Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні вказівки розробила

Методичні вказівки розробила

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

України

Львівський коледж транспортної інфраструктури


Завдання для перевірки знань

із світової літератури

для студентів

І курсу


http://www.poltos.org/wp-content/uploads/2011/11/checklist.jpg

ЛЬВІВ-2012

Завдання для перевірки знаньіз світової літературидля студентів І курсу

Методичні вказівки розробила Гавриленко Анна Робертівна -

викладач Львівського коледжу транспортної інфраструктури


Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін ЛКТІ.

Протокол №__ від __. __ .__.

Подана методична розробка містить тестові завдання із світової літератури, які охоплюють період від ХІХст. До ХХІст. Окремими блоками подаються закриті питання по кожному окремому письменнику, також завдання для підсумкового контроль вкінці І семестру та загальний підсумковий тест. Подаємо список літератури, яка допоможе у підготовці. Маємо на меті допомогти студентам систематизувати знання та ефективно підготуватися до тематичного та проміжного контролю знань.

З М І С Т
Що таке тести і для чого вони потрібні у процесі навчання? 3

О. де Бальзак 6

Л.Толстой 7

Ф.Достоєвський 9

А.Чехов 11

Ф.Стендаль 12

Поезія 13

О.Вайльд 16

Б.Шоу 18

Е.Хемінгуей 19

Дж.Селінджер 20

Ф.Кафка 21

Е.М.Ремарк 23

Срібна доба російської літератури 24

М.Булгаков 25

Г.Г.Маркес 27

А.Камю 28

Дж.Джойс 29

Реалізм 31

Завдання для підсумкового контролю знань студентів за І семестр 33

Перелік орієнтовних питання для підсумкової роботи

із світової літератури 39

Список рекомендованих джерел 47
Що таке тести і для чого вони потрібні у процесі навчання?


Тестування (англ. Test- випробування, перевірка) один з апробованих методів перевірки знань і умінь студентів. Поширенню цього методу сприяє цілий ряд переваг над іншими способами перевірки: тести дозволяють опитувати одночасно більшу кількість студентів, дають можливість об’єктивно оцінити знання завдяки великій кількості запитань й відсутності суб’єктивного фактору, зекономити час.

Тест, крім набору завдань, вміщує у себе такі компоненти:

 1. стандартна інструкція для студентів щодо цілей і правил виконання завдань;

 2. кодувальний ключ, який дозволяє підрахувати, скільки балів має той чи інший варіант відповіді;

 3. ключ інтерпретації отриманого індексу, який являє собою норми, що відповідають результатам тестування.

Тести класифікують за різними ознаками. Вони поділяються на тести інтелекту, навчальної успішності, тести на здібності, сенсорні і моторні тести. За типом інструкції і способу використання розрізняють: індивідуальні і групові тести, можуть бути тести з обмеженим терміном виконання і такі, що не мають часових обмежень.

Останнім часом все більше поширюють тести критеріально-орієнтувальні, які дозволяють оцінювати студента відносно до заздалегідь завданої ідеальної норми.

Варіанти відповідей наведено, і студенту потрібно лише вказати правильну, на його погляд, відповідь.

Дехто з викладачів критично ставиться до тестів з літератури, немов би вони не дають можливості перевірити, як студент зрозумів художній текст, його особливості, а на перший план висувають другорядні деталі. На це можна сказати:

 1. одна лише кількість питань дає можливість для об’єктивної оцінки: якщо студент знає хоча б імена письменників, назви їх творів, імена головних героїв, це вже непоганий результат навчання;

 2. у тестах є різні питання за складністю – частина з них вимагає не лише елементарних знань, а й розуміння проблематики творів, їх художніх та стильових особливостей;

 3. використання тестів не виключає інших способів опитування, а доповнює їх;

 4. тестування можна проводити з частиною студентської групи, залежно від типу питань та здібностей студентів.

Тести, що пропонують вашій увазі, являють собою підсумкову контрольну роботу за І – ІІ семестри І курсу технікумів (бази 9 кл.).

Тести складено на основі двох програм: Ю.Ковбасенко і К.Шахової.

Кількість питань дозволяє відібрати ті, що підходять викладачеві, співпадають з програмою, за якою він працює. Уряді питань можна просто замінити варіанти відповідей назвами тих творів, що вивчаються

Самі тестові питання поділяються на декілька груп:

 1. питання біографічного характеру (Ф.Стендаль – це псевдонім письменника…, хто з письменників загинув під час Другої світової війни… та ін.);

 2. текстуальні питання (як звати героїв твору…, як закінчується роман…, цитати з творів, при яких обставинах… та ін.);

 3. питання, пов’язані зі знаннями про сюжет, тематику і проблематику творів, що вивчалися;

 4. проблемні питання, відповідь на які повинна показати розуміння основної дії або проблеми твору;

 5. питання, які пов’язані з стильовими особливостями творчої манери письменників;

 6. питання з теорії літератури;

 7. узагальнюючі питання, які вимагають вміння порівнювати твори між собою.

До кожної з вказаних груп можна у разі необхідності додати ще цілий ряд аналогічних завдань.

Тести пов’язані в першу чергу з відтворенням певної інформації, тому основна увага приділяється прозовим творам, які легше формалізувати.

Крім того, на нашу думку, поезія під час подібної операції дещо спрофанується, тому ми відмовилися від спроби формалізувати знання з поезії.

Тестові завдання з світової літератури, що пропонуються вашій увазі, можна використовувати як для поточного, так і для підсумкового контролю.

Питання в основному згруповано тематично («Бальзак», «Кафка»), але варіанти відповідей, що наводяться, вимагають певних знань з творчості й ін. письменників.

Теми йдуть у хронологічному порядку від Бальзака до сучасних авторів, у кінці даються питання з теорії літератури і питання узагальнюючого змісту.

Недолік подібного розміщення питань полягає у тому, що іноді зміст наступного питання підказує відповідь на попереднє, але якщо проміжний контроль повинен не лише перевірити знання, а ще й навчити, то, можливо, це не так погано, як може здаватися.

Якщо ж проводити підсумковий контроль за І – ІІ семестри, то безумовно, всі питання потрібно перемішати, тоді тест стане складніший і буде мати лише контролююче значення.

Серед наведених варіантів відповідей правильною є лише одна.

О. де Бальзак

1.(1) «Відчувається, що всі таланти цієї людини зводяться до того, щоб примусити платити будь-кого, хто заборгував, надзвичайно акуратно, а самому з виплатою боргів тягнути якомога довше.» Про кого йдеться у цьому уривку?

А) Про батька Горіо з роману О. де Бальзака;

Б) Про Гобсека з повісті О. де Бальзака;

В) Про пана де Регаль з роману Стендаля.

2.(2) Кому з повісті Бальзака «Гобсека» належать слова: «Я з’являюся як відплата, як докір сумління»?

А) Дервілю;

Б) Гобсеку;

В) графу де Ресто.

3.(3) «Яке видовище постало перед нами!.. графиня стояла перед нами, захоплена зненацька… Моторошно було бачити цей трус у присутності покійника…» Що шукала графиня де Ресто?

А) вексель;

Б) діамант;

В) заповіт.

4.(4) «Влада і насолода – хіба не в цьому полягає суть усього нашого суспільного ладу? Таких, як я, в Парижі чоловік десять; ми мовчазні і невідомі володарі, вершителі вашої долі… Золото – ось філософія духу вашого теперішнього суспільства,» - каже

А) герой повісті Бальзака Гобсек;

Б) герой роману Достоєвського Раскольніков;

В) герой роману Стендаля маркіз де Ла-Моль.

5.(5) Від якого імені ведеться розповідь в повісті О. де Бальзака «Гобсек»?

А) від імені автора;

Б) від імені Гобсека;

В) від імені Дервілю.

6.(6) «Його маленькі очі, жовті, як у тхора, були майже зовсім без вій і боялися світла, тому він захищав їх козирком старого картуза. Кінчик старого гострого носа так покритий віспою, що скидався на буравчик.» Це потрет

А) Гобсека;

Б) ректора семінарії Пірара;

В) пана де Реналя.

7.(7) Гобсек є вічним образом – втілення:

А) мрійника;

Б) тираноборця;

В) скнари;

Г) ревнивця.

8.(8) Визначте, що означає в перекладі ім’я «Гобсек»:

А) Глитай;

Б) павук;

В) дурень;

Г) скнара.

9.(9) Вкажіть, портрет якого персонажа наведено в поданому уривку.

Його «волосся було гладеньке, акуратно причесане, із сивиною попелясто-сірого кольору. Риси обличчя, незворушного, як у Талейрана, здавалися відлитими в бронзі. Оченята, жовті, як у куниці, були майже без вій і боялися світла; але дашок старого кашкета надійно захищав їх від нього. Гострий ніс, подовбаний на кінчику віспою, скидався на свердлик, а губи були тонкі, як у алхіміків або старих карликів, зображених на картинах Рембрандта і Метсю».

А) Дервіля;

Б) Гобсека;

В) графа де Ресто;

Г) Максим де Трай.

10.(10) Встановіть хронологічну послідовність подій, що відбуваються у творі Бальзака «Гобсек»:

А) смерть графа де Ресто;

Б) смерть Гобсека;

В) розмова Дервіля з віконтесою Гранльє про Ернеста де Ресто;

Г) одруження Дервіля.

11.(11) Про якого персонажа повісті Бальзака «Гобсек» ідеться в поданому уривку: «Людина високопорядна, освічена, скромна, з вишуканими манерами… Він здобув пошану і клієнтуру в найкращих домах Сен-Жерменського передмістя, однак не скористався з цієї прихильності, як зробила б на його місці людина честолюбна… Він був позбавлений пронизливого лукавства»?

А) Максим де Трай;

Б) Ернест де Ресто;

В) Гобсек;

Г) Дервіль.

12.(12) З яким персонажем світової літератури співзвучний образ Гобсека?

А) Онєгін («Євгеній Онєгін» Олександра Пушкіна);

Б) Цахес («Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» Ернеста Теодора Амадея Гофмана);

В) Квазімодо («Собор Паризької Богоматері» Віктора Гюго);

Г) Плюшкін («Мертві душі» Миколи Гоголя).
Л.Толстой

13.(1) «Все змішалося у домі Облонських…» - так починався роман

А) Л.Толстого «Анна Кареніна»;

Б) Б Пастернака «Доктор Живаго»;

В) Ф.Достоєвського «Злочин і кара».

14.(2) Чому Анна не розлучилася з Кареніним після того, як покохала Вронського?

А) тому, що вона не була впевнена, що Веронський захоче одружитися з нею;

Б) тому, що у ті часи розлучитися було неможливо;

В) тому, що Каренін не хотів віддати їй сина Сергія.

15.(3) Що сталося з Вронським після самогубства Анни?

А) він відправився на Першу світову війну і там загинув;

Б) він теж покінчив життя самогубством;

В) правильної відповіді немає.

16.(4) В якому з романів Л.Толстого він «… любив сімейну думку»?

А) «Анна Кареніна»;

Б) «Війна і мир»;

В) «Воскресіння».

17.(5) Історичні події війни 1812 року описано у романі:

А) В.Бикова «Альпійська балада»;

Б) Л.Толстого «Війна і мир»;

В) Е.Ремарка «Три товариші».

18.(6) Позначте дату виходу у світ повного видання роману Льва Толстого «Анна Кареніна»:

А) 1897;

Б) 1887;

В) 1877;

Г) 1878.

19.(7) Яка жінка стала прототипом зовнішності Анни Кареніної?

А) Софія Толстая;

Б) Аполлінарія Суслова;

В) Поліна Віардо;

Г) Марія Пушкіна-Гартунг.

20.(8) Яка звичка Олексія Кареніна надзвичайно дратувала Анну?

А) клацати підборами;

Б) ворушити вухами;

В) тріщати пальцями;

Г) ставати навшпиньки.

21.(9) Що Толстой вважав критерієм справжньої родини?

А) кохання-пристрасть;

Б) взаєморозуміння, духовна близькість подружжя;

В) соціальна рівність;

Г) матеріальна рівність.

22.(10) Що спільного між Анною Кареніною і Костянтином Левіним, другим головним героєм роману?

А) вони обидва ненавидять брехню і зло світу, що їх оточує;

Б) вони шукають сенс буття;

В) вони кидають виклик суспільству;

Г) вони вчиняють самогубство.

23.(11) Які дві сюжетні лінії є головними в романі «Анна Кареніна»?

А) Анни Кареніної та Костянтина Левіна;

Б) Стіви Облонського та Олексія Вронського;

В) Олексія Вронського та Кіті Щербацької;

Г) Анни Кареніної та Серьожі.

24.(12) Як Анна називає свого чоловіка Олексія Кареніна?

А) людина-автомат;

Б) зла машина;

В) машина-автомат;

Г) людина-вескель.

Ф.Достоєвський

25.(1) Головна причина злочину Р.Раскольнікова:

А) тяжке матеріальне становище;

Б) бажання допомогти всім знедоленим;

В) бажання перевірити власну теорію.

26.(2) Зміст теорії Раскольнікова:

А) «Всі люди-брати, і треба завжди допомагати ближньому»;

Б) «Подлец человек, и подлец тот, кто его подлецом зовет»;

В) «Всі люди поділяються на дві категорії: «тварі тремтячі» і ті, «хто має право пролити кров по-совісті».

27.(3) Що найбільше мучить Раскольнікова після злочину?

А) він боїться покарання;

Б) йому шкода вбитих жінок;

В) він зрозумів, що він сам не належить до тих, «хто має право».

28.(4) Як ставився Р.Раскольніков до Наполеона?

А) обожнював його і намагався наслідувати;

Б) засуджував, але мріяв про славу, владу, кар’єру Наполеона;

В) поважав за талант полководця і особисту мужність.

29.(5) Що символізує прізвище головного героя – Раскольников?

А) що він є членом секти розкольників;

Б) що його душа розколота на частини;

В) що він скоїв злочин за допомогою сокири;

Г) що він сам «розколовся» на слідстві.

30.(6) Про долю якої героїні роману Федора Достоєвського «Злочин і кара» розповідає Мармеладов у поданому уривку: «Чоловіка любила безмірно, але той картами захопився, під суд попав, з тим і помер. Бив він її під кінець… І лишилася вона після нього з трьома малими дітками в повіті далекому і дикому.., і лишилася в таких страшних злиднях, що я хоч і чимало бачив сумних пригод, але навіть і описати не спроможний… Та й сама горда була, занадто горда була, занадто горда…

А) Пульхерії Раскольникової;

Б) Олени Іванівни;

В) Катерини Іванівни;

Г) Лизавети Іванівни.

31.(7) Вкажіть кому з героїв роману «Злочин і кара» належить описане житло: «Ця малюсінька комірчина, кроків на шість завдовжки, мала жалюгідний вигляд із своїми жовтенькими запиленими шпалерами, що скрізь повідчіплювались від стіни, і була така низенька, що хоч трохи високій людині ставало в ній моторошно, і все здавалося, що от-от стукнешся головою об стелю».

А) Мармеладову;

Б) Раскольникову;

В) Олені Іванівні;

Г) Свидригайлову.

32.(8) Вкажіть, про кого з героїв роману йдеться в поданому уривку: він «вирішив узяти дівчину чесну, але без посагу, і обов’язково таку, що вже зазнала злиднів; бо, як пояснив він, чоловік нічим не повинен бути зобов’язаний своїй дружині, а багато краще, коли дружина вважає чоловіка за свого благодійника»:

А) про Лебезятникова;

Б) про Свидригайлова;

В) про Лужина;

Г) про Разуміхіна.

33.(9) Вкажіть, який це портрет: «Це був чоловік років уже за п’ятдесят, середній на зріст і кремезний, із сивиною і з великою лисиною, з жовтим, навіть зеленкуватим, набряклим від постійного пияцтва обличчям і припухлими повіками, з-за яких блищали маленькі, мов щілинки, але збуджені червонуваті очиці».

А) Свидригайлов;

Б) Лужин;

В) Мармеладов;

Г) Порфирій Петрович.

34.(10) Встановіть відповідність між героями роману Федора Достоєвського «Злочин і кара» та їхнім родом занять:

А) Раскольников; 1. лихварка;

Б) Соня; 2. студент;

В) Олена Іванівна; 3. слідчий;

Г) Порфирій Петрович. 4. повія;

5. купець.

35.(11) Вкажіть, кому з героїв роману «Злочин кара» належить описане житло: «Комірчина… містилася під самісіньким дахом високого п’ятиповерхового будинку і скидалася більше на шафу, ніж на житло»:

А) Мармеладову;

Б) Раскольникову;

В) Олені Іванівні;

Г) Свидригайлову.

36.(12) Кому з персонажів роману Ф.Достоєвського «Злочин і кара» належать подані слова: «Розумієте, розумієте ви, шановний добродію, що значить, коли вже нікуди більше йти»?

А) Раскольникову;

Б) Мармеладову;

В) Свидригайлову;

Г) Соні.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

С. М. Шуляренко програма І методичні вказівки
Програма І методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік І...

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад проф. В. А. Вергун, доц....

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок» складені відповідно до освітньо-професійної програми...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Діловодство»
Правила цитування та посилання на використані джерела

Організаційно-методичні вказівки
В одну шеренгу. Звернути увагу на зовнішній вигляд учнів та самопочуття. Фронтальний метод

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Конституційне право України»
Конституц І йнеправоУкра ї н и” для студентів за спеціальністю 060101 “Правознавство”

Методичні вказівки
Зміст, завдання, об’єкти заповідної справи. Основні поняття: заповідна територія, природні території особливої охорони та ін. Функції...

С. В. Харченко Виробничий тренінг
Методичні вказівки побудовані відповідно до діючої програми проведення практичних занять у навчально-тренувальній фірмі І охоплюють...

Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Методика навчання основ здоров’я»
У 1977 р закінчив Київський медичний інститут імені О. О. Богомольця. Спеціальність за дипломом – гігієна, санітарія, епідеміологія....

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи містять в собі...
Відокремлений підрозділ «старобільський технікум луганського національного аграрного університету»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка