Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема уроку

Тема уроку

Сторінка1/3
  1   2   3

Історія України. 7 клас Гриценко А.П.


Тема уроку

Програма

Поняття, терміни

Події, дати

Картосхема

Історичні постаті

Домашнє зав- дання

1

.

Вступ

Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Що і як вивчає історія Середніх

віків. Хронологічні межі та періодизація Середньовіччя. Середньовічна історія України

Свідерський Ю.Ю., Ладиченко Т.В., Романи- шин Н.Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. – К,: Грамота, 2007. - С. 7-13

Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі (7 годин)

2
Слов'яни під час Великого переселення народів

Слов’яни під час Великого переселення народів. Розселення племінних союзів східних слов’ян VІІІ—ІХ ст. на території сучасної України. Сусіди східнослов’янських племен. Етнічні й державотворчі процеси в період утворення Київської держави.

Слов'яни, склавіни, анти, Велике переселення народів, колонізація, племінний союз, східнослов'янські племінні союзи, хозари

ІУ-УІІ ст. - Велике переселення народів;

400-602 рр. - час існування антського племінного союзу;

кінець V - початок VI ст. - заснування Києва;

VIII-IX ст. - розселення східнослов’янських племінних союзів на території України

Території розселення східнослов’янських племінних союзів у VIII-IX ст.

Прокопій

Кесарійський,

Йордан,

Германаріх,

Атілла, Бож,

Ардагаст,

Мусолій,

Маджак,

Кий, Щек,

Хорив, Либідь

С. 16-27

Охарактеризуйте суспільно-політичне становище східнослов’янських племінних союзів на території сучасної України напередодні утворення Київської держави (VIII-IX ст.)

3-4
Становлення держави з центром у Києві

Походження назви «Русь». Князювання Аскольда. Правління Олега. Князь Ігор. Походи проти Візантії. Утворення Київської Русі.

Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князів Олега та Ігора.

Теорії походження назви «Русь», держава, князь, династії, городи, Київська Русь; печеніги, «Повість минулих літ»

Характеризувати внутрішню та зовнішню політику Олега, Ігоря

60-70 рр. IX ст. - походи Аскольда на Візантію;

860 р. - хрещення Аскольда;

862 р. - запрошення варягів до Новгорода;

882 р. – об’єднання північних та південних руських земель Олегом (прихід до влади в Києві Олега);

907, 911 рр. - походи Олега на Візантію;

912-945 рр. - князювання Ігоря;

945 р. - повстання древлян

Територіальні межі Київської Русі за Олега

Синеус, Трувор, Рюрик, Аскольд,

Дір.

Олег, Ігор

С. 28-36

5-6
Зміцнення

Київської

держави

Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність княгині Ольги та князя Святослава.

Реформи Ольга. Прихід Святослава до влади. Похід проти Хозарського каганату. Балканські походи.

Регент, реформа, «уроки», «устави», християнство, хозари

Характеризувати внутрішню та зовнішню політику Ольги, Святослава

945-954 р.- князювання Ольги, 957 р. - хрещення Ольги;

965 р. - розгром хозарів Святославом;

968, 970 рр. - дунайські походи Святослава;

971 р. - битва при Доростолі;

972 р. - загибель Святослава

Походи князя Святослава

Ольга, Костянтин Багрянородний,

Лев Діакон,

Святослав,

Іван Цимісхій, хан Куря

С. 37-46

7
Суспільний устрій та господарське життя Київської Русі у ІХ-Х ст.

Суспільний устрій Київської держави у ІХ—Х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста і міське життя

Князь, бояри, віче, воєвода, дружина, посадник, «кормління», полюддя, смерди,чернь, холопи


С. 47-52

Порівняйте суспільну роль різних верств населення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

Характеризувати становище представників різних соціальних станів, розвиток господарства та торгівлі

8
Узагальнення
«С. 53

Тема 2. Київська держава наприкінці X - в першій половині XI ст. (6 годин)

9
Київська держава за часів правління Володимира Великого

Початок правління князя Володимира. Територіальне зростання Київської держави.

Внутрішня і зовнішня політика Володимира.

Характеризувати внутрішню та зовнішню політику Володимира Великого

Князівські усобиці, адміністративна, військова, судова, фінансова реформа, тризуб, десятина

972-980 рр. - боротьба князів за владу;

980-1015 рр. – князювання Володимира;

Володимир Святославович Великий (11 червня 978 – 15 липня 1015)

С. 56-62

10

.

Запровадження християн- ства як державної релігії

Передумови та історичне значення запровадження християнства як державної релігії.

Язичництво, ідол, релігійна реформа, Володимирове шестибожжя, монотеїзм, християнство

988 р. - запровадження християнства як державної релігії; (хрещення Русі);

996 р. - зведення Десятинної

церкви
Володимир Великий

С. 63-67

11
Київська держава за часів правління Ярослава Мудрого

Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Утвердження Ярослава в Києві.

Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого

Князівська усобиця, літописання, звичаєве право, писане право, першій звід законів «Руська Правда», шлюбна дипломатія, школа, бібліотека, монастир, печеніги

1019-1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві;

1036 р. - розгром печенігів, спорудження Софійського собору;

1051 р. - заснування Києво-Печерського монастиря

Територіальні межі Київської Русі за Ярослава Мудрого (порівняти з Олегом)

Борис, Гліб, Свя- тополк,Мстислав,

Ярослав Володимирович Мудрий (978- 20 лютого 1054),

Інгігерда, Добро- ніга, Ізяслав, Свя- тослав, Анна,

Анастасія,

Єлизавета

С. 68-77

Порівняйте внутрішню та зовнішню політику князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

Характеризувати внутрішню та зовнішню політику князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого

12
Політичний та соціально- економічний устрій

Київської Русі

Розбудова Києва. «Руська правда». Церковне та культурно-освітнє життя. Відносини з іншими державами.

Політичний устрій. Основні верстви населення. Розвиток землеволодіння. Залежність селян і повинності.

Розвиток с/г, ремесел, торгівлі. Міста. Гроші.

Верстви населення, закуп, рядович,холоп,челядь, смерд, ізгой, вотчина, уділ, «луччі люди», натуральне господарство, панщина, оброк, злотники, срібники, «шлях з варяг у греки»

ХІ-ХІІ ст. - «Руська Правда»

«Шлях з варяг у греки»

Ярослав

Мудрий,

Ярославичі,

Володимир

Мономах

С. 78-86

13
Культурний розвиток Київської Русі

Розвиток української мови та писемності.

Поширення писемності. Школи. Усна народна творчість. Архітектура. Малярство. Музична творчість.

Культура, народність, діалект, кирилиця, глаголиця, устав, скоропис, «житія», пергамент, літопис, фольклор, билини, церква, апсида, неф, графіті, мініатюра, смальта, мозаїка, фініфть, зернь, перегородчаста емаль, скоморохи

988 р. - заснування першої школи;

1036 р. - будівництво Софійського собору;

1037 р. - перша бібліотека
Кирило та

Мефодій,

Літописець Нестор,

іконописець Алімпій,

Никон,

Митрополит Іларіон,

Агапіт

С. 87-95

Розкажіть про виникнення східнослов’янської писемності та розвиток української мови. Наведіть приклади поширення письменності за часів Київської Русі.

14
Узагальнення

Пояснювати, у чому полягає значення та наслідки внутрішньо- і зовнішньополітичної діяльності князів доби

С. 96-97

Тема 3. Київська держава (за часів роздробленості) у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. ( 7 годин )

15
Становище у державі за часів правління

Ярославичів

Київська держава за часів правління Ярославичів.

Боротьба між Ярослави- чами за київський престол.

Боротьба за київський стіл між Ярославичами.

Половці, ротація, вотчина, уділ, міжусобиці Роздробленість Русі Любецький з’їзд князів

1061 р. - напад половців;

1068 р. - повстання в Києві;

1071 р. - укладення «Правди Ярославичів»;

1097 р. – Любець- кий з'їзд князів.

Пояснювати значення та наслідки Любецького з’їзду князів
Ізяслав,

Всеволод,

Святослав

Ярославичі,

Василько

Ростиславич

С. 100-107
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку-роздуму з української літератури в 11 класі з використанням...
Тема уроку. О. П. Довженко. Кіноповість «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу у Великій Вітчизняній війні

Уроку 19 грудня Тема уроку
Тема уроку: Види загадок: про людей, їхнє життя, про природу, її явища, про рослини, тварин. Художні засоби в них (метафора)

Урок-казка «Найголовніша рослина» Тема уроку
Тема уроку : Квіткові рослини України. Їх значення в екосистемах І практичній діяльності людини

Уроку Дата прове дення Тема уроку
Тема формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст

Уроки та системи уроків Тема уроку
Тема уроку: «Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність І силу духу. «Ви щасливі, пречистії зорі»

Література 11 клас Урок №5 Тема уроку. Київські «неокласики»
Тема уроку. Київські «неокласики». Микола зеров. Різногранний творчий шлях митця. «Київ — традиція». Філософічність, афористичність...

Тема уроку
Тема уроку: Вимова наголошених І ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е],[и],[о] в коренях слів. Ненаголошені...

Тема уроку: Скіфські племена. Мета уроку
Мета уроку: ознайомити дітей із специфікою життя скіфських племен, своєрідність їх побуту, розповісти про найцікавішу знахідку скіфів...

Тема уроку
Методична мета : Мультимедійний супровід уроку як форма активізації пізнавальної діяльності учнів

Уроку: навчальна
Тема уроку: Загальна характеристика мінерально-сировинних ресурсів. Паливні корисні копалиниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка