Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Пояснювальна записка Програма проекту «з україною в серці»

Пояснювальна записка Програма проекту «з україною в серці»


c:\users\теси школа\desktop\тетяна василівна\img_6100.jpg

ПРОЕКТ

« З Україною в серці»

Розробила

класний керівник

СЗШ І-ІІІ ступенів с.Шевченка

Дощич Тетяна Василівна

2014

Пояснювальна записка

Програма проекту « З Україною в серці » (5 – 11 класи) передбачає виховання свідомого українського громадянина, який максимально акумулює в собі національні риси та самобутність українського народу.

Національне виховання (система пізнань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв поколінь, світогляду, свідомості, цінності, соціального досвіду та народних надбань багатьох поколінь) базується на ідеях національного світогляду, філософії, ідеології.

Національна система виховання ґрунтується на засадах родинного виховання, народної педагогіки, наукової педагогічної думки, успадкування духовних надбань українського народу, розвитку особистісних рис громадянина української держави.

Програмою передбачається залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, пропагандистської, ігрової, культурної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час.

Виховання особистості підлітка в контексті даної програми вимагає реалізації таких завдань:

 • формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля держави, готовність її захищати;

 • забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу;

 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

 • прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які живуть в Україні;

 • виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядницької позиції;

 • утвердження принципів вселюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та моралі;

 • формування творчої особистості, виховання цивілізованого господаря;

 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я;

 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

 • формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

 • формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх самореалізації;

 • формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовки до життя в умовах ринкових відносин.


Актуальність: Патріотизм - це любов до своєї Батьківщини. Така найкоротша формула поняття , яке є найголовнішим складником будь – якої ідеології. Патріотизм – це частина нашого духу , одне з найсильніших відчуттів, які існують у природі . Інколи це почуття сильніше навіть за любов до матері або дівчини.

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, активної громадянської позиції - проблеми загальнодержавного масштабу. Адже патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу , формуванню в Україні громадянського суспільства .У Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» визначаються завдання виховання в особистості любові до Вітчизни, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі загальнолюдських духовних цінностей.

Почуття патріотизму має сприяти розвитку суспільства, яке функціонує на засадах свободи соціальної справедливості гуманізму. А також гарантує умови для зростання добробуту народу.
Мета:

передання молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду й на основі цього формування особистісних рис громадянина України, розвиток індивідуальних особливостей і талантів.

Очікуванні результати:

формування у вихованців високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної свідомості, любові до рідної землі, родини, народу, бажання сприяти історико-культурному розвитку України;

виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

формування здорового способу життя, прагнення фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві.

Робота за програмою ґрунтується на тісній співпраці класного керівника з педагогом–організатором, учителями - предметниками, батьками та громадськістю.

ПРИНЦИПИ ПРОГРАМИ

В основі Програми лежить принцип народності, національної ідеї, природо- та культуровідповідності, етнізації виховного процесу.

Принцип народності у вихованні спрямований на оволодіння рідною мовою, формування національної свідомості, любов до рідної землі і свого народу. Він допомагає прищепити шанобливе ставлення до культурної спадщини, народних традицій і звичаїв.

Принцип національної ідеї дає поштовх до практичної діяльності, до відданості ідеалам Добра, Правди, Свободи; до розвитку індивідуальних здібностей молоді, їхньої самореалізації.

Природовідповідність полягає у врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, учнів, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних особливостей.

Органічний зв'язок з історією народу, його мовою, культурними і побутовими традиціями, з народним мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності та спадкоємності поколінь лягли в основу принципу культуровідповідності.

Принцип етнізації однаково стосується представників усіх народів України. Це можливість навчання у рідній школі всіх дітей, виховання національної гідності, національної свідомості, відчуття етнічної причетності до свого народу; відтворення в дітях менталітету свого народу; виховання дітей як типових носіїв культури, продовжувачів справи батьків.

Розділ І

Рідний край, де ми живемо Україною звемо (5-7 класи).

Ключові тези

Виховання любові до батьківщини, рідного краю.

Ознайомлення зі змістом понять народ, нація, держава.

Багатовікова історія творення держави України.

Національні та народні символи України.

Вивчення національних обрядів та історії національних свят.Поняття

Громадянин, патріот, Батьківщина, народ, нація, держава,історія.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу

1.Години спілкування з використанням комп’ютерних презентацій : «Україна – моя батьківщина», «Україна - рідна держава», «Дивна Україна», «Символи України»

2.Анкетування, тести, співбесіди.

3. «Україно, ти для мене диво». Заочна мандрівка найбільшими містами та цікавими природними місцями України (з використанням ІКТ)

4.Традиційні народні і шкільні свята: козацькі забави,свято до дня Святого Миколая, «Різдвяні колядування».

5.Конкурси поезії, малюнків «Козацькому роду нема переводу», народної пісні.

6. Пошуково – дослідницька робота: «Шляхами подвигу і слави» (зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни) , «Рослини-обереги українців» (створення буклета).

7. Усний журнал: « Народні символи України».

8. Розучування віршів, пісень про Україну.

9.Батьківські збори «Українські народні традиції в сімейному вихованні», «Народні морально-етичні цінності та їх врахування в сучасному сімейному вихованні».

Розділ ІІ

Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води,

в годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди!..

Любіть Україну, у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її вічно живу і нову

і мову її солов'їну.

В.Сосюра

Ми українці – велика родина,

Мова і пісня у нас солов’їна ( 8 - 9 класи)

Основні завдання:

 • виховувати любов до рідного слова, мови, пісні;

 • вивчення національних обрядів, історії національних свят, українського костюму;

 • вивчення традицій національної пісенної культури, народної архітектури, національного побуту й одягу, речей домашнього вжитку;

 • сприяння розвитку поетичних здібностей учнів

Ключові тези

Дізнатися більше про рідну землю.

Виховувати любов до рідного слова, мови, пісні.

Шанувати духовні цінності свого народу.

Вивчення національних обрядів та історії національних свят.

Розвивати уміння бачити та шанувати красу, зміцнювати почуття національної гордості, повагу до свого народу та його історичного минулого.

Поняття

Мова, пісня, духовні цінності, національні обряди, національні свята, національна гордість.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу

1.Години спілкування з використанням комп’ютерних презентацій: «Звичаї та традиції в Україні», «Зимові народні свята. Традиції, вірування та звичаї українців», «Свято Стрітення», «Без верби і калини немає України», «Краю мій лелечий»

2.Вікторина «Обереги українського народу».

3. Гра «Славетні українці».

4. Бесіда «Свято Покрови – свято українського народу»

5.Круглий стіл для батьків «Національні традиції культури спілкування батьків

із дітьми».

6. Конкурс-виставка робіт: «Барви Поділля»,

7. Анкетування «Родинні традиції в сім’ї».

8. Конкурси:

 • колядок і щедрівок «Небо і земля нині торжествують»

 • конкурс літературної газети «Творчість Т.Г.Шевченка»

9. Конкурс юних декламаторів класу « Любіть Україну, як сонце любіть».

10. Лекція - консультація для батьків «Народна педагогіка та її основні принципи, форми й метод виховання».

11. Літературно - музична композиція «Пам’яті свіча » присвячена 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка

12. Батьківські збори «Я люблю свою родину», Лекція - консультація для батьків «Народна педагогіка та її основні принципи, форми й методи виховання».
Розділ ІІІ.

Любов у нас до Батьківщини
Іде із серця глибини.
Ми — патріоти України,
Її ми дочки і сини.


Н.Красоткіна

Я – українець і цим я горджуся

(10 – 11 класи)

Основні завдання

 • формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу;

 • визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини;

 • виховання почуття патріотизму, відданості в служінні Батьківщині;

 • утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість.

 • формування працелюбності особистості, відповідності за свої дії;

 • виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови.

Ключові тези

Історія рідного краю.

Активна громадянська позиція.

Україна - незалежна європейська держава.

Формування знань про історію міста, його визначні історичні пам’ятки, відомих людей, які проживали та живуть у місті.

Висока правова культура особистості.

Повага й суворе дотримання законів України.

Поняття

Європейська держава, громадська позиція, патріот, Конституція України,

правова культура, закони України.

Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу

1.Години спілкування : «Україна – єдина країна», «Хочеш бути громадянином держави, навчись бути» , « Від кохання до сім'ї », «Рід. Родовід. Родина», бесіди «Мій край – моя історія жива»

2.Тренінг «Вчимося бути справжніми українцями» .

3. Конкурси:

колядок і щедрівок «Небо й земля нині торжествують»

писанок «Писанка – символ життя»

«Чарівна україночка» -змагання юних господарочок у виготовленні національних українських страв.

4.Літературно-музична композиція «Т.Г. Шевченко – великий поет України, син українського народу».

5. Диспут «Чи є актуальним поняття «патріотизм молоді»?», «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину».

6. Години правової  грамотності  «Мої права, мої обов’язки», «Що означає «бути законослухняним громадянином держави?», «Закон обов’язків для всіх».

7. Година поезії «А найбільш я люблю Україну»

8. Рольова гра «Якби я був Президентом України…»

9. Лекція для батьків «Українська козацька система виховання й розвитку − глибоке самобутнє явище» , «Родина, сім’я — невгасаюче вогнище духовності, клітина української нації».

10. Поетичні свічки «Перлини душі народної», «Україно, зоре моя».

11 . Гра-вправа «Давайте говорити один одному компліменти».

 1. Незабутні зустрічі. Вечір поезії, присвячений звільненню України від німецько-фашистських загарбників (зустрічі з ветеранами).

 2. Уроки пам’яті, уроки мужності «Герої сьогодення», «Герої не вмирають», «Лицарі Майдану», «Небесна сотня»).

 3. Випуск стіннівки "Найвидатніші Гетьмани України"

 4. . Анкетування "Моя мета в житті"

 5. Тестування на визначення рівня сформованості громадянських якостей.


Очікуванні результати

У результаті впровадження проекту «З Україною в серці» очікується:

 • утвердження патріотизму та національної самосвідомості вихованців, поглиблення процесу формування основ гуманістичного світогляду;

 • пріоритетності високих моральних, культурних, національних та загальнолюдських цінностей, що сприятиме зміцненню духовної, моральної єдності суспільства;

 • формування в учнів характерних рис патріота: активна підтримка і розвиток Української державності, дотримання Конституції України;

 • дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи, готовність до захисту Батьківщини, пошана до історичної пам’яті, любові до рідної культури, мови, національних свят і традицій, збереження та зміцнення власного здоров’я;

 • підвищення зацікавленості щодо держаної служби та служби у Збройних силах України, її готовності до захисту України, збереження та шанування національної пам’яті.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма з правового виховання дітей дошкільного віку Пояснювальна записка
Програма я — маленька людина розкриває систему роботи педагогів із дітьми, починаючи з молодшого віку, та їхніми батьками з правової...

Програма профільного курсу. 11 клас Пояснювальна записка
Успішним є те навчання, котре створює атмосферу зацікавленості, небайдужості до матеріалу, що розглядається

Пояснювальна записка до проекту рішення Учнівської обласної ради
З метою очищення водних ресурсів Волинської області, збереження екологічної системи регіону, відновлення історичних, природних багатств,...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас пояснювальна записка
Державного стандарту початкової загальної освіти в освітній галузі “Мистецтво”. У її змісті інтегруються музична, образотворча та...

Пояснювальна записка до проекту рішення сесії обласної ради про внесення...
Перевиконанням дохідної частини обласного бюджету на суму 47 535,5 тис грн. (за І півріччя поточного року на суму 28 844,1 тис грн...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи Пояснювальна записка
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...

Програма вступного екзамену з історії україни (на основі повної загальної...
Програму з історії України для вступників до вищих навчальних закладів розроблено з урахуванням чинних програм з історії України

З богом та Україною в серці
Справді, кожен з нас, рано чи пізно ставить перед собою запитання: «Навіщо я живу на світі?», «Яке моє призначення?», «Яка я людина...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка

Пояснювальна записка
Варяж, ☎ (8-03257) 51-2-37. e-mail: variazh school1@gmail com, код єдрпоу 23947080База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка