Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Історія україни

Історія україни

Сторінка1/24
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Полтавцев Олександр Геннадійович

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
хронологічний і термінологічний довідник

для підготовки до ЗНО


Біла Церква

2016

Рекомендовано науково-методичною радою

Київського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних кадрів

(протокол № 4 від 30 травня 2013 року)
Полтавцев О.Г. Історія України: хронологічний і термінологічний довідник для підготовки до ЗНО / О. Г.Полтавцев. – Біла Церква: КОІПОПК, 2016. – 185 с.

Рецензенти:

Бондарук І.П., завідувач навчально-методичним кабінетом історії та правознавства КОІПОПК, кандидат педагогічних наук

Гурський С.П., викладач соціально-економічних дисциплін ТЕК БНАУ

У запропонованому довіднику до кожної теми програми ЗНО з історії України у зручній формі представлено пояснення основних дат і понять, а також подається стисла інформація про діяльність видатних історичних персоналій, яку необхідно засвоїти для успішного складання ЗНО.

Перш за все, метою довідникає допомогастаршокласникаму підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, але також книга буде у нагоді учням загальноосвітньої школи, студентам, учителям та всім, хто цікавиться історією.

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………………

6

ТЕМА 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

7

Історичні особи…………………………………………………………………………...

8

Основні поняття………………………………………………………………………….

9

ТЕМА 2. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

15

Історичні особи…………………………………………………………………………...

17

Основні поняття………………………………………………………………………….

18

ТЕМА 3. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕННОСТІ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

22

Історичні особи…………………………………………………………………………...

24

Основні поняття………………………………………………………………………….

26

ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ІХ-ХІV СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

29

Історичні особи…………………………………………………………………………...

30

Основні поняття………………………………………………………………………….

30

ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ.)
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

35

Історичні особи…………………………………………………………………………...

37

Основні поняття………………………………………………………………………….

38

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

41

Історичні особи…………………………………………………………………………...

42

Основні поняття………………………………………………………………………….

43

ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

47

Історичні особи…………………………………………………………………………...

48

Основні поняття………………………………………………………………………….

49

ТЕМА 8. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

50

Історичні особи…………………………………………………………………………...

53

Основні поняття………………………………………………………………………….

54

ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-Х – У 80-ТІ РР. ХVІІ СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

57

Історичні особи…………………………………………………………………………...

60

Основні поняття………………………………………………………………………….

61

ТЕМА 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

65

Історичні особи…………………………………………………………………………...

67

Основні поняття………………………………………………………………………….

69

ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІСТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

71

Історичні особи…………………………………………………………………………...

72

Основні поняття………………………………………………………………………….

74

ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

77

Історичні особи…………………………………………………………………………...

79

Основні поняття………………………………………………………………………….

80

ТЕМА 13. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

84

Історичні особи…………………………………………………………………………...

85

Основні поняття………………………………………………………………………….

86

ТЕМА 14. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

89

Історичні особи…………………………………………………………………………...

90

Основні поняття………………………………………………………………………….

91

ТЕМА 15. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

93

Історичні особи…………………………………………………………………………...

95

Основні поняття………………………………………………………………………….

96

ТЕМА 16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ(АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

101

Історичні особи…………………………………………………………………………...

102

Основні поняття………………………………………………………………………….

102

ТЕМА 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

106

Історичні особи…………………………………………………………………………...

107

Основні поняття………………………………………………………………………….

110

ТЕМА 18. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

112

Історичні особи…………………………………………………………………………...

114

Основні поняття………………………………………………………………………….

114

ТЕМА 19. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

117

Історичні особи…………………………………………………………………………...

117

Основні поняття………………………………………………………………………….

117

ТЕМА 20. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

118

Історичні особи…………………………………………………………………………...

118

Основні поняття………………………………………………………………………….

119

ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

122

Історичні особи…………………………………………………………………………...

124

Основні поняття………………………………………………………………………….

125

ТЕМА 22. УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС (1918-1920 РР.)
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

130

Історичні особи…………………………………………………………………………...

133

Основні поняття………………………………………………………………………….

135

ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 РР.)
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

140

Історичні особи…………………………………………………………………………...

140

Основні поняття………………………………………………………………………….

141

ТЕМА 24. УКРАЇНА В 1929-1938 РР.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

143

Історичні особи…………………………………………………………………………...

144

Основні поняття………………………………………………………………………….

145

ТЕМА 25. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ (1921-1939 РР.)
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

148

Історичні особи…………………………………………………………………………...

149

Основні поняття………………………………………………………………………….

149

ТЕМА 26. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВОЄН (1939-1945 РР.)
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

152

Історичні особи…………………………………………………………………………...

155

Основні поняття………………………………………………………………………….

157

ТЕМА 27. ПОВОЄННА ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1946 – НА ПОЧАТКУ 1950-Х РР.
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

161

Історичні особи…………………………………………………………………………...

162

Основні поняття………………………………………………………………………….

163

ТЕМА 28. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (1953-1964 РР.)
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

165

Історичні особи…………………………………………………………………………...

166

Основні поняття………………………………………………………………………….

167

ТЕМА 29. УКРАЇНА В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965-1985 РР.)
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

169

Історичні особи…………………………………………………………………………...

171

Основні поняття………………………………………………………………………….

172

ТЕМА 30. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

174

Історичні особи…………………………………………………………………………...

175

Основні поняття………………………………………………………………………….

176

ТЕМА 31. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Хронологія основних подій……………………………………………………………...

178

Історичні особи…………………………………………………………………………...

180

Основні поняття………………………………………………………………………….

181

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ………………………………………………..

184ПЕРЕДМОВА
Кожен, хто починає готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України вражений тим обсягом навчального матеріалу, який необхідно засвоїти. І це дійсно так, адже історія невичерпна. Можна довго і ретельно досліджувати якусь тему, прочитавши різноманітні навчальні та наукові видання, а у підсумку на ЗНО буде лише одне чи два питання цієї теми. На вивчення решти матеріалу просто не вистачить часу. Результат – низький бал… Тому надзвичайно важливо раціонально та виважено підготуватися до складання ЗНО з історії.

У запропонованому довіднику міститься базовий необхідний матеріал, без засвоєння якого розуміння історії України є неможливим. Варто підкреслити, що історія – це, по суті, своєрідний текст, оповідання, яке запам’ятовується лише за умови його розуміння. А для розуміння історичного тексту необхідно володіти професійною мовою історії, яка складається, перш за все, з дат, понять та історичних осіб. Тобто, засвоївши основну хронологію подій, базову історичну термінологію, а також необхідну інформацію про видатних історичних діячів, кожен зможе легко розуміти історичні тексти й написати ЗНО на високий бал.

Проте довідник не замінить підручники та іншу навчальну літературу у підготовці до ЗНО. Насамперед, довідник покликаний допомогти учневі у систематизації, повторенні та актуалізації вже вивченого матеріалу.

Варто звернути увагу, що деякі дати, поняття та особи декілька разів зустрічаються в різних темах. Така тавтологічність сприяє кращомузапам’ятовуванню навчального матеріалу.

Увесь представлений у довіднику матеріал повністю відповідає програмі ЗНО і шкільній програмі з історії України. Він оптимально адаптований для засвоєння старшокласниками.

Першочерговим завданням у досягненні успіху вивчення історії є вміння грамотно використовувати час. Порахуємо. У добі 24 години. У середньомустаршокласник 8 годин спить; 3 години вживає їжу та здійснюєгігієнічні процедури;7 годин перебуває у школі;1 годину затрачує на дорогу;1 годину витрачає на телефонні розмови, перевірку повідомлень електронної пошти тощо;1 годину відпочиває. У підсумку залишається лише 3 години, які потрібно витратити на шкільне домашнє завдання та інші справи. Часу на підготовку до ЗНО залишається дуже мало. Саме тому, вміння грамотно розподіляти час – це запорука успіху.

Є декілька загальних правил. Щоб добре запам’ятати матеріал, його потрібно частіше повторювати. Тому краще відводити менше часу на навчання, але частіше, ніж цілий день вчити, але раз на місяць.Рекомендовано двічі на тиждень по 1 годині приділити увагувивченню історії. Бажано, щоб це були одні й ті самі дні тижня. Також обов’язково 10-15 хвилин щодня повторювати конспект вивченої теми, її основні дати і поняття. 10-15 хвилин достатньо, щоб пригадати і примусити пам’ять активізуватися.Саме для повторення та актуалізації вже вивченої інформації буде у нагоді запропонований довідник.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Паралельно-синхронний календарний план із всесвітньої історії та...
Підручник. Щупак І. Я. Всесвітня історія. Новітній період (1939-2011рр.): підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи» вд «Освіта» Наказ монмолодьспорту...

Власова В. С. «Історія України (Вступ до історії)»; Історія України....
Мета: – охарактеризувати державотворчий процес в Україні протягом 1917-1920 років

Уроку
Всесвітня історія. Історія України / О.І. Пометун, П. В. Мороз, Ю. Б. Малієнко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014

Є програма «Інтегрований курс («Всесвітня історія. Історія України»,...
«Історія України (Вступ до історії) (К.: Видавничий дім «Освіта», 2013). Загальноосвітні навчальні заклади, які працюватимуть за...

Календарно-тематичне планування з історії 5 9 класи
Всесвітня історія. Історія України. Бандровський О. Г., Власов В. С., Видавництво: Генеза, – 2014

Великописарівської районної ради сумської області
Конспект уроку з інтегрованого курсу «Всесвітня історія, історія України», 6 клас

Великописарівської районної ради сумської області
Конспект уроку з інтегрованого курсу «Всесвітня історія, історія України», 6 клас

Великописарівської районної ради сумської області
Конспект уроку з інтегрованого курсу «Всесвітня історія, історія України», 6 клас

Всесвітня історія. Історія України (підручник)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка