Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Робочий навчальний план костянтинівської зош І-ІІІ ступенів Сахновщинської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік погоджено

Робочий навчальний план костянтинівської зош І-ІІІ ступенів Сахновщинської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік погоджено

Сторінка1/2
  1   2ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

відділу освіти

Сахновщинської районної

державної адміністрації

__________Г. Мостова

___”______ 2013 року

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Сахновщинської районної ради Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік


ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

протокол № 5 від 28.05.2013

Голова ради школи

_______Л. Л. Шаповалова

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної

ради школи

протокол № 7 від 13.06.2013

Голова педагогічної ради,

директор

__________ В. О. Пудло
Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Сахновщинської районної ради Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік
І. Загальні засади
Робочий навчальний план Костянтинівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів на 2013/2014 навчальний рік складено на виконання Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 27.08.2010 № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 13.04.2011 № 561 «Про затвердження цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», від 13.04. 2011 № 494 «Про затвердження Державної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01).

Відповідно до вимог листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», наказів Головного управління освіти і науки від 13.07.2009 № 392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 № 354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», відділу освіти від 29.05.2013 № 234 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Сахновщинського району» складено робочий навчальний план на 2013/2014 навчальний рік.

Робочий навчальний план Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану:

- для 1-2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 1);

- для 3- 4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (додаток 1);

- для 5-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551 (додаток 1);

- для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 ( додаток 1);

- для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (додаток 2).

У 10-11-х класах навчання здійснюється за універсальним профілем.

У закладі визначено українську мову навчання.
ІІ ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ
Робочий навчальний план включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на окремі предмети інваріантної складової, спецкурси та курси за вибором, факультативи, які будуть сприяти задоволенню освітніх запитів учнів, загальному розвитку особистості, розвитку нахилів та обдарувань школярів.

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів.
Початкова школа

З метою вдосконалення графічних навичок, техніки письма й розвиток зв’язного мовлення молодших школярів у 1-му класі виділено 1 годину на тиждень на вивчення курсу за вибором «Каліграфія».

З метою сприяння засвоєнню молодшими школярами етичних норм у 1-му класі виділено години на вивчення курсу за вибором «Сходинки етичного зростання» 1 година на тиждень.

Для створення сприятливих умов для творчої діяльності, сприяння розвиткові в школярів уяви, мислення, фантазії з варіативної складової у 2-му класі введено години на вивчення курсу за вибором «Поетика» 1 година на тиждень.

Для формування в учнів сталих, екологічно врівноважених звичок і способу повсякденного життя введено години на вивчення курсу за вибором «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета» у 3-му класі0,5 години на тиждень.

З метою ознайомлення молодших школярів з географічними, історичними і культурними аспектами країн, що входять до Європейського Союзу, сприяння осмисленню учнями умов побудови об’єднання країн на дружній основі, розумінню прав і свобод людини, розвитку ціннісних орієнтирів та переконань у 4-му класі введено години на вивчення курсу за вибором «Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу» 1 година на тиждень.

З метою посилення прикладної спрямованості курсу математики, формування належного рівня практичних умінь і навичок, математичної культури та логічного мислення введено курс за вибором «Логіка» у 2-4-х класах по 1 годині на тиждень.

Для вдосконалення рівня та корекції знань учнів, яким необхідна додаткова допомога вчителя, для здібних учнів у 3-4-х класах відведено по 1 годині на тиждень на індивідуальні заняття.
Школа ІІ ступеня

З метою посилення морально-етичної складової навчально-виховного процесу, запобігання розвитку бездуховності в суспільстві, виховання підростаючого покоління на гуманістичних засадах, у дусі релігійної та міжконфесійної толерантності введено факультатив «Православна культура Слобожанщини» у 5- 7-х класах по 1 годині на тиждень.

З метою продовження опанування учнями знаннями, посилення прикладної спрямованості курсу математики, формування належного рівня практичних умінь і навичок, математичної культури та логічного мислення з варіативної складової виділено години на вивчення курсу за вибором «Основи споживчих знань» у 6-му класі – 0,5 години на тиждень, у 8-му класі – 1 година на тиждень.

Для формування в учнів громадської позиції, принципів та норм поведінки щодо стану здоров’я виділено години на вивчення курсу за вибором «Основи медичних знань» у 8-му класі – 0,5 годин на тиждень.

З метою формування в учнів системи знань про рідний край, поглиблення пізнавального інтересу учнів до рідного краю як складової України, розвиток краєзнавчого руху на Харківщині, виховання поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю виділено на вивчення спецкурсу «Харківщинознавство» по 1 годині на тиждень у 8-9-х класах.

Для розвитку фізичної активності учнів, формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку визначено варіативні модулі з фізичної культури:

- у 5 класі: легка атлетика, футбол, настільний теніс, гімнастика, лижна підготовка;

- у 6-9-х класах: легка атлетика, футбол, баскетбол, гімнастика, лижна підготовка.

З метою формування технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя і активної трудової діяльності в умовах сучасного суспільства, створення умов для професійного самовизначення, з урахуванням здібностей та уподобань учнів визначено варіативні модулі з трудового навчання:

- у 5-му класі: технологія виготовлення виробів оздоблених об’ємною аплікацією, технологія виконання аплікації із природних матеріалів;

- у 6-му класі – технологія виготовлення м’якої іграшки;

- у 7-8-х класах: технологія виготовлення виробів гачком та в’язаних спицями, технологія оздоблення одягу;

- у 9-му класі – технологія української народної вишивки.
Школа ІІІ ступеня

Для підготовки молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу за рахунок варіативної складової навчального плану виділено додаткові години на предмет інваріантної складової «Захист Вітчизни» у 10-11-х класах по 1 годині на тиждень.

Для впливу на поведінку учнів, з метою захисту їх в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу і формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей введено факультатив «Профілактика ризикованої поведінки та ВІЛ/СНІДу» за проектом «Захисти себе від ВІЛ» у 10-му класі – 1 година на тиждень.

З метою формування практичних навичок, загальних уявлень про значення фізичної культури у житті людини, збереження і зміцнення здоров’я, фізичного розвитку учнів у 10-11-х класах визначено модулі з фізичної культури: легка атлетика, футбол, баскетбол, гімнастика, лижна підготовка.

Для формування технологічно грамотної особистості, створення умов для професійного самовизначення визначено такі варіативні модулі з технологій:

- у 10-му класі – технологія виготовлення листівок;

- у 11-му класі – технологія матчворку (конструювання із сірників).

Порядок реалізації тижневого навантаження, вираженого дробовим числом, здійснюється шляхом перерозподілу часу між тижнями: почергово по 0,5 години протягом навчального року.
ІІІ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня 2014 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 2 вересня по 27 грудня,

ІІ семестр – з 13 січня по 30 травня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно:

осінні з 14 жовтня по 20 жовтня,

зимові з 30 грудня по 12 січня,

весняні з 7 квітня по 13 квітня.

З урахуванням кліматичних умов, за погодженням з відділом освіти можуть змінюватися структура навчального року і графік учнівських канікул.

Навчальні екскурсії та навчальну практику для учнів буде організовано відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Для 1-4-х класів організовуються навчальні екскурсії, протягом чотирьох днів тривалістю 3 академічні години. Для учнів 5-6-х класів навчальні екскурсії та навчальна практика будуть проводитися по 3 академічні години на день, 7-8-х класів – по 4 години на день, 10-го класу – по 5 годин на день впродовж 10 днів.

Відповідно до рішення педагогічної ради школи навчальні екскурсії та навчальна практика учнів будуть проводитися протягом 2013/2014 навчального року.

Зміст та форми навчальних екскурсій та навчальної практики визначаються адміністрацією школи.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами) у 4,9, 11-х класах проводитиметься державна підсумкова атестація учнів у терміни визначені Міністерством освіти і науки України.

У школі відповідно до санітарно-гігієнічних вимог запроваджується такий режим навчально-виховного процесу, який регулюється розкладом уроків:

уроки розпочинаються о 8 годині 30 хвилин і закінчуються о 15 годині 10 хвилин.

Тривалість уроків

- у 1 класі – 35 хвилин;

- у 2 - 4 класах – 40 хвилин;

- у 5 - 11 класах – 45 хвилин.

Тривалість перерв:

- після 1 уроку – 10 хвилин;

- після 2 та 3 уроків – 20 хвилин;

- після 4-6 уроків – 10 хвилин.

Факультативи будуть проводитися після тривалої перерви (45 хвилин) після закінчення уроків.

Мінімальна наповнюваність груп для факультативів не менше 4 чоловік.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Школа працює за 5-тиденним робочим тижнем.

Директор школи В.О. Пудло
ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст І. М. Завєзьон

Завідувач районним методичним кабінетом В. В. Коротка

Додаток 1

складений відповідно до додатка 1

Типових навчальних планів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 10.06.2011 № 572)

Робочий навчальний план

для 1-2-х класів Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

з українською мовою навчання

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень


1 клас

2 клас

Інваріантна складова
Українська мова (навчання грамоти)
7

-

Українська мова

-

3,5

Літературне читання

-

3,5

Іноземна мова (англійська мова)

1

2

Математика

4

4

Природознавство

2

2

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Трудове навчання

1

1

Сходинки до інформатики

-

1

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура

3

3

РАЗОМ

18+3

20+3

Варіативна складова

2

2

Курси за вибором

2

2

Каліграфія

1

-

Сходинки етичного зростання

1

-

Логіка

-

1

Поетика

-

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25


Директор школи В. О. Пудло
ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст І. М. Завєзьон

Завідувач районним методичним кабінетом В. В. Коротка

Додаток 2

складений відповідно до додатка 1 Типових навчальних планів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України

від 29.11.2005 № 682)

Робочий навчальний план

для 3-4-х класів Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

з українською мовою навчання

Навчальні предмети


Кількість годин на тиждень

3 клас

4 клас

Інваріантна складова

Українська мова

3,5

3,5

Українське читання

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська мова)

2

2

Математика

4

4

Я і Україна. Природознавство

1

1

Я і Україна. Громадянська освіта

1

1

Музика

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Трудове навчання: технічна і художня праця

1

1

Фізична культура

3

3

Основи здоров’я

1

1

РАЗОМ:

19+3

19+3

Варіативна складова

2,5

3

Курси за вибором

1,5

2

Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета

0,5

-

Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу

-

1

Логіка

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

22

Індивідуальні заняття

1

1

Індивідуальні заняття

1

1

Всього фінансується з бюджету (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

25

25

Граничний обсяг домашнього завдання

70 хв.

90 хв.
Директор школи В. О. Пудло
ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст І. М. Завєзьон

Завідувач районним методичним кабінетом В. В. Коротка

Додаток 3

складений відповідно до

додатка 1Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказам Міністерства освіти і науки України

від 15.05.2013 № 551)
Робочий навчальний план

для 5-го класу Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

з українською мовою навчанняНавчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5 клас
Інваріантна складова
Українська мова

3,5
Українська література

2
Іноземна мова (англійська мова)

3Російська мова

2
Світова література

2
Історія України (Вступ до історії)

1
Музичне мистецтво

1
Образотворче мистецтво

1

Математика

4

Природознавство

2

Трудове навчання

2

Інформатика

1
Основи здоров’я

1
Фізична культура

3

РАЗОМ:

25,5 +3

Варіативна складова

1

Гранично допустиме навантаження на учня

28

Факультативні курси

1

Православна культура Слобожанщини

1

Усього фінансується з бюджету(сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових)

27+3


Директор школи В. О. Пудло
ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст І. М. Завєзьон

Завідувач районним методичним кабінетом В. В. Коротка

Додаток 4

складений відповідно до додатка 1

Типових навчальних планів

(наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132,

зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 року № 66)

Робочий навчальний план

для 6-7-х класу Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

з українською мовою навчання

Навчальні предмети


Кількість годин на тиждень у класах

6 клас

7 клас

Інваріантна складова

Українська мова

3

3

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська мова)

3

3

Світова література

2

2

Історія України

1

1

Всесвітня історія

1

1

Етика

1

-

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Математика

4
Алгебра

-

2,5

Геометрія

-

1,5

Природознавство

1

-

Географія

2

2

Біологія

-

2

Фізика

-

1

Хімія

-

1

Трудове навчання

1

2

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

2,5

2,5

РАЗОМ:

26,5

29,5

Варіативна складова

1,5

1

Спецкурси

0,5

-

Основи споживчих знань

0,5

-

Гранично допустиме навантаження на учня

25

27

Факультативні курси

1

1

Православна культура Слобожанщини

1

1

Усього фінансується з бюджету ( сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

29

31


Директор школи В. О. Пудло
ПОГОДЖЕНО

Головний спеціаліст І. М. Завєзьон

Завідувач районним методичним кабінетом В. В. Коротка
Додаток 5

складений відповідно до

додатка 2 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004

№ 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України

від 05.02.2009 № 66)

Робочий навчальний план

для 8 - 9-х класів Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

з українською мовою навчання з вивченням російської мовиНавчальні предметиКількість годин на тиждень у класах

8 клас

9 клас

Інваріантна складова

Українська мова

2

2

Іноземна мова (англійська мова)

2

-

Іноземна мова (німецька мова)

-

2

Російська мова

2

2

Українська література

2

2

Світова література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Правознавство ( практичний курс)

-

1

Музичне мистецтво

1

-

Художня культура

-

1

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Біологія

2

3

Географія

1,5

1,5

Фізика

2

2

Хімія

2

2

Трудове навчання

2

1

Інформатика

-

1

Основи здоров’я

0,5

0,5

Фізична культура

3

3

РАЗОМ:

30,5

32,5

Варіативна складова

2,5

1

Спецкурси , курси за вибором

2,5

1

Основи споживчих знань

1

-

Харківщинознавство

1

1

Основи медичних знань

0,5

-

Гранично допустиме навантаження на учня

33

33

Усього фінансується з бюджету ( сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових)

34

34
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Річний план роботи Костянтинівської зош і-іііступенів Сахновщинської...
Костянтинівської зош і-іііступенів Сахновщинської районної ради Харківської області

Робочий навчальний план червонодонецької загальноосвітньої школи...
«Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини»,...

План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73...
Створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти. Організація навчально-виховного процесу 22

Робочий навчальний план первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року»

Робочий навчальний план жовтневого навчально-виховного комплексу...
Робочий навчальний план Жовтневого навчально-виховного комплексу (загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – дошкільного навчального...

План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73...
Найвищий відсоток якості знань у класах: 2-а-80 %, 2-б-74%, 2-в-68%, 3-в-60%, 4-в-64%, 5-б-41%, 11-б-58%. Найнижчий відсоток якості...

Робочий навчальний план кам’янського навчально-виховного комплексу...
«Про формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік», наказу відділу освіти...

Звітування
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області Білаш Я. В. перед педагогічним колективом...

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану на 2014-2015 н р
Робочий навчальний план Вельбівненської зош І-ІІІ ступенів на 2014-2015 н р розроблений згідно додатку до листа Міністерства освіти...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка