Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка

Внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка

Сторінка1/4
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Кафедра загальноюридичних дисциплін


тематика курсових робіт
та вимоги до їхнього написання


«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»

Суми – 2015

З М І С Т
Розділ I. Загальні положення.

Розділ ІІ. Теми курсових робіт.

Розділ ІII. Організація виконання курсової роботи та вимоги до її оформлення й змісту.

Розділ IV. Захист курсової роботи.

Розділ V. Критерії оцінювання курсових робіт.

Рекомендована література.

Додатки.
Розділ I. Загальні положення
Виконання курсової роботи з дисципліни "Кримінальне право", що передбачено робочими навчальними планами університету й графіками навчального процесу, є важливою формою навчання, контролю знань, умінь і навичок курсантів, студентів та слухачів.

Курсова робота є самостійною, творчою науковою працею, яка дає уявлення про певні кримінально-правові та кримінологічні проблеми, сприяє формуванню у курсантів, студентів та слухачів навичок самостійної наукової творчості, підвищенню їх теоретичної і професійної підготовки, кращому засвоєнню навчального матеріалу.

При написанні курсової роботи курсанти, студенти й слухачі повинні показати уміння працювати з науковою і спеціальною літературою, засобами масової інформації, аналізувати правові норми і правозастосовну практику, робити обґрунтовані висновки.

Основу організації і підготовки курсових робіт становить реалізація положень Закону України "Про вищу освіту"; наказу Міністерства освіти і науки України № 642 від 09.07.2009 року "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента"; наказу Міністерства освіти і науки України "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу" № 774 від 30.12.2005 року; Інструкції про організацію діловодства в системі МВС України, затвердженої наказом МВС України №1140 від 24.11.2003 року; Інструкції з організації архівної роботи в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, навчальних закладах, науково-дослідних установах та організаціях системи МВС України, затвердженої наказом МВС України № 530 від 25.05.2006 року; розпорядження ректора Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка № 171 від 04.12.2008 року "Про створення систематизованого переліку назв справ, заведених у діловодстві" тощо.

Ураховуючи зазначені Положення, а також керуючись іншими нормативними документами щодо написання курсових робіт, кафедрою кримінального права здійснюється підготовка власних нормативних рекомендацій.

Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Кримінальне право» є розвиток в осіб, що навчаються, творчого мислення й навичок науково-дослідної роботи.

З урахуванням мети написання курсової роботи сприяє вирішенню таких завдань:

- систематизувати й закріпити теоретичні знання й практичні навички, здобуті під час вивчення дисципліни «Кримінальне право»;

- навчити курсантів, студентів і слухачів самостійно застосовувати здобуті теоретичні знання й практичні навички при вирішенні практичних завдань, а також у науковій і навчально-дослідній діяльності;

- розвити здібності до поглибленого аналізу наукової літератури, законодавства і юридичної практики.

Під час виконання такої роботи продовжується професійне становлення осіб, що навчаються.

Тематика курсових робіт розробляється кафедрою з урахуванням сучасних проблем і перспектив розвитку кримінального законодавства та кримінально-правової науки й щорічно, у разі необхідності, переглядається та доповнюється.
Особа, яка навчається, вправі обрати тему курсової роботи поза наведеною вище тематикою за умови обов’язкового її узгодження з начальником кафедри.

Для безпосереднього керівництва роботою курсантів, студентів і слухачів відповідно до навчального навантаження призначається науковий керівник. Як правило, ним є викладач, який проводить заняття в навчальному взводі (групі).

До обов’язків наукового керівника входить:

- проведення консультацій щодо змісту роботи за обраною темою та методики її написання;

- контроль за ходом виконання плану-графіка та своєчасним поданням курсової роботи на кафедру;

- написання письмової рецензії на роботу.

Курсові роботи здаються курсантами, студентами й слухачами для рецензування в терміни, що встановлюються кафедрою за погодженням з навчально-методичним центром (інститутом заочного та дистанційного навчання), але не пізніше ніж за 1 місяць до початку екзаменаційної сесії.


Розділ II. Теми курсових робіт

(2015 – 2016 н.р.)


 1. Взаємозв’язок кримінального права з кримінальним процесуальним правом.

 2. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

 3. Впровадження міжнародно-правових актів у кримінальне законодавство України.

 4. Проблема кримінального проступку як окремого виду правопорушення.

 5. Принципи кримінально-правової кваліфікації.

 6. Правові позиції судових органів як джерела кримінального права.

 7. Понятійний апарат кримінального кодексу України.

 8. Спеціальна конфіскація як захід кримінально-правового характеру.

 9. Безумовне звільнення від покарання.

 10. Казус (casus) і його відмінність від злочинної недбалості.

 11. Санкції у кримінальному праві.

 12. Конституційні засади кримінального права.

 13. Прогалини у кримінальному законі та шляхи їх подолання.

 14. Судовий розсуд у реалізації кримінально-правових норм.

 15. Особливості кримінально-правового впливу на неповнолітніх за законодавством зарубіжних держав.

 16. Обмежена осудність.

 17. Мова кримінального закону. Перспективи використання оціночних понять.

 18. Способи тлумачення кримінального закону.

 19. Конкуренція і колізія кримінально-правових норм.

 20. Криміналізація та декриміналізація діянь.

 21. Поняття та кримінально-правове значення злочинів, учинених у стані сп’яніння.

 22. Юридична природа, межі та перспективи використання актів тлумачення Пленумів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ і Верховного Суду України.

 23. Форми причетності до злочину.

 24. Характеристика злочинів проти власності за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн (США, Англії, Франції, ФРН).

 25. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв (аналіз складу злочину).

 26. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (аналіз складу злочину).

 27. Провокація підкупу (аналіз складу злочину).

 28. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (аналіз складу злочину).

 29. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (аналіз складу злочину).

 30. Невиконання слідчим вказівок прокурора (аналіз складу злочину).

 31. Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин (аналіз складу злочину).

 32. Створення або утримання місць розпусти і звідництва (аналіз складу злочину).

 33. Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації (аналіз складу злочину).

 34. Незаконне збагачення (аналіз складу злочину).


Порядковий номер списку слухачів відповідає номеру теми курсової роботи

(Курсові роботи надати до 10.12.2015 року)

з/п

П.І.ББашкінцев Антон СергійовичБриль Віталій ВалерійовичБублик Володимир ОлександровичГідулянов Андрій АндрійовичГончаров Євген ОлександровичГорбатий Олександр ЮрійовичГорбенко Іван ВікторовичДімітров Григорій ВолодимировичДунак Олег ДмитровичЖелем Максим ЮрійовичЗаплітний Юрій Володимирович.Захарчук Дмитро ОлександровичІвашина Антон СергійовичКаліман Андрій ВолодимировичКлименко Микола ЮрійовичКривда Олександр ПетровичМаллаєв Євгеній ВікторовичМальцев Володимир ВасильовичМацегора Іван ІвановичМитько Олександр ВолодимировичОласюк Максим СтепановичПанасюк Максим ВікторовичПоруб Сергій СтаніславовичУманець Сергій ВікторовичХаванов Вадим ВалерійовичЦелорунго Віктор ЛеонідовичЧорноморець Олександр ВасильовичЧиж Олексій ОлексійовичШеремет Дмитро СергійовичШмигарьов Володимир ОлександровичЯкимовський Валерій Анатолійович
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Донецький юридичний інститут луганського державного університету...
Вступ

Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Вступ

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Розділ поняття, правова природа, предмет та класифікація показань обвинуваченого

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Розділ стадії та критерії ефективності практичної реалізації правової політики держави

М іністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Наукова концепція поколінь прав людини та механізм їх реалізації в сучасній україні

Міністерство внутрішніх справ України Дніпропетровський державний...
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади реформування органів виконавчої влади в україні

Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Нато (North Atlantic Treaty Organization) – Організація Північноатлантичного договору, або Північноатлантичний Альянс

Капля Олександр Миколайович. Органи внутрішніх справ України в умовах...
Капля Олександр Миколайович. Органи внутрішніх справ України в умовах її інтеграції в Європейський Союз: дис канд юрид наук: 12....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка