристи за спеціалізацією "Господарсько - правова діяльність" готуються до професійної діяльності у сфері юридичної практики, правового забезпечення усіх напрямів діяльності різноманітних підприємницьких структур, банків, фінансових та страхових компаній.

Фахівці за освітньо - кваліфікаційним рівнем "спеціаліста" можуть займати також посади судді, прокурора, слідчого, адвоката, нотаріуса, юрисконсульта, виконувати відповідальну роботу в сфері державного управління, митного та податкового контролю.

Вони можуть бути використані для роботи в науково - дослідних установах, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах за профілем спеціалізації.
Перелік первинних посад

1. Юрисконсульти:

1.1. Юрисконсульт на підприємстві.

1.2. Юрисконсульт у комерційному банку.

1.3. Юрисконсульт у страховій компанії.

1.4. Юридичний консультант в аудиторській фірмі.

1.5. Юрисконсульт у державних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

1.6. Юрисконсульт у державних установах та організаціях.

2. Фахівці в галузі правознавства і прокурорського нагляду:

2.1. Адвокат, помічник - адвокат.

2.2. Помічник прокурора з питань загального нагляду, слідчий.

3. Арбітри і судді:

3.1. Суддя господарського суду, консультант господарського суду, помічник судді господарського суду.

3.2. Суддя суду загальної юрисдикції, консультант суду.

4. Інші фахівці в галузі правознавства:

4.1. Нотаріус.

4.2. Державний нотаріус.

4.3. Радник з юридичних питань.

4.4. Експерт з питань правової експертизи.

5. Наукові співробітники (правознавство):

5.1. Науковий співробітник.

6. Викладачі університетів та інших вищих навчальних закладів:

6.1. Асистент.

6.2. Викладач вищого навчального закладу.
Кваліфікаційні вимоги до спеціаліста - юриста

Юрист за спеціалізацією "Господарсько - правова діяльність" на основі об'єктивно - діяльнісного підходу матиме фундаментальну наукову і практичну підготовку, яка ґрунтується на основоположних принципах Конституції України та є основним джерелом права і професійної діяльності юриста. У своїй діяльності він має неухильно додержуватись Конституції України як основи нормативно - застосовчої діяльності, формувати вимоги до дій державних органів, посадових осіб відповідно до норм конституції, що закріплюють підпорядкованість діяльності держави утвердженню і закріпленню прав людини як найвищої соціальної цінності.

Юрист повинен творчо підходити до складних проблем сучасної дійсності, орієнтуватися в економічному середовищі, вміти оцінювати стан і рівень макро- і мікроекономічних процесів, застосовувати досягнення національної та світової правової культури й етики у вирішенні своїх професійних завдань. Тобто цей освітньо - кваліфікаційний рівень означає, що набуті спеціальні вміння і знання призначаються для виконання всіх виробничих функцій, пов'язаних із циклом існування об'єкту його діяльності за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень.

Основні види і завдання діяльності спеціаліста - юриста

Юрист повинен бути підготовлений до юридичної діяльності в ринкових умовах і вміти:

  • застосовувати Конституцію України як найважливіший акт прямої юридичної дії при тлумаченні інших законів та підзаконних нормативних актів;

  • володіти поняттями і категоріями, які увійшли в теоретико - методологічний арсенал загальнолюдської політичної і правової культури;

  • відстоювати вітчизняні та національні цінності;

  • орієнтуватися в системі чинного законодавства та забезпечувати його правильне застосування;

  • використовувати нормативні акти, що регулюють різноманітні сфери правових відносин між суб'єктами підприємництва;

  • аргументовано аналізувати юридичні, економічні, соціальні проблеми з метою найбільш ефективного використання одержаних результатів для розв'язання конкретних практичних завдань;

  • давати правильну юридичну кваліфікацію й оцінку доказів у конкретних правових ситуаціях;

  • якісно складати юридичні документи (установчі договори, статути, положення, накази, угоди: купівлі - продажу, оренди, лізингу, консигнацій, агентські, ф'ючерсні, кредитні, доручень тощо);

  • складати висновки за проектами наказів, розпоряджень, інших актів, що приймаються керівниками різних юридичних осіб;

  • організовувати претензійно - позовну роботу, представляти інтереси підприємств, організацій у судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

  • давати висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна;

  • робити економіко - правовий аналіз даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності для вирішення питань про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб;

  • організовувати правове обслуговування з питань зовнішньоекономічної діяльності та її оподаткування;

  • мати практичні навички ведення переговорів при укладанні угод, розв'язанні спорів досудовим порядком, консультування з різноманітних правових питань;

  • забезпечувати дотримання пенсійного, іншого законодавства, що зачіпає права і законні інтереси людини; активно сприяти відновленню порушених прав громадян та юридичних осіб;

  • узагальнювати практику застосування законодавства для аналізу його ефективності та впливу на економічний стан і результати діяльності суб'єктів господарювання;

  • брати участь у забезпеченні реалізації державної правової політики на всіх ділянках юридичної практики.


Основні види діяльності фахівців

Фахівець готується для виконання сукупності таких видів діяльності: юридичної, економіко - правової, організаційно - правової, науково - дослідної роботи у підприємницьких структурах, в органах управління та правоохоронних органах, науково - дослідних установах, у системі підготовки і перепідготовки кадрів.
Структура діяльності фахівця

1. Комерційна діяльність:

Заступник, помічник керівника комерційної служби, юрисконсульт, консультант з правових питань, претензіоніст, референт

на підприємствах різних форм власності і видів діяльності.

2. Зовнішньоекономічна діяльність:

Заступник (помічник, референт) керівника з правових питань, юрисконсульт, консультант з питань зовнішньоекономічної діяльності

на підприємствах різних форм власності і видів діяльності, у державних установах, організаціях відповідної сфери.

3. Правова діяльність:

Юрисконсульт, адвокат, спеціаліст - консультант з правових питань, державний службовець

в юридичних та аудиторських фірмах, контрольно - ревізійних та податкових органах.

4. Правозахисна діяльність:

Адвокат, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, консультант

у судових органах, адвокатських, юридичних та аудиторських фірмах.

5. Управлінська діяльність та менеджмент персоналу:

Менеджер, заступник керівника організації з кадрової служби, підрозділу

на підприємствах різних форм власності і видів діяльності, у державних установах та організаціях.

  1. Науково - дослідна та педагогічна діяльність:

Науковий співробітник, асистент, викладач - стажер

у наукових, науково - дослідних установах, вищих, середніх навчальних закладах.
Загальні вимоги до фахівців

  1. Засвоєння і реалізація наукових та культурних досягнень світової цивілізації з уважним ставленням до різних культур, релігій, прав народів і людини, ідеї збереження миру.

  2. Критичне оцінювання і прогнозування політичних, правових, економічних, екологічних, культурних та інших подій і явищ на підставі відповідних знань.

  3. Володіння державною та іноземною мовами на рівні професійного та побутового спілкування.

  4. Володіння поняттями та категоріями, які увійшли в теоретико - методологічний арсенал загальнолюдської політичної і правової культури.

  5. Засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.

  6. Ефективна комунікаційна взаємодія, в тому числі засобами сучасних інформаційних технологій.

  7. Розуміння суті правових та економічних відносин.

  8. Орієнтація в зовнішній та внутрішній політиці, знання її історії та специфіки розвитку, відстоювання вітчизняних і національних інтересів.

  9. Орієнтація в системі чинного законодавства та забезпечення його правильного застосування.

  10. Знання і дотримання загальноприйнятих норм поведінки і моралі в міжособистісних відносинах та суспільстві.

  11. Створення соціально - економічних відносин між членами трудового колективу на правовій основі та демократичних принципах.

  12. Аргументований аналіз юридичних, економічних, соціальних проблем з метою найбільш ефективного використання одержаних результатів для розв’язання конкретних практичних завдань.

  13. Забезпечення правильного застосування норм чинного законодавства, активне сприяння відновленню порушених прав громадян і юридичних осіб.

  14. Володіння сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та державної правової політики на всіх ділянках юридичної практики.

  15. Знання наукових основ, дотримання і пропагування здорового способу життя, володіння вміннями, навичками для фізичного самовдосконалення.


Назви і критерії класу задач

І. СТЕРЕОТИПНА

Діяльність відповідно заданого алгоритму, який характеризується однозначним набором добре відомих, раніше відібраних складних операцій, що потребує використання обмежених масивів оперативної та раніше засвоєної інформації.

ІІ. ДІАГНОСТИЧНА

Діяльність відповідно заданого алгоритму, який містить або не містить процедуру часткового конструювання рішення по застосуванню відповідних операцій, що потребує використання обмежених масивів оперативної та раніше засвоєної інформації.

ІІІ. ЕВРИСТИЧНА

Діяльність відповідно складного алгоритму, який містить або не містить процедуру конструювання рішення, що потребує використання великих масивів оперативної та раніше засвоєної інформації.
Зміст типових задач, які вирішує фахівець

  1. Розробка контрактів, угод, договірної документації.

  2. Участь в укладанні договорів (контрактів), угод, ведення переговорів.

  3. Використання правових засобів для зміцнення договірно - фінансової діяльності, підвищення ефективності комерційної діяльності.

  4. Здійснення претензійно - позовної діяльності в системі підприємницьких структур.

  5. Консультації та роз’яснення питань міжнародного приватного права, міжнародних угод, договорів, звичаїв, рекомендацій міжнародних органів та організацій.

  6. Складання текстів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), консультування з цих питань.

  7. Участь в укладанні зовнішньоекономічних договорів, ведення переговорів.

  8. Розгляд і вирішення спорів, що виникають між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в органах суду, господарського суду, в міжнародному арбітражному суді та інших третейських судах.

  9. Представництво та захист законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності через дипломатичні та консульські установи, державні торговельні представництва.

  10. Контроль щодо застосування спеціальних санкцій за порушення законодавства до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб’єктів господарської діяльності.

  11. Участь в експертизі конкурентоздатності та платоспроможності підприємств - клієнтів банку і партнерів з головних напрямів діяльності підприємств (банків).

  12. Проведення експертизи податкової політики підприємства (банку).

  13. Розробка заходів банку щодо запобігання банкрутству.

  14. Здійснення правової допомоги підрозділам підприємства, його представництвам та філіям.

  15. Перевірка відповідності вимогам законодавства установчих та інших документів правового характеру (статуту, установчого договору, правил, положень, наказів тощо).

  16. Організація на підприємстві систематизованого обліку законодавчих та інших нормативних актів.

  17. Ведення роботи щодо запобігання правопорушенням у сфері комерційної діяльності.

  18. Вирішення цивільних, господарських, трудових спорів.

  19. Представництво законних інтересів громадян та юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань.

  20. Вивчення та узагальнення практики застосування законодавства, внесення пропозицій щодо вдосконалення правового захисту суб’єктів підприємницької діяльності.

  21. Підвищення правової компетентності керівника підприємства, структурного підрозділу.

  22. Законодавча регламентація дій керівника, їх оцінка юридичною службою.

  23. Запобігання порушенням законодавства в діях керівника.

  24. Правове обґрунтування управлінських рішень у процесі їх розроблення.

  25. Керівництво кадровою роботою на підприємствах, в установах, організаціях.

  26. Участь у розробленні положень та проведенні атестації спеціалістів.

  27. Розроблення положень, посадових інструкцій, кваліфікаційних характеристик спеціалістів.

  28. Впровадження правових методів регулювання господарської діяльності підприємства.

  29. Аналіз даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних господарських операцій.

  30. Правове забезпечення ризикозахищеності та конкурентоспроможності підприємства.

  31. Участь у підготовці звітів про роботу.

  32. Дослідження актуальних правових проблем комерційної та зовнішньоекономічної діяльності.

  33. Узагальнення практики застосування законодавства з правового регулювання підприємницької діяльності.

  34. Участь у наукових дослідженнях у навчальних закладах.

  35. Розробка програми правової підготовки і перепідготовки кадрів.

  36. Здійснення заходів з контролю за професійною підготовкою і перепідготовкою кадрів.

  37. Здатність спілкування і перекладу юридичних текстів з іноземної мови українською та навпаки.


Рівні сформованості вмінь та зміст критеріїв,

за якими вони встановлюються

Репродуктивний

Уміння відтворювати знання

Алгоритмічний

Уміння використовувати знання для розв’язання типових задач

Творчий

Уміння використовувати знання для розв’язання нестандартних задач


Перелік соціально - виробничих і професійних умінь фахівця

  1. Враховувати державні інтереси при прийнятті господарсько - правових рішень.

  2. Поєднувати високий професійний рівень за соціальною відповідальністю та етичністю.

  3. Оперативно відстежувати зміни в законодавстві і бути готовим надати кваліфіковану консультацію.

  4. Забезпечувати правомочність рішень, що приймаються органами управління.

  5. Розробляти алгоритми прийняття адміністративних актів.

  6. Розробляти алгоритми проектів судових рішень у спірних питаннях.

  7. Документально оформлювати ухвалені рішення.

  8. Знаходити і використовувати інформацію, використовувати новітні інформаційні технології.

  9. Працювати на комп’ютерах та іншій оргтехніці.

  10. Контролювати виконання організаційно - правових та управлінських заходів.

  11. Взаємопов’язувати правові, економічні та соціально - психологічні методи керівництва.

  12. Забезпечувати дисципліну виконання нормативних актів.

  13. Розробляти методично - правову документацію.

  14. Аналізувати фінансово - правову діяльність підприємства.

  15. Аналізувати і використовувати бухгалтерську та статистичну звітність.

  16. Аналізувати програму розвитку підприємства.

  17. Проводити правову експертизу господарської діяльності суб’єктів підприємництва.

  18. Аналізувати і використовувати норми чинного законодавства.

  19. Надавати правову допомогу у вивченні питань санкціонування ринку.

  20. Розраховувати й оцінювати правові ризики підприємницької діяльності.

  21. Організовувати юридичне забезпечення фінансових операцій підприємств.

  22. Працювати з банками та іншими кредитно - фінансовими установами.

  23. Проводити юридичний аналіз форм обліку і звітності.

  24. Вирішувати оптимізаційні юридичні задачі за допомогою комп’ютерної техніки.

  25. Створювати оптимальні умови додержання норм чинного законодавства.

  26. Знаходити варіанти розв’язання конфліктних ситуацій.

  27. Створювати належний соціально - психологічний клімат у колективі.

Вимоги до Державної атестації випускників


Формами атестації студентів протягом першого року навчання мають бути іспити, заліки. Ці форми відповідно до конкретних дисциплін, а також строки їх виконання по семестрах вказані в навчальному плані.

Державна атестація випускників з метою отримання освітньо - кваліфікаційного рівня “спеціаліст” передбачається після 5-го курсу в формі проведення державних іспитів з теорії держави і права, адміністративного права, господарського права та захисту дипломної роботи як кваліфікаційної.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма Вступного випробування з фахових дисциплін
Навчальна програма дисципліни “Фінанси” розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста галузі...

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають...
Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної характеристики" та „Освітньо-професійної...

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають...
Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної характеристики" та „Освітньо-професійної...

Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним...
Програму екзамену спеціальності «Бухгалтерський облік» розроблено відповідно до нормативних професійних дисциплін, які формують молодшого...

Правила прийому до Академії діють протягом відповідного навчального...
Цей Порядок визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти...

Акредитації, які здійснюють підготовку
Антонюк Т. М. – викладач вищої категорії, викладач-методист двнз „Чернівецький індустріальний коледж”, голова Всеукраїнської спілки...

Навчальна програма для вищих навчальних закладів І іі рівнів акредитації,...
Програма схвалена комісією з історії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма складена у відповідності із навчальними планами І програмами навчальних дисциплін підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма складена у відповідності із навчальними планами І програмами навчальних дисциплін підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей...

Програма вступних випробувань з дисципліни «Географія» для вступу...
«Географія» для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка