Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок української мови у 10 класі Тема: переносне значення слів. Тропи (епітет, порівняння, метафора)

Урок української мови у 10 класі Тема: переносне значення слів. Тропи (епітет, порівняння, метафора)

Урок української мови у 10 класі

Тема: переносне значення слів. Тропи (епітет, порівняння, метафора).

Мета:

 • поглибити знання учнів про переносне значення слів;

 • розкрити функціонально – стилістичні можливості тропів( епітетів, порівнянь, метафор);

 • учити визначати роль і доречність використання в тексті тропів ( епітетів, порівнянь, метафор), їхню стилістичну функцію;

 • розвивати творчі здібності, логічне й образне мислення та мовлення,уміння аналізувати, досліджувати й порівнювати мовний матеріал творів художньої літератури, робити висновки;

 • виховувати любов до рідного слова, шану й повагу до духовної спадщини українського народу.

Тип уроку: урок формування й удосконалення знань, умінь і навичок.

Внутрішньопредметні зв’язки. Лексика. Засвоєння нових слів.

Міжпредметні зв’язки. Література, мистецтво.

Методи, прийоми і форми роботи. Розповідь учителя, робота в мікрогрупах, виступи учнів з повідомленнями, бесіда за запитаннями, самостійна робота.

Унаочнення. Світлини та ілюстрації квітки чорнобривець, звукозапис пісні «Чорнобривці» на слова М.Сингаївського, музика В.Верменича.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

*Поетична хвилинка. Акровірш Миколи Чернявського

У всіх людей одна святиня,

Куди не глянь, де не спитай,

Рідніша їм своя пустиня,

А ніж земний казковий край.

Нема без кореня рослини,

А нас, людей,- без Батьківщини

 • Що для кожного з вас Україна?

( Україна – це найдорожче, найрідніше, найкраще місце на землі, де живуть наші батьки, дідусі, бабусі, де поховані наші предки…)

 • Які державні символи України? Які рослини – символи нашої країни ви знаєте?
 • Чорнобривці відносяться до цілющої символіки, здатної вилікувати душу і тіло, також вони уособлюють любов до природи і всього живого.

ІІІ. Оголошення мети і запис теми уроку. Мотивація знань.

Учитель. Сьогодні на уроці ми повторимо про багатозначність слова, пряме і переносне значення, тропи.

Прочитайте!

-Ідучи по лініях, які з’єднують кола, прочитайте, з якими видами тропів ми будемо працювати на уроці.


рів

ти

та

ри

пі

ння
фо

ме

по

ете

ня


( епітети, порівняння, метафори) на мовному матеріалі про чорнобривець - один із квіткових символів рослин України.

ІV Засвоєння нового теоретичного матеріалу

*Теоретичний путівник учня. Наукова лабораторія. (Додаток 1)
V. Виконання системи творчих завдань і вправ на основі опрацювання теоретичного матеріалу. (Додаток 2)

= Робота з тлумачним словником.

Прочитати словникову статтю, розказати, як позначено в словнику багатозначність слова, як – переносне значення слова чорнобривець

= Робота в групах

*Опора на суб’єктивний досвід учнів.

Прочитайте! З опорою на здобуті на уроках літератури знання визначте вжиті у поезії тропи, дослідіть, яку роль вони виконують.

Чорнобривий чорнобривець чепурився,
Дощовою краплею умився,
Втерся теплим вітром-рушником
Та й накрився парасолькою-листком.
І стоїть це диво золоте,
Щоб ласкаво зустрічать гостей.


 • Чи можемо ми стверджувати, що в душі людини і в природі панує осінній сум? Обґрунтуйте.

*Гра – конкурс.

Завдання: Підібрати свої тропи до слова чорнобривець, склавши власні поетичні рядки чи кілька речень, або пригадати поезію, у якій би оспівувалася ця квітка – символ; складіть загадку, прислів’я чи ребус.

*Дослідницький практикум у формі пояснювального диктанту.

Завдання: назвати використані автором тропи.

Гарні квіти біля хати 
Навесні садила мати.
 
Чорнобривці чорноброві
 
Квітнуть в тиші вечоровій.
 
Чорнобривці чарівні
 
Так і просяться в пісні
 

( Василь Кравчук «Чорнобривці»)

 • Яка настроєва гама вірша?

 • Як розумієте слова» Чорнобривці чарівні так і просяться в пісні»?

 • Чи знаєте ви пісні про цю чарівну квітку?

*Музикознавець з повідомленням ( випереджуюче завдання) про пісню «Чорнобривці» на сл.. М Сингаївського, муз. В Верменича. 

*Звучить пісня у виконанні Ані Лорак та Юрія Привики.

*Складання асоціативного куща.

- Спробуйте записати слова, думки, які викликала у вас ця пісня.

*Лінгвістична лабораторна робота ( робота з картками)

Завдання:

 • Прочитати текст;

 • Визначити головну думку та стиль мовлення;

 • Виписати тропи, використані у тексті, посилаючись на теоретичний путівник, усно визначити, яка їхня стилістична роль.

( додатки – тексти про чорнобривці)

*Робота в групах. Завдання «коло ідей»

І гр. – записати слова, які по-іншому називають цю квітку.

(Чорнобривці - жовтяки, оксамитки, бархатки, повняки, шапочки, андики (від найменування американських гір Андів ), індики (бо походять від центральноамериканських індіанців).
ІІ гр. - записати метафори.
( Чорнобривець чарує, хвилює, радує, пробуджує особливі почуття, навіює радість, щастя, сподівання на прекрасне майбуття і… вчить. Чому? Любити, поважати, цінувати, дбати, мирно співіснувати… Усьому, чому так потрібно навчитися людям.
ІІІ гр. - підібрати епітети.
(Чорнобривець – жовтий, червоний, жовтогарячий, палаючий, сонячний, чарівний, розкішний, чудовий….)
Творча лабораторія.

*Метод «гранування». Визначити кольорову гаму, яку можна використати при опису чорнобривця.

*Завдання:

- розгляньте світлини та ілюстрації чорнобривців з папки «Квіти – символи України», визначте їхню ідею;

- доберіть епітети та порівняння на тему «Чорнобривці милують наше око»

- прочитайте твір Ветки «Чорнобривці», визначте головну думку та стиль тексту, використані тропи, з’ясуйте їхню стилістичну роль. Якими частинами мови виражені епітети?
Чорнобривці. 
Літо-осінь,
 
Чорнобривці,
 
В літі-просідь,
 
Чорнобривці,
 
Очі сонця,
 
Біля хати,
 
У віконця.
 
Чорнобривці, 
Мами квіти, 
Оксамитом, 
Жовтим вкриті. 
Підійду, до вас, 
Побачу, як росою, 
Квіти плачуть.

VI.Узагальнення й систематизація мовного матеріалу.

Мозковий штурм. Поміркуйте!З’ясуйте!

 • Чи можна застосовувати до слова чорнобривці постійні епітети? Обґрунтуйте.

 • -У яких стилях мовлення вживаються тропи, зокрема епітети, метафори порівняння, найчастіше?

 • Чи можливе вживання тропів у висловлюваннях офіційно – ділового стилю?

VII. Підсумок уроку. Оцінювання навчальних досягнень.

Завдання «Доповнення міркування».

Продовжіть думку «Я торкаюсь чорнобривця і відчуваю всерці…» (спробуйте передати, які почуття сповнюють вас у ці хвилини, використовуючи вивчені види тропів).

*Етичні побажання.

Учитель: Знадобиться ще немало зусиль і часу, щоб по-справжньому уквітчати Україну чорнобривцями. Але не менше часу знадобиться і для того, щоб у кожному українцеві прокинулася національна свідомість і гордість, відчуття, що ми справжні європейці. І якщо вже квітці - чорнобривцю судилося допомогти нам у цьому, то нехай вона й буде благословенним символом нової, європейської України!

Мій друже, шануй Батьківщину,

Вона , як життя, є одна!

Люби свою рідну Вкраїну –

Багата чи бідна вона…

Тож розводьмо чорнобривці собі та людям на радість і користь повсюдно, де це можливо. Нехай і надалі вони навівають радість, щастя і сподівання на краще майбутнє. Побудуємо нашу країну такою, щоб усі, хто її відвідує, із захопленням говорили: « О, Україна! Чудова країна, де росте дуже багато жовтогарячих квітів!»

VIII. Домашнє завдання.

- Усне висловлювання – розповідь «Тропи» у науковому стилі.

Диференційні завдання

- Написати твір – мініатюру «Вишиваю Україну – чорнобривці сію, про щасливу мою землю день і ніч я мрію», використати тропи – епітети, порівняння, метафори.

- Підібрати вірші, оповідання, статті про чорнобривці, з’ясувати роль використаних автором тропів.

Додаток 1.

Богатозначність, або полісемія (від грецького роlу — багато і

sema — знак), це здатність слова вживатися в різних значеннях і зберігати їх у мові.Наприклад: десятий клас; просторий клас; клас земноводних. Полісемія — результат розвитку лексичного значення слова.

Серед кількох значень багатозначного слова лише одне є основним, тобто прямим. Таке значення слова здебільшого первинне, воно виникло разом зі словом. Пряме значення характеризується безпосередньою співвіднесеністю слова з реаліями життя, є назвою предмета, явища, ознаки чи дії. Решта значень — вторинні, переносні.

Кожне пряме чи переносне значення слова — один із конкретних виявів мислення, сприймання людиною певної реалії життя, навколишнього світу й самої себе.

Взаєморозумінню між людьми багатозначність слів не заважає: у спілкуванні слова завжди виступають у певному контексті.
Тропи (з грецької trороs — поворот, зворот) — художні засоби — це слова і звороти, вжиті не в прямому, а в переносному, образному значенні. Тропи сприяють влучній І стислій характеристиці предметів, явищ, подій, допомагають дати їм оцінку, виявити певне до них ставлення.

У науковому стилі тропи представлені як компоненти термінології: квітконіжка, заяча капуста, петрів батіг. У публіцистичному стилі тропи мають виразно оцінний характер: Слово «Вітчизна» наповнене для нас святим змістом (3газети). У художньому використання тропів виконує естетичну, зображальну функцію, посилює вплив і переконливість висловлення: Горить свіча душі моєї. І день, і ніч горить.... Горить... (Д. Іванов).

Серед тропів розрізняють:

 • епітет: Люди біля каштанів теплі стають, весняні (М. Калитовська );

 • порівняння: Стану справжнім, як природа, як вечеря на столі (А.Демиденко);

 • метафору: Без землі непомітно черствіє людина (Д. Іванов);

 • персоніфікацію: Натомлену спину день ховав за дахами дач (Є. Плужник);

 • метонімію: Що ж, у вихідні доведеться засісти за Грінченка, Драг оманова (М. Стельмах);

 • синекдоху: Освіта потребує не лише мізків, а и сердець (З газети);

 • гіперболу: Гори зла моя б потуга із землі змела (А. Малишко);

 • алегорію: На шляху поступу ми лиш каменярі (І. Франко),


Епітет (з грецької epinheton — прикладка)- художнє означення. що виділяє та образно змальовує характерну рису чи ознаку предмета(явища), оцінює цю ознаку чи рису й викликає, або поередає певне до них ставлення. Епітети можуть виражатися:

 • прикметниками: А вечір ласкавий, дрімотний (І.Жиленко);

 • іменниками: Жене зима навалу в ніч (О. Лупій );

 • прислівниками: Як солодко ще пахне гречка! (М. Фенчак);

 • дієприкметниками та дієприкметниковими зворотами: Усі століття. кровію политі, не вбили мови серце золоте (В. Гей);

 • дієприслівниками та дієприслівниковими зворотами: Біжать воркуючи струмки до повноводної ріки і там збивають жовту піну (М. Шпак).

 • у народній творчості вживаються:степ широкий; сира земля; ясний світ.


Порівняння — увиразнення ознаки чи риси одного предмета через вказівку на подібність до іншого предмета, у якому ця ознака чи риса виступає особливо яскраво.

Порівняння зосереджують увагу на найважливішому, найхарактернішому, виявляють до зображуваного певне ставлення, дають йому оцінку: Душа, мов калина, росте і цвіте без тепла (С. Пушик). Летіли роки, мов гусята сірі (Г. Чубач ).

Найчастіше порівняння передають за допомогою слів

ніби, наче, мов. немов, як. Проте буває, що ці слова пропускаються: Книги — морська глибина... (І. Франко).

Крім того, порівняння може бути виражене іменником в орудному відмінку: Сірим струмком пролилася гадюка (Б. Олійник). Порівняння можуть передаватися не в прямій формі, а в формі заперечення: Багата моя Січ була не п’яним скопом — могутніми синами! (Б. Олійник).

Виникнення нових, переносних значень спів пов'язане з перенесенням ознак з одного предмета на Інший за подібністю чи суміжністю самих предметів, явищ, понять

(метафоричне вживання слів): густий борщ — густий голос: підошва черевика — підошва гори. Перенесення значення за подібністю с найпоширенішим, історично найдавнішим та найпрозорішим.

Метафора (з грецької metafora — переміщення, віддалення) — один із основних тропів, який полягає в уподібненні й

Перейменуванні явища на інше на основі подібності. При цьому ознаки ці зливаються в яскравий образ.

До метафор належить і перенесения значень за роллю, функцією, тобто назва переміщається з одного предмета на інший у тому разі, коли вони виконують подібні функції:

горить свічка — горить електролампочка.

Метафора близька до порівняння — іноді її навіть називають прихованим порівнянням.

Але якщо в порівнянні с два члени — те, що порівнюється, і те, з чим порівнюється (Сонце сипало на землю свої ясні промені, як золото), то метафора одночленна — вона називає тільки те, з чим порівнюється, а мається на увазі те, що порівнюється (Сонце сипало на землю своє золото), Що це золото і є ясними променями, ми здогадуємося. Метафора вимогає лету уяви.

Метафори поділвють на загальномовні (загальновживані): сніг іде, соснова голка, рукав річки та індивідуально-стилістичні (авторські, поетичні): День за горою погасав (Л. Глібов). Заметушились дні чимдуж (В. Черепков). Село дихало спокоєм і тишею (Ю. Яновськиїї).

Авторські метафори виконують естетичну функцію, збуджуючи уяву й надаючи сприйманню емоційного забарвлення.

Додаток 2.

Картка1.

Чудова країна жовтогарячих квітів

Не цвітуть вони на клумбах і на тихих озерцях,

А цвітуть вони у грудях, у людських цвітуть серцях.

В.Симоненко

Життя людини нерозривно пов’язано з природою. З раннього дитинства нас оточує її чудовий та дивовижний світ. Будучи часткою цього світу, людина не уявляє собі життя без його краси і щедрот. Світ, багатий і різноманітний, збагачує та робить неповторно цікавим життя кожного з нас.


З часів виникнення цивілізації вірними і надійними супутниками людського життя були квіти. Вчені довели, що ці прекрасні створіння вміють поглинати негативну енергію, натомість віддаючи позитивно заряджені частинки. Звідси посмішки і радість людей, яким ми даруємо квіти.

Квіти так тісно пов’язані з життям людей, що можна стверджувати: квіти – частка історії людства. Тож не дивно, що багато рослин стали символічними. Вони часто символізують ту чи іншу націю, культуру, мову, естетичні ідеали.
Картка 2.

Квіти - це історія нашого народу.

Квіти - це наша природа.

Квіти - це ми.

В Україні споконвіку шанують квіти. Чимало легенд, пісень, переказів зберегла про них пам'ять народу. Їх широко застосовували в обрядах, побуті чи просто як окрасу.

Які ж квіти найбільше люблять в Україні?

У нашому місті, як і по всій Україні, майже біля кожної хати завжди знайдеться місце для пахучої м'яти, яскравих чорнобривців, жовтогарячих нагідок, червоної рути, барвінку, мальв, жоржин, маків, ромашки, калини, любистку, матіоли – цих незрадливих оберегів духовності українського народу. Не перелічити нині всіх назв квітів, які прикрашають життя сучасного українця.

Чорнобривці…Вони милують око, ніжно хвилюють душу, міцно прив’язують наші серця до рідної домівки. Усім, хто вирушає у далеку дорогу і опиняється далеко від батьківського порогу, вони нагадують: там земля мила, де мати народила. Усі ці почуття добре відбиті у вірші М. Сингаївського «Чорнобривці», що згодом став піснею, яку люблять і співають не тільки в Україні :

Як на ті чорнобривці погляну,

бачу матір стареньку,

бачу руки твої, моя мамо,

твою ласку я чую, рідненька.

Та навіть якщо нині хтось бачить квітку десь за кордоном, завжди згадує про Україну:

Я розлуки і зустрічі знаю.

Бачив я і в чужій стороні

чорнобривці із рідного краю,

що насіяла ти навесні.
Чорнобривці у народі називають по-різному: жовтяки, оксамитки, бархатки, повняки, шапочки. Та серед українських назв зустрічаються і такі, що вказують на далеку батьківщину цих квітів. Наприклад, на Дрогобиччині раніше їх називали андиками від найменування американських гір Андів. Подекуди можна зустріти назву «індики», бо походять від центральноамериканських індіанців.
Картка3.

Скільки народної любові і тепла до цих квітів втілилося у легендах про них. Матері їх завжди ототожнюють з найдорожчим - чорнобровими і кароокими синами, тож чорнобривці для матерів - символ чоловічої сили, святості, чистоти, хлоп’ячої краси й добра. Діти ж, навпаки, пов’язують ці квіти з образом матері і для них це символ отчого дому, материнської любові, Батьківщини.

Дивишся на квітку і згадуєш про свою маму, бабусю, вкотре усвідомлюючи, як сильно їх любиш. Мама – найрідніша і найдорожча на світі. Вона присвячує нам своє життя. Мамине серце завжди сповнене любові до дитини. Тому так важливо завжди пам’ятати і цінувати матерів понад усе.

Думаючи про рідну матір мимоволі згадуєш про нашу неньку Україну. Мати – Україна… Вона пригортає усіх своїх дітей, з надією дивиться у майбутнє, іде з усмішкою по життю. Вона прекрасна: в її очах і душі вирує життя, палає вогонь, вся барвиста і уквітчана.

Квіти стали щедрим джерелом пісенної творчості. За словами відомого українського поета Василя Кравчука

Чорнобривці чарівні

Так і просяться в пісні.

Дуже тісно пов'язані з чорнобривцями поетичні образи народної та сучасної пісні, яка завжди була, є і залишається неповторним скарбом української душі, її генетичним кодом.

А хіба може залишити нас байдужими задушевна пісня про чорнобривці композитора В. Верменича на вірш М. Сингаївського?

Дивна квітка чорнобривець. По суті – «чужинець», а став чи не найріднішим, збагатив культуру, духовність, став одним із символів українського народу.

Чарує, хвилює, радує, пробуджує особливі почуття, навіює радість, щастя, сподівання на прекрасне майбуття і… вчить. Чому? Любити, поважати, цінувати, дбати, мирно співіснувати… Усьому, чому так потрібно навчитися людям.
Картка4.

Тож розводьмо чорнобривці собі та людям

на радість і користь повсюдно, де це можливо!

Б. В. Заверуха
Сьогодні для українців чорнобривець - символ глибокої національної й демократичної основи суспільства, його здатності виживати навіть у несприятливих умовах, символ молодості і краси нашої держави. Оспіваний в піснях, змальований на численних полотнах, він не припиняє надихати митців на нові шедеври, оригінальні творчі рішення, робити людей відомими у всьому світі.

Волинянин Василь Рижук став відомим завдяки двом речам – монументальній скульптурі і любові до чорнобривців. Причому остання прийшла до нього у процесі роботи над меморіалом та так і не полишила його й по сьогодні. Ось, як він сам про це згадує: «Коли завершив роботу на меморіалі в Лобачівці, то було враження, що не поставив останньої крапки. Чогось не вистачало. А посадив чорнобривці й кущі калини — усе стало на свої місця. От тоді й подумав: а якби продовжити оту квіткову доріжку аж до поля Берестецької битви. Яка б то була краса! З того часу щороку сію чорнобривці вздовж доріг. Чому їх? Чорнобривці — символ України, як, наприклад, тюльпани — Голландії. За ними нас мають впізнавати іноземці. Тому хочу засіяти чорнобривцями всю Україну»

Ідея В. Рижука сподобалася і знайшла підтримку серед простих українців. Громадська організація ПЦ «Академія» та школа «Паросток» з Полтави започаткували проект «Чорнобрива Україна». Цей проект за дуже короткий термін набув не аби якої популярності. По всій Україні, як гриби після дощу, з’являлися клумби та грядки з квітами.

Сам же ініціатор і натхненник цієї доброї справи за останні десять років засіяв чорнобривцями сотні кілометрів узбіч і роздільних смуг уздовж автомобільних доріг, що ведуть до Львова, Рівного. За найдовшу композиційну доріжку з квітів волинянин потрапив до Книги рекордів України.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок-гра з української мови, 10 кл. Тема : „Частини мови диво барвінкове (Система частин мови)
Мета: Повторити та систематизувати знання учнів про систему частин мови, про ознаки, за якими виділяються І характеризуються кожна...

Урок №1 Тема. Розвиток української мови
Мета: подати основні відомості про те, як здійснювався процес розвитку української мови в ході історичного становлення українського...

Урок української мови у 6 класі Займенник. Сім чудес Кременівки Мета:...
Учитель української мови І літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма с. Кременівка Володарського району...

Уроків з української мови 5 клас. Тема уроку. Значення мови в житті...
Тема уроку. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова-державна мова України

На уроках української мови
Янчук Л. О. Використання ігрових технологій на уроках української мови (на прикладі вивчення теми «Іменник як частина мови» у 6 класі)....

Інтегрований урок-подорож з читання, української мови, курсу «Я І Україна» у 3 класі
Тип уроку: інтегрований урок-подорож з читання, української мови, курсу «я І україна»

Урок математики в 5 класі по формуванню здорового способу життя методами програмового матеріалу
Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби. Порівняння дробів з однаковими знаменниками

Урок української мови у 6-му класі Тема уроку: Велика буква І лапки у власних назвах
Мета уроку: удосконалювати навички учнів розрізняти іменники, що означають загальні І власні назви, поглиблювати знання школярів...

Урок української літератури у 9 класі Тема. Тема жіночої долі у творчості...
Обладнання: мультимедійна презентація, картини Т. Шевченка, ілюстрації до творів, соціальні відеоролики, свічка, хустина, дівочий...

Урок №1 Тема: Правила техніки безпеки під час роботи в комп’ютерному класі. Урок №2 Тема
Урок №11 Тема: Практична робота № «Початок І закінчення роботи на комп’ютері. Робота на клавіатурному тренажері»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка