Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

ТЕМА 10Гумореска. Усмішка. Особливості жанру - Тема 1 Засоби масової інформації, їх види. Змі та влада. Законодавча...

Тема 1 Засоби масової інформації, їх види. Змі та влада. Законодавча база у сфері змі засоби масової інформації (змі)

Сторінка4/5
1   2   3   4   5
ТЕМА 10

Гумореска. Усмішка. Особливості жанру


Гумореска – невеликий за обсягом художній твір, у якому розповідається про комічну пригоду чи рису характеру людини. За своїми виражальними засобами вона близька до жанру гумористичного чи сатиричного оповідання. Проте має і свої особливості. Твори цього жанру легкі, мобільні. Не мають жодної зайвої деталі, всі вчинки героїв не лише психологічно, але й сюжетно вмотивовані, сюжет – динамічний, смішний, оригінальний.

Жанр гуморески зародився саме в українській журналістиці 20-30-х років у надрах традиційного для вітчизняної літератури жанру гумористичного оповідання. У той час в цьому оповіданні виступали такі відомі гумористи, як М. Зощенко, В. Чечвенський, Ю. Вухналь, К. Котко, С. Чмельов та інші. Видатний вклад у розвиток жанру вніс Остап Вишня.

На відміну від гумористичного оповідання, основне завдання гуморески – не детальне змалювання образу персонажу, а відтворення (висміювання) якоїсь одної негативної риси його характеру. Тому характерною особливістю творів цього жанру є не різностороння характеристика персонажу, а висока сюжетно-ситуаційна напруга розповіді. Саме яскравий, динамічний сюжет і відсутність детальної характеристики персонажу – дві основні ознаки гуморески.

Гумореску зараховують до суто художніх жанрів, у газеті вона набуває публіцистичності, яскраво вираженого громадянського пафосу. Це відбувається внаслідок швидкого реагування на різноманітні явища і події суспільного життя.

Словом, це жанр бойовий, ефективний, який потребує від автора пильного, іронічного, погляду на життя, вміння знайти дотепні деталі, побудувати цікавий комічний сюжет, сконструювати сучасні негативні характеристики.

ТАБЕЛЬ

Питається сина батько Опанас:

- Ну так де ж твій табель за дев'ятий клас?

- На деньок у мене попросив Марат.

- А чого це раптом?

- Каже, напрокат.

Учиться він класно, на "чотири" й "п'ять".

Хоче моїм табелем предків полякать.

Усмішка – різновид гуморески, що викликає доброзичливий сміх. Засновником жанру був Остап Вишня.

Запитання та завдання:

  1. Знайдіть зразки гуморесок та усмішок у пресі, літературі, визначте особливості жанру.

2. Напишіть гумореску зі шкільного життя .
ТЕМА 11

Пародія. Епіграма. Епітафія

Пародія – сатиричний твір (прозовий чи римований), що комічно імітує та висміює прикметні риси інших літературних творів.

Епігра́ма (грец. epigramma — напис) — жанр сатиричної поезії дотепного, дошкульного змісту з несподіваною, градаційно завершеною кінцівкою (пуантом). В еллінську добу епіграма вживалася як напис на вівтарях, сприймалася як епічна форма, втілена в елегійний двовірш, пізніше поети вдавалися до ямбічних та інших розмірів, розширювали її тематичні межі. До епіграми зверталися Платон, Сапфо, Анакреонт, Симонід Кеоський, Мелеагр, а в римські часи — Марціал, Ювенал та інші, де епіграма набуває чітких ознак сатиричного твору.
Не втрачає вона свого значення в новій і в новітній українських літературах (І. Франко, В. Самійленко, В. Еллан, С. Воскрекасенко, В. Сосюра, Д. Білоус, В. Симоненко, А. Бортняк, Ю. Кругляк, П. Осадчук та інші). Адресована епіграма конкретній особі, часто супроводжує карикатуру чи шарж.

ПОДВІЙНИЙ ГОНОРАР І СЛАВА

Владиславу Бойку (Василеві Шукайлу)

Шукали Бойка-публіциста —
Знайшли Шукайла-гумориста
І заволали навздогін:
— Якщо у пана Владислава
Подвійний гонорар і слава,
То як податки платить він?

Епітафія (грец. έπιτάφιοζ, від έπι —на, над і τάφοζ — могила, тобто над­гробне слово) — вірш, призначений для напису на пам'ятни­кові померлої особи, часто у формі епіграми. Як літературний жанр епітафія з'являється в давній Греції та Римі. Пізніше стали писати епітафії на смерть неіснуючої особи з метою осміяти вади певної людини чи людського типу. Такі сатиричні епітафії писав Р. Берне. До такого різновиду сатиричних епітафій належать і автоепітафії — написи на власну уявлювану смерть.

МИКОЛІ СОМУ
(Сомоепітафія)

Низький уклін Миколі Сому!
Він тут нарешті охолов,
Тож не втече тепер із дому
Поет, учитель, риболов.


Відомі автоепітафії давньо­грецького поета Мегара та російського поета В. Соловйова. В давній українській літературі до жанру епітафій зверталися Л. Баранович, В. Ясинський, Ф. Прокопович, Г. Сковорода. У XX столітті сатиричні епітафії писали В. Еллан-Блакитний, В. Симоненко, М. Сом.

 МИКОЛІ ЛУКІВУ
поетові-пісняру

Жменька слів і жменька звуків...
Хто се тут?
Микола Луків.

Запитання і завдання:

  1. Ознайомтесь зі зразками пародій, епіграм, епітафій на сторінках газет. Виявіть характерні ознаки.

  2. Складіть пародію для шкільного КВК.

  3. Напишіть епіграму до шкільної газети про двієчників, лінюхів, брехунів.

ТЕМА 12

Афоризм як жанр

Афоризм – короткий, влучний оригінальний вислів. Це жанр, що його використовує більшість газет, переважно афоризми тут персоніфіковані, тобто придумані окремими людьми. Здебільшого вони містять іронію, сарказм, стосуються різноманітних сторін життя людини.

Экономьте время - читайте афоризмы. ( Юрий Базылев)

Любой афоризм что орех: снаружи хорош, а внутри на три четверти пуст. (Фернан Вандран)

Запитання і завдання:

  1. Підготуйте повідомлення про афоризми в літературі.

  2. Доберіть афоризми про добро і зло, дітей та батьків, навчання та відпочинок.

  3. Продумайте, як можна використати афоризми для шкільної газети.

  4. Спобуйте самі скласти афоризми.


ТЕМА 13

Анекдот, особливості жанру

Термін  „анекдот"  вперше  з'явився  у  Візантії,  у  книзі  історика Прокопія  Кесарійського  „Таємна  історія"  (550  р).  У  перекладі  з грецької    мови   цей   термін   означає:  невигаданий,   невідомий, нерозголошений,  той,  що  не підлягає розголосу. Пізніше цим терміном
назвуть  гумористичні,  дотепно-смішні,  лаконічні мініатюри з гострим сюжетом,  діалогічною  формою  і  неодмінно  з  несподіваною, комічною кінцівкою.Представником    „гумористичної    теорії"    вважали   Гіпократа.   У
   В.Даль  визначав  анекдот  як „короткий за змістом і стислий за формою твір  про  кумедний  випадок;  байка,  баутка".  У Франції їх називали „фацеіями", тобто смішними усними розповідями, в Польщі „жартом".В     українській    літературі    термін    „анекдот"    започатковує Г.Квітка-Основ'яненко.  Це  відбулось  у 1822 році на сторінках газети „Вісник Європи". Родоначальницею збірок анекдотів є „Маленька книжечка
   українських  анекдотів", опублікована у 1859 році. Анекдоти записували М.Драгоманов, Б.Грінченко, П.Чубинський, І.Манжура та ін. Ознаками анекдоту є: алогізм, переакцентування слова чи фрази з одного
   значення на інше, гра слів, односюжетність. За формою викладу анекдоти бувають:  описові,  монологічні, діалогічні, полілогічні; за тематикою:суспільно-побутові, родинно-побутові. Українці користуються також і іншою назвою анекдоту - народна усмішка. Український народ створив величезну кількість мініатюрних перлин цього
   жанру,  адже  гумор - одна з рис українського менталітету. На народних усмішках  „виросли"  І.Котляревський,  М.Гоголь,  C.Руданський,  ОстапВишня, О.Ковінька, М.Годованець та багато інших сміхотворців.

Запитання та завдання:

  1. Що таке анекдот? Яка історія жанру?

  2. Складіть анекдот зі шкільного життя.


ТЕМА 14

Основні структурні елементи журналістських текстів. Принципи написання . Заголовки. Лід, його види і функції

Важливо навчитися правильно будувати журналістські твори, проявляючи при цьому не тільки творчість, а й вміння грамотно обробляти інформацію, надавати їй правильної форми.

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТІВ

Принцип перевернутої піраміди визначає правила побудови інформаційних жанрів журналістики, використовується для побудови новинних матеріалів (замітка, звіт, репортаж, інтерн’ю, інформаційна кореспонденція та ін.). Він передбачає, що найважливіша інформація, − основне повідомлення, − міститься на початку тексту. Далі, за принципом віддалення, розміщуються менш важлива інформація.

Основне повідомленняМенш важлива інформація

Зібравши основні елементи повідомлення, необхідно послідовно скласти з них схему, яка нагадує “перевернуту піраміду”, зверху − найважливіший факт, а дедалі, які його розкривають.

Перший абзац (або два абзаци) − преамбула (лід) − найважливіша інформація. Далі “горішок” − середина, ядро, стержень того, про що йде мова. Далі менш важливі, ав достатньо цікаві подробиці і моменти. В межах “перевернутої піраміди” журналіст має дати відповіді на шість основних запитань: ХТО?, ЩО?, ДЕ?, КОЛИ?, ЯК?

Принцип прямої піраміди характерний для художньо-публіцистичних жанрів (замальовка, нарис, есе, фейлетон, памфлет, життєва історія та ін.). В такому матеріалі сюжет розкривається послідовно, заволікаючи читача і утримуючи інтерес до кінця матеріалу.

Вступ до повідомлення
Висновки

Принцип ромбу або діаманту використовується для написання аналітичних матеріалів (стаття, огляд, аналітична кореспонденція, рецензія, лист, інколи його використовують для написання репортажу).

Такий матеріал може починатися з повідомлення, життєвої історії, випадку, що стали причиною для написання матеріалу, а далі переходить до основної інформації − проблемі, якій присвячений матеріал.

Повідомлення
Висновок

Матеріал може подаватися як суцільним текстом, так і бути розбитим на блоки під окремими заголовками, що зробить його легшим для сприйняття читачами.
У вступі до повідомлення звичайно вказується мета повідомлення та даються вихідні дані про предмет мовлення. Початком можуть бути або запитання, або спонукальні речення, які виконують контактно-установну функцію. Осмислення вступної частини повинне стати відправним пунктом для осмислення наступних частин тексту. Найважливішу інформацію містить основна частина, якій притаманні динамічність, розгорнутість і зв'язність. Смислова цілісність тексту при цьому проявляється у повторенні певної термінологічної лексики, часто з використанням переструктурування (наприклад, іменник повторюється у формі дієслова). Зв'язність мовлення проявляється, зокрема, і в семантиці речень, з якої складаються всі композиційні частини тексту, у тому числі і висновки. У висновках коротко підсумовуються основні положення викладеної інформації, у зв'язку з чим вона відрізняється від інших частин лаконічнішим змістовно-насиченим викладом.
Наступним елементом поверхневої структури тексту є абзац. Він має особливу структурно-семантичну організацію, що проявляється у таких елементах, як зачин, розробка й завершення. (Для публіцистичного тексту характернішим є двочастинний абзац, що складається з ключової або основної фрази, яка виражає головну думку абзацу, й коментуючої частини.)
Усі частини абзацу виконують одне завдання – утворюють темо-рематичний ланцюжок, реалізуючи таким чином мікротему даної частини .Значну роль в осмисленні й усного, і письмового повідомлення, тобто у виявленні його комунікативної стратегії, відіграють лексичні засоби, що допомагають не лише стежити за логікою розгортання думки, а й утримувати інформацію в оперативній пам'яті. До них належать сполучники, сполучні прислівники, вставні слова, прийменники .

Секрети майстерності 

Скористайтесь порадами щодо написання текстів:

Факты

Нечто произошедшее либо существующее. Факт должен быть достоверным (реальным, подлинным, неискаженным), конкретным (четко сформулированным и отличаемым от всякого другого), точным (без погрешностей и ошибок).

Содержание

Рассматриваемые в тексте предмет либо темы

Стиль

Общие принципы газеты, которыми следует руководствоваться для подобающего написания текстов в соответствии с языковыми нормами.

Полнота

Включает следующие элементы:

а) предысторию (информация, существенная для понимания проблемы либо ситуации);б) контекст (части изложения, прилегающие к слову либо высказыванию и проливающие свет на его значение);

в) взвешенность (наличие различных точек зрения без доминирования какой-либо из них);г) перспектива (представление событий в их действительной взаимосвязи или значимости)

Последовательность

Постоянная приверженность фактичности, честности, беспристрастности и полноте.

Удобочитаемость

Возможность легко читать текст, благодаря таким элементам, как:

ясность (отсутствие двусмысленности, краткость, осмотрительное использование прилагательных и наречий);

темп (соответствие динамики текста его содержанию);

ритм (чередование простых и сложных элементов;

способы переключения (приемы, переводящие читателя с одной мысли на другую);

обращение к рассудку (то, когда читатель имеет перед собой зримый образ, а не словесный портрет, может почувствовать запах, вкус…);

удаление лишнего (исключение бесполезных повторений слов, мыслей или частей текста. Пример: абсолютно необходимый; спрашивать вопрос; совместное сотрудничество; правдивый факт; истинно независимый);

избегание клише (не употреблять то, что уже приелось, стало затертым из-за излишней употребляемости. Пример: уставшие, но довольные они возвращались домой);

Хороший вкус

Удаление из текста некачественных или безвкусно написанных частей.

Беспристрастность

Исключение личных интересов, предубеждений или пристрастей.

Объем (сокращение)

Удаление частей текста из-за неуместности либо сомнительности написанного, либо из-за ограничения в объеме текста.

Язык

Форма или способ использования лексики и фразеологии с точки зрения таких элементов, как грамматика (соответствие грамматическим правилам), орфография (правописание слов в соответствии с языковыми нормами), синтаксис (способы объединения слов во фразы и предложения).

Стиль

Написание в соответствии со стилем, принятым в газете.

Формальная последовательность

Одинаковое написание имен собственных, должностей и званий в рамках не только одного материала, но и газеты в целом.

Заголовок

Слово либо фраза для обозначения содержания материала. Главная мысль текста.

Подпись к материалу

Фамилия и имя репортера, иногда указывается название издания.

Подпись к иллюстрации

Краткое пояснение содержания фотоснимка.

Макет

Четкое представление материала дизайнеру.

Связывающие (дополнительные) элементы

Это могут быть таблицы, карты, рисунки, диаграммы и т. Д. – все то, что помогает четче и красочнее представить текст на газетной полосе. Помните, что читатели любят не только читать, но и рассматривать. К тому же дополнительные элементы помогают быстрее донести до сознания некоторые мысли.

Кегль и гарнитура шрифта

Максимальное удобство для чтения.
1   2   3   4   5

Схожі:

Весь світ, поступово входить в епоху, де інформаційна галузь стає...
Змк). Отже, історично поява засобів масової інформації (змі) зумовлена необхідністю задоволення інформаційних потреб суспільства

Засоби масової інформації
Аудіювання (далі А.) впр. 1,3 с. 4, впр. 2 с. 6; Читання (далі Ч.) впр. 4 рекламний проспект с. 5, впр. 2 с. 6 стаття

Поняття про телебачення
Мета: ввести поняття “телебачення”, “засоби комунікації”; виявити закономірності розвитку телебачення в Україні як засобу масової...

Розділ ІІІ. Види медіа
В нових умовах інформаційної епохи, яка прийшла на зміну індустріальній епосі, реальна влада у тих, хто володіє джерелами інформації...

Засоби масової інформації
Рубрику «Прес-центр наукової журналістики інформує» представляє її керівник кандидат філологічних наук, доцент Богдан Залізняк член...

Урок №22 Тема. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування...
Правила пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет; сформувати вміння пошуку необхідної інформації (текст, графіка І т д.) в...

Україна новокаховська міська рада херсонської області
Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”,...

Урок 1 Тема: Засоби масової комунікації
Мета: Навчальна : ознайомити з новою лексикою, тренувати во вживанні, навчати граматичному матеріалу за темою «Підрядні речення»

Алексеева М. И. Средства массовой информации России: Учеб пособие...
Розділ Методологічні проблеми взаємодії засобів масової інформації І політики держави 7

Державна податкова служба україни національний університет державної...
Адміністративно-правові засади взаємодії податкових органів із засобами масової інформаціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка