Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Курсова робота за темою: «Формування житт євих компетенцій учнів засобами художньої культури в позаурочний час»

Курсова робота за темою: «Формування житт євих компетенцій учнів засобами художньої культури в позаурочний час»ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

Курсова робота за темою:

«Формування життєвих

компетенцій учнів засобами

художньої культури

в позаурочний час»

Мельник Валентина Володимирівна,

вчитель Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ»

червень 2013

ПЛАН.http://www.abc-people.com/data/leonardov/mona_liza-face.jpg

 1. ВСТУП.

Мистецтво – основа художньої культури.

 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

Формування життєвих компетенцій учнів засобами художньої культури в позаурочний час.

 1. Формування життєвих компетенцій засобами художньої культури – основне завдання сучасної школи.

 2. Форми роботи з художньої культури в позаурочний час.

 3. Виховання в учнів потреби в художньо-творчій самореалізації.

 1. ВИСНОВКИ.

Збагачення школярів в позаурочний час знаннями художньої культури – процес формування особистості в полікультурному сучасному світі.загруженное (2).jpg

загруженное (1).jpgimages.jpg

Мистецтво для людини є такою ж

потребою, як їжа і питво.

Федір Достоєвський
Основа художньої культури – мистецтво. Саме воно формує життєві компетентності людини, збагачує її духовно, служить не тільки джерелом натхнення й пізнання, але й виховує особистість. Мистецтво звернене до почуттів людини, а отже формує моральні якості особистості, навчає жити в суспільстві.

За висловом Л.В.Климової, «мистецтво – водночас і творення, і пізнання світу, і спілкування»1.

За оновленою 2010 р. програмою курсу «Художня культура» (авт. Л.М. Масол, Н.Є.Миропольська) змістове наповнення тем передбачає формування в учнів ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних, інформаційних, комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетенцій, а значить передбачає опанування учнями досвіду самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід’ємної складової свого життя. В «Пояснювальній записці» до курсу «Художня культура, 9-11 класи» вказано: «Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і загальнолюдських цінностей, діалектичної взаємодії культурологічного та антропологічного підходів («людина в культурі – культура в людині»)2.

З народження людина прилучається до мистецтва. Недаремно називають його підручником життя, підкреслюючи пізнавальне значення мистецтва.

Як відомо, людство в своєму розвитку пройшло багато епох, складних, неповторних і різноманітних. Така ж різнобарвна і культура, бо мистецтво нероздільне з людством, воно являє собою відкритий простір, де кожний народ, збагачуючись художнім досвідом інших рас, народів, розвивав свою художню культуру, самобутню й унікальну.

На початку 21 століття з’явилося поняття «компетентнісна освіта». Виникнувши в США, дане поняття прийшло в Європу, і ряд науковців пояснюють «компетентність» як інтегральну характеристику особистості, яка «визначає її здатність вирішувати проблеми і типові завдання, що виникають у реальних життєвих ситуаціях, у різних сферах її життєдіяльності на основі використання знань, навичок, життєвого досвіду відповідно до засвоєння системи цінностей»3. І саме художня культура – це і є той предмет, де школярі не лише пізнають соціальний досвід багатьох поколінь і народів, але й самі здатні набувати його в різних життєвих ситуаціях: характеристика архітектурної споруди чи художнього полотна, виконання музичного твору чи замальовки шедевру скульптури, охорона художньо-історичного пам’ятника чи розповсюдження знань про культуру рідного краю, засвоєння народних мистецтв чи промислів, організація художніх виставок тощо.

Життєві компетенції учнів можна формувати як під час уроків художньої культури, так і в позаурочний час. Важливим компонентом успішної роботи є педагогічна взаємодія, що трактується як «взаємодія вчителя й учня, яка включає обмін інформацією, навчально-виховний вплив, організацію стосунків, спільну діяльність, а також сприймання педагогом учня і трансляцію своєї особистості»4.

Учитель ставить перед учнями проблему й разом обирають шляхи її розв’язків.

Наприклад:

 • Чому Т.Г. Шевченка називають генієм пензля та пера? (Сценарій заходу додається).

Що допомогло поетам та художникам яскраво відобразити прихід весни? (Фотоматеріали заняття гуртка «Художня культура» додаються).
d:\пед_колектив\мельник в.в\шк\img_1407.jpg


d:\пед_колектив\мельник в.в\шк\img_1417.jpg


М Учень

И ховний вплив

С

Т ь спільна

Е

Ц ією

Т дослідження

В ’язків

О
Постановка

проблемного питання

Вибір шляхів розвитку

МЕТОДИ

Мотивація

Пошук

Дослідження

Моделювання

Діалог

Учитель

Навчально – в

діяльніст

Обмін інформа

Встановлення з

Мова мистецтва різнобарвна, багата, яскрава, властива не лише урокам художньої культури, але й іншим предметам художньо-естетичного й гуманітарного циклів.

Реалізація цілісного підходу до шкільної освіти передбачає «пошук шляхів внутрішньої галузевої інтеграції в межах циклу художньо-естетичних дисциплін, а також широких міжгалузевих зв’язків»5. Зрозуміло, що відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузі «Естетична культура» у 9-му класі відбувається узагальнення знань з мистецтва, набутих школярами в 1-8 класах, у 10-му опановується українська художня культура, а в 11-му класі – зарубіжна художня культура. Щоб учні краще розвивалися в художньо-естетичному плані, формували життєві компетенції, пробуджували свої творчі здібності й обдарування, вчителю художньої культури варто залучати школярів до різних форм роботи по вивченню мистецтва ще з початкової школи, п’ятих - восьмих класів.

В Іршанському навчально-виховному комплексі «Гімназія – ДНЗ» є певний досвід по залученню школярів до художньо-мистецьких джерел, збагачення емоційно-естетичного надбання предків, вихованню культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів світу в різні епохи.

Так, починаючи з 1995 року., в освітньому закладі діє гурток «Художня культура народів світу», до якого залучаються учні 5-8 класів. Саме ця ланка школярів ще не має системних знань з художньої культури. Через встановлення об’єктивно існуючих зв’язків між музикою, образотворчим та іншими видами мистецтв, вчителі художньо-естетичного та гуманітарного циклів можуть формувати у школярів полікультурну, комунікативну компетенції. Розробляти дидактичні матеріали, готувати й проводити заняття, можуть, крім керівника гуртка, вчителі різного фаху : музики, образотворчого мистецтва, світової й української літератур, історії тощо. Про це свідчить тематика засідань гуртка:

«Художники й поети про пори року», «Сім чудес світу», «В гостях у казки», «Фольклор – невичерпна криниця кожного народу», «Із історії святкування Нового року», «Маски народів світу», «Як вас звати» і т.д.

Дорослішають учні – змінюється й тематика засідань:

«Міфологія та сучасність», «Т.Г. Шевченко – геній пензля та пера», «Художники – імпресіоністи», «Улюблений музикант чи виконавець», «Богиня танцю», «Подскажи словечко», або «В.И. Даль и его Словарь живаго великорусского языка»… В підготовці засідань беруть участь професіонали – вчителі мистецьких дисциплін Іршанської школи мистецтв, викладачі музики, хореографії, які працюють в БК «Титан».

Розвитку художньо-естетичних смаків, формуванню у школярів системи художніх знань, навичок, навчально-пізнавальних компетенцій сприяють й інші форми роботи – організація та проведення екскурсій в музеї, бібліотеки, церкви, собори; науково-дослідницька робота; участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах, підготовка тематичних вечорів, духовних концертів, театралізованих вистав і т.д.

Заходи

Гурток «Художня

культура»

хореографія

Музика: вокал, духовний спів, хор

Екскурсії: музеї, бібліотеки, церкви, пам’ятні місця

Науково-дослідницька робота, (членство в МАН), гуртки

Співпраця з Іршанською школою

мистецтв, Центром естетичного

виховання, участь у конкурсах

обласних

шкільних

Всеукраїнських

Серед музеїв рідного краю найбільш значущими є :

 • Володарськ-Волинський музей коштовного і декоративного каміння (смт.Володарськ-Волинський, вул.К.Маркса, 58, 04145-4-22-76,

e-mail:muzei@inet.ua );

 • Музей історії району (смт.Володарськ-Волинський, вул.Володарського, 8);

 • Історико-краєзнавчий музей села Рижани (с.Рижани, вул.Кутузова, 44).

Учні можуть в повній мірі ознайомитися з унікальними корисними копалинами Володарщини та художніми виробами – прикрасами, які теж представлені в музеї; побачити зразки народно-прикладного мистецтва наших предків, експозиції «Національний одяг українців», «Селянська хата», «Вироби з льону» (с. Рижани); «М.Кутузов та Горошки» (смт. Володарськ-Волинський) тощо.

Вихованню християнської моралі, шануванню іконопису як виду мистецтва, любові до духовного співу сприяють відвідини найдавніших церков Володарськ-Волинського району в с. Краївщина Свято-Михайлівської (1757р.), в с.Кам’яний-Брід – Хресто-Воздвиженської (1787р.). Більше 30% учнів Іршанського НВК «Гімназія-ДНЗ» займаються хореографією при БК «Титан» в гуртках «Райдуга», «Імпульс», в Школі мистецтв чи декоративно-прикладним мистецтвом, вишивкою, в’язанням, бісероплетінням, орігамі при Іршанському центрі естетичного виховання.

Успіх у роботі залежить від того, як учитель художньої культури, співпрацюючи з вчителями початкової школи, викладачами мистецьких дисциплін у спеціальних художньо-естетичних закладах, а також з колегами предметів гуманітарного, художньо-естетичних циклів зуміє коригувати свою роботу, максимально залучаючи до процесу навчання учнів – членів тих чи інших гуртків, мистецьких закладів, учасників обласних та Всеукраїнських конкурсів «Житомирщино, мій рідний край, земля благословенна», «В об’єктиві натураліста», «Діти за чисту енергію», «Історія, культура, економіка і географія Індонезії» і т.д. Таким чином, учитель та учень, який теж учить (див.схему-опору) , стають в повній мірі суб’єктами навчально-виховного процесу. Як показала практика, учні, які охоплені додатково такими формами роботи, мають не тільки високий рівень навчальних досягнень з художньої культури в 9-11 класах, але й всебічно розвинені, люблять та вміють цінувати мистецтво України та інших народів. А школярі початкових класів, як правило, теж домагаються високих результатів у творчих конкурсах, мають певні художні знання й уявлення, що сприяють формуванню в них полікультурних компетенцій.

Лише за останні декілька років в Іршанському НВК існує успішний приклад збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів під час сприймання та інтерпретацій творів мистецтва і практичної художньої діяльності.:

 • 2011 р. учениця Кочик Ірина зайняла I місце у Всеукраїнському конкурсі на кращу поезію, присвячену 50-річчю польоту в космос Юрія Гагаріна (вчитель Демченко Г.В.);

 • 2011 р. учениця Петрівська Є., представляючи роботу «Шляхи духовного оновлення людини за оповіданням Р.М.Рільке «Пісня про правду» та романом І.Шмельова «Пути небесные», зайняла II місце в Житомирському територіальному відділенні МАН (усний захист, вчитель Мельник В.В.);

 • 2012 р. учень початкової школи Чорноштан Микита завоював I місце в творчому Всеукраїнському конкурсі «Діти за чисту енергію» (вчитель Кайдалова Н.П.).

Можна досягти кращих результатів за наявності інтегрованого курсу «Мистецтво для 5-8 класів» у загальноосвітніх навчальних закладах. Якщо ж такий курс не читається в школі, то вище названі форми роботи по формуванню в учнів життєвих компетенцій в позаурочний час засобами художньої культури сприяють особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, вихованню в них кращих моральних якостей. Недарма Н. Миропольська, автор підручника «Художня культура», 11 клас, звертається до учнів та вчителів : «Особливу увагу приділіть завданням, зорієнтованим і на закріплення знань, і на власну творчість. Вони допоможуть Вам само реалізуватися й удосконалюватися».

img_0092img_0082

img_0068img_0077
Описують картину О. Саврасова

«Граки прилетіли» учні 5-В класу

Венглівський В., Синицький А.

Учні 5-Б класу виконують «Веснянки»

Переможець конкурсу читців поезії про весну

Слобожанюк А., учень 5-А класу


ЛІТЕРАТУРА

 1. Нова програма 12-річної школи. Художньо-естетичний цикл, 5-11 класи, – Міністерство освіти і науки України. – К: «Ірпінь», 2005 р.- с.124, 184.

 2. Климова Л.В. Художня культура, 9 клас, - К: «Літера», 2009 – с.4.

 3. Ковалик І. Формування життєвих компетенцій учнів. – «Зарубіжна література» №45-48, 2008 р.- с.33

 4. Миропольська Н. Художня культура, 11 клас, к.: «Освіта», 2012 р. – с.3

 5. Чешенко О. Проектування виховної діяльності: досвід та тенденції розвитку. – «Наша школа», №4. – с.36

 6. Сценарій мистецького заходу «Т.Шевченко – геній пензля та пера». Вчитель Мельник В.В.

 7. Фотоматеріали засідання гуртка «Художня культура народів світу». Заняття «Весна іде»…1 - Климова Л.В. Художня культура, 9 клас, - К.: «Літера», 2009, с.4.

2 - Нова програма 12-річної школи, Художньо-естетичний цикл, 5-11 кл. – К.: «Ірпінь», 2005, - с.184.


3 - Ковалик І., Формування життєвих компетенцій учнів. – «Зарубіжна література» №45-48, 2008 р.- с.33.

4 -Чешенко О.І. Проектування виховної діяльності:досвід та тенденції розвитку.-«Наша школа», 2007,№4-с.36

5 - Програма 12-річної школи. Художньо-естетичний цикл, 5-11 кл.- К.: «Ірпінь», 2005. – с.124


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методика організації роботи молодших школярів над аплікацією курсова...
...

Віртуальна подорож на острів Хортицю та Запоріжську січ
Обладнання: Федун С.І., Чорний О. В. «Навчально-методичний кейс з художньої культури для 10 класу», Кондратюк Н. В., Санеєва Г.І....

Звіт про проходження педагогічного практикуму
«Технології співробітництва» в навчальній діяльності вчителя та учнів в урочний та позаурочний час

Порадник Як підготуватись до уроку історії Підготувала викладач історії...
Під час вивчення курсу історії учні мають оволодіти певними уміннями І навичками: хронологічними, просторовими, інформаційними, мовленнєвими....

Урок 2 Тема: Практична робота №1 «Робота з навчальними програмними...
Тема: Практична робота №1 «Робота з навчальними програмними засобами з профільних предметів»

Тема : Бази даних. Системи управління базами даних
Мета: Адаптація теоретичних та практичних знань учнів до соціальної практики, формування цілісної системи знань за темою бази даних;...

Уроки психології в умовах музейного середовища ефективний засіб формування...
Навчальна діяльність в музейному середовищі ефективний засіб формування духовної культури учнів

Д о позакласної роботи з математики усі добровільні заняття. Які...
До позакласної роботи з математики усі добровільні заняття. Які проводять у позаурочний час у школі або поза школою І на яких учні...

Відділ освіти виконкому Інгулецької у місті ради
...

Методичні рекомендації Межова
Формування ключових І предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ікт (інформаційно-комп’ютерних технологій)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка