Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Наші збори відбуваються в період закінчення навчального року, відбувається набір до 10-х класів, працює табір відпочинку, а ми підводимо перші підсумки роботи

Наші збори відбуваються в період закінчення навчального року, відбувається набір до 10-х класів, працює табір відпочинку, а ми підводимо перші підсумки роботи


1

Шановні присутні!

Наші збори відбуваються в період закінчення навчального року, відбувається набір до 10-х класів, працює табір відпочинку, а ми підводимо перші підсумки роботи гімназії у 2014/2015 навчальному році.

2

Забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

У 2014/2015 навчальному році Харківська гімназія № 172 функціонувала в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», та Законом "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)", іншими нормативними актами, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

3

В Харківській гімназії № 172 в 2014/2015 навчальному році в 36 класах навчалися 1006 учнів, середня наповнюваність складала 27,9 учнів на клас, у 2013/2014 навчальному році – 26,9 учнів, за попередніми даними у 2015/2016 навчальному році в гімназії буде навчатися в 36 класах 1033 учні і наповнюваність буде складати 28,6.

Така тенденція має позитивну сторону при вивченні окремих предметів класи будуть ділитися на групи при вивченні окремих предметів.

4

На виконання ст.53 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про охорону дитинства» інших інструктивно - правових документів було проведено облік дітей в мікрорайоні. Всього дітей, що мешкають в мікрорайоні 636 учнів, навчаються в Харківській гімназії 324 учня. В гімназії було організоване індивідуальне навчання 8 учням, на наступний рік заплановано теж індивідуальне навчання 8 учням. Незначною проблемою в цьому році виявився набір до 10 класів. За попередніми даними в 10 класі виявили бажання навчатись 49 учнів, що складає 65,3%, в порівнянні з попередніми роками:

Закінчили 9 клас Вступили до 10 класу %

2012/ 2013 82 57 69,5

2013/2014 81 50 62

2014/2015 75 49 65,3

5

Навчальна діяльність

Навчальний процес у гімназії – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти. Навчальна діяльність здійснюється у формі класно-урочної системи навчання. Основними видами занять у гімназії є уроки різних типів. Проводяться індивідуальні заняття, консультації. В усіх класах викладання предметів ведеться державною мовою. Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та здійснюється кваліфікованими спеціалістами 6 методичних об’єднань учителів - предметників навчального закладу.

При організації начального процесу враховуються можливості сучасних інформаційних технологій навчання які спрямовані на формування освіченої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, адаптації в соціально-культурній сфері.

Педагогічний колектив гімназії продовжує працювати над методичною проблемою «Підвищення педагогічної компетентності вчителів – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу». Головні зусилля спрямовані на виявлення реальної дієвої допомоги педагогічним працівникам з метою підвищення їх педагогічної майстерності, створення творчої атмосфери та запровадження новітніх технологій педагогічної праці.

З метою підвищення якості освіти в гімназії був створений центр моніторингових досліджень, завданням якого є збирання, опрацювання та поширення інформації про стан навчально-виховного процесу. Моніторинговий центр обладнаний комп’ютерними засобами, де зберігаються бази даних, які дозволяють накопичувати, аналізувати інформацію, прогнозувати різні напрямки діяльності освітнього закладу.

Дані моніторингових досліджень дозволяють здійснювати управління освітнім процесом на основі науково обґрунтованого прогнозування його розвитку.

Адміністрація та педагогічний колектив кожного півроку одержують об’єктивну інформацію про рівень навченості учнів , причини недостатньої ефективності навчально-виховного процесу. Це дає можливість приймати правільні управлінські рішення й прогнозувати ситуацію на наступні роки.

Методична рада гімназії може планувати роботу з конкретними групами вчителів за визначенними проблемами; складати рекомендації як індивідуального, так і загального (колективного) характеру: підвищувати кваліфікацію педагогів з окремих питань. Педагогічний і психологічний моніторинг сприяють створенню ситуації, коли сам учитель, зацікавлений у незалежній об’єктивній оцінці своєї праці.

Цей процес дозволяє батькам, учням, класним керівникам побачити об’єктивну картину своїх досягнень.

6


Як приклад: перед вами на слайдах дані моніторингових досліджень успішності учнів гімназії за підсумками 2014-2015 навчального року.

7

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Від сучасної освіти вимагається не лише надати можливість оволодіти знаннями, уміннями та навичками, а й навчити школярів умінню жити в сучасному громадянському суспільстві, навчатися протягом усього життя. Ідея безперервної освіти займає найпомітніше місце серед прогресивних педагогічних ідей ХХІ століття. Її філософська мета – забезпечити кожній людині постійне творче оновлення, розвиток і досконалість протягом всього життя, доступ до якісної освіти. Ураховуючи побажання учнів та батьків фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за природничо-математичним, філологічним напрямами. Робочий навчальний план ХГ № 172 включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріативної складової, введення спецкурсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять.

8

Наша гімназія бере участь у дослідно-експериментальній роботі за темою: «Науково-методичні засади впровадження медіа-освіти в систему роботи навчальних закладів Харківської області», участь у Всеукраїнському експерименті за темою: «Художньо-естетичне виховання учнів».

9

В рамках експериментальної діяльності щодо художньо-естетичного виховання проведено:

1. Виставки-конкурси малюнків: «Барви золотої осені», «Зима – чарівниця», «Творять діти свято світу веселко, розмаїто», «Графіка в дитячих малюнках», «Моя Україно – червона калина».

2. Позаурочні свята: «Королева осені», «Свято Хеллоуін», «День святого Миколая».

3. Усний журнал «Народні промисли України».

4 День танцю.

10

В рамках регіонального експерименту «Науково-методичні засади впровадження медіа-освіти в систему роботи навчальних закладів Харківської області» проведено:

 1. Фотовиставки «Реклама традицій рідної гімназії», «Перед ликом священной природы».

 2. Анкетування учнів: «Вплив екранного мистецтва на формування морально-культурних цінностей».

 3. Анкетування вчителів «Медіаменю вихідного дня вчителів».

 4. Відкритий урок «Практична робота створення презентації про улюблений фільм» за участю координатора Харківського фестивалю документального кіно Ігоря Кофмана.

Узагальнюється досвід роботи медіа педагогів гімназії Крамаровської С.М., Страдник О.М.

11

Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами.

У 2014/2015 навчальному році штатними працівниками гімназія була забезпечена на 100%.

Станом на 01.06.2015 в гімназії працювало 79 педагогічних працівників.

У гімназії працюють -2 відмінника освіти України, 14 учителів-методистів, 22 старших учителя.

У гімназії працює 54% учителів мають стаж педагогічної роботи понад 20 років, що свідчить про високий професійний потенціал учителів гімназії.

12

Атестація педагогічних працівників

У гімназії забезпечено методичні умови росту професійної майстерності педагогів. У 2014/2015 навчальному році атестувалось 18 педагогів, підвищили свою кваліфікаційну категорію – 6, підтвердили – 12, присвоєно педагогічне звання «старший учитель» – 5 учителям, «учитель-методист» - 1 учителю.

Аналіз якісного складу педагогічного колективу показує, що рівень професійної майстерності вчителів гімназії досить високий. За якісним складом педагогічних працівників, наша гімназія є лідером у районі, що говорить про великі потенційні можливості.

Вчителі всіх категорій працювали над удосконаленням форм і методів навчання з метою підвищення якості знань учнів відповідно до державних вимог, рівень педагогічної майстерності всіх учителів у гімназії в цілому зріс, у 57 вчителів рівень знань учнів складає 7,9-8,1 балів.13


Організація різних форм позаурочної роботи.

Одним із критерій ефективності роботи навчального закладу є ефективність, яка вважається досягнутою за наявністю позитивної динаміки. Така динаміка простежується.

В гімназії створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної повної-загальної середньої освіти, для формування гармонійної особистості, збагачення здібностей кожного учня, про це свідчать досягнення наших учнів в олімпіадах та науково-дослідницькій роботі секцій МАН. Так переможцями олімпіад стали:
З географії:

Кухтин Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла І місце,

Гайдай Ярослав, учень 8-В класу, посів ІІІ місце,

Валюшенко Марина, учениця 9-В класу, посіла ІІІ місце (вчитель Куценко І.І.), Малохвій Едуард, учень 10-Б класу, посів ІІ місце,

Лук’янова Вікторія, учениця 10-Б класу, посіла ІІІ місце,

Попова Оксана, учениця 10-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Мощенок Н.Д.).

14

З фізики:

Пода Віра, учениця 8-А класу, посіла ІІ місце (вчитель Нікітіна О.І.).

15

З історії:

Кухтин Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Домокош О.А.)., Василющенко Альбіна, учениця 9-А класу, посіла ІІІ місце (вчитель Ткаченко Т.В.), Білоусова Діана, учениця 9-В класу, посіла ІІІ місце (вчитель Рожнова І.І.), Попова Оксана, учениця 10-Б класу, посіла ІІ місце, Малохвій Едуард, учень 10-Б класу, посів ІІІ місце (вчитель Біла Л.В.).

16

З англійської мови:

Сердюк Анна, учениця 8-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Пихтіна А.М.). Прохорова Анастасія, учениця 10-А класу, посіла ІІІ місце (вчитель Румянцева О.В.). Помазанна Катерина, учениця 11-Б класу, посіла ІІІ місце,Третьяков Ярослав , учень 11-Б класу, посів ІІІ місце, (вчитель Крамаровська С.М.).

17

З правознавства:

Романашенко Марина, учениця 9-В класу, посіла ІІ місце,

Іващенко Олександра, учениця 9-А класу, посіла ІІІ місце,

Алекберова Фіруза, учениця 10-Б класу, посіла ІІ місце,

Дробот Альона, учениця 10-Б класу, посіла ІІ місце,

Гаврилова Анна, учениця 11-А класу, посіла ІІІ місце (вчитель Андреєва Т.А.).

18

З біології:

Пода Віра, учениця 8-А класу, посіла ІІ місце (вчитель Теслюк Н.І.).

Логачов Дмитро, учень 9-А класу, посів ІІІ місце,

Шулєжко Діана, учениця 9-А класу, посіла ІІІ місце,

Гаврилова Анна, учениця 11-А класу, посіла ІІ місце (вчитель Гаврилова Л.П.). Попова Оксана, учениця 10-Б класу, посіла ІІ місце,

Поляшенко Аліна, учениця 10-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Романова О.В.).

19

З української мови та літератури:

Гусарова Дар’я, учениця 7-Г класу, посіла ІІІ місце (вчитель Борисова В.О.). Мац Юлія, учениця 7-В класу, посіла ІІІ місце (вчитель Литвин О.О.). Романашенко Марина, учениця 9-В класу, посіла ІІІ місце (вчитель Буракова І.В.). Гаврилова Анна, учениця 11-А класу, посіла ІІ місце (вчитель Шаптала Н.М.). Кухтин Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла ІІ місце (вчитель Сліпушкіна Н.І.).

20

З економіки:

Яровенко Владислав, учень 11-А класу, посів ІІІ місце (вчитель Андреєва Т.А.).

21

Яскравою була участь учнів школи І ступеня в районній олімпіаді, де гімназія посіла І командне місце.

Волошановський Дмитро, учень 4-А класу посів ІІ місце з математики (вчитель Басова С.В.);

Третьякова Софія, учениця 4-А класу посіла ІІ місце з української мови (вчитель Басова С.В.);

Сергейчук Антон, учень 4-Б класу, посів І місце (вчитель Чамата Н.М.);

Калашніков Максим, учень 4-В класу, посів ІІ місце (вчитель Сагайдачна Г.В.).

У ХІІІ міській олімпіаді випускників школи І ступеня «Путівка в науку» освітня галузь «Математика» Волошановський Дмитро учень 4-А класу нагороджений дипломом ІІІ ступеня.

22


Щодо роботи в секціях Малої академії наук слід відмітити:
Толмачова Артема, учня 11-Б класу, який посів ІІ місце в секції «Історія України» (вчитель Домокош О.А.).

Васильєву Ксенію, ученицю 11-А класу, яка посіла І місце в секції «Матеріаловнавство»,

Помазанну Катерину, ученицю 11-А класу, посіла І місце в секції «Матеріаловнавство» (вчитель Нікітіна О.І.).

Попову Оксану, ученицю 10-Б класу, яка посіла І місця в секціях «Українська література» (вчитель Борисова В.О.) та «Соціологія» (вчитель Біла Л.В.).

Григор`єву Наталію, ученицю 9-Б класу, яка посіла ІІІ місце в секції «Українська мова» (вчитель Вакуленко Т.В.).

Романашенко Марину, ученицю 9-В класу, яка посіла ІІІ місце в секції «Екологічнобезпечні технології та ресурсозбереження»,

Поляшенко Аліну, ученицю 10-Б класу, яка посіла ІІІ місце в секції «Матеріаловнавство» (вчитель Аверіна Л.Г.).

Валюшенко Марину, ученицю 9-В класу, яка посіла ІІІ місце в секції «Англійська мова» (вчитель Оліна Н.П.).

23З метою організації змістовного дозвілля дітей у 2014/2015 навчальному році в гімназії працювали бюджетні гуртки:

Умілі ручки, Історики-краєзнаці, Спортивний бальний танець, Живе слово, Паперопластика, Молодіжний клуб, Логіка, Вокаліст, їх відвідували понад 100 учнів.

24

Поряд з ними працювали гуртки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету: Бальні танці, Рок-н-ролл, Колібрі, Тхе-кван-до, Великий теніс, Лікувальна фізкультура, Футбол, Плавання, Перші кроки до школи, Хореографія, їх відвідували понад 400 учнів.

25

Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази.

Шановні присутні, протягом року велика увага приділялась модернізації матеріально-технічної бази: з найбільш коштовних робіт: проведено капітальний ремонт в туалеті ІІІ поверху, проведено ремонт в басейні, встановлені вікна в каб. № 52, встановлені в кабінетах № 38, 64, архіві, виконано ремонт покрівлі, усунені всі аварії на мережах теплопостачання та водовідведення. Крім того придбані дошки в кабінети № 46, 21, 1, 2 (кошти батьків 5-В, 10-А, 7-А, 7-Б класів), придбані меблі в кабінети № 46, 1, 2 (кошти батьків 5-В, 7-А, 7-Б класів), придбано та встановлено мультимедійне обладнання в каб. № 65 (кошти батьків 5-А класу), встановлені вікна в каб. № 22 (кошти батьків 5-Г класу). Звіт про використання благодійних внесків слухався на всіх батьківських зборах, інформація є на сайті і я ще раз виказую щиру вдячність батькам за активну участь в житті гімназії та надану допомогу.

26

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

Робота Харківської гімназії № 172 спрямована на реалізацію законів України, які регламентують соціальний захист дітей різних соціально-незахищених категорій.

На обліку Харківської гімназії № 172, станом на вересень 2014 року, перебувала 61 дитина пільгового контингенту, та четверо, які перебували на внутрішньошкільному обліку. Станом на травень 2015 - 79 дітей пільгового контингенту та 4 на внутрішкільному обліку.

У 2014/2015 навчальному році кількість пільгового контингенту дітей склала 79. З них:

- 8 дітей, дітей, позбавлених батьківського піклування;

- 24 дитини з багатодітних сімей;

- 3 дитини з малозабезпечених сімей;

- 15 дітей-напівсиріт;

- 7 дітей, реєстрацію яких проведено згідно ст.135 Сімейного кодексу України (зі слів матері);

- 15 дітей-інвалідів;

- 7 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

- 0 дітей, які перебували на внутрішньошкільному обліку, потребували посиленої педагогічної уваги немає;

- 0 дітей «групи ризику»;

- 4 учениці гімназії перебуває на обліку в службі у справах дітей Київського району, як діти з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Учнів, які перебували на обліку у відділі кримінальної міліції у справах дітей Київського РВ ГУ МВС України в Харківській області в гімназії немає.

Усі учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечені безкоштовним харчуванням та Єдиними квитками.

У листопаді 2014 року 7 учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали матеріальну допомогу в розмірі 300грн.

У жовтні 2014 року 7 учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали матеріальну допомогу в розмірі 430 грн. на придбання зимового взуття.

У жовтні 2014 року 5 учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали шкільну форму.

У травні 2015 року 7 учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали матеріальну допомогу в розмірі 350 грн.

У грудні 2014 року 38 учнів пільгового контингенту відвідали свято новорічної ялинки у Харківському палаці дитячої та юнацької творчості.

У травні 5 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримали солодкі подарунки до Свята останнього дзвоника від «Червоного хреста».

У вересні в рамках благодійної акції «Рука допомоги» 2 учням з числа вимушених переселенців з Донецької та Луганської області було надано канцелярське приладдя, зошити для навчання.

У червні 2015 року 16 учнів пільгового контингенту відпочивали у таборі відпочинку з денним перебуванням «Сонечко» при Харківській гімназії №172 Харківської міської ради Харківської області за рахунок бюджетних коштів.

Протягом 2014/2015 навчального року була проведена робота щодо виявлення дітей пільгового контингенту, дітей, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, які охоплені гуртковою роботою. Результати показали, що 38 % учнів відвідують гуртки та секції на базі не тільки нашої гімназії, але і в інших позашкільних закладах. 36 % учнів пільгового контингенту, на жаль, не охоплені позашкільною освітою з різноманітних причин.

27

Забезпечення організації харчування.

Протягом 2014/2015 року забезпечення організації повноцінного та якісного харчування учнів здійснювалось згідно із затвердженими нормами харчування комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування». Харчування учнів було організовано відповідно до чинної нормативності грошових норм.

Учні пільгового контингенту харчувались за бюджетні кошти:

1-4 класи, які відвідують ГПД – 10 грн.;

5-11 класи - 10 грн.

Всі учні 1-4 класів харчувались за бюджетні кошти із розрахунку – 7 грн.

Учні 1-х класів, згідно з заявами батьків, харчувались молоком з розрахунку – 3 грн. у день. Всього учням гімназії було надано безкоштовне харчування на суму -432000 грн. Безкоштовне молоко на суму - 54000 грн.

28

Охорона дитинства, техніка безпеки, виконання санітарно-гігієнічних норм.

У ХГ № 172 створені належні умови праці та навчання. У наявності тематичні куточки, які несуть інформацію про норми безпеки охорони праці та виробничої санітарії. Належним чином організовані робочі місця. Кабінети забезпечено комплектами первинними засобами гасіння пожежі та медичною аптечкою тощо. Актами-дозволами на проведення занять щорічно підтверджується дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці в кабінетах потенційно-підвищеної небезпеки (фізики, інформатики, хімії, біології, майстернях, спортивній залі). Гімназія обладнана камерами спостереження, тривожною кнопкою, пожежною сигналізацією в бібліотеці.29

Дотримання правопорядку та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень.

Робота ХГ № 172 з питань попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх здійснювалась на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту»,від 30.12.2010 №1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство», від 30.12.2010 №1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 року №2140», рішення ІV сесії VІ скликання Харківської обласної ради від 17.02.2011 №82-VІ «Про затвердження Комплексної Програми профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки».

Протягом року з 4 дітьми, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, як діти які опинились у складних життєвих обставинах, у гімназії здійснювалася наступна робота:

 • практичним психологом постійно проводилося індивідуальне консультування дитини, щодо формування самостійності, відповідальності, організованості;

 • класними керівниками проводилися бесіди, щодо стану в сім’ї та класі й бесіди, направлені на формування здорового способу життя;

 • соціальним педагогом, практичним психологом та педагогами-наставниками проводилися індивідуальні бесіди з учнями, які перебувають на обліку, з метою покращення поведінки, дисципліни на уроках, відносин у сім'ї та класі, недопущення пропусків уроків без поважних причин, профілактики шкідливих звичок.

Щоденно до управління освіти району надавалась інформація

про відвідування учнями занять. Учнів, які без поважних причин

не відвідували заняття в гімназії не виявлено. Класні керівники

постійно ведуть журнал оперативного контролю відсутніх учнів,

надають щотижневі звити обліку відсутніх учнів.

Упродовж року забезпечується своєчасне виявлення дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, їх облік та надання необхідної адресної допомоги.

На засіданні Ради профілактики правопорушень серед учнів

( Протокол № 1 від 01.09.2014, протокол № 2 від 10.09.2014) було ухвалено рішення про постановку дітей, на внутрішньошкільний облік, як дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Одна учениця за поданням гімназії направлена до Харківського обласного притулку для неповнолітніх «Гармонія» і зараз вирішується питання про позбавлення батьківських прав її батьків.

Практичний психолог та соціальний педагог проводять профілактичну роботу з неповнолітніми у рамках первинної профілактики, надають необхідну соціально-педагогічну, психологічну допомогу учням. Надають консультації батькам, класним керівникам, педагогам-наставникам щодо особливостей роботи з учнями.

30

Стан дитячого травматизму.

В гімназії систематично проводиться масово-роз’яснювальна робота з попередження травмування школярів.

Адміністрацією школи вживаються організаційні заходи в цьому напрямку. Так, питання профілактики дитячого травматизму розглядалися на педагогічних радах, нараді при директору, інструктивно - методичних нарадах, на засіданнях методичного об’єднання вчителів. В гімназії створені безпечні умови для навчання та виховання учнів. Учасники навчально-виховного процесу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки під час проведення уроків та позакласних заходів. Відповідно до нормативних вимог з учнями проводяться відповідні інструктажі, індивідуальні бесіди. Незважаючи на це У 2014/2015 навчальному році в гімназії було зафіксовано 3 нещасних випадка:

з ученицею 8 – Б класу Кравченко Віолетою, учнем 6 – Б класу Розсохою Богданом, та ученицею 5 – Б класу Ступаковою Кристиною під час навчально-виховного процесу.

31

Організація відпочинку та оздоровлення.

Влітку 2015року з 2 по 19 червня працює пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Сонечко», в якому відпочивають 370 учнів гімназії. Діяльність табору спрямована на забезпечення змістовного дозвілля та покращення фізичного, психічного та морального здоров’я вихованців, створені всі умови для активного і всебічного відпочинку дітей. Створюючи пришкільний табір, адміністрація гімназії та вчителі, що працюють у таборі, ставили за мету організувати роботу так, щоб кожен день був насичений не тільки розважальними заходами , а й заходами розвиваючого характеру. Щоб, знаходячись у пришкільному таборі, дитина пізнала щось нове, навчилася чогось цікавого і потрібного. Всі заходи розроблялись, спираючись на знання педагогами психології та методики роботи з дітьми різних вікових категорій. Проводяться заходи різного характеру, форм та змісту – і спортивні, і художньо-літературні, і науково-технічні, і розважальні, і гумористичні.

32


Виховна робота

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалася за основними напрямками:

Громадянське виховання та військово-патріотичне виховання

Морально-правове та превентивне виховання.

Екологічне виховання

Художньо-естетичне виховання

Родинно-сімейне виховання

Трудове виховання і формування здорового способу життя

Сприяння творчому розвитку особистості

33

Виховна робота гімназії була спрямована на вирішення таких завдань:

Формування загальнолюдських цінностей й моралі, вдосконалення національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання любові та поваги до рідної мови.34

Участь учнів у діяльності органів учнівського самоврядування

В цьому році активно працювало учнівське самоврядування.

Структура учнівського самоврядування, яка склалася у ХГ №172 поєднує в собі форми учнівської самоорганізації котрі відповідають потребам творчого розвитку особистості, скерованої на загальнолюдські та національні цінності. Ця структура залежить від учнівських колективів, інтересів та запитів школярів.

Уряд республіки складається з 30 учнів і формується із представників делегації від кожного класу, яких обирають на зборах. Очолює парламент –Бистрицька Ірина, учениця 10 класу Б, Двінський Давид,

учень 10 – Б класу. Робота секторів взаємопов’язана і полягає в організації змістовного життя гімназії.

35

Учнівське самоврядування в гімназії має велике значення. Учні набувають передового досвіду самоорганізації та співпраці, у них формується життєва позиція та світогляд, основою якого є загальнолюдські цінності. При цьому розвивається терпимість до різних ідей і точок зору, вміння слухати і чути, дивитися і бачити, спостерігати й аналізувати, систематизувати і робити правильні висновки. Під час засідань школярі набувають навичок відстоювати власну думку, співпрацювати з іншими людьми.

36

Традиціями гімназії стало проведення ряда свят:

 • свято приурочене Дню вчителя;

 • свято «Хіти Осені»;

 • предметні тижні;

 • свято Миколая;

 • новорічні казки з маленькими учнями;

 • бал-маскарад для старшокласників;

 • свято Валентина;

 • літературно-музична композиція «Міс Весна»;

 • виховні заходи, присвячені Т.Г.Шевченку.

 • дні здоров’я;

 • День танцю, та набагато інших

 • Участь у всіх районних конкурсах, набагато з яких учні та вчителі завойовують призові місця

37

Залучення громадськості до управління навчальним закладом, співпраця з громадськими організаціями.

Також у гімназії працює Євроклуб, головними цілями якого є:

 • Виховання толерантності, дружби та взаєморозуміння;

 • Підтримка у вивченні української та іноземної мов;

 • Практичне засвоєння норм та правил усної та писемної комунікації в різних сферах спілкування українською та іноземною мовами;

 • Сприяння процесам європейської інтеграції України та інформування дітей про Європейський Союз.

Відкрите засідання Євроклубу показало високий рівень роботи вчителів англійської мови Пихтіної А.М. та Румянцевої О.В.

38

Моральне та матеріальне стимулювання учнів та працівників.

Підводячи підсумки роботи, слід зазначити сумлінну творчу працю педагогічного та учнівського колективів гімназії: що не залишилось поза увагою державних органів управління освітою. Були нагороджені грамотами Департаменту освіти Харківської міської ради: Король Н.О., Андреєва Т.А.

Грамотою адміністрації Київської районної ради була нагороджена Рєпіна Т.В.

Грамотами управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради: Чекалова С.В., Шаптала Н.М., Гаврилова Л.П., Біла Л.В., Косенко Н.А.

Дипломами управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради були нагороджені:

Мощенок Н.Д., Вакуленко Т.В., Гончар В.В., Баліченко Ю.Б., Аверіна Л.Г. за творчий пошук, теоретичну і практичну цінність матеріалів, представлених на районній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

39

Радою гімназії визначено переможців - кращі класи гімназії, які на святі Останнього дзвоника отримали сертифікати на подорож по визначним місцям Харківщини.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наші збори відбуваються в період закінчення навчального року, 9 класи...
Ту", «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», та Законом "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої...

2. Організація відпочинку дітей в пришкільному таборі відпочинку...
Положення про пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Дивограй»

Комунальний заклад освіти
«Про порядок закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах...

Комунальний заклад освіти
«Про порядок закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах...

Мета табору
Дитячий оздоровчий табір “Сонцеграй” щорічно працює в сш № Для відпочинку в таборі створено добрі умови

Димитровської міської ради
«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах Донецької...

Протокол
Про організацію І проведення державної підсумкової атестації учнів 9,11 класів,вивчення нормативних документів про закінчення навчального...

Протокол
Про організацію І проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9,11 класів,вивчення нормативних документів про закінчення...

Наказ
Про порядок організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х...

Наказ
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка