Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок №80 Тема. Правопис знака м'якшення та апострофа в словах іншомовного походження

Урок №80 Тема. Правопис знака м'якшення та апострофа в словах іншомовного походження


Урок №80

Тема. Правопис знака м'якшення та апострофа в словах іншомовного походження.

Мета:

навчальна: навчити правопису слів іншомовного походження; навчити знаходити в тексті слова з вивченими орфограмами;

розвивальна: розвивати пам'ять, увагу, пошукові здібності;

виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфоепія, лексикологія, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: географія, історія, художня література.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з картками (3 учні)

Картка 1

► Запишіть слова, вставивши пропущену букву.

Директор, с..нтаксис, ц..стерна, ж..раф, реч..тат..в, колор..т, ш..рма, транз..т, сп..рт, к..шлак, Аргентина, К..тай.

Картка 2

► Запишіть слова, вставивши пропущену букву.

Х..м..я, ..дея, пон.., п..нгв..н, пол..кл..н..ка, тр..умф, м..л..ц..я, приоритет, К..пр, Пот.., тр..о, Горац..й.

Картка З

► Запишіть слова, вставивши пропущену букву.

Гавай.., ате..зм, Ка..р, кру..з, Ізма..л, Ене..да, проза..к, моза..ка, ру..на, на..вний, сто..цизм, дру..ди.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ,

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота з підручником

Бесіда

⧉ Після яких приголосних у словах іншомовного походження ставимо знак м’якшення?

⧉ Чи збігаються ці приголосні з приголосними правила написання знака м’якшення для українських слів (немає ц)?

⧉ Чи ставимо знак м’якшення перед я, ю, є, ї, йо в словах іншомовного походження? А в українських?

⧉ Коли знак м’якшення не пишемо в словах іншомовного походження?

⧉ Назвіть букви, після яких ставимо апостроф у словах іншомовного походження,

⧉ Чи збігаються ці букви з буквами правила написання апострофа для українських слів (додаються шиплячі й задньоязикові)?

⧉ Чи збігаються ці приголосні з приголосними правила написання знака м’якшення для українських слів (немає ц)?

⧉ Чи ставимо апостроф після префікса в словах іншомовного походження?

⧉ У яких випадках апостроф не ставимо в словах іншомовного походження?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Коментоване письмо

Кар’єра, курйоз, рюкзак, комп’ютер, інтерв’ю, прем’єр, бюджет, миш’як, ад’ютант, Гюго, Женев’єва, Мюллер, ін’єкція, кювет, бюро.

Дюна, ілюзія, ательє, шприц, рулон, мільярд, Булонь, бал, конферансьє, каньйон, Мольєр, фільм, залп, магістраль.

Розподільна робота

► Запишіть слова, розподіливши їх на чотири колонки: 1) у яких пишемо знак м’якшення; 2) у яких не пишемо знак м’якшення; 3) у яких ставимо апостроф; 4) у яких апостроф не ставимо.

Бар..єр, порт..єра, кон..юнктура, ал..янс, Лавуаз..є, Корділ..єри, П..єр, п..юре, ад..юнкт, Ал..яска, тюл.., Гол..фстрім.

► З’ясуйте за словником іншомовних слів виділені слова.

Скоромовки

Улас у нас, Панас у вас.

***

Був господар, був господар,

Та й розгосподарився.

***

Пішов Прокіп, кипів окріп, прийшов Прокіп — кипить окріп.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Написання тесту

Апостроф у всіх словах:

1 ставимо;

2 не ставимо

Знак м’якшення в усіх словах:

3 вживається

4 не вживається

А Він..ї, В..єнтьян, ад..ю, мал..ярія

Б Сер..йозний, р..юш, п..юпітр, ф..юзеляж

В Н..юанс, б..юст

Г Т..юбік, мад..яр, Д..юма, Ал..яска

Д Інтерв..ю, кур..єр, об..єм, ад..ютант

Е Ал..батрос, біл..ярд, Гот..є, Н..ютон

1

2

3

4

Д

Б

Е

Г

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте вправу з підручника.

► Творче завдання: доберіть до кожного правила приклад. Придумайте з цими словами завдання.

► Вивчіть скоромовку На річці Лука спіймав рака в рукави.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №12 Тема : Групи слів за походженням: власне українські І запозичені...
Тема: Групи слів за походженням: власне українські І запозичені (іншомовного походження) слова

Звуки мови. Знаки письма. Складні випадки правопису ненаголошених...

Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української...
Поглибити знання учнів про слова іншомовного походження, інтернаціоналізми, кальки та варваризми у складі української мови

Тема фонетика. Орфоепія. Орфографія
Склад. Наголос. Основні правила української орфоепії. Написання слів разом окремо й через дефіс. Вживання великої літери. М’який...

Урок 2 Тема. Біблія про походження людини Мета
Мета. На основі біблійних сюжетів пояснити про походження людини, християнський погляд на людину як на творіння Боже; допомогти дітям...

Урок №1 пісні літературного походження, «ще не вмерла україна»
Цикл уроків за темою «Пісні літературного походження. Микола Вороний. Тарас Григорович Шевченко.»

Урок у 5 му класі Тема. Вимова І написання префіксів
Обладнання: комп'ютер, таблиці: "Правопис префіксів", "Вимова префіксів ", словники, виставка книг про історичне героїчне минуле...

Правопис
...

Урок №29 Тема. Речення з однорідними членами без сполучників І зі сполучниками а, але, І
Тема. Речення з однорідними членами (без сполучників І зі сполучниками а, але, І). Правопис. Кома між однорідними членами

Урок №10 Тема: Розмова про життя
На сьогоднішньому уроці будемо розмовляти про життя представників живих організмів. Познайомимось з уявленнями українців про походження...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка