Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області - Сторінка 6

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області

Сторінка6/16
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Директор П’ятихатського РМК Н.І. ПОНОМАРЕНК0

П’ЯТИХАТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИНАКАЗ
19.06.2015 м. П’ятихатки № 137

Про стан викладання трудового

навчання (технологій)

у загальноосвітніх закладах району
На виконання планів роботи відділу освіти П’ятихатської районної державної адміністрації та КНМУ «П’ятихатський районний методичний кабінет» на 2014/2015 н.р. упродовж січня – травня 2015 р. вивчався рівень ефективності організації навчально-виховного процесу з трудового навчання (технології), формування технічно, технологічно освіченої особистості, забезпечення умов для творчої діяльності та професійного самовизначення учнів відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державних стандартів освітньої галузі «Технологія» у загальноосвітніх закладах району.

Виходячи з викладеного в аналітичній довідці (додаток 1),

НАКАЗУЮ:

1. Визнати стан викладання трудового навчання (технологій) у загальноосвітніх закладах району задовільним.

2. Методисту РМК Шеремет Т.А.:

2.1. Довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів трудового навчання (технологій) результати вивчення стану викладання предмета.

До 31.08.2015

2.2. Обговорити та затвердити на засіданні РМО вчителів трудового навчання (технологій) заходи щодо усунення виявлених недоліків у роботі вчителів на 2015/2016 н.р

Серпень 2015

2.3. Сприяти удосконаленню професійних умінь та навичок педагогічних працівників з використання ефективних інноваційних технологій.

2015/2016 н.р.

3. Директорам загальноосвітніх шкіл:

3.1. Підвищити рівень управлінської діяльності щодо забезпечення якості викладання трудового навчання, дотримуватись перспективних планів перевірки стану викладання трудового навчання (технологій).

Постійно

3.2. Забезпечити створення умов для постійного вдосконалення професійної компетентності вчителів трудового навчання, заохочення і підтримки кращих із них.

2015/2016 н.р.

3.3. Використовувати моральні та матеріальні види заохочення для підтримки педагогічних досягнень і посилення відповідальності вчителів трудового навчання (технології) за результативність навчально-виховного процесу.

Постійно

4. Учителям трудового навчання (технологій) загальноосвітніх навчальних закладів:

4.1. Суворо дотримуватися методичних рекомендацій про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах; критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених МОНмолодьспорту України від 13.04.2011 р. № 329, забезпечуючи його об’єктивність.

Постійно

4.2. Здійснювати формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.

Постійно

4.3. Сприяти покращенню матеріальної бази навчальних майстерень та кабінетів трудового навчання.

Постійно

4.4. Приділити увагу використанню ІКТ технологій під час викладання трудового навчання (технологій)

Постійно

5. Координацію за виконанням даного наказу покласти на директора РМК Пономаренко Н.І., контроль залишаю за собою.
Начальник відділу освіти Н.В. МАЛКОВА

Додаток 1

до наказу відділу освіти

П’ятихатської районної

державної адміністрації

від 19.06.2015 № 137
Довідка

про вивчення стану викладання трудового навчання (технології)

у загальноосвітніх навчальних закладах П’ятихатського району
Згідно з планом роботи КНМУ «П’ятихатський районний методичний кабінет» на 2014/2015 н.р. упродовж січня – травня 2015 р. методистом РМК Шеремет Т.А.. було здійснено вивчення стану викладання трудового навчання (технології) у загальноосвітніх закладах району.

Під час перевірки вивчались такі питання:

 • рівень обізнаності вчителів щодо вимог чинних нормативних документів щодо викладання трудового навчання;

 • відповідність календарного планування вимогам навчальних програм;

 • стан виконання навчальних програм;

 • відповідність ведення шкільної документації (класні журнали, зошити, журнали інструктажів) вимогам Інструкції з ведення ділової документації ЗНЗ І-ІІІ ст. (Наказ МОН від 20.06.2000 №240); Інструкції з ведення класного журналу учнів 5–11 (12)-х класів ЗНЗ, затвердженій наказом МОН від 03.06.2008 № 496; правил організації навчання і перевірці знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в ЗНЗ (лист МОН від 16.06.2014 №1/9-319);

 • якость навчальних досягнень учнів з технологій (10 кл);

 • форми участі роботи вчителя у методичній роботі, професійних конкурсах, упровадження інноваційних технологій, володіння ІКТ, виконання програми «Сто відсотків»;

 • управлінська діяльність щодо забезпечення якості викладання трудового навчання.

У результаті здійсненої перевірки зроблено такі висновки:

У 2014/2015 н.р. у 32-х загальноосвітніх навчальних закладах району викладання трудового навчання (технологій) здійснювалося 36 вчителями, з яких основний предмет викладання – 16, додатковий – 20. За педагогічними категоріями: «спеціаліст» – 7, «спеціаліст другої категорії» – 2, «спеціаліст першої категорії» – 12, «спеціаліст вищої категорії» – 15, з них зі званням «старший учитель» – 4, «учитель-методист» – 1. За педагогічним стажем: до 3 р. – 1, від 3 до 10 р. – 2, від 10 до 20 р. – 10, більше 20 р. – 23.

У своїй роботі вчителі трудового навчання дотримуються таких принципів: науковість (посилання на сучасні науково-технічні дані та знання учнями основ наук); виховний характер (виховання загальних правил культури праці); принцип розвивального навчання (процес навчання вчителі будують так, щоб учні могли порівнювати й узагальнювати вивчений матеріал, що допомагає звертати увагу на шляхи творчого вирішення практичних завдань самостійно); принцип зв’язку теорії з практикою узагальнюючи необхідність зв’язку теорії з практикою, учителі часто звертаються до історії розвитку суспільства, науки, виробництва, розповідають про те, що люди використовують теоретичні дані в трудовій діяльності); доступність у навчанні (реалізується за рахунок правильного розподілу матеріалу на уроці, адже перевантаженість теорією не дає позитивних наслідків).

Вчителі трудового навчання добре обізнані з вимогами чинних нормативних документів щодо забезпечення високого рівня якості викладання трудового навчання. У своїй діяльності керуються чинними навчальними програмами у 5-6 класах – «Програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи» 2012 р., у 7-9 класах – «Трудове навчання. 5-9 класи (нова редакція)» 2010 р., у 10-11 класах – «Технології 10-11»; наказом МОН «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 н.р.» від 11.06.2014 №1/9-303, Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення трудового навчання у 2014/2015 н.р., Положенням про навчальні кабінети (Наказ МОН від 20.07.2004 № 601), критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (Наказ МОНмолодьспорту від 13.04.2011 № 329), положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах (Наказ МОН від 01.08.2001 № 563 зі змінами від 20.11.2006 № 782).

Зміст програми реалізується завдяки принципу варіативності, що дає можливість планувати навчальний матеріал відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення, виконуючи обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову.

Аналіз вибору варіативних модулів показав, що більшість навчальних закладів обирає такі варіативні модулі, а саме:

 • Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними – 65% шкіл;

 • Технологія виготовлення вишитих виробів – 59% шкіл;

 • Технологія приготування страв – 50% шкіл;

 • Технологія природного землеробства – 50% шкіл;

 • Технологія виготовлення м’якої іграшки – 44% шкіл;

 • Технологія виконання електротехнічних робіт – 34% шкіл.

Впроваджуються в навчальний процес: технологія виготовлення виробів у техніці «макраме» (Виноградівська ЗШ І-ІІІ ст.), технологія виготовлення виробів зі шкіри (Біленщинський НВК), технологія оздоблення виробів інтарсією та інкрустацією (Біленщинський НВК).

Календарно-тематичне планування розробляється вчителями на кожний клас відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів. Проте слід приділити увагу раціональному розподілу обсягу годин навчального матеріалу, враховуючи, що приблизно 25% навчального часу відводиться на теоретичне навчання та 75% – на виконання практичних робіт. На кожному уроці має бути практична робота. Її зміст визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт.

Предметні сторінки класних журналів учителями трудового навчання (технологій) ведуться правильно: тематичне оцінювання здійснюється з урахуванням поточних оцінок. Кількість практичних робіт відповідає вимогам навчальних програм. При визначенні домашнього завдання вчителями вказуються його зміст. Недопустимим є запис в назві предмету на сторінках класного журналу в 5-9 класах замість «трудове навчання» – «технології», а також вимога від учнів вивчити конспект, протягом тривалого навчального періоду, яка вказується в домашньому завданні. Слід звернути увагу на виконання норми проведення інструктажів з БЖД та правильності їх оформлення в класному журналі та журналі інструктажів з безпеки життєдіяльності.

У 13-ти ЗНЗ району (П’ятихатській ЗШ І-ІІІ ст. № 1, П’ятихатській ЗШ І-ІІІ ст. № 2; П’ятихатській ЗШ І-ІІІ ст. № 3, Вишнівській ЗШ І-ІІІ ст., Лихівській ЗШ І-ІІІ ст, Біленщинському НВК, Жовтянській ЗШ І-ІІІ ст., Зорянській ЗШ І-ІІІ ст., Комісарівській ЗШ І-ІІІ ст., Лозуватській ЗШ І-ІІІ ст., Нерудстальській ЗШ І-ІІІ ст., Саксаганській ЗШ І-ІІІ ст., Жовтянській ЗШ І-ІІ ст.) діють навчальні майстерні та кабінети трудового навчання, хоча оплата за завідування кабінетами у поточному навчальному році не здійснювалася у зв’язку з відсутністю на це бюджетних коштів.

Одним із ключових показників ефективності роботи вчителів є результати участі їх учнів у предметних інтелектуальних змаганнях. У загальнокоманд-ному рейтингу лідерами традиційно виступають учні П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 3, П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 2, П’ятихатської ЗШ І-ІІІ ст. № 1.

За останні роки жоден з учасників обласної олімпіади з трудового навчання не ставав її призером, оскільки виконання завдань практичного туру олімпіади вимагає наявності власного швейного обладнання та вмінь працювати на токарному верстаті з обробки металів та деревини, що не дозволяє наявна матеріальна база навчальних закладів. На даний час є нагальним вирішення питання придбання швейного обладнання для шкіл міста.

Учителі ряду шкіл ( відповідно до рейтингів) не забезпечують участі своїх учнів у районних олімпіадах з предмету, і не завжди через об’єктивні причини.
Рейтинг шкільних команд – учасниць районної олімпіади

з технічних видів праці (2011-2013 рр.)


Назва школи

2 011 р.

2012 р.

2013 р.

рейтинг

у балах

загал.- ком. м.

рейтинг у балах

загал.- ком. м.

рейтинг у балах

загал.- ком. м.

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 120
19

9

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 2 – ІІ

52

2

40
79

3

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 3 – ІІІ

51

3

120

І

117

1

Вишнівська ЗШ І-ІІІ ст.

26,5

6

35
76,5

4

Лихівська ЗШ І-ІІІ ст.Виноградівська ЗШ І-ІІІ ст.Долинський НВК

42

4

Жовтянська ЗШ І-ІІІ ст. – ІІ

16,5

8

103

2

73

5

Жовтоолександрівська ЗШ І-ІІІ ст.

45

7

Зеленоярська ЗШ І-ІІІ ст.Зорянська ЗШ І-ІІІ ст. – ІІ40
101

2

Комісарівська ЗШ І-ІІІ ст.Комунарівська ЗШ І-ІІІ ст.Лозуватська ЗШ І-ІІІ ст.

9

10

Нерудстальська ЗШ І-ІІІ ст.

23,5

7

Саївська ЗШ І-ІІІ ст.Саксаганська ЗШ І-ІІІ ст.

24

8

Троїцький НВКХолодіївська ЗШ І-ІІІ ст.Біленщинський НВКЧумаківська ЗШ І-ІІІ ст.Вільнівська ЗШ І-ІІІ ст.Миколаївський НВККультурянська ЗШ І-ІІ ст.,Жовтянська ЗШ І-ІІ ст. – І

75

1

Мар’янівська ЗШ І-ІІ ст.Мирнівська ЗШ І-ІІ ст.

39

5

Новотроїцька ЗШ І-ІІ ст.Пальмирівська ЗШ І-ІІ ст.Саврівська ЗШ І-ІІ ст.,

52

6

Чистопільська ЗШ І-ІІ ст.Яковлівська ЗШ І-ІІ ст.
Рейтинг шкільних команд – учасниць районної олімпіади

з обслуговуючих видів праці (2011-2013 рр.)


Назва школи

2 011 р.

2012 р.

2013 р.

рейтинг

у балах

загал.- ком. м.

рейтинг

у балах

загал.- ком. м.

рейтинг

у балах

загал.- ком. м.

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 1 – ІІІ, ІІІ

90,8

4

94

6

81,5

3

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 2 – І, І, І, І, ІІ

124

1

168

1П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 3 – ІІ, ІІ, ІІ, ІІІ

116,5

2

127

2

133

1

Вишнівська ЗШ І-ІІІ ст.

29

10

36

14

93

2

Лихівська ЗШ І-ІІІ ст.Виноградівська ЗШ І-ІІІ ст.Долинський НВК

40

9

95

5Жовтянська ЗШ І-ІІІ ст.

40,8

8

59

11

53,5

9

Жовтоолександрівська ЗШ І-ІІІ ст.

24

11

82

9

60

8

Зеленоярська ЗШ І-ІІІ ст.Зорянська ЗШ І-ІІІ ст.50

12Комісарівська ЗШ І-ІІІ ст.Комунарівська ЗШ І-ІІІ ст.Лозуватська ЗШ І-ІІІ ст.Нерудстальська ЗШ І-ІІІ ст.91

7

75

6

Саївська ЗШ І-ІІІ ст.Саксаганська ЗШ І-ІІІ ст.

33,5

11

Троїцький НВКХолодіївська ЗШ І-ІІІ ст.Біленщинський НВКЧумаківська ЗШ І-ІІІ ст.Вільнівська ЗШ І-ІІІ ст.Миколаївський НВККультурянська ЗШ І-ІІ ст. ІІІ

93

3

89

8

79

4

Жовтянська ЗШ І-ІІ ст.

90

5

63

10

78

5

Мар’янівська ЗШ І-ІІ ст.112

3Мирнівська ЗШ І-ІІ ст.

48

7

105

4

69,5

7

Новотроїцька ЗШ І-ІІ ст.Пальмирівська ЗШ І-ІІ ст.

73

6

39

13

49

10

Саврівська ЗШ І-ІІ ст.95

5Чистопільська ЗШ І-ІІ ст.Яковлівська ЗШ І-ІІ ст.
У проведенні моніторингу якості загальної середньої освіти з трудового навчання (технологій) за результатами навчання учнів 10-х класів взяли участь 98 десятикласників, що становить 46% від загальної кількості учнів даної паралелі. Завдання, складені членами творчої групи вчителів трудового навчання ЗНЗ району, містили тестові питання та практичну задачу за програмним матеріалом 10 класу. Результати моніторингу показали зниження рівня навчальних досягнень учнів.

Результати тестування учнів 10-х класів ЗНЗ району

з трудового навчання (технології)


Назва школи

Всього

Викон.

тест.

Рівень навч. досягнень

у І семестрі

Оцінки з

тестування

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 1

32

27

-

1

3

23

-

-

6

21

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. № 3

24

21

-

-

4

17

-

-

4

17

Вишнівська ЗШ І-ІІІ ст.

8

5

-

2

1

2

-

1

3

1

Лихівська ЗШ І-ІІІ ст.

20

16

-

-

4

12

2

2

3

9

Біленщинський НВК

6

5

-

3

2

-

-

3

2

-

Долинський НВК

2

2

-

-

1

1

-

-

1

1

Жовтянська ЗШ І-ІІІ ст.

5

5

-

1

-

4

1

-

1

3

Жовтоолександрівська ЗШ І-ІІІ ст.

8

7

-

-

4

3

-

-

5

2

Лозуватська ЗШ І-ІІІ ст.

5

5

-

-

1

4

-

-

3

2

Саксаганська ЗШ І-ІІІ ст.

5

5

-

-

-

5

-

-

-

5

ВСЬОГО:

123

98

-

7

20

71

3

6

28

61


Одним із важливих аспектів якісного викладання навчальних предметів є своєчасний контроль діяльності вчителя-предменика з боку адміністрації школи. Під час вивчення даного питання встановлено, що навчальні заклади не дотримуються виконання перспективного плану викладання навчальних предметів. Тому слід переглянути перспективні плани викладання навчальних предметів, чітко їх дотримуватись та вчасно здійснювати контроль.
Методист РМК Т.А. ШЕРЕМЕТ


узагальнені матеріали моніторингового дослідження

стану впровадження профільного навчання

в загальноосвітніх навчальних закладах району

Галя Л.М.,

методист РМК
Згідно з наказом департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА від 14.04.2015 р. № 91 «Про проведення моніторингу стану впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області», відповідним наказом відділу освіти П’ятихатської райдержадміністрації від 27.04.2015 р. № 89 та з метою вивчення стану впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району, реалізації завдань щодо реформування системи загальної середньої освіти, створення ефективного освітнього середовища, оптимальних умов для профілізації старшої школи у травні 2015 року проведено моніторингове дослідження стану впровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах району. До нього було залучено директорів, учнів 11-х класів та батьків учнів П’ятихатської ЗШ № 1 І-ІІІ ст. (Ізотов А.П.), П’яхатської ЗШ № 2 І-ІІІ ст. (Буряк І.В.), П’ятихатської ЗШ № 3 І-ІІІ ст. (Шеремет С.О.), Вишнівської ЗШ І-ІІІ ст. (Зима Г.Р.), Лихівської ЗШ І-ІІІ ст. (Ромус Н.Г.), Долинського НВК (Камінська Т.І.), Жовтянської ЗШ І-ІІІ ст. (Івуніна С.В.), Жовтоолександрівської ЗШ І-ІІІ ст. (Вознюк Т.М.), Зорянської ЗШ І-ІІІ ст. (Яблонський А.М.), Лозуватської ЗШ І-ІІІ ст. (Собко А.В.) та Біленщинського НВК (Кузовкін О.П.).

Нижче подаються узагальнені матеріали моніторингового дослідження.
Організація допрофільної підготовки в районіОхоплення допрофільною підготовкою (ЗНЗ І-ІІІ ступенів усіх типів і форм власності)

Кількість

Місто

Сільська

місцевість

Всього

1

ЗНЗ, у яких функціонують класи з поглибленим вивченням предметів

-

-

-

2

Класи з поглибленим вивченням окремих предметів

-

-

-

3

Учні 8-х, 9-х класів, які навчаються в класах із поглибленим вивченням предметів

-

-

-
Організація профільного навчання в районі
Охоплення профільним навчанням

(ЗНЗ І-ІІІ ступенів усіх типів і форм власності)

Кількість

Місто

Сільська

місцевість

Всього

1

Однопрофільні ЗНЗ


1

10

11

2

Багатопрофільні ЗНЗ


4

4

8

3

Учні 10-х, 11-х класів, охоплені профільним навчанням

10 кл. – 105

11 кл. – 121

Всього – 226

10 кл. – 70

11 кл. – 85

Всього – 155

10 кл. – 175

11 кл. – 206

Всього – 381
Діяльність управлінських та методичних служб щодо створення мережі освітніх округів

№ з/п

К-ть освітніх округів, що ств. у місті,

р-ні відповідно до Положення Про освітній округ

(Постанова КМ України від 27.08.2010 № 777)

Правова підстава створення освітнього округу

Кількість освітніх округів

Профілі навчання у базовому навчальному закладі

Кількість класів в освітньому окрузі з проф. навчанням

Кількість учнів в освітньому окрузі, охоплених проф.

навчанням

з одним базовим навч.

закладом

мають декілька опорних шкіл

1

1

рішення П’ятихатської районної ради

від 08.06.2012 р.

№ 232–15/VI

1

-

- водій категорії

«В» та «С1»;

-секретар

керівника;

- автослюсар;

-оператори комп’ютерного набору

10

65


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 31. 08. 2015 №156 «Про організацію роботи з Єдиною електронною базою з питань освіти»

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...

Методичні рекомендації щодо написання дослідницької роботи Програма...
Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів П`ятихатської районної ради Дніпропетровської області

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської...
Леніна, 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область, 51230

П’ятихатської районної ради на 2014/2015 навчальний рік
Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педпрацівників

Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації Акт...
«Про державну атестацію Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області» та Робочої програми державної...

Кз «Веселівська загальноосівтня школа І-ІІІ ступенів» Криворізької...
Для вивчення біографії письменника та аналізу художнього твору на уроках української літератури

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської...
Леніна, буд. 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська обл.,51230, тел. (05693)53193

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської...
Леніна, буд. 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська обл.,51230, тел. (05693)53193

Уроку: навчальна
Пагутяк Ірина Олександрівна, кзо «Петриківська неповна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка