Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»Історія України 7 клас

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи» ВД «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 №664

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 7 ГОДИН

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 7 ГОДИН

уроку

Дата

Зміст

навчального матеріалу

Домашнє

завдання

Примітки

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1
ПОВТОРЕННЯ. Історія України в стародавні часи.
Учень/учениця:

• показує на карті територію українських земель у середні віки;

• характеризує історичний розвиток України у стародавню добу;

• визначає особливості розвитку українських земель доби Середньовіччя;

• називає періодизацію історії України у Середньовіччі;

• тлумачить поняття «історія стародавнього світу», «історичні джерела».

2
ВСТУП. Історія України в Середні віки. Періодизація. Джерела з історії України.Розділ І. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ–УКРАЇНИ 4 +1 години

3
Розселення слов’янських племен на території України.Учень/учениця:

• розпізнає на карті територію розселення слов’янських племен, які проживали на території Русі-України; напрямки походів київських князів;

• характеризує суспільне життя, господарство, заняття, побут і вірування східних слов’ян; роль міста Києва в утворенні держави східних слов’ян; роль перших князів у становленні Київської держави (Русі-України); літописні джерела про виникнення Києва; основні версії походження назви «Русь»;

• визначає наслідки впливу природно-географічних умов на господарство та спосіб життя східних слов’ян; сутність і наслідкивнутрішньої й зовнішньої політики перших князів;

• висловлює судження щодо діяльності Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги та Святослава;

• називає роки правління перших князів; версії походження назви «Русь», «Русь–Україна»;

• тлумачить поняття «Велике розселення слов’ян», «князь», «дружина», «літопис», «Русь», «Русь-Україна», «імперія», «полюддя», «данина».

4
Господарство східних слов’ян. Суспільний устрій. Вірування. Сусіди східних слов’ян.5
Утворення Русі-України. Київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав.6
Практичне заняття:

«Князь Святослав та його походи».7
Узагальнення. Тематичний контроль


Всесвітня історія 9 годин

Історія України. 13 годин (8 – I семестр; 12 - II семестр)

Розділ ІІ. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ–Україна) наприкінці Х – у першій половині ХІ ст. 5 +1 годин

8
Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Запровадження християнства.Учень/учениця:

• показує на карті територію Київської держави (Русі-України) за правління князів Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого;

• характеризує суспільну роль різних верств і станових груп населення Київської держави (Русі - України); розвиток господарства і торгівлі; повсякденне життя мешканців міста і села; найдавніші пам’ятки писемності та умови поширення освіти; роль князівської влади в політичному устрої Русі; відносини Русі - України з європейськими державами;

• визначає ступінь розвитку господарства й торгівлі Русі – України; причини і наслідки запровадження християнства як державної релігії Київської держави (Русі-України);

• висловлює судження та порівнює внутрішню й зовнішню політику Володимира Великого і Ярослава Мудрого; політичний устрій і соціальний розвиток давньоруського та європейського суспільств;

• називає роки правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого; рік запровадження християнства як державної релігії;

• тлумачить поняття «християнство», «священик», «митрополит», «монастир», «чернець», «графіті», «мозаїка», «верстви», «бояри», «церковнослов’янська мова», «книжкові мініатюри».

9
Київська держава (Русь-Україна) Ярослава
Мудрого. «Руська правда». Міжнародні зв’язки.
10
Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.11
Практичне заняття:

«Християнська релігія і церква в житті давньоруського(давньоукраїнського) суспільства» / «Уявна подорож Києвом часів Ярослава Мудрого» (на вибір вчителя).
12
Архітектура та монументальний живопис. Писемність та освіта. Українська мова.13
Узагальнення. Тематичний контроль


Розділ ІІІ. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ - Україна)

у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. 6 + 1 годин

14
Правління Ярославовичів. Половці. Любецький з’їзд князів.Учень/учениця:

• показує на карті території князівств часів роздробленості Київської держави (Русі - України) та половецькі землі;

• характеризує становище Київської держави (Русі – України) за правління наступників Ярослава Мудрого; особливості політичного і соціально-економічного життя князівств часів роздробленості; відносини половців із Руссю;

• визначає причини і наслідки князівських усобиць; половецьких набігів; Любецького з’їзду князів,

• висловлює судження про діяльність Ярославичів,Володимира Мономаха, Мстислава Великого, Ярослава Осмомисла;

• називає роки правління князів доби; дату Любецького з’їзду князів; дату першої писемної згадки назви «Україна».


15
Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого.16
Роздробленість Київської держави. Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально економічне життя.17
Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст. Ярослав Осмомисл.
18
Культура Русі –України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.
19
Практичне заняття:

«Повчання дітям» Володимира Мономаха – кодекс настанов князівської родини»/«Слово о полку Ігоревім» як історичне джерело» (на вибір вчителя).20
Узагальнення. Тематичний контрольРозділ IV. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА 6 + 1 годин

21
Утворення Галицько-Волинського князівства. Роман Мстиславович. Боротьба за владу. Данило Романович.Учень/учениця:

• показує на карті територію Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславовича і його наступників; території сусідніх держав; напрямки навали монголів;

• характеризує діяльність князів династії Романовичів; особливості монгольського панування на українських землях;

• визначає особливості зовнішньої та внутрішньої політики галицько-волинських правителів;

• висловлює судження про діяльність Романа Мстиславовича, Данила Романовича, Юрія І Львовича; особливості розвитку українського суспільства княжої доби з європейськими країнами;

• називає роки правління найвидатніших галицько-волинських князів; монгольської навали на землі південно-західної Русі;

• тлумачить поняття «орда», «баскак», «ярлик», «улус», «король».


22
Походи монголів на Русь. Встановлення панування Золотої Орди на українських землях.


23
Внутрішня політика. Зовнішня політика. Коронація Данила Романовича.*
24
Практичне заняття:

«Зовнішня політика Данила Романовича. Коронація»/ «Данило Романович - будівничий Галицько-Волинської держави» (на вибір вчителя).25
Культура Галицько-Волинської держави у другій половині ХІ – ХІІІ ст.
26
Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича.27
Узагальнення. Тематичний контроль


Всесвітня історія 6 годин

Історія України. 8 годин

Розділ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА

ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (друга половина ХІV – ХV ст.) 6 + 2 години

28
Статус українських земель у складі Великого князівства Литовського та інших держав. Кревська унія 1385 р. і українські землі. Остаточна ліквідація Волинського та Київського удільних князівств.
Учень/учениця:

• показує на карті територію українських земель у складі різних держав; територію Кримського ханства;

• характеризує становище українських земель у складі різних держав; розвиток господарства, торгівлі; державне, суспільне та культурне життя Кримського ханства; побут соціальних верств і етнічних груп та їхню роль у житті тогочасного суспільства; полікультурність українського суспільства;

• визначає причини та наслідкиКревської унії;особливості розвитку міст та магдебурзького права;

• висловлюєсудження щодо діяльності ЛюбартаГедиміновича, Володимира Ольгердовича, Хаджі-Герея, Костянтина Острозького, Юрія Дрогобича;

• називає час входження українських земель до складу різних держав; утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії;

• тлумачить поняття: «унія», «українська шляхта», «магнат», «кріпацтво», «невільник», «ясир», «гетьман», «господар», «хан», «султан», «магдебурзьке право», «іконостас».

29
Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гереї. Суспільний устрій та культура ханства.
30
Суспільне і церковне життя. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.
31
Культура та освіта. Юрій Дрогобич.
32
Практичне заняття:

«Етнічний склад населення України. Повсякденне життя».33
Історія рідного краю


34
Узагальнення. Тематичний контроль


35
Узагальнення до курсу: «Середньовічна історія України та її внесок у загальноєвропейську спадщину».Учень/учениця:

• характеризує основні цивілізаційні здобутки українського суспільства в період Середньовіччя;

• визначає здобутки українського суспільства у ІХ – ХV ст. та його внесок у загальноєвропейську спадщину;

• порівнює процеси і явища європейської та української історії доби Середньовіччя;

• висловлює судження щодо подій, явищ і процесів, які відбувалися в українському суспільстві в часи Середньовіччя;

• називає хронологічні межі середньовічного періоду історії України та його особливості.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»

Перелік програм, відповідно до яких складено календарно – тематичне планування
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»

Паралельно-синхронний календарний план із всесвітньої історії та...
Підручник. Щупак І. Я. Всесвітня історія. Новітній період (1939-2011рр.): підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів....

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Оскільки пропедевтичний курс історії є самостійним курсом І не пов'язаний структурно з курсами історії, що вивчають з 6-го класу,...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Узгодження тем обох курсів здійснюється вчителем під час календарного планування таким чином, щоб процеси, явища І події вітчизняної...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Узгодження тем обох курсів здійснюється вчителем під час календарного планування таким чином, щоб процеси, явища І події вітчизняної...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Узгодження тем обох курсів здійснюється вчителем під час календарного планування таким чином, щоб процеси, явища І події вітчизняної...

Календарно-тематичне планування з історії 5 9 класи
Всесвітня історія. Історія України. Бандровський О. Г., Власов В. С., Видавництво: Генеза, – 2014

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка