Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Міністерство фінансів україни лист від 11. 02. 2016 р. №31-09020-12-5/4091 Щодо виконання доручень Кабінету Міністрів України

Міністерство фінансів україни лист від 11. 02. 2016 р. №31-09020-12-5/4091 Щодо виконання доручень Кабінету Міністрів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.02.2016 р. № 31-09020-12-5/4091

Щодо виконання доручень Кабінету Міністрів України

Міністерство фінансів на виконання доручень Кабінету Міністрів України розглянуло звернення професійної спілки працівників охорони здоров'я стосовно актуальних проблем галузі і в межах компетенції повідомляє.

Щодо недопущення у 2016 році зменшення фінансування галузі охорони здоров'я та забезпечення щорічного збільшення обсягу медичної субвенції до загальноєвропейського рівня (не менше ніж 10% від ВВП)

Питання про збільшення частки видатків на охорону здоров'я в обсязі валового внутрішнього продукту (ВВП) до 10 відсотків слід розглядати у взаємозв'язку із обсягом ВВП, який перерозподіляється через зведений бюджет України, оскільки бюджетні видатки формуються у межах наявних ресурсів доходної частини бюджету. Так, у Державному бюджеті України на 2016 рік видатки зведеного бюджету на охорону здоров'я визначені у обсязі 60,4 млрд. грн. і становлять 2,7 відсотка до ВВП. Такі пропорції визначені відповідно до обсягу доходів та видатків зведеного бюджету.

Щодо зменшення медичної субвенції, то основною причиною зменшення обсягу медичної субвенції на 2016 рік є зменшення розміру єдиного соціального внеску до 22 % (у 2015 році розмір єдиного соціального внеску становить 36,3 %), що спричинило економію видатків у обсязі 4,3 млрд. гривень.

З урахуванням порівняльних умов обсяг медичної субвенції на 2016 рік збільшено проти 2015 року на 2,6 млрд. грн. і становить 44,3 млрд. гривень.

Таким чином, у межах можливого забезпечується пріоритетність видатків на охорону здоров'я.

Щодо поетапного підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Враховуючи економічну ситуацію в країні спрогнозувати виконання доходної частини державного бюджету для фінансування в наступних періодах як підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, так і етапності підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС досить складно.

Видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери затверджуються щорічно в законі про Державний бюджет з урахуванням збалансованості бюджету.

Тому, питання етапності підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС із системним зменшенням грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою з метою досягнення законодавчо гарантованого рівня має визначатися під час формування показників державного бюджету на відповідний рік виходячи з фінансових можливостей держави.

Щодо індексації заробітної плати.

З метою раціонального використання бюджетних коштів та забезпечення єдиного підходу до проведення індексації у разі підвищення грошових доходів громадян Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.15 № 1013, якою визначено особливості індексації заробітної плати у 2015 - передбачено спрямувати видатки, передбачені на індексацію, на підвищення з 1 грудня 2015 року посадових окладів працівників бюджетної сфери і державних органів, та на збільшення всіх складових заробітної плати (у тому числі і премій).

Вказаним рішенням Уряду також внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.03 № 1078, та визначено, що подальше проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Щодо скасування постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.20Н № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» та від 25.03.2014 № 95 «Деякі питання оплати праці», а також щодо забезпечення у повному обсязі реалізацію гарантій та виплат працівникам охорони здоров'я, передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 174, від 27.03.2013 № 199, від 30.12.2013 № 977

Постанову Кабінету Міністрів України «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 01.03.2014 № 65 було прийнято з метою стабілізації економічної ситуації у державі та економного і раціонального використання державних коштів.

 

Положення вищевказаної постанови поширюються на усі органи державної влади, інші державні органи та утворені органами державної влади підприємства, установи та організації, які використовують кошти державного бюджету, у тому числі і на відповідні заклади охорони здоров 'я.

Виплати, які передбачені працівникам закладів охорони здоров'я відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 174 «Деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів», від 27 березня 2013 р. № 199 «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги» та від 30 грудня 2013 р. № 977 «Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну первинну медичну допомогу », не скасовують.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 95 «Деякі питання оплати праці працівників закладів охорони здоров'я» встановлюється норма щодо здійснення виплат, передбачених вищезазначеними постановами Кабінету Міністрів України, у межах затвердженого фонду оплати праці.

Щодо надання матеріапької допомоги на оздоровлення усім працівникам закладів охорони здоров 'я

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не  більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомога на поховання.

Зазначені умови поширюються на відповідні категорії працівників (невійськовослужбовців і тих, що не мають звань рядового і начальницького складу) всіх бюджетних установ, закладів та організацій, у тому числі працівників закладів охорони здоров'я.

Таким чином, питання щодо виплати матеріально; допомоги на оздоровлення працівникам закладів охорони здоров'я урегульовано чинним законодавством.

Щодо запровадження виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, встановлення медичний працівникам надбавок за престижність праці та доплат за роботу у закладах охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу

Зазначене питання має розглядатися одночасно з впорядкуванням умов оплати праці всіх працівників бюджетної сфери, у тому числі і в системі охорони здоров'я, в рамках виконання плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 29-р, яка передбачає необхідність систематизації доплат і надбавок до основної заробітної плати, які встановлюються працівникам окремих галузей бюджетної сфери, з метою оптимізації структури їх заробітної плати та підвищення питомої ваги основної заробітної плати; упорядкування переліку додаткових видів виплат, враховуючи фінансові можливості бюджету.

Щодо реалізації пільг та гарантій, передбачених пунктами «ж» та «ї» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я

Щорічно у законах про Державний бюджет України, виходячи з реальних фінансових ресурсів державного бюджету та з огляду на те, що більшість інших видатків державного бюджету мають також соціальну направленість і потребують пріоритетного врахування, передбачаються видатки на надання пільг, допомог, компенсацій та гарантій окремим категоріям громадян.

На сьогодні зазначені виплати здійснюються у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, який має право збільшувати ці виплати, виходячи з наявного фінансового ресурсу на відповідний рік.

Встановлення Кабінетом Міністрів України розмірів соціальних виплат виходячи із обсягу бюджетних призначень на цю мету є гарантією своєчасного та в повному обсязі отримання громадянами України пільг, допомог, компенсацій та гарантій.

Одним із принципів бюджетної системи України Бюджетним кодексом України визначено збалансованість, виходячи з якого повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період.

Слід також відмітити, що Конституційний Суд України своїм Рішенням від 26 грудня 2011 року № 20-рп/2011 підкреслив, що одним з визначальних елементів у регулюванні суспільних відносин у соціальній сфері є додержання принципу пропорційності між соціальним захистом громадян та фінансовими можливостями держави.

Тому з метою додержання принципу пропорційності між соціальним захистом громадян і фінансовими можливостями держави та забезпечення своєчасного і у повному обсязі отримання громадянами України допомог, компенсацій та гарантій пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено, що окремі норми і положення законодавчих актів у 2016 році застосовуватимуться у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів.

Що стосується реалізації пільг, передбачених пунктом "ї" статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, то питання надання пільг громадянам за професійною ознакою, у т.ч. медичним та педагогічним працівникам у сільській місцевості, врегульовано Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні». Цим законом внесено зміни до законодавчих актів України, згідно з якими пільги на забезпечення безоплатним житлом з опаленням та освітленням надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Згідно із Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-УІІ надання пільг з урахуванням доходів поширено на пільгові категорії громадян, які мають на них право за соціальною ознакою, за виключенням інвалідів війни, учасників бойових дій, інвалідів або пенсіонерів з числа реабілітованих осіб, громадян, віднесених до 1-2 категорії з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Слід зазначити, що оскільки надання певних видів пільг, компенсацій, гарантій та інших соціальних виплат залежить, насамперед, від фінансових можливостей держави, їх надання та визначення конкретних розмірів розглядається під час формування показників проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, завдань бюджетної політики та прогнозного обсягу доходної частини.

Таким чином, питання надання соціальних гарантій громадянам за рахунок коштів Державного бюджету України має здійснюватися комплексно виходячи з єдиного підходу посилення адресності надання пільг та фінансових можливостей держави з урахуванням необхідності забезпечення своєчасним і у повному обсязі фінансуванням уже прийнятих рішень щодо соціального захисту населення.

Щодо недопущення передачі, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України, вищих медичних навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки України та передачі Національного музею-садиби М.І. Пирогова, Національного музею медицини та Національної наукової медичної бібліотеки України у сферу управління Міністерства культури України

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» видатки на фінансування Національного музею-садиби М.І. Пирогова, Національного музею медицини та Національної наукової медичної бібліотеки України передбачені Міністерству охорони здоров'я України за бюджетною програмою 2301410 «Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини».

Заступник Міністра

Р.П. Качур

 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство фінансів україни
Кабінету Міністрів України від 05. 11. 2008 р. N 1413-р ( 1413-2008-р ), з метою приведення

Міністерство фінансів україни
Кабінету Міністрів України від 05. 11. 2008 р. N 1413-р ( 1413-2008-р ), з метою приведення

З 05 травня 2016 року по 10 липня 2016 року
Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Кабінет міністрів україни
Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року n 1193, враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 22...

Програма вступного екзамену з географії
«Природознавство»), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №24 від 14. 01. 2004 р., чинної програми з географії для...

Методичні рекомендації щодо формування негативного ставлення суспільства
Кабінету Міністрів України від 18. 03. 11 №12384/4/1-11 Міністерство надсилає методичні рекомендації щодо формування негативного...

Міністерство освіти І науки україни наказ
України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року №240, та пунктів 9 І 12 Порядку присудження наукових ступенів...

Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету
Департамент доходів"; "Управління фінансів транспорту, зв'язку, сфери послуг та відносин власності" "Департамент фінансів державних...

Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2016 – 2017 навчальний рік
Указу Президента України від 30. 09. 2010р. №926/2010 «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні», Державного стандарту...

Наказ монмолодьспорт, Міністерство охорони здоров’я №72/78 від 01. 02. 13 року
Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", абзацу другого пункту 56 Положення про загальноосвітній навчальний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка