Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Календарно тематичне планування до нмк fly High 3 (104 уроки). І семестр(47 уроків)

Календарно тематичне планування до нмк fly High 3 (104 уроки). І семестр(47 уроків)

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Календарно - тематичне планування до НМК Fly High 3 (104 уроки).

І семестр(47 уроків)


уроку

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції

Експоненти

функцій

Лінгвістична компетенція

Мовленнєва компетенція

Соціокультурна\ загально навчальна компетенція

Д./з.

Лексика

Граматика \

Фонетика

Аудіювання \ читання

Письмо

1
Інструктаж з техніки безпеки на уроках англійської мови. День Знань

Unit 1 Друзі із закордону

2
Привітання з друзями

PB p. 4

Навчити представляти себе ровесникам і дорослим. Вітання

Hello! Welcome to the zoo. Those are our(my) friends.

Welcome, friends, fine, name, animals


Інтонація речення.

Привітання,

представлення.


PBp. 4

CD 1(2)
Норми поведінки і правила етикету в Україні та інших країнах світу.

PBp. 4

Лексика


3
Музична група

PB p. 5Навчити умінню вітатися, запрошувати провести час разом.

Friends are in the zoo. We are here

Everyone, fun, learn, year

We’re = we are

PB p.5

CD1(3)

Ex.1 p.5(PB)

Особливості привітання друзів та дорослих

PBp 5

CD1(3)пісня

4
Lesson 1

Він з Африки. He’s from Africa.

PB p. 6

Навчити називати країну свого друга та свою.

He is on holiday. He’s from Africa.

Africa, airport, aunt, uncle, cousine, holiday

Дієслово to be у Present Simple

PBp. 6

CD1(4)

Ex.1 p.6(PB) Запис нових слів до словника.

Шанобливе ставлення до народу – носія іноземної мови

AB p.4

Лексика

5
Країни

PB p.7

Навчити називати країни друзів

I’m from England. I’m not from Greece

England, Ukraine, Argentina, Greece, France

Дієслово to be

I’m= I am

He’s = He is

We’re= We are

PBp. 7 ex. 5

CD1(5,6)

Ex.3 p.7(PB)
AB p.5


6
Lesson 2

На канікулах

Are you on holiday?

PB p.8


Розвивати уміння запитувати з метою отримання детальної інформації.

Are you on holiday? Are you hungry?

Nice to meet you.

Turkey, spaghetti, dinner, shy

Дієслово to be у Present Simple

(пит. формa)


PBp. 8

CD1(7)


Запис нових слів до словника

Уміння уважно слухати співрозмовника, бути тактовним та доброзичливим

AB p.6

Лексика

7
У відпустці

PB p. 9


Уміти надати інформацію про себе, країну та колір національного прапора

My flag is blue and yellow

Flag, clown, spy

Дієслово to be у Present Simple

( запереч. форма)


PBp. 9


Ex. 2,4 p.9(PB)

Культурні реалії України та інших країн світу

( націонал. прапор)

AB p.7

Лексика

8
Lesson 3

Я маю фотоапарат. I’ve got a camera.

PB p.10

Розвивати уміння розповідати про предмети, що вам належать.

I’ve got a camera. Very nice.

Map, shorts,

sunglasses,

shirts, swimsuit, smile

Дієслово

Have got\ has got

PBp. 10

CD1(8)

Словниковий диктант, запис лексики до словника

Розвивати здатність ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях

AB p.8 Лексика


9
Що нам належить?

PB p. 11


Активізувати уміння розповідати про приналежність предметів

I’ve got beautiful clothes. My shoes are the colour of chocolate.

Lucky, warm, beds

Have\has got

Ex. 3 p.11

CD1(9)

Ex. 2 p.11(PB)

Розвивати здатність бути у ролі слухача.

AB p. 9

10
Lesson 4

У тебе є паспорт? Have you got your passpors?

PB p. 12

Навчити умінню розпитувати про предмети та їх приналежність

Have you got the tickets? The taxi is here.

Passports, tickets, money, suitcase, taxi.

Дієслово Have\has (пит. форма)

PBp. 12

CD1(10)

Запис нової лексики до словника.

Повсякденне життя. Відпрацьовувати навички роботи у парах.

AB p. 10

11
Що у тебе і твого друга?

PBp.13

Відпрацювати уміння розпитати про приналежність предметів

Has Sandy got a grey computer?

Mobile phone

Have\has у питальній формі, короткі відповіді

Ex.3 p.13

CD1(11)

Ex. 2 p.13(PB)
AB p.11

12
Історія Селлі «Сніжок»

1 част.

PB p.14


Закріплювати уміння подавати інформацію про уроки.

I’ve got Maths. That’s right.

Maths, English, History, Art, P.E. dinosaur
CD1(12) PBp. 14Словниковий диктант

Розвивати навички уважного стеження за презентацією інформації та здатність розуміти її та аналізувати

AB p.12

13
Історія Селлі «Сніжок»

2 част.

PB p.15

Активізувати уміння розповідати та описувати сім’ю

It’s Tuesday today.

A lovely cat

Повтор. Дієслів to be me have

CD1(12) PBp. 15

Ex. 2 p.15(PB)
AB p.13

14
Повторення вивченого за темою

Review 1

PB p.16-17

Відпрацювати навички виконання контрольних завдань

Повторення

Повторення

Повторення вивченого

CD1(13, 14)

Ex. 2 ,5 p.17(PB)

Усвідомлювати мету поставленого завдання

AB p.14 -15

15
Читання з Трампетом

День у школі

PB p.96

Відпрацювання навичок читання, розуміння інформації

It’s time for lunch. Pupils wear uniforms to school everyday

Pupils, school uniform, cook, canteen, gymnastics
CD1(15)

PBp. 96

Ex. 2 p.96

Правила та норми поведінки у громадських місцях (школа)

PB p.96

Лексика

16
17
Контрольна робота

Test 1

Контроль уміння виконувати завдання
Контроль вивчених лексичних одиниць

Контроль вивчених граматичних конструкцій

Контроль засвоєння вивченого матеріалу

Контроль навичок письма

Самооцінка своїх досягнень
Unit 2 Розпорядок дня(уподобання, звички)

18
Lesson 5

Листоноша приходить о 7год.

PB p.18

Навчити умінню подавати інформацію про повтор. дії, звички

The postcard is from Ziggy. There’s a lot of to do. Love from Ziggy.

Morning, letter, postcard, afternoon, evening, watch TV

Present Simple стверджувальна форма

CD1(16)

PBp. 18

Запис нової лексики до словникаОзнайомлення з особливостями написання листа другові, оформлення неофіційного листа

PB p.16

Лексика

19
Робочий день

Зігі

PB p.19

Навчити умінню подавати інформацію про час, повтор. дії

In the morning. Every day

Get up, go to school, close, afternoon

Present Simple

Стверджувальна форма, прийм. З частинами дня ( in at)

CD1(17, 18)

PBp. 19

Ex. 2 p.19 (PB)

Час. Уміння самостійно прав. Планувати свій час, роботу

AB p.17

20
Lesson 6

А ви граєте у баскетбол?

PB p.20

Навчити ставити питання про уподобання.

Well done!

It’s a new photo album

Photo album weekend, ski, year, mountain, winter, summer

Present Simple пит. Форма з Do..?

PB p.20

CD1(19)

Ex. 1 p.20(PB) запис слів до словника

Відпрацьовувати вміння повідомляти про проведення вихідних та канікул

AB p.18 лексика

21
А що ви робите на канікулах?

PB p.21

Навчити запитувати про події на канікулах, та звички.

We read at school. I don’t do my homework in the kitchen

Walk, park, postcards

Пит. з Do та короткі відповіді

Ex. 2 p.21

Ex. 4 p.21(PB) Словниковий диктант

Закріплювати вміння повідомляти про проведення вихідних та канікул

AB p.19

22
Уподобання панди Пандори.

PB p.22

Навчити умінню розпитувати та повідомляти про смаки і уподобання.

She comes from China. What does she like?

Meat, exited, China, leaf

Present Simple

Пит. з Does…?

Коротка відповідь

PBp. 22

CD1 (20)

Ex. 1p.22 (PB) Запис нової лексики до словника

Правила норми поведінки у громадських місцях (зоопарк)

AB p.20

Лексика

23
Пандора- нова мешканка зоопарку

PB p.23

Відпрацьовувати вміння розпитувати та повідомляти про вподобання

She likes me and you. Does she like the zoo?

Guitar, leaves

Present Simple Питання з Do, та Does, короткі відповіді

PBp. 23

CD1 (21)

Ex. 2,3 p.23 (PB)

Відпрацювання навичок діалогічного мовлення

AB p.21

24
Вони завжди прокидаються рано

PB p.24

Активізувати вміння розповідати про повсякденні звички та вміння

This is the playground. I’m fine. This is fun.

Wake up, early, show, bird, late, want

Present Simple та слова: Sometimes, never, every day. Прийменники in\on

PBp. 24

CD1 (22)

Запис нової лексики до словника

Повсякденне життя. Розвивати навички уважно стежити за наданою інформацією

AB p.22

Лексика

25
Частота виконання повсякденних дій

PB p.25
I always clean my teeth. I never go to school on Sunday

Go to bed, get up early, eat lunch at school
PBp. 25

CD1 (23)

Ex. 2,3 p.25(PB)

Словниковий диктант

Розумне використання часу та правильне планування розпорядку дня

AB p.23


26
Історія Селлі

« Місяці року»

1 част.

PB p.26

Навчитися розповідати про місяці та пори року.

It’s spring now. We are on holiday.

Spring, Summer, Autumn, Winter

Повторення Present Simple (усі 3 форми та всі особи)

PBp. 26

CD1 (24)

Ex. 1p.26(PB)

Особливості написання місяців англ. мовою

AB p.24


27
Історія Селлі

« Місяці року» 2 част.

PB p.26

Події які повторюються щороку із зміною пір року.

It’s winter. Christmas Comes.

March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February
PBp. 27

CD1 (24)

Ex.2 p27(PB)

Велика літера у назвах місяців

AB p.25

28
Повторення за темою Review 2 PB p.28-29

Відпрацьовувати навички виконання контрольних завдань

Повторення

Повторення лексичного матеріалу

Повторення граматичного матеріалу

Повторення навичок читання та аудіювання CD1(25, 26)

Ex.2, 3, 5 p.29 (PB)

Надавати оцінку своїх досягнень

AB p.26-27

29
Читання з Трампетом «Спеціальні дні у Британії»

PB p.97

Відпрацювання навичок читання та розуміння прочитаної інформації.

Halloween is in October. Mothers Day is in March.

Halloween, Festival, give, spider, lantern, pumpkin, bonfire, fireworks
CD1(27)

Ex.2 p. 97(PB)

Культурні реалії, звичаї, традиції, англомовних країн, зокрема Великобританії

PB p.97


30
31
Fun Time 1

Час веселитися

PB p. 30-31

Активізувати навички засвоєних умінь

Закріплювати вивчений матеріал

Закріплення лексичного матеріалу

Закріплення набутих грам. навичок

Ex. 1p.30 CD1(28)

Ex.2,3 p.31 (PB)

Розвивати здатність ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях


AB p. 28- 29

32
Контрольна робота

Test 2

Контроль уміння виконувати завдання
Контроль вивчених лексичних одиниць

Контроль вивчених граматичних конструкцій

Контроль засвоєння вивченого матеріалу

Контроль навичок письма


Unit 3 Дозвілля

33
Lesson 9

Я куховарю

PB p. 32

Навчити вмінню описувати дію в момент мовлення

I’m cooking. You can help me. What a mess. This is fun

Cook, learn, talk, bored, home,

doorbell ring

Present Cont. Правопис дієслів з-ing

Ex. 1p.32

CD 1 (29)

Запис нової лексики до словника

Навчитися дотримуватися правил коректної поведінки під час групової роботи

AB p.30

Лексика

34
Веселощі на кухні

PB p. 33

Відпрацювання навичок описувати дію в момент мовлення

We’re cooking in the kitchen

crumb

Present Cont. (ствердж. Форма) особливість утворення

Ex.4 p.33

CD 1 (30,31)

Ex. 2, 3p.33

Інструктаж з техніки безпеки під час роботи на кухні

AB p.31

35
Lesson 10

Допомого в будинку

PB p. 34

Навчити вмінню заперечувати про виконання дії в мом. мовл.

I’m not eating now. This cake is beautiful.

Make, wash, dish, floor, strawberry, taste

Present. Cont

(запереч. фрма)

Ex. 1p.34

CD 1 (32)

Словниковий диктант, запис слів до словника

Правила коректної поведінки підчас дня народження

AB p.32

Лексика

36
Чим ти зараз не займаєшся?

PB p. 35

Відпрацювання навичок заперечувати про викон. дії

I’m painting a picture.

Paint, wear, living room
PBp.35

Ex. 2, 4 p.35

Правила етикету: бути тактовним

AB p.33

37
Lesson 11

Поїздка в міста

PB p.36

Навчити ставити питання про дії, в момент мовлення, давати відпов.

Are you going to town?

Go shopping, library, cinema, supermarket, buy, rope

Present Cont. (inter. form)

PBp.36

CD 1 (33)

Ex. 1 p.36

Правила та норми поведінки у транспорті та громадських місцях(магазин)

AB p.34

38
Куди ти їдеш?

PB p.37

Відпрацювання навичок ставити запитання та давати коротку відповідь

Where are you going to?

Toy shop, cinema, shop, with you

Present Cont. (inter. form)

PB p.37

CD 1 (34)

Ex. 2 p.37


Відпрацювати навички роботи в парах

AB p.35

39
Lesson 12

Стій. Не рухайся.

PB p.38

Навчити надавати команди.

Don’t move. Let’s help.

Wait, move, chase, stop, thief, brave

Наказовий спосіб

PB p.38

CD 1 (35)

Ex. 1 p.38

Запис нової лексики до словника

Сталі фрази для надання команд

AB p.36

Лексика

40
Правила поведінки

PB p. 39

Відпрацювати навички надавати команди

Don’t make a mess in your room!

Library, clever

Наказовий спосіб

Ex. 3 p.39

CD 1 (36)

Словниковий диктант

Фрази для висловлення прохання, подяки

AB p.37

41
Історія Селлі «Боротьба з ведмедем»

1 част.

PB p.40

Закріплювати уміння описувати події в момент мовлення

It’s a lovely sunny day! Are you OK?

Fight, go for a walk, swing, saucepan

Відпрацювання

навичок використання вивченого граматичного матеріалу

PB p.40

CD 1(37)

Ex. 1 p.40 (PB)

Розвивати навички уважного стеження за презентованою інформацією та здатність її розуміння

AB p.38

Лексика

42
Історія Селлі «Боротьба з ведмедем»

2 част.

PB p.41

Навчити описувати фото рідних та друзів(малюнок)

Don’t worry!

Активізація вивченого лексичного матеріалу
PB p.41

CD 1(38)

Ex. 2 p.41(PB)

Відпрацювання навичок описувати фото

AB p.39

43
Повторення за темою

Review 3

PB p. 42-43

Відпрацювати навички виконання контрольних робіт (завдань)

Повторення

Повторення лексичного матеріалу

Повторення граматичного матеріалу

PB p.42-43

CD 1(38, 39)

Ex. 3 p. 42(PB)

Надавати самооцінку своїх досягнень

AB p. 40-41

44
Контроль Аудіювання

Контроль уміння виконувати завдання
Контроль вивчених лексичних одиниць

Контроль вивчених граматичних конструкцій

Контроль засвоєння вивченого матеріалу

Контроль навичок письма

Самооцінка своїх досягнень
45
Контроль Читання

Контроль уміння виконувати завдання
Контроль вивчених лексичних одиниць

Контроль вивчених граматичних конструкцій

Контроль засвоєння вивченого матеріалу

Контроль навичок письма

Самооцінка своїх досягнень
46
Контроль Говоріння

Контроль уміння виконувати завдання
Контроль вивчених лексичних одиниць

Контроль вивчених граматичних конструкцій

Контроль засвоєння вивченого матеріалу

Контроль навичок письма

Самооцінка своїх досягнень
47
Контроль Письма

Test 3

Контроль уміння виконувати завдання
Контроль вивчених лексичних одиниць

Контроль вивчених граматичних конструкцій

Контроль засвоєння вивченого матеріалу

Контроль навичок письма

Самооцінка своїх досягнень

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування Розробки уроків
Посібник містить розробки уроків з трудового навчання, календарно – тематичне планування

Та завдання уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 6 клас

Та завдання уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 6 клас

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва для...
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва для 6 класу до підручника С. М. Железняк, О. В. Ламонова, видавництво...

Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво...
Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво (5- 7 кл.), та художня культура (9-10 класи)

Календарно-тематичне планування уроків
Автор: Семиряжко Ю. В., вчитель образотворчого мистецтва Рубіжанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10 Рубіжанської міської...

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...

Календарно-тематичне планування для 4 класу з музичного мистецтва...
Різновиди музики: професійна,народна, професійна в народному дусі. Традиції та історія української народної музичної культури. Символи...

Календарно-тематичне планування «Технологія писанкарства»
Міщук В. Р. – вчитель трудового навчання Воробіївської зош I-II ступенів, Білогірського району

Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
Розвивати інтерес І поважне ставлення до ім І культури народу країни, мова якої вивчаєтьсяБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка