Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Види швів української народної вишивки. Поверхнево-нашивні рахункові техніки

Види швів української народної вишивки. Поверхнево-нашивні рахункові техніки


ВИДИ ШВІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИШИВКИ.
ПОВЕРХНЕВО-НАШИВНІ РАХУНКОВІ ТЕХНІКИ 

Вступ

     У невичерпній скарбниці духовної культури нашого народу є особлива, винятково важлива її частина – вишивка. З нею пов’язана вся багатовікова історія українського народу, його творчі пошуки, радість і горе, його перемоги й поразки, сподівання на майбутнє.
     Вишивка – це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Протягом багатьох століть створювалось декоративно-прикладне мистецтво. Виникло воно з любові до навколишнього світу і з потреби не тільки бачити й відчувати красу, а й творити її власними руками.
     Багатьма поколіннями майстрів створювалось художнє оздоблення виробів вишивання. З раннього віку за роботою дорослих спостерігали діти, привчалися до способів та прийомів обробки матеріалів, оволодівали секретами майстерності, створювали своїми руками нескладні побутові речі.
     Робота з вишивання не лише цікава, а й корисна для дітей, вона має загальноосвітнє й виховне значення. У процесі занять із вишивки вихованці набувають певних трудових умінь, оволодівають доступними для них прийомами ручного шиття, навчаються практично осмислювати свою роботу, працювати індивідуально, творчо. Поряд із цим вони ознайомлюються з народним декоративним мистецтвом, народними звичаями, традиціями. Все це пробуджує любов до рідного народу, сприяє розвитку художнього смаку, навчає оцінювати художні якості речей. Крім того, заняття з вишивки сприяють розвитку тонких і точних рухів рук і пальців дітей, що дуже важливо для видів обробки матеріалів, зокрема тканини.
    Мета цієї методичної розробки – узагальнення та поширення глибоких знань про поверхнево-нашивні рахункові техніки, їхню роль, місце та застосування в декоративно-прикладному мистецтві. Сама назва "поверхнево-нашивні рахункові” техніки пояснює спосіб їхнього виконання, тобто вишивання на поверхні тканини, рахуючи нитки.
     Робота збагачена важливою для педагогів та цікавою для вихованців інформацією про історію вишивки, техніку безпеки і правила вишивання, інструменти та матеріали. Особливу увагу приділено практичній частині теми – представлено план-конспект заняття, інструкційні карти для виконання практичних робіт (додаток), дидактичний матеріал, який використовується на занятті, практичні рекомендації. А як результат роботи – зразки творчих робіт гуртківців із вивченої теми.
    Пропонуємо план-конспект заняття гуртка української народної вишивки "Стежинка” з теми "Види поверхнево-нашивних рахункових технік” як зразок роботи щодо виконання одного зі швів цієї техніки.

Конспект заняття з теми:
"Техніка виконання шва "лиштва”

Практичні роботи

 1. Вправи на закріплення нитки.

 2. Вправи на виконання шва "лиштва”.

 3. Вишивання елементів візерунка на доріжці швом "лиштва”.

Мета заняття

Навчальна:

 • ознайомити зі швом "лиштва”: назвою, видами, способами виконання;

 • забезпечити формування вмінь виконувати та використовувати шов "лиштва”.

Розвивальна:

 • сприяти розвиткові вмінь аналізувати та зіставляти.

Виховна:

 • формувати поняття культури праці, естетичні смаки, прививати любов до ручної праці, народних ремесел.

Обладнання та матеріали: постійно діюча виставка робіт, інструкційні карти, зразки швів, наочні посібники, доріжки, серветки, голки, нитки.

Тип заняття: формування вмінь та навичок вихованців.

Хід заняття

І. Організаційний момент.
ІІ. Повторення пройденого матеріалу.


Бесіда.

 1. Які шви вам уже відомі?

 2. Які способи закріплення нитки ви вже знаєте?

 3. Як визначити необхідну довжину нитки для роботи?

 4. Яких правил із ТБ потрібно дотримуватися при роботі з голкою та ножицями?

III. Актуалізація опорних знань.

- Ми вже з вами вивчили одну з груп швів ручної вишивки. Але розгляньмо уважно ось ці вишиті вироби – сорочку, рушник, доріжку, серветку. Чи відомий вам шов, яким вишиті ось ці фрагменти узору на виробах? Як би ви його назвали? Що він вам нагадує? Чи однаковий він?

IV. Мотивація навчальної діяльності.

- Розглядаючи вишиті речі та аналізуючи, якими швами вишиті елементи візерунків, ви дійшли висновку, що крім тих швів, які ми з вами вже вчили, є ще й інші – ті, якими часто вишивають доріжки, серветки, рушники, сорочки, оздоблюють краї виробів. Сьогодні на занятті ми будемо вивчати один із цих швів.

V. Повідомлення теми.
    Техніка виконання шва "лиштва”.
VI. Постановка завдань заняття.

 1. Вихованці повинні знати: способи закріплення нитки, визначення довжини нитки, види шва "лиштва”, техніку виконання шва, правила техніки безпеки під час ручних робіт, санітарно-гігієнічні вимоги під час вишивання.

 2. Вихованці повинні вміти: виконувати та використовувати різновидності шва "лиштва”, дотримуватись правил безпеки та виконувати санітарно-гігієнічні вимоги під час вишивання, організовувати робоче місце.

VII. Вивчення нового матеріалу.

 1. Походження назви шва "лиштва”.

 2. Види швів "лиштва”.

 3. Техніка виконання.

VIII. Формування вмінь та навичок.

Практична робота.

 1. Вправи на закріплення нитки.

 2. Вправи з виконання шва "лиштва”.

 3. Вишивання елементів візерунка.

    Аналіз завдань практичної роботи. Забезпечення необхідними матеріалами, інструментами. Контроль техніки безпеки. Самостійне виконання завдань за інструкційними картами. Індивідуальна робота з вихованцями. Самоконтроль та взаємоконтроль. Підбиття підсумків практичної роботи.

IХ. Підбиття підсумків заняття.

 • Що нового й цікавого ви дізнались?

 • Де можна використати шов "лиштва”?

Х. Прибирання робочого місця.

Інформаційно-тематичний блок

     Назва "поверхнево-нашивні рахункові техніки” пояснює спосіб їхнього виконання, тобто вишивання на поверхні тканини, рахуючи нитки.
     Лиштва виконується на тканинах полотняного переплетення, а на інших – за допомогою трафарету. Її назва походить від слова "лиштва” (у минулому вишивали низ сорочки, підшивка якого називалася "лиштвою”). У деяких місцевостях її називають рахунковою гладдю.
     За способом утворення лиштву поділяють на пряму, косу і каталочкову.
     Пряма лиштва характеризується тим, що стібки виконуються зліва направо або навпаки і розміщуються паралельно ниткам основи або піткання. Ця техніка зустрічається переважно у вишитих виробах на Полтавщині, Чернігівщині, Поділлі, Київщині, у західних областях України. Проте в кожному із цих регіонів композиція, кольорове рішення, спосіб виконання різні.
     Коса лиштва характеризується тим, що стібки вишивальної нитки кладуть скісно до ниток основи й піткання. Узори косої лиштви доповнюються вишивкою хрестом, прямою лиштвою, ретязем. Ця техніка поширена на Поділлі, Київщині. На Поділлі косу лиштву виконують в основному червоними нитками з обшивкою (штапівкою) чорними по контуру, а на Київщині – нитками чорного й червоного кольорів без обшивки. За способом виконання на Поділлі коса лиштва може бути однобічною і двобічною. В однобічній лиштві з виворітного боку перехід від стібка до стібка здійснюється через одну нитку тканини.
     Узори, вишиті цією технікою, дуже різноманітні та багаті. Ними прикрашають жіночі й чоловічі сорочки та декоративні вироби.
     Качалочкова лиштва характерна для Поділля. Нею вишивають рушники, скатерки, хустки, диванні подушки тощо. При цьому використовують рослинно-геометризований орнамент. На Поділлі вишивають цю техніку вовняними нитками, так званою волічкою яскравих кольорів.
     Качалочками зветься такий гладдєвий шов, у якому кожний стібок лягає паралельно попередньому й охоплює ту саму кількість ниток. Розміри стібків залежать від характеру узору, товщини ниток тканини. З різнокольорових качалочок утворюють складні композиції. Узор або окремі фігурки обшивають по контуру чорною волічкою технікою двобічної штапівки. На кутах вишивають різні "вусики”, "змійки”, "баранячі ріжки” тощо.

Практичні рекомендації при виконанні шва "лиштва”׃

 • стібки вишивати на нитках основи або піткання;

 • виконуючи стібки, потрібно уважно рахувати нитки на стовпчики в узорі;

 • кожний стібок косої лиштви виконувати під кутом 45º до ниток тканини;

 • кожну качалочку виконувати на однаковій кількості ниток основи або піткання.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бойко А.М., Титаренко В.П. Український рушник: Навч.-метод. посібник. – Полтава: Верстка, 1998.

 2. Гасюк Є.О., Степан М.Г. Художнє вишивання. – К.: Вища школа, 1987.

 3. Еременко Т.И. Альбом узоров. – М.: Олма-пресс, 2002.

 4. Кара-Васильєва Т. Український рушник: Наук.-метод. посібник. – К., 1997.

 5. Титаренко В. Полтавська традиційна вишивка: минуле й сучасне: Навч.-метод. посібник. – Полтава: Верстка, 2000.

 6. Статті Ю. Мельничука // Журнал "Народне мистецтво”. – К.: Національна спілка майстрів народного мистецтва України.

 7. Радкевич В.О., Пащенко Г.М. Технологія вишивки. – К.: Вища школа, 1997.

 8. Шевченко Є. Українська народна вишивка. – К.: Артанія, 1999.

 9. Шиманевська В.В. Вишивання хрестом: крок за кроком. – Х., 2006.


ДОДАТОК

Інструкційна карта "Лиштва”http://znmc.ucoz.ru/_pu/0/85960404.jpg

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Комплекс уроків в 9 класі з варіативної теми: Технологія української народної вишивки 1 урок
Комплекс уроків в 9 класі з варіативної теми: Технологія української народної вишивки

Конспект уроку з трудового навчання у 6 класі. Тема: Короткі відомості...
Навчальна: ознайомити з історією виникнення української народної іграшки та її призначенням в житті людини

Кордонська Альона Василівна, викладач української мови та літератури...
Чня 1919 року, коли Директорія Української Народної Республіки проголосила Злуку всіх українських земель в єдину Українську державу....

Сценарій до Дня Соборності України Ведучий Ж. Петрик
Директорія Української Народної Республіки проголосила Злуку всіх українських земель в єдину Українську державу. Саме цей день з′єднання...

Методична розробка уроку з української мови на тему: «Види мовленнєвої...
«Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Види аудіювання»

Поглибити знання учнів про історію виникнення свята Соборності України....
Це свято відзначаємо щороку в день проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної...

Урок з обслуговуючої праці 6 клас. Розробила вчитель вищої категорії...
Тема: Орнамент. Види орнаментів. Рапорт. Композиція вишивки. Основи побудови композиції у вишивці. Кольори у вишивці. Символи в українській...

Робота в графічному редакторові: копіювання, масштабування, відображення....
Виконавчій комітет бердянської миської ради відділ освіти Бердянського міськвиконкому

Інформаційно-довідкові матеріали до єдиного уроку патріотизму з нагоди...
ДеньСоборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та...

Конспект уроку Клас: 9 Тема
Тема. Історичні відомості про виникнення й розвиток техніки вишивання стрічками. Види вишивання стрічкамиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка