Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Наказ

Наказ

Сторінка1/5
  1   2   3   4   51
УКРАЇНА

ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1


НАКАЗ

27.05. 2015 р. № 144


б-р Курчатова, 6, м.Южноукраїнськ, тел/факс: 2-21-80


Про підсумки методичної роботи


з педагогічними кадрами Южноукраїнської

гімназії №1 в 2014–2015 навчальному році
У 2014-2015 навчальному році методична робота педагогічного колективу Южноукраїнської гімназії № 1 за своїм змістом і результативністю була спрямована на реалізацію проблемного питання закладу «Від інноваційного змісту освіти, новітніх технологій навчання та креативного вчителя – до творчого розвитку та самореалізації учня в сучасному освітньому просторі», а також на реалізацію чітко визначених принципів і напрямків, форм організації методичної роботи з педагогічним колективом, на основі яких здійснювався системний підхід до удосконалення навчально – виховного процесу, реалізації Державного стандарту повної загальної середньої освіти у 1(5), 2(6) класах, впровадження профільного навчання в старшій школі, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, розвиток творчого педагогічного та методичного потенціалу вчителя.

Розроблено та затверджено педагогічною радою (протокол №2 від 28.10.2014)

План (програму) реалізації науково-методичної проблеми Южноукраїнської гімназії №1 на 2014- 2019 роки, який успішно почали впроваджувати.

З 17.11.2014 по 27.11.2014 Южноукраїнська гімназія №1 проходила державну атестацію. Атестація  є основною  формою  державного  контролю за діяльністю  навчальних  закладів незалежно від їх підпорядкування, типу  та  форм  власності  і проводиться  з  метою  забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.  Атестація навчальних закладів проводиться не рідше  одного разу на десять років.

Основними завданнями атестації є оцінка:

–реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу,  позаурочної  виховної,  корекційно-відновної, реабілітаційної та лікувальної  роботи  з  урахуванням  заявленого статусу та специфіки навчального закладу;

–відповідності навчально-виховних досягнень учнів (вихованців) вимогам навчальних програм, забезпечення їх виховання та розвитку, підготовки  до  продовження  навчання   або   наступної   трудової діяльності;

–умов роботи навчального закладу; матеріально-технічної, науково-методичної, навчально-виробничої,  культурно-спортивної, корекційно-відновної,  лікувально-оздоровчої бази; санітарно-гігієнічних норм; можливостей  здійснення  загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної  освіти;  реалізації навчально-виховних програм закладу і перспектив його розвитку;

 –якісного складу та професійної майстерності керівних і педагогічних працівників;

–ефективності управління навчальним закладом.

Залежно від рівня освітньої діяльності і результативності навчально-виховного процесу навчальний заклад визнається атестованим  з  відзнакою,  атестованим,  атестованим  умовно  або неатестованим. Експертна комісія департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації глибоко вивчила роботу закладу і визнала гімназію атестованою з відзнакою. Директор закладу Коломійчук Т.П. та колектив нагороджені грамотами департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації.

Упродовж 2014 – 2015 навчального року педагогічний колектив працював стабільно та результативно, спрямовуючи свої зусилля на реалізацію основних напрямків у роботі, а саме:

 • впровадження в НВП інноваційних педагогічних технологіій, принципів особистісно орієнтованого навчання, спрямованих на розвиток творчого потенціалу учнів, зростання професійної майстерності та творчої ініціативи педагогів;

 • координація методичної роботи в закладі через роботу науково-методичної ради;

 • впровадження допрофільного та профільного навчання;

 • психолого-педагогічний супровід здібних та обдарованих дітей та організація ефективної роботи з обдарованими учнями в рамках роботи учнівського наукового товариства «Творчий учень»;

 • організація та проведення першої учнівської науково-практичної конференції;

 • формування життєвих компетенцій учнів засобами урочної та позаурочної діяльності;

 • удосконалення методів, форм і прийомів проведення сучасного уроку;

 • впровадження активних методів і форм роботи на уроці;

 • вивчення, впровадження в практику та поширення передового педагогічного досвіду вчителів закладу;

 • індивідуалізація та диференціація навчання;

 • підвищення комп’ютерної грамотності вчителів;

 • впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікативних та мультимедійних педагогічних технологій;

 • моніторингові дослідження як динамічна форма контролю за навчально – виховним процесом;

 • диференціація методичної роботи з педагогічними кадрами.

Комплектація кадрів Южноукраїнської гімназії №1 у 2014 –2015 складала: 41 педагогічний працівник, серед яких – 35 основних працівників, 6 – сумісники.

Якісний склад педагогічних працівників такий: (станом на травень 2015 року)


Педагогічні працівники

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

спеціаліст

Основні працівники

23

6

5

1

Вчителі - сумісники

5

-

-

1

Разом

28

6

5

2

Разом ( у %)

68,2%

14,7%

12,2%

4,9 %
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Соціального педагога
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...

Комунальний заклад «дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного...
Положення експедиції (наказ монмсу №81 від 04. 02. 2013 р. «Про затвердження Положення про Всеукраїнську краєзнавчу експедицію учнівської...

Наказ Міністерства фінансів України

Наказ розпорядчий документ, що видається керівником установи, організації,...
Наказ — розпорядчий документ, що видається керівником установи, організації, підприємства на правах єдиноначальності та в межах його...

Наказ
Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, головам оргкомітету та фахових журі

Наказ
Сергієнко А.І. було здійснено експертизу стану викладання відповідних навчальних предметів

Наказ
Про організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників кзо «сзш №69» у 2015 році

Наказ
Затвердити «Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», що додаються

Наказ
Затвердити Положення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», що додається

Наказ
Державну підсумкову атестацію за курс базової загальної середньої освіти 08 червня 2015 року провестиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка