Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

«Формування громадянина з демократичним світоглядом шляхом впровадження новітніх технологій для розвитку творчої особистості»

«Формування громадянина з демократичним світоглядом шляхом впровадження новітніх технологій для розвитку творчої особистості»

Сторінка1/4
  1   2   3   41. Результати аналізу виховного процесу.Система виховної роботи школи побудована на основі положень Конституції України, Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Державної Національної програми «Освіта», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності на 2011-2015 роки, Програми правової освіти на 2011-2015 роки, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, з урахуванням соціального замовлення сьогодення. Основним змістом виховної системи стало створення в школі умов для формування цілісної всебічно розвинутої особистості учня.

Згідно зі Статутом школи, річним планом школи та на виконання чинних нормативно-правових актів вищих органів влади України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту що регулюють організацію виховного процесу допомагати учням, реалізовувати їх психологічні потреби шляхом організації розумової, фізичної та організаторської діяльності.

У 2013-2014 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на вирішення виховної проблеми «Формування громадянина з демократичним світоглядом шляхом впровадження новітніх технологій для розвитку творчої особистості».

«Структурна модель організації виховного процесу» Додаток № 1

Мета: «Набуття учнями школи соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу, формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури».

Реалізація основних завдань і принципів громадянського виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків:

І. Ціннісне ставлення до себе (здоровий спосіб життя, превентивне виховання)

ІІ. Ціннісне ставлення до людей, сімї, родини (родинне, громадянське, національне, моральне виховання)

ІІІ. Ціннісне ставлення до праці (трудове виховання)

ІV. Ціннісне ставлення до природи (екологічне виховання)

V. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва (художньо-естетичне, розвиток творчих здібностей особистості)

VІ. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (громадянське, національне, морально-правове, патріотичне, превентивне).
«Структурна модель організації виховного процесу» Додаток № 1Громадянське та правове виховання

Серед основних заходів громадянського та правового виховання проведено такі заходи: Концерт до Дня незалежності для жителів мікрорайону спонсором якого є депутат міської ради Саєнко Ірина Анатоліївна, Свято Першого дзвоника, Участь у міському конкурсі «Моє рідне місто», Конкурс-виставка «Квітковий вернісаж», свято обдарованої дитини «Розкрий свій талант», Уроки пам’яті до річниці з дня народження Героя Радянського Союзу, учня нашої школи Куроп’ятникова Г.О. в музеї історії школи, Тематичні години до 75 річниці утворення Кіровоградської області, Участь у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця», Свято «День школи», Свято Останнього дзвоника, «Свято піратів»до Міжнародного Дня захисту дітей, загальношкільний конкурс «Найактивніший клас року».

З початку навчального року класні керівники наполегливо проводили роботу з громадянського виховання, основним завданням якого було виховання та прищеплення ідеї національної єдності країни як під час годин спілкування, так і при проведенні позакласної роботи. При досягненні цілей громадянського виховання особливе значення приділялось особистісно орієнтованому підходу, при якому в центрі навчально-виховного процесу стояли інтереси дитини, її потреби, можливості та права.

Шкільний парламент

Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає шкільне учнівське самоврядування. Представники учнівського самоврядування брали активну участь у всіх традиційних шкільних заходах та конкурсах. Систематично проводилися рейди по запізненню учнів до школи, по чергуванню у класі та по школі, по перевірці зовнішнього вигляду, по перевірці щоденників тощо.

На виконання Державної цільової програми «Молодь України» проводиться значна робота, спрямована на формування соціально активної та громадянської самосвідомості молоді через розвиток органів самоврядування. Діяльність учнівського самоврядування нашого закладу спрямована на розвиток ініціативи та творчої самодіяльності учнів, формування громадянських якостей, підвищення якості знань, зміцнення свідомості, реалізації вимог дотримання

У школі ефективно працюють органи учнівського самоврядування, які активізують роботу учнівського активу й залучають цікавих людей до роботи з учнівськими колективами. Для виховання самопрезентабельної особистості важливим є:

    • залучення учнів до управлінської діяльності школи;

    • формування в них здатності до самоосвіти й саморозвитку, готовності самостійно приймати рішення, брати активну участь у шкільних заходах;

    • широке висвітлення результатів роботи учнівського самоврядування в шкільній стінгазеті «Блискавка»;

    • допомагають у проведенні різноманітних шкільних заходах; проектах, Місячниках громадянського виховання (до Дня партизанської слави), патріотичного (Зірка пам’яті, весела перерва «Козакуйте козаки до Дня збройних сил України»), родинного (виставка малюнків та виробів своїми руками до Міжнародного Дня 8 березня, до Дня матері), морально-правового (веселі перерви до Дня Святого Валентина, до Дня Святого Миколая).

Члени шкільного парламенту брали участь в міському парламенті дітей: 10.10.2013 року., участь в організаційному засіданні міського парламенту дітей; 15.10.2013 року участь у виборчій сесії міського парламенту; 20.11.2013 року участь у сесії міського парламенту дітей; 15.04.3014 року участь в сесії міського парламенту дітей.
Сруктура Шкільного парламенту Додаток № 2


Велику роль у громадянському вихованні підростаючого покоління відіграє «Музей історії школи», який є візитною карткою навчального закладу та створено "з метою виховання, навчання і соціалізації учнів".

На базі музею працює гурток «Юні музеєзнавці» та група громадських екскурсоводів - учні 7,8,9,11 класів. Неодноразово екскурсоводи проводили екскурсії для гостей нашої школи, зокрема для слухачів курсів підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти для гостей для .
Моральне виховання

На здійснення цього напрямку проводилися:

«Хвилинки доброти» за творами, казками В.О.Сухомлинського, Благодійна діяльність учнів у акціях милосердя: до Дня людей похилого віку, Уроки доброти до Дня інваліда, Благодійна акція в рамках VIIІ щорічної Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця».
Формування здорового способу життя

Педагогічним колективом були проведені такі заходи:

Місячник правил дорожнього руху: акція «Увага! Діти на дорозі», Конкурс малюнків, плакатів «Ми - за здоровий спосіб життя!», Конкурс стінгазет «Ми – проти СНІДу», Тижні безпеки життєдіяльності учнів, День ЦО, Місячник здорового способу життя.

На базі школи діють:

Дружина юних рятувальників;

Дружина юних інспекторів руху;

Волонтерський загін;

Школа безпеки.
Екологічне виховання

Традиційно в квітні проводиться Місячник екологічного виховання в рамках якого проведено:

Екологічний проект «Майбутнє планети в наших руках!» класні керівники 1-4, 5-11 класів провели тематичі години до Дня Землі, до Дня Чорнобильської трагедії.
Патріотичне виховання

Протягом навчального року були проведені заходи:

Екскурсії на фортечні вали до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, «Козацькі забави», Шевченківські дні, Уроки мужності до відзначення 69-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, участь в акції Зірка пам’яті.
Родинно-сімейне виховання

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Протягом року школа співпрацює з батьківською громадськістю залучаючи до заходів: до Дня незалежності України, Свята Першого дзвоника, Новорічні ранки, Свята Останнього дзвоника, до Дня захисту дітей, окрім батьківських зборів проходять дні відкритих дверей.

Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківський лекторій «Університет педагогічних знань». Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, практичний психолог школи, запрошуються працівники CCД, центру зайнятості, відділу юстиції. Протягом І семестру 2013 – 2014 н.р. на батьківських зборах проходила батьківська конференція «Конфлікти, їх причини і способи подолання. Методика розв’язання конфліктних ситуацій у сім’ї. Насильство у сім’ї» та «Правове виховання дітей у сім’ї. Виховання морально свідомої та культурної поведінки дітей у сім’ї».

«Модель роботи з батьківською громадськістю» Додаток № 3Адміністрація школи тісно співпрацює з органами учнівського самоврядування й батьківською громадськістю.

Батьківський комітет сприяє виконанню чинного законодавства щодо обов'язкової загальної середньої освіти, бере участь у заходах щодо запобігання дитячій безпритульності (рейди «Урок», «Мікрорайон»), а також опікується працевлаштуванням випускників.

Взаємодія й співпраця педагогічного колективу з радою школи, депутатами місцевої ради, підприємствами міста позитивно впливає на поліпшення результатів навчально-виховного процесу, рейтинг навчального закладу й сприяє вдосконаленню державно-громадської системи управління.

На годинах спілкування в класних колективах порушуються пи­тання ролі сім'ї, як першооснови формування громадянина.

Неможливо розв'язати жодної проблеми, яка стосується навчання та виховання дитини, без турботи про педагогічну освіту батьків. Тому з метою тісного зв'язку між сім'єю та школою започатковано проект Батьківський лекторій «Університет педагогічних знань», на якому розглядається низка питань

Практичний психолог проводить консультації психолого-педагогічного консультпункту для батьків «Сімейна педагогіка».

Виховання правової культури учнів та їхніх батьків проходить у рам­ках правових тижнів, круглих столів за участю правоохоронців ССД, КСМ.

Таким чином, у школі створена атмосфера взаємодії «сім'я — школа — громадськість». Форми роботи з батьками Додаток № 4


Протягом навчального року проведено:

Свято 8 Березня, Місячник родинного виховання в рамках якого проведено: конкурс малюнків «Я і моя родина», „Мамине свято ".

Художньо-естетичне виховання

Учні нашої школи є постійними глядачами театру ім. Кропивницького, вдячні слухачі Кіровоградської обласної філармонії. Хороші наслідки дало співробітництво з ОЦЕНТУМ, центром дитячої технічної творчості, бібліотеками: ім. О.Бойченка, ім. Д.Чижевського, ім. А.Гайдара, музеями міста та іншими культурними закладами.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичний посібник «Ігрові форми навчання як засіб розвитку творчої...
Мета педагогічної діяльності: формування всебічно розвиненої, високо інтелектуальної, духовно багатої, творчої особистості

Розвиток логічного мислення на уроках історії шляхом використання...
Го процесу є пріоритетним напрямом розвитку дидактики сучасної середньої школи на Україні. Зростаюча складність освітніх програм...

Інтерактивні педагогічні технології як фактор розвитку особистості
У статті розкрито роль І значення інтерактивних педагогічних технологій для гармонійного розвитку особистості

Тема дослідження
Тема дослідження: Формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій

Розвиток творчої особистості дошкільника в умовах днз
Автор висвітлює основні питання, які направлені на виявлення педагогічних умов повноцінного розвитку творчої особистості дошкільника...

Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
В 2013-2014 навчального року Первомайська зош І-ІІІ ступенів №2 працювала над методичною проблемою з виховної діяльності «Формування...

Білоцерківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим...
Головною проблемою сучасної школи є опанування учнями вмінь та навичок саморозвит­ку та самовиховання творчої особис­тості, що значною...

Досвіду
«Формування предметних компетенцій шляхом впровадження технології особистісно орієнтованого навчання при викладанні біології»

Програма з української літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи
Тому в Державному стандарті змістом базової освіти передбачається створення оптимальних передумов «для всебічного розвитку особистості»...

Семенченко Альбіна Олександрівна, вчитель російської мови І світової...
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка