Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тести 2 Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Тести 2 Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Тести 2
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
1. Трипільська культура на теренах України охоплює період:

А) IVIII тис. до н. е.

Б) ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.

В) першої половини І тис. до н.е.

Г) першої половини І тис. н.е.
2. Як називались поселення, які утворили грецькі переселенці у Північному Причорномор’ї у середині І тис. до н.е.

А) гради

Б) поліси

В) стоянки

Г) факторії
3. Яку назву мали кочові племена, які прийшли з приуральських степів до степової зони України у IV ст. н.е., згодом утворили свою державу в Паннонії, а їхній прихід вважається початком епохи Середньовіччя в Європі:

А) скіфи

Б) сармати

В) гуни

Г) авари
4. Яку назву мали кочові племена, які прийшли до Причорномор’я та Приазов’я з прикаспійських степів у ІІІ ст. до н.е., витіснили звідти скіфів, згодом освоїли степи між Доном і Дніпром і зрештою були асимільовані слов’янськими племенами:

А) кіммерійці

Б) сармати

В) готи

Г) гуни
5. Антами давні історики середини І тис. до н.е. називали:

А) слов’ян, які жили між Дніпром та Дністром

Б) слов’ян, які займали територію від Дністра до Дунаю

В) слов’ян, що мешкали у Балтії

Г) слов’ян, що проживали між Одером та Віслою
6. В якій державі княжили Аскольд і Дір, які згадуються в давніх літописах:

А) племінному союзі антів

Б) Славії

В) Київському князівстві

Г) Київській Русі
7. Перші спроби регламентації адміністративної системи та впровадження нового порядку стягнення данини в Київській Русі належать:

А) князю Аскольду

Б) княгині Ользі

В) князю Святославу

Г) князю Ігорю
8. Яке з нижченаведених визначень пояснює, що таке віче:

А) група професійних воїнів на чолі з князем

Б) збори вільного населення міста для вирішення громадських справ

В) народне ополчення під час війни

Г) об’єднання ремісників міста
9. Хто з давньоруських князів уклав у 944 р. договір з Візантією, за яким Київська Русь отримала право вести з Константинополем вільну торгівлю, надсилати туди торгові кораблі, але натомість втратила свої володіння у гирлі Дніпра і на узбережжі Чорного моря:

А) Аскольд

Б) Олег

В) Святослав

Г) Ігор
10.Кому з давньоруських князів кияни сказали: «Ти, княже, чужої землі шукаєш і бережеш, а своєї мало не втратив»

А) Святославу

Б) Ігорю

В) Олегу

Г) Аскольду
11. Хто з давньоруських князів першим прийняв хрещення у Константинополі:

А) Аскольд

Б) Олег

В) Ігор

Г) Ольга
12. Сутність поняття «варяги»:

А) жителі Візантії, ромеї, воїни і грабіжники, які часто наймалися на службу до руських князів

Б) жителі сучасної Німеччини, германці, що жили на узбережжі моря і здійснювали напади на різні землі, зокрема і на Русь

В) мешканці Скандинавії, відомі в Європі під назвою «нормани», воїни-моряки, що вчиняли грабіжницькі походи, у тому числі й на руську землю

Г) слов’яни, що обрали своїм заняттям військову справу і служили в дружинах руських князів
13.Держава, на яку робили походи Аскольд, Олег та Ігор

А) Болгарія
Б) Візантія

В) Польща

Г) Угорщина
14.Позначте плем’я, у битві з яким загинув київський князь Святослав Ігорович, повертаючись на батьківщину після походу проти Візантії.

А) Хозари

Б) Авари

В) Печеніги

Г) Половці
15.Позначте іншу назву варягів.

А) Гуни

Б) Венеди

В) Нормани

Г) Угри
16.Позначте ім’я князя, який правив у 1019-1054 рр.

А) Володимир Великий

Б) Святослав Ігорович

В) Ярослав Мудрий

Г) Володимир Мономах
17.Позначте рік хрещення Русі.

А) 862 р.

Б) 882 р.

В) 988 р.

Г) 1036 р.
18.Позначте назву кочових племен, на місці і на честь перемоги над якими було збудовано Софіївський собор у Києві

А) Печеніги

Б) Половці

В) Угри

Г) Торки
19.Позначте ім’я князя, який остаточно розгромив печенігів і відігнав їх від кордонів Русі.

А) Олег

Б) Святослав

В) Володимир

Г) Ярослав
20.Позначте дату походу Святослава проти хазар.

А) 964-966

Б) 964-972

В) 966-967

Г) 968-971
21.Позначте назву храму, при якому була побудована перша бібліотека на Русі.

А) Десятинна церква

Б) Софіївський собор

В) Успенський собор

Г) Києво-Печерська лавра
22.Прочитайте уривок і визначте про якого князя йде мова.

«І при нім стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися і чорноризці стали множитися, і монастирі стали з’являтися… І придбав він (книги) , що ними почуваються віруючі люди і втішаються ученням божественного слова. Бо як ото хто-небудь в землю зоре, а другий засіє, а інші пожинають і їдять поживу вдосталь, - так і сей. Отець бо його… землю зорав і розм’якшив, себто хрещенням просвітив, а сей великий князь… засіяв книжними словами серця віруючих людей, а ми пожинаємо, учення приймаючи книжнеє».

А) Ярослава Мудрого

Б) Володимира Великого

В) Ігоря Старого

Г) Олега Віщого
23.Позначте ім’я ймовірного автора «Повісті минулих літ»

А) Іларіон

Б) Нестор

В) князь Володимир

Г) співець Боян
24.Прочитайте уривок і визначте назву, яка відповідає його змісту.

«Об’єднання, союз слов’янських племен, що згадуються у візантійських джерелах 6 ст. Займало територію між Дністром і Дніпром. Його назва має іранське походження і означає крайній, окраїнний. Остання згадка про них датується 602 р. Розпався після поразки у війні з аварами»

А) склавини

Б) венеди

В) анти

Г) поляни
25. Князь, за правління якого почали карбувати перші руські монети.

А) Володимир

Б) Святослав

В) Ярополк

Г) Ярослав
26.У якому році відбувся Любецький з’їзд князів?

А) у 1068 р.

Б) у 1072 р.

В) у 1086 р.

Г) у 1097 р.
27.Зміна торговельної кон’юнктури, частковий занепад Києва як торгового центру наприкінці ХІ – ХІІ ст. сприяли:

А) втраті державної незалежності Русі

Б) політичній роздробленості Київської Русі

В) занепаду ремесла та сільського господарства

Г) посиленню залежності Русі від Візантійської імперії
28.До яких наслідки привели події, описані в уривку джерела?

Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені.

А) утворення тріумвірату

Б) повстання в Києві

В) розпад Київської Русі

Г) початок правління Володимира Мономаха
29.Про якого князя йдеться в уривку літопису?

Він був великий правосудець, у ратях хоробрий і вмів тут наводити лад, усім сусідам його був страшним, до підлеглих милостивий і уважний. За його часу всі князі руські жили в цілковитій тиші і не сміли один одного скривдити. Через це його всі іменували … Великим. Податі при ньому хоч були і великі, але всім урівняло, і через те всі це переносили без тяготи.

А) Святослава Ярославича

Б) Володимира Мономаха

В) Мстислава Володимировича

Г) Всеволода Ярославича
30.У якому році відбулася подія, описана в уривку джерела?

Ігор сей, славен князь, міццю розум оперезав, мужністю сердечною нагострив, ратного духу сповнився та повів полки свої хоробрі на землю Половецьку, за землю Руську!

А) у 1147 р.

Б) у 1169 р.

В) у 1185 р.

Г) у 1187 р.
31.Які сини Ярослава Мудрого після його смерті утворили тріумвірат?

А) В’ячеслав, Всеволод, Олег

Б) Ізяслав, Святослав, Ігор

В) Ізяслав, Всеволод, Святослав

Г) Ігор, В’ячеслав, Володимир
32.Що належить до причин політичної роздробленості Русі?

А) відродження і поширення язичництва

Б) встановлення вічових порядків у всіх землях Русі

В) прагнення удільних князів до незалежності від Києва

Г) встановлення влади половецьких ханів на півдні Русі
33.Визначте, в якому році дружини Ярославичів зазнали поразки від половців на р. Альті

А) 1055 р.

Б) 1066 р.

В) 1068 р.

Г) 1072 р.
34.Вкажіть рік найдавнішої згадки у київському літописі назви «Україна»

А) 1087 р.

Б) 1097 р.

В) 1187 р.

Г) 1132 р.
35.Яке місто на Русі називали Царгородом?

А) Київ

Б) Новгород

В) Рим

Г) Константинополь
36.Якою була економічна причина роздробленості Київської Русі?

А) розвиток вотчинного землеволодіння

Б) зростання ролі боярства в суспільстві

В) зміцнення удільних князівств і земель

Г) посилення експансії кочовиків на Русь
37.Правляння Ярославичів – це етап розвитку Київської Русі, на якому відбувається:

А) цілковитий політичний розпад єдиної держави, перетворення удільних князів на васалів іноземних держав

Б) економічний і культурний занепад країни, руйнація усіх усталених внутрішніх політичних і династичних зв’язків

В) децентралізація апарату управління, зміна загальноруського законодавства та церковної організації удільними, втрата державного суверенітету

Г) зміна централізованої монархії федеративною, коли державною колективно правила група найвпливовіших князів
38.Хто з київських князів відзначився такими успіхами в боротьбі з половцями?

Я уклав з половцями… 19 мирних угод, взяв у полон понад 100 кращих їхніх князів і відпустив їх, а понад 200 стратив і втопив у річках.

А) Ярослав Мудрий

Б) Володимир Мономах

В) Ігор Святославич

Г) Ярослав Осмомисл
39.Який слов’янський племінний союз останнім увійшов до складу Київської Русі?

А) полян

Б) деревлян

В) білих хорватів

Г) сіверян
40.Сходження князя Володимира Мономаха на великокнязівський стіл:

А) стало реалізацією вотчинного права Всеволодовичів на Київ

Б) відбулося на запрошення міського віча під час повстання киян

В) було умовою здійснення військового походу проти половців

Г) спричинило нову міжусобну війну зі Святославичами
41.Оберіть князя, який утворив у 1199 р. Галицько-Волинське князівство:

А) Ярослав Осмомисл

Б) Роман Мстиславович

В) Данило Романович

Г) Володимир Ярославич
42.Про якого князя йдеться в уривку історичного джерела?

Божою милістю був князем і дідичем королівства Русі, … став розмножати число латинників і їх віру, …принаджував з різних країв католицьких священиків і богословів, бажаючи защепити їхню віру в русинів.

А) Данило Романович

Б) Лев Данилович

В) Юрій І Львович

Г) Юрій ІІ Болеслав
43.Що стало передумовою розпаду Галицько-Волинської держави в 1205 р.?

А) заколот галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормільчичем

Б) загибель князя Романа Мстиславича в битві під Завихвостом

В) монгольська навала на землі Південно-Західної Русі

Г) агресія Угорщини та Польщі
44.Унаслідок якої події виникло об’єднане Галицько-Волинське князівство?

А) походу князя Романа Мстиславича на Галич

Б) походу галицького князя Ярослава Осмомисла на Володимир-Волинський

В) битви під Ярославом

Г) битви на річці Калці
45.У битві під Дорогочином Данило Галицький завдав поразки:

А) німецьким хрестоносцям

Б) угорським і польським рицарям

В) галицьким боярам

Г) монгольській орді
46.Основне завдання зовнішньої політики Данила Галицького в 40-60-ті рр. ХІІІ ст. полягало:

А) у зміцненні власного авторитету та отриманні королівської корони

Б) в укладенні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену

В) у створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою

Г) у розширенні території Галицько-Волинського князівства за рахунок сусідніх держав
47.Який князь у період роздробленості Русі зумів уперше об’єднати під своєю владою більшість земель Південно-Західної Русі?

А) Ярослав Осмомисл

Б) Роман Мстиславович

В) Ігор Святославич

Г) Володимир Глібович
48.Яке твердження характеризує внутрішню політику галицького князя Ярослава Осмомисла?

А) спорудження в Києві системи укріплень «місто Ярослава»

Б) об’єднання галицьких і волинських земель в одну державу

В) прийняття писемного зведення законів «Правда Ярослава»

Г) боротьба зі спробами бояр втручатися в державні справи
49.Для якого князівства найбільше притаманними були тенденції соціально-політичного розвитку країн Західної Європи?

А) Київського

Б) Галицького

В) Переяславського

Г) Чернігівського
50.Визначте, з якими подіями пов'язаний уривок з історичного джерела.

Була рада всіх князів у місті Києві, і вирішили на раді так: «Краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй». На раді були Мстислав Романович київський, Мстислав ковельський і чернігівський і Мстислав Мстиславович Галицький – вони були старійшими князями Руської землі.

А) битвою під Дорогочином

Б) битвою на річці Калці

В) битвою під Ярославлем

Г) битвою на річці Альті
51.У боротьбі з ким Папа Римський обіцяв допомогу Данилу Галицькому?

А) з німецькими хрестоносцями

Б) з монголами

В) з литовцями

Г) з поляками та угорцями
52.Який наслідок мала перемога війська Данила Галицького в битві з об’єднаними силами угорців, поляків і галицьких бояр під Ярославом?

А) відновлення єдності Галицько-Волинської держави

Б) приєднання до князівства земель між Сяном і Тисою

В) визнання васальної залежності від хана Золотої Орди

Г) укладення союзницької угоди з Тевтонським орденом
53.Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови?

Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті… не давайте сильним погубити людину… гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе…

А) «Слово о полку Ігоревім»

Б) «Руська правда» Ярослава Мудрого

В) «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Г) «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона
54.Які зміни в соціально-економічному життя східних слов’ян сприяли створенню Давньоруської держави?

А) підвищення продуктивності праці в землеробстві, удосконалення ремісничого виробництва

Б) розпад родоплемінного ладу, початок класової диференціації

В) занепад ролі ради старійшин і зникнення віча – органу громадського управління

Г) запровадження державної релігії та кодифікованого права
55.Яке поняття відповідає наведеному визначенню?

Форма устрою Київської Русі в період роздробленості, за якої вона зі слабо централізованої держави перетворилася на об’єднання князівств, кожне з яких мало ознаки державності, а найважливіші питання внутрішнього життя вирішувалися на князівських з’їздах.

А) племінний союз

Б) дружинна держава

В) централізована монархія

Г) федеративна монархія
56.Які моря з’єднував торговельний шлях «із варяг у греки»?

А) Балтійське та Чорне

Б) Чорне та Каспійське

В) Балтійське та Каспійське

Г) Чорне та Азовське
57.Як називалися срібні злитки, які відігравали функцію грошей на Русі?

А) гривні

Б) срібники

В) колти

Г) златники
58.Що було першою відомою формою залежності населення від князівської влади на Русі?

А) обов’язок брати участь у княжому ополченні

Б) необхідність відправляти єдині язичницькі культи

В) сплата данини під час збору полюддя

Г) обов’язок сплачувати десяту частину прибутку
59.Літопис «Повість минулих літ» фактично відбиває:

А) норманську теорію походження державності Русі

Б) теорію автохтонного формування державності Русі

В) процес формування державності Русі під вирішальним впливом Візантії

Г) процес формування державності Русі під вирішальним впливом кочових народів
60.Основним заняттям населення Київської Русі в Х – ХІ ст. було(а):

А) землеробство

Б) тваринництво

В) ремесло

Г) торгівля
61.Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ – ХІІІ ст. були пов’язані з

А обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями

Б появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів

В занепадом і зникненням віче – органу громадського та державного управління

Г перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган
62.Що сприяло утвердженню Київської Русі як могутньої та впливової держави середньовіччя?

А) поглиблення феодальної роздробленості в країнах Західної Європи

Б) запровадження християнства як державної релігії Русі

В) зростання могутності руських удільних князівств

Г) падіння Візантійської імперії
63.Який з указаних факторів не вплинув на процес виникнення міст на Русі?

А Розвиток торгівлі, наявність мережі міжнародних торгівельних шляхів

Б Формування племінних центрів – городищ – у давніх слов’ян

В Безперервність традицій та досвід міського життя з античних часів

Г Будівництво східнослов’янською знаттю замків-фортець
64.«Смердами» в Київській Русі називали

А) вільних селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на користь феодала

Б) людей, які перебували в повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавались у спадщину)

В) селян, які потрапили в залежність від феодала, відпрацьовуючи в його господарстві взяті в борг гроші

Г) ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину
65.У якій літературній пам’ятці Русі автор намагається показати «звідкіля єсть пішла Руська земля»?

А) «Слово о полку Ігоревім»

Б) «Повість минулих літ»

В) «Слово про закон і благодать»

Г) «Повчання дітям»
66.Детальний опис Великої Скіфії містить:

А) «Іліада» та «Одісея» Гомера

Б) «Історія» Геродота

В) «Порівняльні життєписи» Плутарха

Г) «Повість минулих літ»
67.При якому храмі Русі, згідно з літописом, була створена перша бібліотека?

А) у Десятинній церкві

Б) у Софіївському соборі в Києві

В) у Спасо-Преображенському соборі в Чернігові

Г) у Києво-Печерській лаврі
68.Родина якого князя була зображена в «Ізборнику» 1073 р.?

А) Ярослава Володимировича (Мудрого)

Б) Святослава Ярославича

В) Володимира Всеволодовича (Мономаха)

Г) Романа Мстиславича
69.Під стінами якої будівлі загинули останні захисники Києва під час штурму міста монголами в 1240 р.?

А) Десятинної церкви

Б) Софіївського собору

В) Золотих воріт

Г) Києво-Печерської лаври
70.Із рук правителя якої держави княгиня Ольга прийняла хрещення?

А) Візантійської імперії

Б) Священної Римської імперії

В) Хозарського каганату

Г) Арабського халіфату
71.Вплив якої культури мав вирішальне значення для розвитку культури Київської Русі?

А) західноєвропейської

Б) арабо-мусульманської

В) тюркських кочових народів

Г) візантійської
72.У мистецтві яких племен був поширений «звіриний» стиль?

А) кіммерійців і таврів

Б) скіфів і сарматів

В) аварів і антів

Г) готів і гунів
73.Який матеріал використовувався для написання книг у Київській Русі?

А) папірус

Б) пергамент

В) воскові таблички

Г) береста
74.Кого з князів Київської Русі вважали родоначальником своєї правлячої династії?

А) Кия

Б) Аскольда

В) Рюрика

Г) Олега
75.Що таке книжна мініатюра?

А) картина, написана фарбами (водяними або вапняному молоці) по свіжій вогкій штукатурці

Б) однотонний відбиток на папері малюнка, вирізьбленого на дерев’яній дошці або металевій пластині

В) зображення, зроблене з окремих, щільно припасованих один до одного й закріплених на цементі різнокольорових шматочків скла

Г) кольоровий малюнок, що прикрашав, ілюстрував і доповнював рукописний текст та розміщувався на його полях або між рядками
76.Главою християнської церкви в Київській Русі був київський:

А) патріарх

Б) митрополит

В) єпископ

Г) архієрей
77.Про якого князя літописець писав: «Став він у знатних людей дітей забирати і оддавати їх на учення книжне?

А) Святослава Ігоровича

Б) Володимира Святославича

В) Ярослава Володимировича

Г) Володимира Всеволодовича
78. Укладення ченцем Нестором першої редакції «Повісті минулих літ» завершилося в рік:

А) вокняжіння Володимира Мономаха в Києві

Б) першого нападу половецьких орд на Русь

В) битви руських князів із монголами на річці Калці

Г) першого з’їзду руських князів
Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).
79. Установіть відповідність між датами та подіями:

1. – В) 860 р.

2. – Г) 941 – 944 рр.

3. – Б) 957 р.

4. – А) 969 – 971 рр.

А) другий похід Святослава на Дунайську Болгарію. Війна з Візантією

Б) подорож княгині Ольги до Константинополя

В) похід київського князя Аскольда на Візантію

Г) походи князя Ігоря на Візантію

Д) походи князя Олега на Візантію
80.Установіть відповідність

1. – Д) полюддя

2. – В) печеніги

3. – Г) міжусобні війни

4. – Б) «Повість минулих літ»

А) держава східних слов’ян з ІХ по ХІІ ст. з центром у м. Київ

Б) давньоруський літопис, який описує події з історії руської держави (Київської Русі).

В) тюркські кочові племена, що панували в українських степах з Х по ХІІІ ст.

Г) внутрішній розбрат, війни між окремими людьми чи суспільними групами в державі

Д) збір данини, під час якого князь об’їжджає свої володіння
81.Встановіть відповідність між князями та подіями.

1. – Б) Олег

2. – Г) Святослав

3. – А) Володимир

4. – Д) Ярослав

А) Запровадження християнства

Б) Похід на Константинополь

В) Спалення Іскоростеня

Г) Битва під Доростолом

Д) Будівництво Софійського собору
82. Установіть відповідність між племенами та річками, біля яких вони проживали

1. – А) дуліби (волиняни)

2. – В) поляни

3. – Б) сіверяни

4. – В) тиверці

А) Західний Буг

Б) Десна

В) Дніпро

Г) Дністер

Д) Дон
83.Установіть відповідність між заходами та діячами, причетними до них.

1. – В) Створення осередків центральної князівської влади на місцях – «погостів»

2. – Д) Спроба реформування язичництва

3. – Г) Укладання першого писаного збірника руських законів

4. – Б) Організація з’їзду князів у Любечі

А) Святослав Ігорович

Б) Володимир Мономах

В) Ольга

Г) Ярослав Мудрий

Д) Володимир Великий
84.Установіть відповідність між висловами та іменами князів, яким вони належать.

1. – В) «Іду на Ви!»

2. – Г) «Кожен хай держить отчину свою…»

3. – Б) «Хай буде се мати городам руським!»

4. – Д) «О, тихіша лиха честь татарська»

А) Аскольд

Б) Олег

В) Святослав Ігоревич

Г) Володимир Всеволодович

Д) Данило Романович
85.Встановіть відповідність між історичними особами та подіями.

1. – Б) Юрій І Львович

2. – Д) Дмитро

3. – Г) Роман Мстиславович

4. – А) Юрій ІІ Болеслав

А) отруєний галицькими боярами

Б) утворив галицьку митрополію

В) заснував м. Львів

Г) загинув у сутичці з поляками

Д) керував обороною Києва від нападу Батия
86.Установіть відповідність між поняттями та визначеннями.

1. – Б) Бояри

2. – Д) Віче

3. – А) Дружина

4. – Г) Князь

А) Постійне військо князя, члени якого брали участь в управлінні державою

Б) Старші дружинники, які брали участь в обговоренні державних і господарських справ

В) Кілька правителів одного роду, які змінюють один одного на престолі

Г) Воєначальник племені або союзу племен у слов’ян, згодом – глава держави

Д) Народні збори у слов’ян, на яких вирішувалися важливі громадські справи
87.Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1. – Б) Археологічна культура

2. – Г) Відтворююче господарство

3. – Д) Неолітична революція

4. – А) Привласнююче господарство

А) Форма господарювання, за якої все необхідне для життя людина брала в природі в готовому вигляді

Б) Сукупність схожих археологічних пам’яток, які належать до однієї доби, займають певну територію й мають спільні ознаки

В) Заселення та освоєння вільної території всередині країни або заснування поселень за межами своєї етнічної території

Г) Форма господарювання, заснована на виробництві матеріальних благ людиною

Д) Зміни, які відбулися в житті людей у період нового кам’яного віку
88.Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

1. – Б) Чернь, скань, зернь, емаль

2. – В) Кирилиця, глаголиця

3. – Г) Фреска, мозаїка

4. – А) Літопис, билина

А) Жанри давньоруської літератури

Б) Види ювелірної техніки

В) Види писемності на Русі

Г) Види давньоруського живопису

Д) Архітектурні стилі
Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.
89. Розташуйте події в хронологічній послідовності

4-А) помста княгині Ольги деревлянам

1-Б) хрещення Аскольда

3-В) страта князя Ігоря деревлянами

2-Г) утворення Київської Русі
90. Розташуйте події в хронологічній послідовності

4-А) загибель Святослава

2-Б) походи Ігоря на Візантію

3-В) реформи княгині Ольги

1-Г) убивство Аскольда
91.Установіть хронологічну послідовність згаданих подій середньовічної історії України-Русі:

3-А) прийняття християнства як державної релігії Київської Русі

1-Б) утвердження на великокняжому престолі династії Рюриковичів

2-В) розгром Хазарського каганату та Булгарського царства русичами

4-Г) прийняття «Руської Правди» - першого кодексу законів Київської Русі
92.Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем.

1-А) Військо склавинів, перейшовши ріку Істр, почало творити жахливе зло… Вбиваючи і забираючи в рабство всіх дорослих людей… і грабуючи майно…

3-Б) І коли приблизився Ігор до полків своїх, то поїхали (половці) навпоперек, і тут схопили його… І схоплений Ігор бачив брата Всеволода… і просив він душі смерті, щоби не бачити його загибелі…

4-В) …І оддав Данило Київ у руки Дмитрові, (щоб) удержати (город) проти іноплемінних народів, безбожних татар.

2-Г) Рушив…(Він) на Дунай на Болгар, і в битві переміг… болгар. І взяв він вісімдесят міст по Дунаю, і сів, князюючи, тут, у Переяславці, беручи данину з греків…
93.Установіть хронологічну послідовність подій.

2-А) …Уперше прийшли печеніги на Руську землю і, вчинивши мир з Ігорем, пішли до Дунаю

3-Б) …Підняв диявол розлад серед… Ярославичів. І пішли Святослав і Всеволод проти старшого брата Ізяслава, князя київського старшого сина Ярослава

4-В) …Лиха честь татарська! Данило Романович, що є князем великим, сидить на колінах перед ханом і хлопом ординським себе називає

1-Г) …Як сів Олег у Києві, і мовив: «Хай буде се мати городам руським!»
94.Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем.

1-А) «І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. ...І вбили вони Аскольда й Діра, а Олег став князем у Києві...»

3-Б) «У той же рік прийшов Батий до Києва з великою силою, многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій...»

2-В) «І зібрав він писців многих, і перекладали вони з грецької на слов’янську мову і Письмо Святе, і списали багато книг. ...сей великий князь ...засіяв книжними словами серця віруючих людей...»

4-Г) «У той час прислав папа послів достойних, які принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства...»
95.Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем.

3-А) «Володимир Мономах сів у Києві в неділю. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами і з усіма киянами з честю великою. І сів він на столі отця свойого і предків своїх, і всі люди раді були, а заколот улігся».

1-Б) «...і вчинив мир із братом своїм Мстиславом коло Городця. І розділили вони по Дніпру Руську землю: Ярослав узяв сю сторону, а Мстислав – ту. ...і перестали усобиця й заколот, і була тиша велика в землі Руській».

4-В) «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. Коли зітнулися війська між собою, то сталася січа люта. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи».

2-Г) «...і зібралися в городі... щоб уладнати мир. І говорили вони один одному: «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи? ...Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо Руськую землю. Кожен хай держить отчину свою...»
96.Установіть хронологічну послідовність появи пам’яток давньоруської літератури.

2-А) «Повість минулих літ»

3-Б) «Повчання дітям»

1-В) «Слово про закон і благодать»

4-Г) «Печерський патерик»

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.
97. Укажіть напрями діяльності перших київських князів (від Олега до Святослава)

1. будівництво міст, підтримка ремесел і торгівлі у своїх володіннях

2. захист власних володінь від нападників та організація воєнних походів на сусідні землі

3. збір і збут полюддя

4. організація постійних міжнародних зносин з сусідніми державами й активних дипломатичних контактів з іншими народами

5. приєднання до своїх володінь нових земель і нових народів та обкладання їх даниною

6. розробка державного законодавства, кодифікація звичаєвого права
98.Позначте твердження, які характеризують розвиток Київської Русі за правління Володимира Великого.

1. Здійснив два переможні походи на Константинополь

2. На чолі мирного посольства відвідав Константинополь і уклав договір з імператором Константином Багрянородним.

3. Запровадив нове зведення законів усного звичаєвого права, назване літописцем «Уставом земляним

4. Для захисту кордонів Київської Русі від нападів печенігів розпочав будівництво системи укріплень «змієві вали».

5. Під Києвом завдав остаточної поразки печенігам

6. Здійснив спробу реформувати язичництво, проголосивши Перуна головним богом

99.Які положення характеризують існування золотоординського ярма на українських землях?

1.Запровадження податей і повинностей

2.Масовий продаж населення в Орду для примусових робіт

3.Надання князям ярлика за княжіння

4.Ліквідація удільних князівств

5.Нав’язування ісламу православному населенню

6.Руські князі були зобов’язані брати участь у походах монголів

100.Які події історії Київської Русі пов’язані з діяльністю князя Володимира Мономаха?

1. Об’єднання руських князів для боротьби з проти половецької загрози

2. Запровадження перших писаних законів

3. Запровадження нової системи престолонаслідування

4. Хрещення Русі

5. Скликання князівських з’їздів (снемів)

6. Розбудова Києва – будівництво «міста Володимира»

101.Які чинники сприяли виникненню та розвитку міст на Русі?

1. Безперервні війни з Хозарським каганатом і Візантійською імперією

2. Виникнення племінних центрів – городищ – у давніх слов’ян

3. Прогресуюче відокремлення ремесла від землеробства

4. Демографічний вибух і стрімке зростання кількості населення

5. Розвиток торгівлі, наявність мережі міжнародних торговельних шляхів

6. Безперервність традицій та досвіду міського життя з античних часів

102.Укажіть назви пам’яток оригінальної літературної творчості часів Київської Русі.

1. «Слово о полку Ігоревім»

2. Реймське Євангеліє

3. «Ізборник Святослава»

4. «Слово про закон і благодать»

5. Остромирове Євангеліє

6. «Повість минулих літ»


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...

Тести 2 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...

Тести до другого заняття
...

Тести до другого заняття
...

Закон «Про економічну самостійність урср»
...

Відповіді до тестів з історії України Тест Культура Київської Русі...

Відповіді до тестів з історії України Тест Виникнення Київської Русі...

Відповіді до тестів з історії України Тест Галицько-Волинське князівство...

Відповіді до тестів з історії України Тест Розквіт Київської Русі...

Відповіді до тестів з історії України Тест 16. «Руїна» (1657(1663)...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка