Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Харківська гімназія №55 харківської міської ради харківської області

Харківська гімназія №55 харківської міської ради харківської областіХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 55

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХАРЬКОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 55

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИН А К А З

04.11.2013

№ 217


Про проведення моніторингу якості

загальної середньої освіти
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013 № 1412 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 995», у відповідності до листа Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 11.10.2013 № 14.1/10-3300 «Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі» та з метою оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про якість освіти
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розклад проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі (Додаток 1).

2. Надати методичну допомогу в підготовці та організації проведення контрольних робіт педагогам гімназії.

Відповідальний: Алієва А.В.,

заступник директора з навчальної

роботи.

3. З метою організованого проведення моніторингу внести зміни у розклад занять, організувати відпрацювання пропущених уроків.

Відповідальний: Лісовенко Н.Л.,

заступник директора з навчально-

виховної роботи.

3. Забезпечити учнів збірниками завдань для проведення моніторингу.

Відповідальні: класні керівники 5-х,

10-х класів.

4. Ознайомити вчителів 5-х та 10-х класів з електронними версіями збірників і номерами варіантів тестів для виконання їх учнями на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) і Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua).

Відповідальний: Алієва А.В.,

заступник директора з навчальної

роботи.

5. Класні журнали оформити таким чином: на сторінці з навчального предмету фіксується дата проведення заходу, а в графі «Зміст уроку» робиться запис «Моніторинг якості загальної середньої освіти».

Відповідальні: вчителі – предметники

5-х, 10-х класів.

6. Перевірити виконані учнями тести в день проведення моніторингу та передати бланки відповідей усіх учнів з підписами учителів разом із заповненими анкетами вчителя й учня заступнику директора з навчальної роботи Алієвій А.В.

Відповідальні: вчителі – предметники

1-х, 10-х класів.

7. Надати узагальнену статистичну звітність (Додаток 2) заступнику директора з навчальної роботи Алієвій А.В.

Відповідальні: вчителі – предметники

5-х, 10-х класів. Щоп’ятниці.

8. Організувати пакування матеріалів (бланки відповідей усіх учнів, їхні анкети та анкети вчителів) та разом з узагальненою статистичною звітністю передати їх до методичного центру управління освіти.

Відповідальний: Алієва А.В.,

заступник директора з навчальної

роботи. До 17.12.2013.

9. Довести інформацію про результати моніторингу кожного учня з усіх навчальних предметів у письмовій формі до відома його батьків або осіб, які їх замінюють (Додаток 2).

Відповідальні: класні керівники.

До 20.12.2013

10. Нікішиній І.В., відповідальній за інформаційне наповнення офіційного сайту гімназії, розмістити цей наказ на сайті гімназії.

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор гімназії І.П.Дементьєва


З наказом ознайомлені:

Алієва А.В.

Безкровна А.І.

Безлєпкіна В.М.

Добриніна О.Л.

Доля Є.Н.

Жарова Т.О.

Заіка Н.С.

Зайцева С.М.

Ілюха О.В.

Клочкова А.О.

Круковська С.Г.

Лашина І.В.

Меренцова І.О.

Микитченко Л.І.

Надуєва Н.Л.

Поліщук Л.Д.,

Полозенцева В.М.

Скляренко О.В.

Скорих Л.Є.

Смірнова Л.В.

Сухопар Н.М.

Ушакова Н.А.

Харькова Г.Ю.

Щиголь Т.М.

Янущиць А.В.

Ярмак Н.А.


Додаток 1

Графік

проведення моніторингу якості загальної середньої освіти

за результатами навчання учнів у початковій та основній школі


Дата

5 клас

13.11.2013

Математика

5-А

3 урок

Поліщук Л.Д.,

Алієва А.В.5-Б

3 урок

Клочкова А.О., Алієва А.В.5-В

5 урок

Клочкова А.О., Алієва А.В.

20.11.2013

Українська мова


5-А

4 урок

Надуєва Н.Л., Смірнова Л.В.5-Б

3 урок

Надуєва Н.Л., Смірнова Л.В.5-В

5 урок

Надуєва Н.Л., Смірнова Л.В.

27.11.2013

Російська мова


5-А

2 урок

Щиголь Т.М.. Лашина І.В.5-Б

3 урок

Лашина І.В.,

Алієва А.В.5-В

4 урок

Щиголь Т.М., Лашина І.В.

04.12.2013

Я і Україна (громадянська освіта), Основи здоров’я – комбінований тест

5-А

5 урок

Полозенцева В.М., Алієва А.В.

5-Б

5 урок

Круковська С.Г. Алієва А.В.

5-В

5 урок

Полозенцева В.М., Алієва А.В.

11.12.2013

Іноземна мова

(англійська)

5-А

3 урок

Харькова Г.Ю., Безкровна А.І.5-Б

4 урок

Жарова Т.О., Безкровна А.І.5-В

2 урок

Харькова Г.Ю., Безкровна А.І.Дата

10 клас

12.11.2013

Українська мова


10-А

6 урок

Надуєва Н.Л., Янущиць А.В.10-Б

2 урок

Надуєва Н.Л., Добриніна О.Л.

13.11.2013

Історія України

10-А

2 урок

Лісовенко Н.Л., Скорих Л.Є.10-Б

3 урок

Лісовенко Н.Л., Скорих Л.Є.

14.11.2013

Геометрія

10-А

3 урок

Скляренко О.В., Дементьєва І.П.10-Б

2 урок

Скляренко О.В., Дементьєва І.П.

19.11.2013

Біологія

10-А

4 урок

Ярмак Н.А., Добриніна О.Л.10-Б

3 урок

Ярмак Н.А., Добриніна О.Л.

21.11.2013

Алгебра

10-А

3 урок

Скляренко О.В., Дементьєва І.П.10-Б

2 урок

Скляренко О.В., Дементьєва І.П.

26.11.2013

Фізика

10-А

3 урок

Зайцева С.М., Безлєпкіна В.М.10-Б

1 урок

Зайцева С.М., Безлєпкіна В.М.

28.11.2013

Іноземна мова (англійська)

10-А

4 урок

Харькова Г.Ю., Сухопар Н.М.10-Б

5 урок

Харькова Г.Ю., Сухопар Н.М.

03.12.2013

Хімія

10-А

3 урок

Ушакова Н.А., Полозенцева В.М.10-Б

4 урок

Ушакова Н.А., Лісовенко Н.Л.

04.12.2013

Технології (трудове навчання)

10-А

5 урок

Микитченко Л.І., Доля Є.Н.

10-Б

5 урок

Микитченко Л.І., Доля Є.Н.

05.12.2013

Всесвітня історія

10-А

6 урок

Скорих Л.Є., Дементьєва І.П.10-Б

5 урок

Скорих Л.Є., Дементьєва І.П.

10.12.2013

Українська література

10-А

6 урок

Надуєва Н.Л., Янущиць А.В.10-Б

2 урок

Надуєва Н.Л., Добриніна О.Л.

12.12.2013

Географія

10-А

4 урок

Заіка Н.С., Дементьєва І.П.10-Б

3 урок

Заіка Н.С., Дементьєва І.П.

Додаток 2

Звіт

про результати моніторингу якості загальної середньої освіти

учнів __ класів загальноосвітнього навчальних закладу з ________________________________

(навчальний предмет)
Область (місто) ________________________________
Район (місто) ________________________________
Загальноосвітній навчальний заклад ____________________________________

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу ______________

їх відсоток від загальної кількості учнів даної паралелі навчального закладу _____
Таблиця 1
Результати оцінювання

у 2012/2013 н.р.

за рівнями навчальних досягнень

Результати моніторингу

за рівнями навчальних досягнень

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень,

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Загальноосвітні класи

Класи, в яких тижневе навантаження з даного навчального предмета більше, ніж у загальноосвітніх класах


Таблиця 2


Номер завдання

Правильних відповідей

Учнів, які не приступали до виконання завдання

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%Директор гімназії І.П.Дементьєва
«____»_____________ 2013 року

Додаток 3
Результати моніторингу якості загальної середньої освіти

учня/учениці ___ – ___ класу

Харківської гімназії № 55 ХМР ХО

(назва навчального закладу)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові учня/учениці)Навчальний предмет

Рівень навчальних досягнень

(початковий, середній,

достатній, високий)Класний керівник _____________________

(підпис) (ПІБ)

Директор І.П.Дементьєваподілитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська гімназія №12 харківської міської ради харківської області
Створити на базі Харківської гімназії №12 пункт тестування для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37 харківської міської ради харківської області
Затвердити графік проведення предметних тижнів «Предметний марафон» у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №37 Харківської...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Створити державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класів Харківської гімназії №12 Харківської...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№134 харківської міської ради харківської області
Київського району Харківської міської ради від 21. 03. 2013 №67 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року...

Досвіду
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №96 харківської міської ради харківської області

Програма курсу християнська етика
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №137 Харківської міської ради Харківської області

Харківська гімназія №86 харківської міської ради харківської області
«Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті [3; 4; 5; 7] та іншими офіційними...

Склад державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової...
Харківської вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів №16 Харківської міської ради Харківської області

«Історія та сучасність сплелись цими вулицям…»
Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області

Звіт керівника
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 Харківської міської ради Харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка