Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Копилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Копилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Копилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

dscf7610

«Затверджено»

Директор

Копилівської ЗОШ І-ІІІст.

____________Б.А.Бранець

«Погоджено»

Заступник директора з ВР

______________________


ПЛАН

роботи

шкільної

БІБЛІОТЕКИ
на 2015-2016 н.р.
f:\лето\books2.gif

Основні показники роботи бібліотеки

за 2014 - 2015 навчальний рік
з/п

Основні напрямки роботи

Кількісні показникиУсього учнів

130Вчителів та інших працівників

24Середня відвідуваність

~ 15Кількість книжкових виставок

5Кількість бесід

15Кількість оглядів літератури

7Книжковий фонд на 01.01.2015 становив:

20441

9.

художня література

16568

10.

фонд підручників

3873


Основні задачі та напрямки роботи шкільної бібліотеки.

 1. У новому навчальному році бібліотека працюватиме над патріотичним вихованням школярів з метою сприяння вихованню гармонійної, досконалої особистості, свідомої своєму громадянському обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку в умовах інформаційного суспільства. Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення. Патріотизм у сучасному розумінні– це відчуття того, що в моєму класі, школі, місті, країні все мене стосується, все залежить від мене. 

 2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

 3. Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є підвищення інформаційної, виховної, пізнавальної, культурологічної та навчальної функцій.

 4. Регламентування роботи відповідно до державних документів про бібліотечну справу в Україні.

 5. Ведення довідково-бібліографічного апарату, регламентованої бібліотечної документації та діловодства українською мовою.

 6. Наповнення наочності бібліотеки національним колоритом.

 7. Орієнтування в роботі з фондом на примноження, збереження і максимальне використання саме української літератури.

 8. Створення умов для відкритості фондів і оперативного повідомлення читачів про зміст наявного фонду та нових надходжень.

 9. Ведення масової та індивідуальної роботи з популяризації української книги.

 10. Виховання в учнів культури читання, бережливого відношення до книги, прищеплення навичок самостійного роботи з книгою, потреби в читанні, уміння користуватися бібліотекою.

 11. Сприяти підвищенню майстерності вчителя шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

 12. Допомога педагогічному колективу в роботі з обдарованими дітьми.

 13. Забезпечення вчителів матеріалами щодо організації правового, національного, трудового та естетичного виховання учнів.

 14. Надання допомоги вчителям у науково-методичній роботі, у вивченні досягнень педагогіки й психології, нових педагогічних технологій та їх застосування на практиці.

 15. Інформування шкільних методичних об’єднань про нові надходження підручників та методичної літератури.

 16. Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і вихованню за допомогою цієї літератури поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

 17. Пропаганда здорового способу життя.

 18. Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.

 19. Проведення індивідуальної роботи з читачами як підґрунтя інформаційної культури школярів.

 20. Покращення диференційованого обслуговування користувачів бібліотеки; організація книжкового фонду з урахуванням змін інтересів читачів. Забезпечення можливості найбільш повного й швидкого доступу до інформаційних ресурсів.

 21. Збір, накопичення, систематизація педагогічної інформації і доведення її до користувачів.

 22. Надання допомоги учням і вчителям у вирішенні освітніх проектів.

 23. Режим роботи бібліотеки цілком відповідатиме запитам й інтересам учителів і учнів.

II. Діяльність шкільної бібліотеки, яка сприяє гуманітаризації навчально-виховного процесу і духовного становлення учня.

1. Формування і задоволення читацьких потреб.Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Оформлення картотеки читацьких формулярiв у зв'язку з переформуванням класiв

Початок навчальн. року

Бiблiотекар

2

Органiзацiя екскурсiй до бiблiотеки для першокласникiв, ознайомлення з "Правилами користування бiблiотекою та книгою".

Вересень

Бiблiотекар, класоводи 1-х класiв

3

Вивчення читацьких iнтересiв, динамiки читання школярiв.

Постiйно

Бiблiотекар

  2. Iндивiдуальна робота з читачамиЗмiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Проведення рекомендацiйних бесiд з учнями пiд час видачi лiтератури.

Постiйно

Бiблiотекар

2

Консультацiї щодо вибору лiтературибiля книжкових полиць.

Постiйно

Бiблiотекар

3

Бесiди про прочитану книгу.

Постiйно

Бiблiотекар

  3. Взаємодiя бiблiотеки з педпрацiвникамиЗмiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Забезпечення навчального процесу робочими навчальними планами, програмами, пiдручниками, навчально-методичною лiтературою

Серпень, вересень

Бiблiотекар

2

Своєчасне інформування вчителiв про новинки лiтератури, що надiйшли до бiблiотеки:

 • Iнформацiя про надходження нових пiдручникiв, програмної лiтератури, методичної лiтератури та лiтературиз позакласного читання;

 • Проведення "Днiвiнформацiї" для вчителiв.

Регулярно
Постiйно


1 раз у квартал

Бiблiотекар

3

Спiльна робота бiблiотеки школи та педагогiчного колективу щодо збереження фонду пiдручникiв

 • Органiзацiявидачi та прийому пiдручникiв;

 • Робота з ліквідації заборгованості пiдручникiв;

 • Проведення бесiд з учнями, батьками по збереженню пiдручникiв;

 • Перевiрка стану пiдручникiв

Вересень, травень 


Травень

Протягом року

Квiтень
Протягом року

Бiблiотекар, класнiкерiвники

4

Проведення разом з учителями заходiв щодо популяризацiї книги та читання.

Постiйно

Бiблiотекар

5

Допомога вчителям у пiдборiлiтератури для проведення вiдкритихурокiв, класних годин та інших заходiв.

Протягом року

Бiблiотекар

6

Органiзацiя книжкових виставок, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу.

Постiйно

Бiблiотекар

 

4. Масова робота з популяризації лiтератури.

Вересень

1

Свято першого дзвоника. День Знань.

01.092

Перереєстрація читачів на 2015-2016 навчальний рік. Під час перереєстрації читачів виявити їхні інтереси до певних тем, інформаційні потреби, провести бесіду про правила користування бібліотекою.

02-08.09

Бібліотекар
3

Бесіда з читачами під час видачі літератури щодо правил користування бібліотекою.

Протягом місяця

Бібліотекар
4

Виставка «Увага! Діти на дорозі!» .

З01.09 по 04.09

Бібліотекар
5

Міжнародний день письменності (грамотності).

08.09

Бібліотекар

Кл.керівники
6

Екскурсія до бібліотеки першокласників "У рай книжок і слова"

Ознайомлення з бібліотекою

 • екскурсія до бібліотеки ;

 • що таке бібліотека?

 • Правила користування бібліотекою;

 • Запис до бібліотеки.
10.09

Бібліотекар

7

Тиждень фізичної культури і спорту

Виставка «Здоровий спосіб життя».

З 07.09 по 11.09

Бібліотекар

Кл.керівники
8

Виставка до дня партизанської слави.

22.099

ТИЖДЕНЬ БІБЛІОТЕКИ

«День без книги – день без сонця»

 • Старт операції «Живи книго!»

 • (І етап Всеукраїнського конкурсу)

 • Акція «Подаруй школі книгу»;

 • Рейд-перевірка стану шкільних підручників.

Підведення підсумків конкурсу на кращий учнівський куточок.


21.09-25.09

Бібліотекар
10

Всесвітній день учителя. Підбір літератури, матеріалів до святкування Дня Учителя.

28.09

Бібліотекар
11

170 років від Дня народження Івана Карпенка – Карого – укр. літературознавця


29.09

Бібліотекар
12

Всеукраїнський день бібліотек. Виставка книг по пропаганді бібліотеки.

«Найбільші бібліотеки світу».

Читач у бібліотеці

Види бібліотек, їх призначення;

Абонемент і читальний зал;

Бібліотекар і читач;

Самостійний добір книжок;30.09

Бібліотекар
Жовтень

1

Оформлення постійно діючої виставки для учнів

"Це цікаво знати всім".

Дискусія „ Чи потрібні книги сьогодні?”

Робота з довідковим апаратом бібліотеки.
Книга – джерело самоосвіти.

Творчі знахідки працівників освіти.


Протягом місяця

Бібліотекар
2

Оформлення методичної полички. Організація книжкової виставки, оглядів літератури, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу.

01-05.10

Бібліотекар
3

День художника.

Конкурс малюнків «Моя Україна»

10.10

Бібліотекар
4

День українського

ОУН-УПА та українського козацтва

Тематична лінійка «Ми - нащадки козаків».

14.10

Бібліотекар Кл.керівники
5

Урок-подорож

"Як створюється книжка" 1кл.

20.10

Бібліотекар

Кл.керівники
6

Тиждень «Моє село, у мене ти єдине!»

Перегляд відеофільму «Топоніміка рідного села» Надання читачам кваліфікованої допомоги в доборі літератури про історію рідного краю
Пішохідна екскурсія «Село, в якому я живу: що я зробив би на місці сільського голови» (1-4 кл.)

19.10-23.10

Бібліотекар Кл.керівники
7

Міжнародний день шкільних бібліотек.


22.10

Бібліотекар
8

Поновлення стендів у бібліотеці.

Оформити тематичну поличку

“ Письменники – ювіляри ”

28.10.-01.11.

Бібліотекар
Листопад

1

Допомога вчителям-предметникам у проведенні шкільних олімпіад.

Протягом місяця

Бібліотекар
2

Оформлення виставки у бібліотеці до дня визволення Києва під час Великої Вітчизняної війни (6 листопада 1943 р)

06.11

Бібліотекар
3

День української писемності та мови.

Добірка літератури. Допомога вчителям-предметникам у проведенні тижня української мови.


09.11

Бібліотекар

Вчителі-предметники
4

Тиждень антитютюнової пропаганди

09.11-13.11

Бібліотекар
5

Міжнародний день толерантності.

16.11

Бібліотекар
6

Всесвітній день дітей.
Виставка «Наші права – щасливе дитинство»


20.11

Бібліотекар
7

Всесвітній день привітань.

Виставка листівок «Найцікавіше привітання»


21.11

Бібліотекар
8

День Свободи (України)

22.11

Бібліотекар
9

День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій 1932-1933рр. в Україні:

Виставка книг, фотоматеріалів

"Низько схиляємо ми голову"

27.11

Бібліотекар
10

День працівника сільського господарства.21.11


Бібліотекар
Грудень

1

Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Поповнення полички матеріалами про СНІД "Тенета безпеки".

Протягом місяця

Бібліотекар
2

День Збройних Сил України.

Підготувати книжкову виставку "Ось де, люди, наша слава, слава України".

06.12

Бібліотекар
3

День прав людини. "Право. Мораль, спільне і відмінне, їх місце в системі правових норм". Книжкова виставка.

10.12

Бібліотекар
4

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській електростанції. Підбір літератури.


14.12

Бібліотекар
5

Підготовка до свята Святого Миколая та Нового року. Підбір літератури для підготовки свята.

14.12-18.12

Бібліотекар

6

Робота «Книжкової лікарні»

Зимові канікули

Бібліотекар
Січень

1

Тематичний тиждень «Бережи книгу». Виставки нових дитячих книжок та підручників, конкурси, бесіди. Підбиття підсумків збереження підручників за І семестр навчального року.

Організація роботи «Книжкова лікарня»

04.01-08.01

Бібліотекар
2

Тиждень

профорієнтації.

 • «Професії наших батьків», бесіда

 • «Не нашкодь собі», тематична полиця

 • «Шлях до професій», огляд літератури

20.01-24.01

Бібліотекар
3

День Соборності України

22.01

Бібліотекар
4

Міжнародний день пам’яті Голокосту.

Бесіди, вистака матеріалів про Голокост.

27.01

Бібліотекар,

Вчителі історії

5

День пам’яті героїв Крут.

29.01

Бібліотекар
Лютий

1

Вечір зустрічі з випускниками.

Організація поздоровлень випускників школи.

Випуски шкільних святкових газет

01.02-05.02

Бібліотекар
2

День Святого Валентина

Виставка найкращої вітальної листівки

14.02

Бібліотекар
3

Міжнародний день рідної мови

З метою виявлення читацьких інтересів проводити бесіди: рекомендаційні; про прочитане; про роль української книжки, значення наукової книги у засвоєнні шкільних програм.

21.02

Бібліотекар
4

Тиждень сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності

Година спілкування «Здоровий спосіб життя»

Цикл бесід «Шкідливі звички – шлях у безодню» (7-10 кл.)

Рольова гра «Суд над ворогами здоров’я»


22.02-26.02

Бібліотекар
5

Підготовка до Шевченківського тижня та до свята 8 – березня

24.02-28.02

Бібліотекар
Березень

1

Святковий вечір, присвячений святу

8 БЕРЕЗНЯ.

8.03

Бібліотекар
2

Тиждень української мови та літератури до 202-річчя з дня нароження Тараса Шевченка

(за окремим планом).


08.03-12.03

Бібліотекар
3

Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги.

 • Операція «Живи, книго!»

 • Викладка літератури «Нові надходження

Підготовка до конкурсу «У світі казки»(1-4 класи)

15.03-19.03

Бібліотекар
4

Міжнародний день театру


27.03

Бібліотекар
Квітень

1

День сміху


01.04

Бібліотекар
2

Міжнародний день Дитячої книги

Виставка дитячих малюнків

«Моя улюблена казка»

02.04

Бібліотекар
3

Всесвітній день Здоров’я.

Проведення конкурсу шкільних газет на антиалкогольну тематику „І сміх, і гріх...”

Поновлення фонду бібліотеки науково-методичною, популярною, художньою літературою з питань антиалкогольної, антинаркотичної пропаганди.07.04

Бібліотекар
4

День довкілля.

Екологічне виховання учнів.

 • "Ми – люди, поки є природа"

 • "Збережемо красу землі для наших нащадків".

Огляд літератури.


19.04

Бібліотекар
5

Міжнародний день Землі.

Оновлення виставки у бібліотеціі на екологічну тематику.

22.94

Бібліотекар
6

Міжнародний день памяті жертв радіаційних аварій та катастроф.

День Скорботи

( до річниці Чорнобильської катастрофи).

Виставка літератури

„Чорнобиль вчора, сьогодні , завтра...”.

26.04

Бібліотекар
Травень

1

Тиждень патріотичного виховання

Виставка літератури

«Ніхто не забутий, ніщо не забуто».

03.05-07.05

Бібліотекар
2

Дні памяті та примирення, присвячені памяті жертв Другої світової війни.

Вистака книг у шкільній бібліотеці „Герої Великої Вітчизняної війни у літературних творах”.


08.05-09.05

Бібліотекар
2

День Матері.

Конкурс малюнків серед учнів початкових класів « Моя мама, найкрасивіша»10.05

Бібліотекар
3

Всесвітній День родини.

Виставка «Моє родинне дерево»15.05

Бібліотекар
4

Свято Останнього дзвоника.

Прийняти активну участь у підготовці і проведенні свята останнього дзвоника.


28.05

Бібліотекар
5

Прийом підручників і художньої літератури від учнів та класних керівників.

Протягом місяця

Бібліотекар
6

Видача художньої літератури учням на літні канікули.

Протягом місяця

Бібліотекар

Червень

1

Інвентаризація бібліотечного фонду підручників. Підготувати і здати звіт.

До кінця місяця

Бібліотекар
2

Скласти план роботи бібліотеки на 2016-2017 навчальний рік.

До кінця місяця

Бібліотекар
3

Підготовка бібліотеки до нового навчального року.

До кінця липня

Бібліотекар

III. Iнформацiйна та довiдково-бiблiографiчна робота.

1. Iнформацiйно-бiблiографiчна дiяльнiсть бiблiотеки.Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Розробка заходiв щодо ефективного використання інформаційного потенціалу в роботiбiблiотеки.

Жовтень

Бiблiотекар

2

Впорядкування iнформацiйнихматерiалiв за тематичними добiрками.

Протягом року

Бiблiотекар

3

Вивчення iнформацiйних потреб дiтей, вчителiв за допомогою опитувань читачiв.

Регулярно

Бiблiотекар

4

Iндивiдуальне, групове та масове iнформування.

Регулярно

Бiблiотекар

5

Проведення бібліографічних оглядiв книг та перiодичних видань.

1 раз у квартал

Бiблiотекар

2. Популяризацiя бiблiотечно-бiблiографiчних знань.Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Проведення бесiд серед учнiв школи за тематикою

 • Ознайомлення з правилами користування бiблiотекою, система запису, розстановка книжкового фонду за таблицями ББК;

 • Каталоги: алфавiтний та систематичний;

 • Тематичнi картотеки, пошук iнформацiї за ними;

 • Довiдковалiтература, пошук iнформацiї за енциклопедiями, словниками, довiдникамиЖовтень

Листопад
Грудень

Лютий

Бiблiотекар

2

Пiдготовка i проведення разом з класними керiвниками бiблiотечно-бiблiографiчних занять за тематикою:

 • Ваше перше знайомство з бiблiотекою (1 кл.);

 • Автори та iлюстратори дитячих книг (3-5 кл.);

 • Енциклопедiї, словники, довiдники (5-6 кл.);

 • Довiдковий апарат бiблiотеки (7-8 кл.);

 • Культура читання, вмiння вибирати лiтературуВересень

Листопад

Грудень 

Лютий 
Квiтень

Бiблiотекар

  3. Краєзнавча робота.Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Ведення краєзнавчої картотеки

Протягом року

Бiблiотекар

2

Робота по удосконаленню краєзнавчого довiдково-бiблiографiчного апарату

Протягом року

Бiблiотекар

3

Виставка "Мій край – моя історія жива»

21.09.2015

Бiблiотекар

  4. Ведення довiдково-бiблiографiчного апарату.Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Каталогiзацiя нової лiтератури, розстановка карток в каталоги та картотеки

Постiйно

Бiблiотекар

2

Ведення систематичної картотеки журнальних статей

Постiйно

Бiблiотекар

3

Аналiтико-синтетична обробка матерiалiв з газет для тематичних картотек

Постiйно

Бiблiотекар

4

Поповнення лiтературоюдовiдково-бiблiографiчного фонду

Постiйно

Бiблiотекар

5

Регулярне поповнення картотеки "Київщинознавство"

Постiйно

Бiблiотекар

  5. Довiдково-бiблiографiчне обслуговування.Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Довiдково-бiблiографiчне обслуговування учнiв, вчителiв

Постiйно

Бiблiотекар

2

Бiблiографiчнiдовiдки: тематичнi, адреснi, уточнюючi.

Постiйно

Бiблiотекар

3

Бiблiографiчнiконсультацiї.

Постiйно

Бiблiотекар

IV. Формування бiблiотечного фонду.

1. Комплектування. Органiзацiя фонду. Розстановка. Списання.Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Забезпечення бібліотеки довiдковою, методичною, навчальною лiтературою

Протягом року

Бiблiотекар

2

Облiк бiблiотечного фонду (сумарний та iндивiдуальний), технічна обробка, каталогiзацiя, розміщення всіх видiв видань.

Протягом року

Бiблiотекар

3

Розстановка лiтератури за таблицями ББК.

Протягом року

Бiблiотекар

4

Проведення роботи по звiльненню фонду від застарiлої та зношеної лiтератури.

Протягом року

Бiблiотекар

5

Проведення акцiї "Подаруй книгу бiблiотецi школи!"

Жовтень

Бiблiотекар

6

Вивчення складу та використання конкретних розділів бiблiотечного фонду з метою його якiсного полiпшення, усунення недолiкiв.

Постiйно

Бiблiотекар

2. Збереження книжкового фонду.Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Ремонт лiтератури.

Постiйно

Бiблiотекар

2

Забезпечення найбiльш сприятливого режиму зберiгання книжкового фонду.

Постiйно

Бiблiотекар

3

Обезпилювання книжкового фонду, санiтарнi днi.

Регулярно

Бiблiотекар

4

Лiквiдацiя читацької заборгованостi.

Постiйно

Бiблiотекар

5

Виховання бережливого ставлення до книги

Постiйно

Бiблiотекар

  3. Робота з фондом пiдручникiв.Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Здiйснення дійових заходiв щодо забезпечення учнів необхідними пiдручниками

Серпень, вересень

Бiблiотекар

2

Комплектування, доукомплектування фонду пiдручникiв.

Постiйно

Бiблiотекар

3

Ведення "Книги сумарного облiкубiблiотечного фонду пiдручникiв", пiдведенняпiдсумкiв прибуття i вибуття пiдручникiв.

Постiйно

Бiблiотекар

4

Ведення "Реєстрацiйної картотеки руху пiдручникiв".

Постiйно

Бiблiотекар

5

Органiзацiявидачiпiдручникiв учителям початкових класiв та учням 10-11 класiв

Вересень

Бiблiотекар

6

Здiйсненнязаходiв щодо збирання пiдручникiвнаприкiнцi навчального року, складання графiкуздачiпiдручникiв.

Травень

Бiблiотекар

7

Списання пiдручникiв, непридатних для використання

Регулярно

БiблiотекарV. Пiдвищення квалiфiкацiї. Органiзацiйно-методична робота.Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Робота над методичною темою "Шкiльна бiблiотека як iнформацiйний центр. Її роль у вихованнi iнформацiйної культури учнiв".

Постiйно

Бiблiотекар

2

Оперативне ведення бібліотечної документацiї

Постiйно

Бiблiотекар

3

Прийняття участi у семiнарах та нарадах, якi проводить РМК

Постiйно

Бiблiотекар

4

Обмiн досвiдом з найбiльш досвiдченими колегами

Постiйно

Бiблiотекар

5

Здiйснення спiвпрацi з шкільними бібліотеками Макарівського району

Постiйно

Бiблiотекар

  VI. Робота з активом та батьками.Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Залучення учнiв-активистiв для допомоги в роботі бiблiотеки: технiчна обробка лiтератури, ремонт книг, штемпелювання та розстановка книг.

Протягом року

Бiблiотекар

  VII. Органiзацiя матерiальної бази бiблiотеки.Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Придбання бібліотечної технiки: каталожних та поличних роздільників, каталожних карток та iншого.

За необхiднiстю

Бiблiотекар

2

Художнє оформлення бiблiотеки

Постiйно

Бiблiотекар

  VIII. Робота над веб-сторiнкою шкiльної бiблiотеки на сайтi школиЗмiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1

Розмiщення у роздiлi "Шкiльна бiблiотека" на сайтi школи корисних посилань, iнформацiйних матерiалiв за тематичними добiрками.

Протягом року

Бiблiотекар

http://school36.kture.kharkov.ua/library/kniga.gif


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Іллінецький начально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ...
Автор-упорядник: Поцілуйко Микола Васильович, учитель фізичного виховання, вища категорія, учитель-методист Іллінецького навчально-виховного...

Україна Нікопольська Міська Рада Відділ освіти І науки Висновок про...
Комунального закладу,,Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Комунальний заклад
«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «школа мистецтв»

Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа...
Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Виконкому Жовтневої районної у місті ради Криворізька загальноосвітня...
Управління освіти І науки виконкому Криворізької міської ради Інноваційно-методичний центр Криворізький державний педагогічний університет...

«Валівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криворізької районної ради

Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
В 2013-2014 навчального року Первомайська зош І-ІІІ ступенів №2 працювала над методичною проблемою з виховної діяльності «Формування...

І-ііі ступенів ім братів Зосіма с. Кременівка
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма с. Кремнівка. Розташована за адресою 87031 Донецька область, Володарський...

Законами України
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 міста Хмельницького у своїй діяльності керуєтьсяБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка