Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

П’ятихатської районної ради на 2014/2015 навчальний рік

П’ятихатської районної ради на 2014/2015 навчальний рік

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
КНМУ «П’ЯТИХАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»

Схвалено

науково-методичною радою методичного кабінету

протокол № 2 від

12.09.2014


Затверджено Директор

методичного кабінету

Пономаренко Н.І.

12.09.2014

Погоджено

Начальник відділу освіти

Малкова Н.В.
12.09.2014

Погоджено

Ректор Дніпропетровського ОІППО

Романенко М.І.

17.10.2014
П’ятихатського районного

методичного кабінету

П’ятихатської районної ради

на 2014/2015 навчальний рік


П’ЯТИХАТКИ – 2014

Науково – методична проблемна тема
Креативна освіта – шлях до розвитку життєздатної особистості.


Розділи та зміст плану роботи
Вступ
І. Організаційно-методичне забезпечення.

ІІ. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педпрацівників.

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення.

ІV. Методичні представницькі заходи.

V. Робота з школярами, розвиток знань, умінь і навичок.

VI. Науково-експериментальна робота та розвиток міжнародного співробітництва.

VII. Моніторинг та вивчення якості освіти.
Додаток 1. Плани роботи науково-методичної ради методичного кабінету.

Додаток 2. Тематика засідань навчання працівників методичного кабінету.

Додаток 3. Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи, заступників директорів з виховної роботи.

Додаток 4. Інформаційно-видавнича діяльність.

Додаток 5. Вивчення, узагальнення, впровадження педагогічного досвіду.

Додаток 6. Графік проведення засідань районних методичних структур.

Додаток 7. План реалізації науково-методичної проблемної теми на 2014/2015 навчальний рік.
ВСТУП
« … один із секретів педагогічної творчості й полягає

в тому, щоб пробудити в учителя інтерес до пошуку,

до аналізу власної роботи».

В.О.Сухомлинський
Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні визначено, що «однією з основних умов успішної реалізації державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства є забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві».

Досягнення цієї мети неможливе без модернізації методичної роботи. Пріоритетним напрямком діяльності якої є науково-методичний пошук шляхів підвищення якості й ефективності фахової майстерності педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів.

Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план постає завдання створення сприятливих умов для виявлення й розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів і потреб, формування навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.

В умовах динамічного становлення інформаційного суспільства, поширення загальносвітових тенденцій розвитку освіти, активного впровадження нових методик і технологій навчання та виховання, колектив працівників КНМУ «П’ятихатський РМК» працював над проблемою навчально-методичного забезпечення особистісно-орієнтованого навчання та виховання в освітніх закладах району, поліпшенням фахової майстерності педагогічних працівників, над оволодінням інформаційно-комунікаційними технологіями навчання та виховання учнів, впровадженням Державних стандартів у змісті початкової, базової та повної загальної середньої освіти, організацією профільного навчання учнів старшої школи. В освітньому просторі П’ятихатського району актуальним є питання повноцінного функціонування сільської школи, тому особлива увага була приділена особливостям роботи сільських навчальних закладів та вирівнювання рівня навчальних досягнень у міських та сільських школах. Сьогодні існують два світи: реальний і віртуальний, саме педагоги першими повинні бути готовими до змін, які визначає час, суспільство і громада. Тому увага працівників РМК спрямована на розвиток творчої активності педагога.

Науково-методична робота у 2013/2014 навчальному році проводилася відповідно до планів районного методичного кабінету, відділу освіти, структурою та циклограмою методичної роботи з педагогічними працівниками. Методична робота проводилася за принципом моніторингу систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховувалися інтереси і запити різних категорій педагогів, була спрямована на підвищення професійного рівня педагогічних працівників, переорієнтацію їх на нову філософію освіти, удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення освітнього процесу.

Робота навчально-методичного центру була організована за проектно-модульним принципом, який передбачає три модулі: „Становлення педагогічного працівника”, „Підвищення професійної майстерності педагогічного працівника”, „Методична майстерність педагогічного працівника”. Програма першого модуля спрямована на задоволення потреб молодих фахівців, в рамках якого функціонували школа професійної адаптації молодого вчителя , школа новопризначеного керівника. Другий модуль сприяв професійному росту вчителів І та ІІ категорій, основними формами, що забезпечували реалізацію завдань модуля були методичні об’єднання, семінари, клуби. Робота у третьому модулі об’єднала творчих педагогів з вищими категоріями і педагогічними званнями. Працювали творчі лабораторії, школи педагогічного досвіду, школи педмайстерності, творчі групи.

Структура методичної роботи, яка склалася в районі, в основному задовольняла потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня згідно з кон’юнктурою ринку педагогічної праці. Для оперативного керівництва науково-методичною роботою в районі, було створено раду КНМУ «П’ятихатський РМК» в складі 15 чоловік, яка розглянула цілий ряд актуальних питань методичної роботи. Були прийняті відповідні рішення науково-методичної ради кабінету, її члени виступали ініціаторами та організаторами різноманітних форм методичної роботи, які відповідали запитам та потребам педпрацівників.

Головною структурною ланкою в системі методичної роботи є методичні об‘єднання, постійно діючі семінари, які наповнені сучасним змістом, активними та інтерактивними формами навчання педагогічних кадрів. В минулому навчальному році функціонували 18 методобєднань, 7 опорних шкіл, творчі групи, школа освітнього менеджменту, школа управлінської діяльності, школа молодого вчителя. Найбільш результативно працювали районні методичні об’єднання вчителів української мови та літератури (керівник Євтушенко Т.П), вчителів історії та правознавства (керівник Скрипник Ю.С.), вчителів географії та економіки (керівник Козачок І.Г.), вчителів хімії та біології (керівник Галамага В.М.), вчителів початкових класів (керівник Скрипник В.Г.).

Методична робота в районі через різні форми і методи була спрямована на вирішення науково-методичного проекту «Креативна освіта – шлях до розвитку життєздатної особистості» в рамках обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Над реалізацією корегуючого етапу вищеозначеної проблемної теми працювали усі методичні структурні підрозділи району: методичні об’єднання вчителів різних фахів, проблемні семінари, опорні школи тощо. Метою роботи на даному етапі було сформувати досвід творчої діяльності педагогів в процесі реалізації проблемної теми, а саме конструктивно опрацювати змістовний, діагностичний компонент освітньої моделі, вибудувати особисту траєкторію нововведення з огляду на власний досвід та науково-методичне забезпечення, створити належні умови для реалізації поставлених завдань. Як підсумок реалізації корегуючого етапу проведено психолого-педагогічний семінар з теми: «Професійна компетентність вчителя як чинник формування компетентностей учнів», під час якого використовуючи інноваційні форми та методи розвитку ділової активності («колаж», «авторський вояж», психологічний практикум, складання анкети професійного самовдосконалення), учасники виробили рекомендації для всіх вчителів району щодо формування життєвих компетентностей.

З метою науково-методичного супроводу та вивчення передового педагогічного досвіду проведено 10 теоретичних, 30 практичних семінарів та 5 семінарів-тренінгів на базі 23 закладів освіти.

У жовтні 2013 року на базі загальноосвітніх шкіл району був проведений обласний науково-методичний семінар керівників методичних служб області «Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти». В рамках семінару були висвітлені актуальні питання організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в сучасних умовах розвитку освіти, презентовано роботу П’ятихатського РМК, Лихівської ЗШ І-ІІІ ст., Біленщинського НВК, Зорянської ЗШ І-ІІІ ст., Культурянської ЗШ І-ІІ ст., Долинського НВК з питань «Компетентнісно зорієнтована складова в системі науково-методичної роботи» (Пономаренко Н.І.), «Утвердження пріоритетів креативної освіти як запоруки зростання компетентностей учнів» (Петряєва Т.С.), «Проектна діяльність в рамках КТС навчального закладу» (Ромус Н.Г.), «Система методичної роботи з педагогічними працівниками «Інноваційні форми вдосконалення педагогічної майстерності» (Синєколодецька Н.О.), проект «Землі своєї зелень і блакить любіть всім серцем» як результат творчої співпраці вчителів та учнів» ( Красенко І.В.), проведено майстер-клас «Китайське макраме» (Шеремет Т.А.), тренінг «Конкурентноспроможний вчитель головна умова інноваційного розвитку сучасного навчального закладу» (Камінська Т.І.).

Нестандартністю в проведенні, науковістю, сучасною методикою викладання вирізнялися районні семінари-практикуми: учителів української і російської мови та літератури в Пятихатській ЗШ I-III ст.№ 2 на тему: «Розвиток творчих здібностей і начальних можливостей особистості через впровадження форм і методів інноваційних технологій на уроках та в позаурочний час», вчителів біології та хімії в Мирнівській ЗШ І-ІІ ст. на тему «Комп’ютеризація навчання як сучасна необхідність у викладанні біології», вчителів історії в Біленщинському НВК на тему « Формування життєвої компетентності та розвиток патріотизму засобами шкільної суспільствознавчої освіти», вчителів географії у Виноградівській ЗШ та Чистопільській ЗШ на тему « Реалізація методу проектів на уроках географії», педагогів-організаторів у Лихівській ЗШ на тему « Колективна творча справа та учнівське самоврядування – етапи гармонійного виховання». Справжньою скарбницею творчості став для учасників семінару майстер-клас учителя російської мови Культурянської ЗШ І-ІІ ступенів Красенка Ігоря Володимировича «Педагогічна ідея – це педагогічна творчість».

На високому професійному рівні було проведено семінар для вчителів початкових класів також на базі Лозуватської ЗШ І-ІІІ ст. по темі: «Освіта на основі навчання дітей здоров’ю та формування життєвих навичок».

Важлива роль у системі методичної роботи відводилася молодим вчителям. Враховуючи кількісний склад молодих учителів, створена школа професійної адаптації молодого вчителя. Практикувалися індивідуальні форми роботи з даною категорією педпрацівників: стажування, наставництво, консультації. Зростанню професійної майстерності молодих педагогів сприяло і відвідування показових уроків, спілкування з кращими вчителями району, участь у конкурсі педагогічної майстерності „Надія Пятихатщини - 2014”. У вище зазначеному заході взяли участь7 молодих фахівців з Пятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 2, Вишнівської, Вільнівської, Жовтянської ЗШ І-ІІІ ст., Долинського НВК, Культурянської та Саврівської ЗШ І-ІІ ст. Переможцем стала Горемикіна Євгенія Олегівна, вчитель англійської мови Культурянської ЗШ І-ІІ ст.

Методичною службою району приділялася значна увага підготовці директорів та їх заступників щодо виконання функціональних обов’язків. На основі діагностичного рівня управлінської діяльності здійснювався диференційований підхід щодо формування структури, змісту і форм організації науково-методичної роботи з даною категорією працівників. У минулому навчальному році методичною роботою було охоплено 100 % керівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів. Професійному зростанню керівників навчально-виховних закладів сприяло проведення семінару для директорів шкіл на базі Зорянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з теми „Творча співпраця педагогів, учнів та батьківської громадськості щодо створення позитивного та оригінального іміджу навчального закладу“, Мирнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів з теми „ Сучасні педагогічні та управлінські технології підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів “; проблемний семінар заступників директорів на базі П’ятихатської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з теми „ Робота педагогічних колективів закладів освіти району над забезпеченням ефективності профільного навчання “.

Забезпеченню особистісного зростання та розвитку креативності вчителів, підвищенню результативності їх роботи сприяє підтримка районним методичним кабінетом творчого пошуку, дієвості вчителів у розробці й реалізації педагогічних проектів. Так, учителями історії П’ятихатських ЗШ І-ІІІ ст. № 1 та № 2 Петряєвою Т.С. та Комаровим С.В. розроблено і запропоновано колегам для використання у роботі практичні заняття з курсу «Історія України» (Вступ до історії)», 5 клас.

Розробка Петряєвої Т.С. та Козачок І.Г. «Фестиваль педагогічних інновацій», розкриває роль районної методичної служби у спрямуванні вчителів на оволодіння новітніми педагогічними технологіями та реалізацію креативного підходу до розвитку інноваційної особистості учня, формування перспективного бачення власної педагогічної діяльності.

Вчителі географії та історії плідно працюють над новим проектом – створенням історико-геоекологічних стежин. Паспорти стежин «Воронівські краєвиди» і «Земля моїх батьків – моя земля», розроблених вчителями географії Комунарівської і Виноградівської ЗШ І-ІІІ ст. Петльованою Л.Л. та Сербіним В.В. вже прийняті для друку у фаховому журналі «Географія».

В 2013/2014 н.р. науково-методична робота в дошкільних навчальних закладах була спрямована на вдосконалення професійної майстерності вихователів ДНЗ, підвищення їх кваліфікації. Ефективно працювали для педагогічних працівників ДНЗ «Трибуна вихователя-методиста» (щоквартально), методичні об’єднання:

  • вихователів «Наступність у роботі дошкільного закладу та школи», «Формування основ безпеки життєдіяльності дітей у дошкільних навчальних закладах»;

  • завідуючих ДНЗ «Керівництво процесом створення соціокультурного простору в ДНЗ для розвитку загальної креативності дошкільників»;

  • творча лабораторія «Вплив збагаченого освітнього середовища на креативність дошкільника».

Важливим напрямом діяльності у 2013/2014 навчальному році було спрямування освітнього процесу ДНЗ району на реалізацію змісту дошкільної освіти через інваріантну і варіативну складові Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Зміст дошкільної освіти реалізовувався за чинними програмами розвитку «Впевнений старт», «Українське дошкілля». На виконання варіативної складової Базового компонента «Шахи» організовано гурткову роботу у 5 ДНЗ м. П’ятихатки, Вишнівському «Колобок», Миколаївському НВК, Саївському «Теремок» та Вільнівському «Сонечко» дошкільних установах. Хореографією діти займаються у Біленщинському та Миколаївському НВК, Лихівському ДНЗ «Журавлик» та П’ятихатському ДНЗ №3 «Малятко». Вихователі та музичні керівники ДНЗ проводили гурткову роботу, враховуючи інтереси дітей: театралізованою діяльністю займались діти у гуртку «Казка» ДНЗ №1

м.П’ятихатки та у гуртку «У пана Коцького» Зорянського ДНЗ, зображувальною діяльністю у гуртку «Кольорові долоньки» у Троїцькому НВК та Вишнівському ДНЗ «Ромашка», художня праця «Мукасолька» організована у ДНЗ №2, ДНЗ № 4 м. П’ятихатки та Саксаганському ДНЗ, «Умілі рученята» у Лозуватському, Жовтоолександрівському ДНЗ,Троїцькому та Долинському НВК.

З метою активізації спортивно-масової та оздоровчої роботи серед дітей дошкільного віку був проведений районний тур конкурсу « Веселі старти», перемогли вихованці ДНЗ № 2 «Ластівка» м. П’ятихатки. У районному турі Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості «Сузір’я талановитих дошкільнят» переможцями стали вихованці ДНЗ №3 «Малятко» м. П’ятихатки.

Щоб забезпечити рівні стартові можливості вступу до школи для дітей старшого дошкільного віку активізовано діяльність консультативних центрів у ДНЗ. Особливістю минулого навчального року стало проведення вихователями соціально - педагогічного патронату на високому рівні, що дало змогу охопити різними формами дошкільної освіти 100 % дітей 5-річного віку.

Здобутки педагогів навчальних закладів продемонстровано на виставці-ярмарку педагогічних ідей «Педагогічні здобутки освітян П’ятихатщини». На ярмарок представлено 265 робіт. Всі фахові журі відмітили актуальність тематики більшості робіт, відповідність їх сучасним напрямкам розвитку освіти, практичну значущість запропонованих матеріалів, культуру їх оформлення та презентабельність. Слід відзначити навчальні заклади, які найбільший якісно підготували та представили роботи: П’ятихатська ЗШ № 2, П’ятихатська ЗШ № 3, Зорянська ЗШ, Комісарівська ЗШ, Троїцький НВК, Миколаївський НВК, Чумаківська ЗШ, Культурянська ЗШ, Мирнівська ЗШ, Яковлівська ЗШ, ДНЗ № 1 ім. Н.К.Крупської, ДНЗ № 2 «Ластівка», ДНЗ № 3 «Малятко», ДНЗ № 4 «Сонечко», ДНЗ № 6 «Веселка» м.П’ятихатки, Жовтянський ДНЗ «Сонечко», Мар’янівський ДНЗ «Сонечко», Саївський ДНЗ «Теремок», Вишнівський ДНЗ «Колобок», Лихівський ДНЗ «Журавлик».

Відповідно до системи виявлення й упровадження в практику інноваційного педагогічного досвіду в 2013/2014 навчальному році на районному рівні вивчався досвід 7 педпрацівників району, який опубліковано на сторінках освітянської преси. Видано каталог педагогічного досвіду. Наявні накази з вивчення та узагальнення досвіду, плани, картки обліку педагогічного досвіду із зазначенням суті досвіду, форми і дати схвалення. Досвід вчителя російської мови та літератури Красенка І.В. (Культурянська ЗШ І-ІІ ступенів) за темою «Использование технологий интенсивного обучения Т.Я.Фроловой как средство повышения качества знаний учащихся на уроках русского языка» схвалено на обласному рівні та занесено до каталогу «Інноваційний педагогічний досвід освітян Дніпропетровщини» .

Продуктивно працювала творча група практичних психологів за напрямком „Психолого-педагогічний супровід дітей, що мають девіантну поведінку“, результатом роботи яких є випуск методичних рекомендацій, що рекомендовані для використання у загальноосвітніх навчальних закладах району.

Значну увагу приділено упровадженню інновацій. Всього у загальноосвітніх закладах району впроваджено 13 інновації, 42 педагогічних технології, що позитивно вплинуло на результативність навчально-виховного процесу. З інноваційного простору освітян району слід виділити педагогічні колективи: П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 , Зорянської ЗШ І-ІІІ ступенів по впровадженню Міжнародного проекту «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків» - «Корисні звички», П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3, Вишнівської ЗШ, Лихівської ЗШ, Лозуватської ЗШ по впровадженню проектних технологій(Баханов К., Гузєєв В., Єрмаков І.) П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, П’ятихатськької ЗШ І-ІІІ ступенів № 2, Зоярнської ЗШ І-ІІІ ступенів, Жовтоолександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Нерудстальської ЗШ І-ІІІ ступенів, Культурянської ЗШ І-ІІ ступенів, Мирнівської ЗШ І-ІІ ступенів, Мар’янівської ЗШ І-ІІ ступенів по впровадженню технологій особистісно орієнтованого навчання Подмазіна, П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 по впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному, методичному та управлінському процесах, Культурянської ЗШ І-ІІІ ст. по впровадженню технології прискореного навчання правопису Т.Я.Фролової, П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3, Біленщинського НВК «ЗНЗ-ДНЗ», Лозуватської ЗШ І-ІІІ ступенів по впровадженню проекту «Комплексна програма «Захисти себе від ВІЛ», П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, Вишнівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Зорянської ЗШ І-ІІІ ступенів, Жовтоолександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Культурянської ЗШ І-ІІ ступенів по впровадженню проекту «Обласна електронна школа «Школа відкрита для всіх».

Аналіз участі педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів у методичних заходах свідчить про ріст активності та професійної майстерності педагогів. Але ще недостатньо проводиться експериментальна та дослідницька робота. Лише у П’ятихатській ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 проводиться експеримент обласного рівня з теми «Вплив єдиного освітнього простору та Інтернет-технологій на становлення інноваційної особистості ХХІ століття та визначення їх складових».

Одним з важливих напрямків роботи методичного кабінету є проведення моніторингових досліджень з основних предметів як в основній, старшій школі, так і початковій, що дає можливість прослідковувати та відстежувати тенденції та виробити реальні кроки до покращення якості знань учнів. В 2013/2014 навчальному році було проведено моніторингове дослідження якості освіти учнів з –х класів з української мови та моніторинг якості до профільної підготовки та профільного навчання, моніторинг ефективності методичної роботи.

Особливу увагу працівники районного методичного кабінету надавали інформаційно-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу, видавничій діяльності. На допомогу вчителям раз у три місяці видавалися «Педагогічний вісник», методичні рекомендації щодо викладання предметів та планування методичної роботи на 2014/2015 н.р., методичні рекомендації щодо проведення першого уроку та ін. Вчителями історії ЗНЗ району була проявлена ініціатива з пропаганди власного досвіду через фахові періодичні видання: у науково-методичному журналі «Історія і правознавство» видавничої групи «Основа» надруковано матеріали Комарова С.В. «Планування індивідуальних досягнень п’ятикласників (№ 7-8, 2014) та Сторчак А.М. «Фізкультхвилинка як засіб здоров’язберігаючих технологій на уроках історії у 5-му класі» (№ 13-14, 2014). Розробка Петряєвої Т.С. та Козачок І.Г. «Фестиваль педагогічних інновацій», надрукована у журналі «Географія» видавничої групи «Основа» (№ 15-16, 2014).

Підвищенню загального фахового і методичного рівня педагогів сприяла курсова перепідготовка. З 01.01.2014 року по 01.08.2014 при ДОІППО пройшли курси підвищення кваліфікації 126 педагогів шкіл району. На контролі було питання щодо ефективного використання комп’ютерних технологій з метою вдосконалення навчально-виховного процесу. В цьому навчальному році пройшли підготовку за програмою «INTEL «Навчання для майбутнього. Проектна діяльність в інформаційно-освітньому середовищі ХХІ ст.v 10.2» 40 вчителів, «Майкрософт. Партнерство у навчанні» - 66 вчителів, Веб 2.0. – 10 вчителів, що сприяє підвищенню їх комп’ютерної грамотності та ефективному використанню інтернет-технологій у навчально-виховному процесі.

Запроваджені форми методичної роботи дають змогу створювати умови для неперервної освіти педкадрів, надають їм методичну допомогу в фаховому вдосконаленні, дозволяють апробувати та впроваджувати нові педагогічні технології, забезпечувати заклади освіти інформацією з цих питань, організовувати різні форми підвищення кваліфікації всіх категорій педагогічних працівників відповідно до їхніх запитів і замовлень або за даними діагностичного вивчення рівня професійної компетентності.

Проте поряд із здобутками в роботі методичної служби району є невирішені питання і проблеми, над якими необхідно працювати в новому навчальному році. А саме :

- недостатньою є діяльність загальноосвітніх закладів щодо освоєння та апробації новітніх освітніх технологій навчально-виховного процесу;

- результативнішою та ефективнішою має бути робота методистів районного методичного кабінету, керівників районних методичних об’єднань, шкільних методичних об’єднань, „учителів-методистів”, „старших вчителів” щодо результативності виступів педагогічних працівників у фахових конкурсах;

- не здійснюється експериментальна діяльність в більшості закладів району.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 31. 08. 2015 №156 «Про організацію роботи з Єдиною електронною базою з питань освіти»

Засідання методичної ради рмк
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2013-2014 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2014-2015 навчальний...

Робочий навчальний план костянтинівської зош І-ІІІ ступенів Сахновщинської...
«Сто відсотків» на період до 2015 року», Державних санітарних правил І норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів...

«Волошка» Глухівської районної ради 2015 рік Упорядник
Упорядник: Лихошапка Оксана Петрівна, вчитель української мови та літератури Слоутського нвк: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,...

Робочий навчальний план червонодонецької загальноосвітньої школи...
«Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини»,...

С.Івашки 29. 08. 2014 №88 Про розподіл педагогічного навантаження у 2014/2015 навчальному році
На підставі комплектування штату педагогічних працівників та робочого навчального плану на 2014/2015 навчальний рік та за згодою...

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Засідання ради методичного кабінету
Вступ. Аналіз роботи відділу освіти, молоді та спорту за 2014 навчальний та пріоритетні напрямки 2015 рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка