Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Україна міністерство освіти І науки україни ізюмська гімназія №3 ізюмської міської ради харківської області

Україна міністерство освіти І науки україни ізюмська гімназія №3 ізюмської міської ради харківської області
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗЮМСЬКА ГІМНАЗІЯ №3 ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
64300 Харківська обл. м. Ізюм, вул. К.Орлова, 5-А. (05743) 2-30-13

Факс 0-5743-2-30-13, e-mail: izum_qimnazij_3@i.ua


Наказ

Від 01.09.2014р. № 269

Про організаційно-методичну роботу

з педагогічними кадрами Ізюмської

гімназії №3 в 2014/2015 навчальному році
На виконання законів України «Про освіту» ст.47, ст.54, «Про загальну середню освіту»ст.41,ст.42, «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2008 №1221 «Про затвердження Примірного статуту районного (міського) методичного кабінету (центру)», листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 №1/9-318 «Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти», Положення про районний (міський) методичний кабінет(центр), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 №1119, Положення про систему науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в Україні (проект), Указів Президента, державних та галузевих програм, наказу відділу освіти Ізюмської міської ради від 01.09.2014 №197 «Про організаційно-методичну роботу з педагогічними кадрами закладів освіти в 2014/2015 навчальному році» та з метою подальшого вдосконалення і підвищення рівня методичної роботи з педагогічними кадрами

Н А К А З У Ю:

1.Адміністрації гімназії:

1.1.Вважати Ізюмську гімназію № 3 як опорний навчальний заклад по відділу освіти Ізюмської міської ради з питань:

1.1.1.Управлінська діяльність при організації навчально–виховного процесу.

1.1.2. Робота з обдарованими дітьми.

1.1.3. Організувати роботу педагогічного колективу по вдосконаленню науково – методичного забезпечення викладання предметів:

1.4.1. Російська мова та література ( інтегрований курс), світова література.

1.4.2. Історія України, всесвітня історія.

1.4.3. Предмети художньо-естетичного циклу.

1.4.4. Природознавство.

1.4.5. Початкова школа.

1.4.6. Іноземна мова.

1.2.Вдосконалювати управлінську діяльність при організації навчально – виховного процесу.

1.3.Посилити контроль за роботою педагогічного колективу з обдарованими дітьми гімназії.

1.4. Активізувати роботу щодо впровадження моніторингових досліджень в навчально-виховний процес.

2. Педагогічному колективу гімназії:

2.1.В 2014/2015 навчальному році продовжити роботу над науково-методичною темою: «Формування мобільної компетентності вчителя, направленої на розвиток творчого потенціалу учнів в умовах модернізації навчально – виховного процесу».

2.2. Вважати провідною темою педагогічного колективу гімназії, тему відділу освіти Ізюмської міської ради у 2014/2015 навчальному році: «Формування професійної мобільності педагогічних працівників в умовах упровадження нових державних стандартів».

3.Спрямувати роботу педагогічного колективу гімназії у 2013/2014н.р. на вирішення головних освітянських завдань:

3.1.Забезпечення якісного методичного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової,базової та повної загальної середньої освіти.

3.2.Створення умов для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників системи,загальної середньої освіти.

3.3Формування у педагогів відповідальності за якість кожного уроку(підготовка,використання навчально-методичного забезпечення,ІК-технологій, сучасних технологій).

3.4.Запровадження системи справедливого (об’єктивного) оцінювання навчальних досягнень учнів.

3.5.Створення системи методичної роботи з метою підвищення рівня допрофільного і профільного навчання.

3.6.Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та якісне оволодіння змістом навчальних програм і підручників.

3.7.Забезпечення якісної підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад,конкурсів,турнірів.

3.8.Удосконалення роботи методичних об’єднань щодо застосування діагностико-аналітичної та прогностичної функції.

3.9.Підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти, формування в дитячому та учнівському середовищі позитивного ставлення до людей з обмеженими можливостями.

3.10. Орієнтація педагогічних працівників на посилення патріотичної складової в процесі запровадження програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

3.11.Формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів та учнів,досягнення позитивних змін у свідомому ставленні до здорового способу життя.

3.12.Підвищення рівня та якості освіти через впровадження і поширення ефективного педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

3.13. Надання методичної допомоги молодим педагогам.

3.14.Удосконалення діяльності соціально-психологічної служби,урізноманітнення форм психологічного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової,базової та повної загальної середньої освіти,Концепції профільного навчання в старшій школі.

3.15. Забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти.

4. Організувати роботу методичних об’єднань з періодичністю засідань 5 разів на навчальний рік і затвердити керівниками:

4.1.МО вчителів української мови та літератури, російської мови та світової літератури Корсун А.А.

4.2. МО вчителів іноземної мови Сердюк Н.С.

4.3.МО вчителів природничо-математичних дисциплін Бурлай Я.А.

4.4.МО вчителів географії, економіки,історії, правознавства, етики та курсів «Людина і світ», «Харківщинознавство» Ткачук А.Д.

4.5.МО вчителів фізичної культури Ткачук О.С.

4.6.МО вчителів трудового навчання, основ здоров’я, музичного та образотворчого мистецтва, та психології Вєннікову М.В.

4.7.МОвчителів початкових класів Панченко Н.М.

4.8.МО класних керівників Везденьову О.В.

5.Керівникам МО вчителів скласти та затвердити плани методичних об’єднань на 2014/2015н.р.

До 15.09.2014

6.Організувати роботу школи молодих вчителів з періодичністю засідань 5 разів на навчальний рік – керівник Ольховська Ю.В., заступник директора з навчально–виховної роботи.

7.З метою підвищення рівня професійної майстерності до роботи в школі молодого вчителя залучати педагогів, стаж роботи якихскладає менше 3 років.

8. Організувати роботу творчої групи вчителів за проблемою:

«Формування успішної особистості учнів шляхом використання нових інноваційних технологій».

9. Призначити керівником творчої групи вчителів Полежаку Л.М., вчителя початкових класів.

10.Ввести до складу творчої групи вчителів гімназії: Боярську С.М.,жегульську Т.В., Забірник О.В., Теницьку Ю.С., Свиридову Я.В.,Хібель І.І.,Ткачук А.Д., Савраєву О.М., Везденьову О.М., Овередну І.А., Кириченко Т.І, Наугольну О.В. Т.І., Старусєву І.М., Ткачук А.Д., Ткачук О.С., Гринюк Л.Л., Бурлай Я.А., Щербатюк О.С.

11. Скласти план роботи творчої групи вчителів.

До 20.09.2014

Полежака Л.М.

12.Організувати роботу динамічної групи вчителів з питань сприяння успішній адаптації учнів при переході до навчання з початкової школи до 5 класу середньої школи.

13.Ввести до складу динамічної групи вчителів гімназії Орел М.О.

14.Керівником динамічної групи вчителів з питань сприяння успішній адаптації учнів при переході до навчання з початкової школи до 5 класу середньої школи призначити практичного психолога Орел М.О.

15.Скласти план роботи динамічної групи вчителів.

До 20.09.2014

Орел М.О.
16.Організувати роботу по підготовці до участі у міських заходах:

16.1.Міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015».

Грудень 2013

Ольховська Ю.В.

Чубукіна Н.І.

16.2.Міському психологічному форумі.

Лютий 2015

Орел М.О.

16.3.В міській та обласній виставці педагогічних ідей та технологій.

Грудень 2015року

Падалкіна Г.В., Ольховська Ю.В., Чубукіна Н.І.

16.4.Всеукраїнській акції « Живи, книго!».

Квітень 2015

Тіслова З.А

16.5.Всеукраїнському конкурсі «Парк педагогічної майстерності».

Лютий 2015

16.6.Конкурсі-захисті педагогічних проектів серед педагогів-організаторів ЗНЗ.

Січень 2015

16.7.Конкурсі-творчому звіті педагогічних проектів серед класних керівників початкової школи.

Січень 2015

16.8.Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель».

Листопад 2014

16.9. Всеукраїнському конкурсі «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу».

Лютий-березень 2015

17.Організувати проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників гімназії (за окремим планом).

Падалкіна Г.В.

18. Організувати і провести атестацію педагогічних кадрів гімназії (згідно плану роботи).

Протягом 2014/2015н.р.

Атестаційна комісія

19.Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист МОНУ від 03.07.2002р.№1/9-318)

20.Організувати роботу методичної ради з періодичністю засідань 5 разів на навчальний рік.

21.Затвердити методичну раду у такому складі:

21.1.Ольховська Ю.В., заступник директора з навчально- виховної

роботи, голова.

21.2. Падалкіна Г.В., заступник директора з навчально- виховної

роботи, заступник голови.

21.3.Чубукіна Н.І., заступник директора з навчально- виховної роботи, секретар.

Члени ради:

21.4. Майба Н.В., заступник директора з виховної роботи.

21.5. Корсун А.А., керівник МО вчителів української мови та літератури, російської мови та літератури .

21.6. Сердюк Н.С., керівник МО вчителів іноземної мови.

21.7.Бурлай Я.А., керівник МО вчителів природничо-математичних дисциплін.

21.8. Везденьова О.В.,керівник МО класних керівників.

21.9.Ткачук А.Д., керівник МО вчителів географії, економіки, історії, етики, правознавства та курсу «Харківщинознавство».

21.10.Ткачук О.С., керівник МО вчителів фізичної культури.

21.11.Вєннікова М.В.,керівник МО вчителів трудового навчання, музичного та образотворчого мистецтва, психології.

21.12. Панченко Н.М., керівник МО вчителів початкових класів.

21.13. Полежака Л.М., керівник творчої групи вчителів.

22.14. Орел М.О., практичний психолог.

22.15. Євченко М.С.,соціальний педагог.

22. Визначити дні методичної роботи:

22.1.Вчителів фізики, іноземної мови, вчителя – логопеда,практичного психолога-понеділок;

22.2. Вчителів трудового навчання, психології, української мови і літератури–вівторок;

22.3.Вчителів біології, хімії, історії, правознавства, математики, фізичної культури і здоров’я, економіки, етики, заступника директора з виховної роботи,педагога-організатора – середа;

22.4.Вчителів географії, початкових класів, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, інформатики – четвер;

22.5.Вчителів російської мови і літератури(інтегрований курс), світової літератури, завідуючої бібліотекою, заступників директорів з навчально-виховної роботи – п’ятниця.

23.Заступнику директора з навчально - виховної роботи Ольховській Ю.В. спланувати методичну роботу відповідно до Рекомендацій Міністерства освіти і науки щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист МОНУ від 03.07.2002р.№1/9-318).

24.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально – виховної роботи Ольховську Ю.В.
Директор гімназії №3 С.Б. Вербенко

З наказом ознайомлені: Ю.В.Ольховська

Г.В.Падалкіна

А.А. Корсун

Я.А.Бурлай

Н.В. Майба

О.С.Ткачук

М.В. Вєннікова

Н.М. Панченко

О.В. Везденьова

Л.М. Полежака

М.О.Орел

А.Д.Ткачук

М.С.Євченко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Створити державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 11-х класів Харківської гімназії №12 Харківської...

Харківська гімназія №55 харківської міської ради харківської області
«Методичні рекомендації з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та...

Харківська гімназія №12 харківської міської ради харківської області
Створити на базі Харківської гімназії №12 пункт тестування для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та...

Склад державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової...
Харківської вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів №16 Харківської міської ради Харківської області

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири...
Департамента науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамента освіти Харківської міської ради, управління...

Харківська гімназія №86 харківської міської ради харківської області
«Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті [3; 4; 5; 7] та іншими офіційними...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37 харківської міської ради харківської області
Затвердити графік проведення предметних тижнів «Предметний марафон» у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №37 Харківської...

Харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація...
Міністерства освіти І науки України від 17. 01. 2002 №27, наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 12. 2013 №232,...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№134 харківської міської ради харківської області
Київського району Харківської міської ради від 21. 03. 2013 №67 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року...

Б ібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85...
Бібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка