Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тест з історії зовнішнього незалежного тестування №

Тест з історії зовнішнього незалежного тестування №

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ТЕСТ З ІСТОРІЇ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ
Зміст завдання

Правильна відповідь

Відповідність програмі

Відповідність підручникам затвердженим МОН

1

Укажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва:

  1. Тіра;

  2. Херсонес;

  3. Ольвія;

  4. Фанагорія.
В

Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 28.

2

Завдання на карті.землі ігор ост

На карті позначена територія Київської Русі за часів правління:

 1. Аскольда;

 2. Ігоря;

 3. Володимира Великого;

 4. Ярослава Мудрого.
Б

Київська держава за перших князів

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 61–64. Атлас з історії України. 7 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 6.

3

Укажіть назву кочового народу, проти якого Володимир Мономах 1103 р., 1111 р. та 1116 р. разом з іншими князями здійснив успішні військові походи:

 1. хозари;

 2. печеніги;

 3. половці;

 4. монголи.
В

Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 89–90.

4

Укажіть державу, у складі якої до середини XVI ст. перебували Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля:

 1. Велике князівство Литовське;

 2. Угорське королівство;

 3. Польське королівство;

 4. Молдавське князівство.
А

Початок литовського та польського панування на українських землях

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 155. Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 1.

5

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне:

 1. “Процес об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в єдину державу започаткований Городельською, а завершений Кревською унією1569 р.”;

 2. Запорожці на чолі з П. Сагайдачним у 1616 р. здобули Кафу, а в 1621 р. взяли участь у Хотинській війні на боці Речі Посполитої проти Османської імперії”;

 3. “Іов Борецький, обійнявши посаду Київського православного митрополита в 1596 р., одразу ж долучився до очолюваної князем К. Острозьким боротьби проти унії з Римом”;

 4. “Утворення реєстрового козацтва пов’язане з ім’ям польського короля Яна ІІ Казимира, який у 1410 р. затвердив перший список найнятих козаків – реєстровців”.
Б

Українське козацтво в першій чверті XVII ст. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний.

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 36–41.

6

Пересопницьке Євангеліє й Острозька Біблія є пам’ятками української культури:

 1. XIV ст.;

 2. XV ст.;

 3. XVI ст.;

 4. XVII ст.
В

Культура України в другій половині XVI ст. першій половині XVII ст.

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 70, 73.

7

Завдання на карті.зборівський договір_і

На карті заштрихована територія Гетьманщини відповідно до умов:

 1. Зборівського мирного договору 1649 р.;

 2. Білоцерківського мирного договору 1651 р.;

 3. Бахчисарайського мирного договору 1681 р.;

 4. “Вічного миру” 1686 р.
А

Розгортання Національно-визвольної війни в 1648–1649 рр.

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. -С. 103. Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 7.

8

Укажіть назву військово-адміністративної одиниці Нової Січі:

 1. полк;

 2. паланка;

 3. земля;

 4. округ.
Б

Україна після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. –С. 223. Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 14.

9

Укажіть період гетьманування К. Розумовського:

 1. 1722–1727 рр.;

 2. 1734–1750 рр.;

 3. 1750–1764 рр.;

 4. 1764–1775 рр.
В

Гетьман К. Розумовський, його діяльність

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 219–222.

10

Укажіть прізвище діяча, якого стосуються такі факти біографії:

“1812 р. під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора, сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. 1817–1821 – директор Полтавського театру”.

  1. Г. Квітка-Основ’яненко;

  2. П. Гулак-Артемовський;

  3. П. Куліш;

  4. І. Котляревський.
Г

Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої половини ХІХ ст.

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 38–39.

11

Укажіть регіон, яким упродовж першої половини ХІХ ст. прокотилися селянські “холерні бунти”:

 1. Буковина;

 2. Галичина;

 3. Закарпаття;

 4. Поділля.


В

Західноукраїнсь-кі землі наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 87–88.

12

Укажіть рік упровадження міського самоврядування в Російській імперії:

 1. 1861 р.;

 2. 1864 р.;

 3. 1870 р.;

 4. 1874 р.


В

Реформи адміністративно-політичного управління 1860 – 1870-х років

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 133.

13

Укажіть період, протягом якого німецькі та австро-угорські війська здійснили Горлицький прорив:

 1. вересень 1914 р.;

 2. травень 1915 р.;

 3. червень 1916 р.;

 4. серпень 1917 р.


Б

Україна в Першій світовій війні. Українські землі в 1915–1917 рр.

Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939):Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 18–20. Атлас з історії України. 10 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 3.

14

Укажіть документ, у якому Українська Центральна Рада вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень:

 1. Перший Універсал;

 2. Другий Універсал;

 3. Третій Універсал;

 4. Четвертий Універсал.


В

Українська революція. Проголошення Української Народної Республіки

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 39.

15

Завдання на карті.

На карті заштрихована територія:

 1. Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р.;

 2. контрольована Російською армією барона Врангеля в грудні 1920 р.;

 3. передана УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р.;антанта південь

 4. окупована військами Антанти наприкінці січня 1919 р.
Г

Антанта на Півдні України

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 89. Атлас з історії України. 10 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 8.

16

У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив:

 1. Генеральний секретаріат Української Центральної Ради;

 2. Раду Народних Міністрів УНР;

 3. Директорію УНР;

 4. Державний секретаріат ЗУНР.В

Утворення Директорії. Відновлення УНР

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 85–86.

17

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне:

 1. У березні 1921 р. було укладено Ризький мирний договір, що закріпив зверхність польської держави над Підляшшям, Холмщиною, Західною Волинню”;

 2. “Х з’їзд РКП(б) у квітні 1921 р. затвердив політику коренізації. Провідниками цієї політики в Україні були нарком освіти Х. Раковський та секретар ЦК КП(б)У П. Постишев”;

 3. “З проголошенням у 1925 р. курсу на індустріалізацію розпочалася перша п’ятирічка, виконання якої збіглося з судовим процесом – “Шахтинська справа”;

 4. “У грудні 1925 р. І з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР і Союзний договір, а наступного року була прийнята перша Конституція СРСР”.
А

Варшавська угода та її наслідки. Ризький мир

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 152–153.

18

Укажіть рік, у якому був проголошений курс на суцільну колективізацію сільського господарства:

 1. 1925 р.;

 2. 1929 р.;

 3. 1930 р.;

 4. 1932 р.
Б

Суцільна колективізація в Україні. Перехід до прискореної колективізації

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 240.

19

Укажіть галузь культури, у якій у 1930-х роках плідно працювали М. Бойчук, І. Їжакевич, Ф. Кричевський, М. Самокиш:

 1. театр;

 2. література;

 3. музика;

 4. живопис.
Г

Стан культури України у 1930-х роках

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 271.

20

Укажіть країну, яка в березні 1939 р. окупувала Карпатську Україну:

 1. Румунія;

 2. Угорщина;

 3. Польща;

 4. Німеччина.
Б

Закарпаття у складі Чехословаччини. Проголошення незалежності Карпатської України

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 300–303.

21

Укажіть міста, в районі яких відбулася найбільша танкова битва початкового періоду Великої Вітчизняної війни:

 1. Луцьк–Рівне–Броди;

 2. Вінниця–Житомир–Біла Церква;

 3. Львів–Перемишль–Чернівці;

 4. Житомир–Бердичів–Київ.
А

Україна під час Другої світової війни. Окупація України військами Німеччини та її союзників

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 314.

22

Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ була здійснена упродовж:

 1. червня–липня 1943 р.;

 2. листопада–грудня 1943 р.;

 3. січня–лютого 1944 р.;

 4. квітня–травня 1944 р.В

Україна на завершальному етапі війни (1944–1945 рр.)

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 354–355.

23

Налагодження автоматичного електричного зварювання танкових корпусів під час Великої Вітчизняної війни пов’язане з ім’ям:

 1. О. Палладіна;

 2. В. Бакуля;

 3. В. Глушкова;

 4. Є. Патона.Г

Культура України в роки війни. Наука

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 368.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тест з історії зовнішнього незалежного тестування №
Укажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва

Методичні рекомендації для учителів історії України щодо підготовки...
Необхідно законодавчо визначити результати стандартизованого тестування єдиним критерієм прийому до навчання у внз… Потрібно започаткувати...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії україни
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника...

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої Міністерством освіти...

Програма з географії Програму зовнішнього незалежного оцінювання...
Оцінити ступінь підготовленості учасників зовнішнього незалежного оцінювання до навчання у вищих навчальних закладах

Дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року
Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання визначається згідно з затвердженим Міністерством освіти календарним планом проведення...

Як побудовано тест з історії України
У 2008 році зовнішнє незалежне оцінювання з історії України відбувалося в письмовій формі І тривало 120 хвилин. Кожен учасник тестування...

Програма вступного випробування та співбесіди з предмета «Історія України»
Програму для вступників 2013 р складено на основі програми зовнішнього незалежного тестування 2013 р. (програми зно) з Історії України,...

Програма вступного випробування та співбесіди з предмета «Історія України»
Програму для вступників 2013 р складено на основі програми зовнішнього незалежного тестування 2013 р. (програми зно) з Історії України,...

Програма вступного випробування та співбесіди з предмета «Історія України»
Програму для вступників 2013 р складено на основі програми зовнішнього незалежного тестування 2013 р. (програми зно) з Історії України,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка