Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Алексеева М. И. Средства массовой информации России: Учеб пособие для вузов / под ред. Засурского Я. Н

Алексеева М. И. Средства массовой информации России: Учеб пособие для вузов / под ред. Засурского Я. Н

Засоби масової інформації в сучасній політиці Росії

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Методологічні проблеми взаємодії засобів масової інформації і політики держави 7

1.1. Поняття засобів масової інформації і політичних комунікацій 7

1.2. Коротка історія виникнення засобів масової інформації і політичних комунікацій в державі 23

Розділ 2. Політичні комунікації в державі 36

2.1. Особливості політичних комунікацій в Росії 36

2.2. Засоби масової інформації в системі політичних комунікацій в сучасній Росії: структура і проблеми функціонування 41

Розділ 3. Вплив діяльності засобів масової інформації на політичні процеси в Росії 50

3.1. Особливості політичних процесів в Росії 50

3.2. Засоби масової інформації як інструмент політичної пропаганди 63

Висновок 72

Список використаних джерел 75

Вступ

Актуальність теми дослідження. Сучасна політологія приділяє велику увагу питанню про роль засобів масової інформації (ЗМІ) в політичному житті суспільства і держави. Засоби масової інформації - це складова частина політичної системи суспільства. Яке суспільство, така і система масової інформації. В той же час ЗМІ здійснюють серйозну дію на суспільство, його стан і розвиток. Вони можуть сприяти прогресу або гальмувати його.

Сучасні Російські ЗМІ виступають теж як важливий чинник розвитку політичного життя російського суспільства і держави, що забезпечують поряд з іншими державними і суспільними інститутами, реалізацію завдань по розвитку політичної системи Російської Федерації.

ЗМІ виражають інтереси суспільства, різних соціальних груп, окремих осіб. Їх діяльність має важливі суспільно-політичні наслідки, оскільки характер інформації, аудиторії, що адресується, визначає її відношення до дійсності і направлення соціальних дій. Тому по спільному визнання політологів, ЗМІ не просто інформують, повідомляють новини, але і пропагують певні ідеї, погляди, учення, політичні програми і тим самим беруть участь в соціальному управлінні. Шляхом формування громадської думки, вироблення певних соціальних установок формування переконань ЗМІ підштовхують людину до певних вчинків, дій.

Список літератури:

1. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I \\\"О средствах массовой информации\\\" (с изменениями от 13 января, 6 июня, 19 июля, 27 декабря 1995 г., 2 марта 1998 г., 20 июня, 5 августа 2000 г., 4 августа 2001 г., 21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля, 8 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа, 2 ноября 2004 г., 21 июля 2005 г.).

2. Алексеева М.И. Средства массовой информации России: Учеб. пособие для вузов / под ред. Засурского Я.Н. – М.: Аспект-Пресс, 2005.

3. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. – М.: РИП-холдинг, 2004.

4. Брайант Д. Основы воздействия СМИ. – М.: Вильямс, 2004.

5. Воробьев К.А. Политология. – М.: Академический проект. – М.: 2003.

6. Ворошилов В.В. Журналистика. Курс лекций – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2004.

7. Гаджиев К.С. Политология. – М.: Логос, 2001.

8. Декрет о печати // О партийной и Советской печати, радиовещании и телевидении // Сборник документов и материалов. М., 1972.

9. Доленко Д.В., Бахлов И.В., Бахлова О.В. и др. Политология. – М.: Дело, 2003.

10. Демидов А.И., Долгов В.М., Малько А.В. Политология. – М.: Гардарики, 2004.

11. Деннис Э. Беседы о масс-медиа. - М.: Вагриус, 1997.

12. Дубин Б. Государственная информация и массовая коммуникация // Отечественные записки, № 4, 2003.

13. Есин Б.И. История русской журналистики XIX века. М.,1985.

14. Есин. Б.И. История русской журналистики (1703 – 1917). – М.: 2000.

15. Жирков Г. В. История цензуры в России XIX-XX веке, М., 2001.

16. Законодательство Российской Федерации о СМИ. – М.: Центр «Право и СМИ», 1999.

17. Засурский И.И. Масс-медиа второй республики – М.: Изд-во МГУ, 2003.

18. Засурский Я.,Вартанова Е. История печати: Антология. Т. 1: Учеб. пособие для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2002.

19. История отечественной журналистики (1917-1945). Хрестоматия. Учебное пособие / Сост. И.В.Кузнецов, Р.П.Овсепян, Р.А.Иванова – М.: Изд-во МГУ, 1999.

20. Козина Е.С. СМИ и выборы: Ресурс и угрозы политического мифотворчества. – М.: Изд-во \\\"ВК\\\", 2005.

21. Кузьмен О. В. Социология общественного мнения. - Новосибирск, 1996.

22. Кургинян С. Е. \\\"Седьмой сценарий\\\". Ч. 2. – М.: 1992.

23. Марченко М.Н. Политология. Курс лекций. – М.: Зерцало, 2000.

24. Материалы Фонда «Общественное мнение», http://www.fom.ru/.

25. Материалы Центра исследований политической культуры России, http://www.cipkr.ru/.

26. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития – М.: Изд-во МГУ, 2003.

27. Мрочко Л.В. Теория и практика массовой информации: Учеб. пособие для вузов. – М.: МПСИ, 2006.

28. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 - 90-е гг.) – М.: Изд-во МГУ, 1999.

29. Панарин И.Н. Информационная война и выборы – М. Городец, 2003.

30. Панкин А. Кто контролирует телевидение - проигрывает выборы // Новая газ. - 1998. - 21-27 дек.; см. также: Среда. - 1998. - № 2. - Апр.-май.

31. Плониш В.Ю. Теория и практика массовой информации: Учеб. пособие для вузов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2005.

32. Попов В.Д. Информационная политика: Учеб. пособие для вузов. – М.: Рос.Академия гос.служащих (РАГС), 2003.

33. Почепцов Г.Г. Информационно - политические технологии. – М.: Центр, 2003.

34. Почепцов Г.Г. Пропаганда и контрпропаганда. – М.: Центр, 2004.

35. Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. – М.: Изд-во РИП-Холдинг, 2005.

36. Радугин А.А. Политология. – М.: Центр, 2003.

37. Сальников В.П. Политология. – СПб.: СПбГУ МВД России, 2000.

38. Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2001.

39. Солодухин Ю. Н. Российские средства массовой информации: являются ли они \\\"четвертой властью\\\"? // СМИ в политических технологиях. - М.: Энигма, 1995.

40. Средства массовой информации России / под ред. Я.Н.Засурского, Е.Л.Вартановой, М.В.Шкондина. – М.: Изд-во МГУ, 2005.

41. Средства массовой информации России. 2002 год. Анализ, тенденции, прогноз. - М.: Инфоцентр, 2003.

42. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 2004.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Латышина Д. И. История педагогики (История образования и педагогической...
О. Сухомлинського, висвітлити роль українського діяча у розвитку світової гуманістичної педагогіки, розкрити новаторський характер...

М. П. Коломієць є. С. Регушевський за редакцією В. О. Винника київ...
Коломиец н. Ф., Регушевский е. С. Словарь фразеологических синонимов / Под ред. В. А. Винника, — К.: Рад шк., 1988. — 200 с. — На...

Библиотечно-библиографическая классификация
Библиотечно-библиографическая классификация : табл для дет и шк б-к : практ пособие / Российская государственная библиотека, Российская...

Григоренко А. Л., Григоренко Н. В географическое краеведение. Крым...
Посогбие одобрено Научно-методическим советом криппо протокол №8 от 16. 11. 2005г

Довідник з історії України(а-я)/ За заг ред. І. Підкови, Р. Шуста....
Довідник з історії України(а-я)/ За заг ред. І. Підкови, Р. Шуста. К.: Генеза, 2001

Збірник наукових праць / за заг ред. П. І. Юхименка; наук ред. І....
Перелік наукових статей співробітників та студентів твсп університету «Україна», виданих у межах України за 2011/2012 н р

Наименование электронного пособия, класс
Мультимедийное пособие видеоуроков рекомендовано мону. «Современные образовательные технологии»

Дз «державна бібліотека україни для юнацтва» культура віртуального спілкування
Культура віртуального спілкування : метод бібліогр матеріали / [уклад. Є. Кулик, О. Бартош; ред. В. Кучерява, С. Чачко; консультант...

З особливими потребами
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг ред. Колупаєвої А....

Державної адміністрації
Батько українського бестселеру : методико-бібліографічні матеріали / [уклад. Т. В. Смєкалова; ред. С. О. Андрус; Департамент культури...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка