Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Інформаційно-методичні матеріали

Інформаційно-методичні матеріали

Сторінка1/3
  1   2   3


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КЗ КОР «ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА КИЇВЩИНИ»


ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
про проведення обласного конкурсу

«ЮНІ ЕКСКУРСОВОДИ»
у 2016 році

ТЕМИ НА ВИБІР:


 1. «Герої серед нас: сучасні захисники України» (тематичні екскурсії, присвячені землякам – учасникам АТО: військовослужбовцям, добровольцям, медичним працівникам, волонтерам, журналістам тощо);

 2. «30-та річниця Чорнобильської катастрофи» (тематичні екскурсії, присвячені подіям на Чорнобильській АЕС, ліквідаторам наслідків катастрофи та переселенцям із зони відчуження).

Дюдя Л.Ю., методист відділу

спортивного туризму і

краєзнавства КЗ КОР «ЦТДЮК

тел. 063-876-02-16

(04563)6-46-45, 4-18-27


Наказ департаменту освіти і науки КОДА від 12.03.15 № 75 «Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу Юні екскурсоводи», зареєстрований у Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 14.04.15 за № 5/832 (наказ та положення розміщено на сайті КЗ КОР «ЦТДЮК» у розділі «Краєзнавство і туризм» - «Положення та умови проведення заходів»)


 1. Загальні положення


1.1. Обласний конкурс «Юні екскурсоводи» (далі – Конкурс) проводиться департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Комунальним закладом Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

1.2. Конкурс проводиться щорічно.

1.3. Конкурс проводиться у два етапи:

І етап – районний, міський;

ІІ етап – обласний.


 1. Мета і завдання Конкурсу


2.1. Мета Конкурсу – громадянське та патріотичне виховання учнівської молоді засобами екскурсійної роботи та музеєзнавчої діяльності.

2.2. Завдання Конкурсу:

набуття учнівською молоддю поглиблених об’єктивних знань з історії рідного села чи міста, про визначні місця, події, видатних діячів у історії Київщини та України;

формування в учнівської молоді активної громадянської позиції на основі залучення до справи збереження історичної та культурної спадщини рідного краю;

виявлення та поширення кращого досвіду роботи учнів та вихованців закладів освіти області з екскурсійної роботи та музеєзнавчої діяльності;

сприяння розвитку творчої уяви та індивідуального стилю роботи юних екскурсоводів;

сприяння самореалізації та професійному самовизначенню учнівської молоді;

поповнення інформаційного банку даних історико-краєзнавчих об’єктів області.

 1. Учасники Конкурсу


3.1. До участі в І (районному, міському) етапі Конкурсу допускаються учні, вихованці навчальних закладів Київщини (професійно-технічних, загальноосвітніх, позашкільних).

3.2. У ІІ (обласному) етапі Конкурсу беруть участь переможці І (районного, міського) етапу та вихованці Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».


 1. Порядок проведення Конкурсу


4.1. Для організації та проведення І (районних, міських) етапів Конкурсу на місцях створюються журі з числа педагогічних працівників навчальних закладів, склад яких затверджується відповідними органами управління освітою.

Журі вирішують усі питання, пов’язані з підготовкою та проведенням Конкурсу.

Склад журі ІІ (обласного) етапу Конкурсу затверджується директором Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

До складу журі, за згодою, можуть включатися працівники державних музеїв та закладів культури.

4.2. І (районний, міський) та ІІ (обласний) етапи Конкурсу проходять у два тури: заочний, очний.

4.3. Роботи для участі у заочному турі ІІ (обласного) етапу Конкурсу подавати до 30 березня 2016 року у відділ спортивного туризму і краєзнавства КЗ КОР «ЦТДЮК» (б/р 50-річчя Перемоги,90 м. Біла Церква; або 5-те відділення «Нової пошти» для Дюді Л.Ю. тел. 063-876-02-16). Дата та місце проведення очного туру ІІ (обласного) етапу Конкурсу повідомимо додатково.

4.4. У рамках заочного туру кожен з учасників Конкурсу повинен подати наступні роботи:

«Розробка тематичної екскурсії»

Учасники Конкурсу розробляють тематичні екскурсії музеями навчальних закладів або територією населеного пункту, оформлюючи їх у письмові роботи (додаток 1).

«Історія одного екскурсійного об’єкту»

Учасники досліджують історію одного експонату з музею навчального закладу або екскурсійного об’єкту населеного пункту, який згадується у «Розробці тематичної екскурсії», та пишуть про нього творчий нарис-опис (додаток 2).

«Віртуальна екскурсія»

Створення мультимедійних презентацій та короткометражних відеофільмів – тематичних екскурсій музеями навчальних закладів або територією населеного пункту (додаток 3). Зміст та структура мультимедійної презентації мають відповідати «Розробці тематичної екскурсії».

Для участі у заочному турі ІІ (обласного) етапу Конкурсу на адресу Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» надсилаються:

заявка на участь у ІІ (обласному) етапі Конкурсу (додаток 4);

роботи учасників Конкурсу.

Від району, міста направляються роботи переможця І етапу Конкурсу.

4.5. До участі в очному турі ІІ (обласного) етапу Конкурсу допускаються учасники, які у підсумку заочного туру отримали 80 і більше балів за кожну роботу.

Під час очного туру учасники представляють на розгляд журі Конкурсу два виступи: «Тематична екскурсія» та «Історія одного екскурсійного об’єкта» (додаток 5).


 1. Визначення та нагородження переможців Конкурсу


5.1. Переможці ІІ (обласного) етапу Конкурсу визначаються шляхом складання отриманих учасниками балів під час заочного та очного турів.

5.2. Учасники, роботи яких посіли І, ІІ, ІІІ місця на ІІ (обласному) етапі, нагороджуються дипломами департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, лауреати – дипломами Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».


 1. Фінансування Конкурсу


6.1. Витрати на проведення І (районних, міських) етапів Конкурсу здійснюють місцеві органи управління освітою за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

6.2. Витрати на проведення ІІ (обласного) етапу Конкурсу здійснюються за рахунок департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.Додаток 1
Вимоги до написання та оформлення роботи

«РОЗРОБКА ТЕМАТИЧНОЇ ЕКСКУРСІЇ»
Робота подається у друкованому вигляді та на електронних носіях (документ Microsoft Word, формат А-4, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5 у форматі RTF) обсягом до 20 друкованих сторінок. Додатки (ілюстрації, фото, малюнки, фотокопії – розміром 13х18 см або формату А-4) подаються окремо в кількості до 10 сторінок і на електронних носіях.

Робота має складатися з наступних частин:

 1. Титульна сторінка – 1 сторінка (зазначаються назва району, міста, тема роботи, дані автора та рік виконання).

 2. Анкета автора – 1 сторінка (прізвище, ім’я та по батькові автора (назва гуртка і навчального закладу, клас), дані його керівника, посада та місце роботи, номери телефонів. Може бути фото автора та коротка інформація про його екскурсійну діяльність чи громадську активність, досягнення у освітніх конкурсах, олімпіадах тощо.

 3. Вступ – 1-2 сторінки (обов’язково слід вказати вид екскурсії, місце екскурсії, повну назву музею навчального закладу та його профіль, розділ експозиції, тему, мету та завдання екскурсії, тривалість (в академічних і астрономічних годинах), на кого вона розрахована (група дорослих, школярів якого віку, спеціальна група). У вступі також коротко описується пошукова робота екскурсовода у процесі підготовки екскурсії, вказуються джерела екскурсійного матеріалу, розкривається пізнавальне та практичне значення даної екскурсії).

 4. План екскурсії – 1 сторінка (перелік розділів та підрозділів екскурсії. Наприклад, план екскурсії на тему «Наш рідний край». Тема розділена на підрозділи:

1. Географічне положення.

2. Географічна будова і рельєф.

3. Природні умови і ресурси.

4. Історія краю.

5. Населення.

6. Господарство та економічні зв’язки краю.

7. Охорона навколишнього середовища.

8. Перспективи розвитку краю та ін..

Кожен підрозділ можна розширити. Наприклад, пункт 5 розширити так:

5.1. Кількість населення.

5.2. Демографічні особливості населення.

5.3. Професійні навички і господарська діяльність населення.)

 1. Маршрут (схема) екскурсії1 сторінка (порядок показу екскурсійних об’єктів, що дають предмету зорову основу для розкриття теми).

 2. Індивідуальний текст екскурсії – 5-10 сторінок (власне текст екскурсії: вступ, основна частина, висновки) повинен максимально відображати реальну екскурсію. Текст покликаний забезпечити тематичну спрямованість розповіді екскурсовода на факти й події, яким присвячена екскурсія, в ньому дається об'єктивна оцінка показуваних об'єктів. Пишучи текст, екскурсовод закріплює в ньому своє розкриття теми та творчі знахідки.

Вступ, як правило, складається з двох частин:

- організаційної (знайомство з екскурсійною групою та інструктаж екскурсантів про правила безпеки);

- інформаційної (коротке повідомлення про тему, мету та тривалість екскурсії тощо).

Основна частина будується на конкретних екскурсійних об'єктах, сполученні показу й розповіді. Її зміст складається з підтем (відповідно до плану екскурсії). Висновок не пов'язаний з екскурсійними об'єктами. Він повинен займати за часом до 3-х хвилин і може складатися з двох частин:

- підсумок основного змісту екскурсії, висновок за темою, що реалізує мету екскурсії;

- інформація про інші екскурсії, які можуть розширити й поглибити дану тему. Висновок так само важливий, як і вступ, і основна частина.

7. Методична розробка екскурсії (до 5 сторінок) має спеціальну форму.


Зал, розділ,

тематичний комплекс,

частина маршруту

Експонат,

об’єкти,

час

Основний зміст

/назви підтем,

основних питань/

Методичні вказівки

1

2

3

4
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформаційно-методичні матеріали організації та проведення обласного...
Обласний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» (далі – Конкурс) проводиться департаментом освіти І науки...

Інформаційно-методичні матеріали організації та проведення обласного...
Обласний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» (далі – Конкурс) проводиться департаментом освіти І науки...

Інформаційно-методичні матеріали обласної пошукової акції «Герої...
Обласна пошукова акція «Герої серед нас: сучасні захисники України» (далі – Акція) проводиться департаментом освіти І науки Київської...

Читання справа сімейна методично-бібліографічні матеріали
Читання – справа сімейна: Оглядово-методичні матеріали /оунб ім. В. Г. Короленка; Підгот. А. Матюшенко; Відп за вип. Ю. Самойленко.–...

Методичні рекомендації Межова
Формування ключових І предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ікт (інформаційно-комп’ютерних технологій)

8. Методичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій
Навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік

Методичні матеріали до викладання варіативного модуля Технологія клаптикового шиття (печворку)

Методичні матеріали до викладання варіативного модуля Технологія плетіння з газетної лози
Автор: вчитель трудового навчання Згурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Міжнародний День дитячої книги в бібліотеках навчальних закладів (методичні рекомендації)
Матеріали підготовлені бібліотекарями обласної творчої групи з теми “Читання школярів ” під керівництвом методиста зоіппо крижко...

«Потенціал інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення...
Дана стаття розглядає процес впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ікт) в освіту та проблеми, які виникають при цьому....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка