Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Наші збори відбуваються в період закінчення навчального року, 9 класи ще здають дпа, працює табір відпочинку, а ми підводимо перші підсумки роботи гімназії у

Наші збори відбуваються в період закінчення навчального року, 9 класи ще здають дпа, працює табір відпочинку, а ми підводимо перші підсумки роботи гімназії у


1

Шановні присутні!

Наші збори відбуваються в період закінчення навчального року, 9 класи ще здають ДПА, працює табір відпочинку, а ми підводимо перші підсумки роботи гімназії у 2013/2014 навчальному році.


2

У 2013/2014 навчальному році Харківська гімназія № 172 функціонувала в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», та Законом "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)", іншими нормативними актами, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.


3

В Харківській гімназії № 172 в 2013/2014 навчальному році в 36 класах навчалися 971 учень, середня наповнюваність складала 26,9 учнів на клас, у 2012/2013 навчальному році – 27,1, у 2011/2012 - 28,1 учнів, за попередніми даними у 2014/2015 навчальному році в гімназії буде навчатися в 36 класах 992 учнів і наповнюваність буде складати 27,5.

Така тенденція має позитивну сторону - зменшення кількості дітей в класі, і негативну: при вивченні окремих предметів класна група не ділиться і таких класів у гімназії 17 із 37.


4

Педагогічний ресурс гімназії
У 2013/2014 навчальному році штатними працівниками гімназія була забезпечена на 100%.

Станом на 01.06.2014 в гімназії працювало 81 педагогічних працівників.

Із загальної кількості працівників (95), 5,2% учителі – чоловіки .

Вищу освіту мають 79 педагогічних працівника, що становить 98% від загального числа.

У гімназії працює 12 учителів-методистів, 21 старших учителів, 54% учителів мають стаж педагогічної роботи понад 20 років, що свідчить про високий професійний потенціал учителів гімназії.

5

Атестація педагогічних працівників

У гімназії забезпечено методичні умови росту професійної майстерності педагогів. У 2013/2014 навчальному році атестувалось 23 учителя, підвищили свою кваліфікаційну категорію – 6, підтвердили – 17, присвоєно педагогічне звання «старший учитель» – 1 учителю, «учитель-методист» - 1 учителю.

Аналіз якісного складу педагогічного колективу показує, що рівень професійної майстерності вчителів гімназії досить високий.

Аналіз якісного складу педагогічного колективу показує, що рівень професійної майстерності вчителів гімназії досить високий.


Вчителі всіх категорій працювали над удосконаленням форм і методів навчання з метою підвищення якості знань учнів відповідно до державних вимог, рівень педагогічної майстерності всіх учителів у гімназії в цілому зріс, у 57 вчителів рівень знань учнів складає 7,9-8,1 балів.

За якісним складом педагогічних працівників, наша гімназія є лідером у районі, що говорить про великі потенційні можливості.


6

Методична робота

В гімназії діє система методичної роботи. Вже не один рік педагогічний колектив працює на проблемою «Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнів шляхом модернізації управління навчальним закладом в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». Успішному і активному втіленню цієї проблеми була присвячена вся науково-методична і навчально-виховна діяльність педагогічного колективу.

Протягом 2013/2014 навчального року на засіданнях педагогічної ради обговорювались актуальні питання:

 1. Аналіз роботи гімназії за 2012/2013 навчальний рік та завдання на новий навчальний рік.

 2. Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему роботи гімназії.

 3. Управління процесом художньо-естетичної освіти і виховання учнів початкових класів.

 4. Цілеспрямована робота класного керівникам як інструмент та мотив розвитку особистості школяра, його самовиховання.
7

Виходячи з Єдиної методичної проблеми гімназії була організована робота семінарів-практикумів, де були розглянуті такі питання:

 1. Ефективність уроку – результат організації активної діяльності учнів.

 2. Формування в учнів навичок самостійної роботи.

 3. Стимулювання позитивного ставлення до навчання.
8

Колектив гімназії бере участь у Всеукраїнському експерименті за темою «Художньо-естетичне виховання учнів».9

Третій рік гімназія бере участь у дослідно-експериментальній роботі за темою «Науково-методичні засади впровадження медіа-освіти в систему роботи навчальних закладів Харківської області.


10

Гімназія є осередком науково – методичної роботи в районі, колективом гімназії проведено:

 • семінар-практикум для вчителів району з фізичної культури «Оздоровче значення плавання»;

 • семінар-практикум для вчителів району з інформатики «Модернізація освітнього процесу як фактор самореалізації й розвитку вчителя та учня»;

 • семінар-практикум для вчителів району з української мови та літератури «Тарас Шевченко - виразник мрій і сподівань народу, символ української нації»;
 • семінар-практикум для заступників директорів з навчально - виховної роботи початкових класів «Художньо - естетичне виховання, як складова навчально - виховного процесу в початковій школі».

11

Учителі гімназії займаються видавничою діяльністю:

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників гімназії дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.


12

Навчальна діяльність

Навчальний процес у гімназії – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти. Навчальна діяльність здійснюється у формі класно-урочної системи навчання. Основними видами занять у гімназії є уроки різних типів. Проводяться індивідуальні заняття, консультації. В усіх класах викладання предметів ведеться державною мовою. Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та здійснюється кваліфікованими спеціалістами 6 методичних об’єднань учителів - предметників навчального закладу.

При організації начального процесу враховуються можливості сучасних інформаційних технологій навчання які спрямовані на формування освіченої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, адаптації в соціально-культурній сфері.

Педагогічний колектив гімназії продовжує працювати над методичною проблемою «Підвищення педагогічної компетентності вчителів – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу». Головні зусилля спрямовані на виявлення реальної дієвої допомоги педагогічним працівникам з метою підвищення їх педагогічної майстерності, створення творчої атмосфери та запровадження новітніх технологій педагогічної праці.

З метою підвищення якості освіти в гімназії був створений центр моніторингових досліджень, завданням якого є збирання, опрацювання та поширення інформації про стан навчально-виховного процесу. Моніторинговий центр обладнаний комп’ютерними засобами, де зберігаються бази даних, які дозволяють накопичувати, аналізувати інформацію, прогнозувати різні напрямки діяльності освітнього закладу.

Дані моніторингових досліджень дозволяють здійснювати управління освітнім процесом на основі науково обґрунтованого прогнозування його розвитку.

Адміністрація та педагогічний колектив кожного півроку одержують об’єктивну інформацію про рівень навченості учнів , причини недостатньої ефективності навчально-виховного процесу. Це дає можливість приймати правільні управлінські рішення й прогнозувати ситуацію на наступні роки.

Методична рада гімназії може планувати роботу з конкретними групами вчителів за визначенними проблемами; складати рекомендації як індивідуального, так і загального (колективного) характеру: підвищувати кваліфікацію педагогів з окремих питань. Педагогічний і психологічний моніторинг сприяють створенню ситуації, коли сам учитель, зацікавлений у незалежній об’єктивній оцінці своєї праці.

Цей процес дозволяє батькам, учням, класним керівникам побачити об’єктивну картину своїх можливостей. Сучасна освіта допомагає молоді професійно зорієнтуватися. Особливо

13

Як приклад: перед вами на слайдах дані моніторингових досліджень успішності учнів гімназії за підсумками 2013-2014 навчального року.14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37


На підставі самоекспертизи даних були розроблені плани заходів щодо усунення виявлених недоліків, які розглянуті на засіданнях методичних об’єднань.38

Реалізація програми «Обдарована молодь»

Про результативність роботи педагогічного колективу щодо формування у школярів потреби і навичок самостійної роботи, здатності до навчання впродовж усього життя свідчать досягнення учнів.

Успішність учнів І - ІІІ ступенів становить 100%. Рівень навченості учнів за навчальний рік складає:

- високий рівень - 10,6%;

- достатній рівень - 58,1%;

- середній рівень - 29,7%;

- початковий рівень - 1,6%.

3 випускника 9-х класів одержали свідоцтва з відзнакою.

9 випускників 11-х класів нагороджено медалями.

65 учнів нагороджені Похвальними листами.

26 учнів 9, 11-х класів нагороджені Похвальними грамотами «За високі досягнення у вивчені окремих предметів».


39

Високий рівень навчання учнів підтвердили результати ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін. Учасники вибороли 50 призових місць, із них: перших місць – 10, других - 18, третіх – 22.


40

Історія: Гаврилова Анна, учениця 10-А класу, посіла ІІ місце, Кухтин Анастасія, учениця 10-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Домокош О.А.), Білоусова Діана, учениця 8-В класу, посіла ІІ місце, Романашенко Марина, учениця 8-В класу, посіла ІІІ місце, Виниченко Роман, учень 11-Б класу, посів І місце, Крючко Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла ІІ місце (вчитель Рожнова І.І.), Василющенко Альбіна, учениця 8-А класу, посіла ІІ місце (вчитель Ткаченко Т.В), Малохвій Едуард, учень 9-В класу, посів І місце, Попова Оксана, учениця 9-В класу, посіла І місце (вчитель Біла Л.В.).


41

Правознавство: Петренко Ірина, учениця 11-Б класу, посіла І місце, Крючко Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла ІІ місце, Гаврилова Анна, учениця 10-А класу, посіла ІІІ місце, Дробот Альона, учениця 9-В класу, посіла ІІ місце, Попова Оксана, учениця 9-В класу, посіла ІІІ місце (вчитель Андреєва Т.А.).


42

Географія: Шулежко Діана, учениця 8-А класу, посіла ІІІ місце, Чернявський Володимир, учень 8- Б класу, посів ІІІ місце, Гаврилова Анна, учениця 10-А класу, посіла ІІІ місце, Кухтин Анастасія, учениця 10-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Куценко І.І.), Попова Оксана, учениця 9-В класу, посіла І місце, Малохвій Едуард, учень 9-В класу, посів ІІІ місце, Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів І місце, Зозуля Карина, учениця 11-Б класу, посіла ІІ місце (вчитель Мощенок Н.Д.).


43

Трудове навчання: Романашенко Ірина, учениця 9-В класу, посіла ІІІ місце (вчитель Репринцева В.О.).


44

Фізика: Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів І місце (вчитель Нікітіна О.І.).


45

Біологія: Кириченко Альона, учениця 11-А класу, посіла І місце, Гаврилова Анна, учениця 10-А класу, посіла ІІ місце, Щетиніна Яна, учениця 8-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Гаврилова Л.П.).


46

Математика: Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів І місце (вчитель Степаненко Н.М.), Слободянюк Денис, учень 6-Б класу, посів І місце (вчитель Бухман О.Р.), Логачов Дмитро, учень 8-А класу, посів ІІ місце (вчитель Пулавська Г.Д.).


47

Російська мова та література: Кухтин Анастасія, учениця 10-Б класу, посіла ІІІ місце, Помазанна Катерина, учениця 10-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Стадник О.М.), Крючко Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Бондаренко Н.І.).


48

Хімія: Пода Віра, учениця 7-А класу, посіла ІІ місце (вчитель Чекалова С.В.), Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів ІІІ місце (вчитель Теслюк Н.І.).


49

Українська мова та література: Пода Віра, учениця 7-А класу, посіла ІІІ місце (вчитель Каменська І.В.), Кухтин Анастасія, учениця 10-Б класу, посіла ІІ місце (вчитель Сліпушкіна Н.І.), Гаврилова Анна, учениця 10-А класу, посіла ІІІ місце, Кульбашна Анна, учениця 10-А класу, посіла ІІІ місце, Кожушний Кирило, учень 11-А класу, посів ІІ місце (вчитель Шаптала Н.М.), Крючко Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла ІІ місце, Зозуля Карина, учениця 11-Б класу, посіла ІІ місце (вчитель Борисова В.О.).


50

Педагогіка і психологія: Євтушенко Маріанна, учениця 11-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Столяр Я.О.).


51

Інформатика: Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів ІІ місце (вчитель Король Н.О.).


52

Англійська мова: Нгуєн Тхі, учениця 9-В класу, посіла ІІІ місце (вчитель Крамаровська С.М.), Крючко Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла ІІ місце, Виниченко Роман, учень 11-Б класу, посів ІІІ місце (вчитель Ярославська В.П.).

53

Інформаційні технології: Асатрян Давід, учень 9-В класу, посів ІІ місце, Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів ІІ місце (вчитель Король Н.О.).54

Фізична культура і спорт: Петрович Владислав, учень 11-А класу, посів ІІІ місце (вчитель Плужніков В.М.).

Аналіз участі гімназистів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад із базових предметів показав, що гімназія у порівнянні з минулим навчальним роком посіла більше призових місць, при цьому збільшилася і кількість перших місць. Необхідно також відмітити, що 60% учнів посіли призові місця від загальної кількості учнів, які брали участь в районному етапі. Це найкращий результат за всі роки існування гімназії. Не одержали перемог учні з економіки (відповідальна Прокопенко І.І.), астрономії (відповідальна Нікітіна О.І.), екології (відповідальна Зубрич Л.А.).


55

Вагомих результатів в районних олімпіадах досягли учні початкових класів: Мотилець Михайло, учень 4-В класу, І місце з математики, Мартиненко Юлія, учениця 4-В класу, І місце з української мови (вчитель Косенко Н.А.), Ніколайчук Анна, учениця 4-А класу, ІІ місце з української мови (вчитель Сулім М.А.).

56

На діаграмах наведена динаміка результативності участі учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін.


57
58

Департамент освіти Харківської міської ради другий рік поспіль проводить ІІ (міський у м. Харкові) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із фізики, математики та інформатики. До участі в цьому етапі було направлено 5 учнів, 4 з них стали переможцями. Особливо слід відзначити результативність учня 11-Б класу Маца Владислава, який виборов перемогу з трьох предметів.

Роки

Брали участь

Переможці

%

Кількість місць


І

ІІ

ІІІ

2012/2013

3

1

33

-

1

-

2013/2014

5

4

80

1

2

1

Математика: Слободянюк Денис, учень 6-Б класу, писав роботу за 7-й клас, посів І місце (вчитель Бухман О.Р.), Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів ІІ місце (вчитель Степаненко Н.М.).

Фізика: Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів ІІ місце (вчитель Нікітіна О.І.).

Інформатика: Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів ІІІ місце (вчитель Король Н.О.).


59

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад брало участь 12 гімназистів, 8 учнів вибороли призові місця:

Фізика: Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів ІІІ місце (вчитель Нікітіна О.І.).

Математика: Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів ІІІ місце (вчитель Степаненко Н.М.), Слободянюк Денис, учень 6-Б класу, писав роботу за 7-й клас, посів ІІ місце (вчитель Бухман О.Р.).


60

Правознавство: Крючко Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Андреєва Т.А.).

Історія: Малохвій Едуард, учень 9-В класу, посів ІІІ місце (вчитель Біла Л.В.), Виниченко Роман, учень 11-Б класу, посів ІІІ місце, Крючко Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Рожнова І.І.).

Географія: Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів ІІІ місце (вчитель Мощенок Н.Д.).


61

На діаграмі наведена динаміка результативності участі учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових та спеціальних дисциплін за останні 5 років.62

У гімназії працює наукове товариство «Пошук», до якого входять відділення Малої Академії наук: філології та мистецтвознавства «Лінгвістика»; фізики, астрономії та технічних і комп’ютерних наук «Альфа»; історії, географії, філософії та суспільствознавства «Слідопит»; математики, хімії та біології «Ерудит». У листопаді відбулися Дні науки гімназії, які завершилися проведенням учнівської науково-практичної конференції «Я крокую до зірок», у рамках якої відбувся шкільний захист науково-дослідницьких робіт МАН. Під час заходу були проведені уроки, які припали за розкладом на Дні науки, до яких учнями були підготовлені повідомлення, розповіді-лекції (або використана інша форма уроку), змістом яких була презентація конкретної науки, вченого або шляхи розробки будь-якого наукового відкриття.

На І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України було направлено 15 робіт.

Їх підготували вчителі методичних об’єднань:

 • української філології (2 роботи);

 • точних наук (8 робіт);

 • суспільнознавчих наук (4 роботи);

 • іноземної філології (1 робота);

За протоколами журі районного конкурсу переможцями конкурсу-захисту визнані 8 учнів: І місце – 5, ІІ місце - 0, ІІІ місце – 3. Переможцями були визначені наступні учні:

 • Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів І місце – секція «Матеріалознавство» - (вчитель Нікітіна О.І.);

 • Харітонов Владислав, учень 11-А класу, посів І місце – секція «Матеріалознавство» - (вчитель Нікітіна О.І.);

 • Крючко Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла І місце – секція «Українська мова та література» - (вчитель Борисова В.О.);

 • Крючко Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла І місце – секція «Правознавство» - (вчитель Андреєва Т.А.);

 • Романашенко Ірина, учениця 9-В класу, посіла І місце – секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» - (вчитель Аверіна Л.Г.);

 • Мацаренко Анастасія, учениця 10-А класу, посіла ІІІ місце – секція «Історія України» - (вчитель Домокош О.А.);

 • Кожушний Кирило, учень 11-А класу, посів ІІІ місце – секція «Історія України» - (вчитель Рожнова І.І.);

 • Петрович Владислав, учень 11-А класу, посів ІІІ місце – секція «Правознавство» - (вчитель Ткаченко Т.В.)

63

На діаграмі наведена динаміка результативності участі учнів гімназії в І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.

Порівняльний аналіз участі гімназистів у районному етапі конкурсу-захисту дає можливість зробити висновок, що у цьому навчальному році збільшилася кількість учнів, яка виконувала дослідження, у 2,2 рази і збільшилася кількість переможців у 4 рази. Кількість робіт, направлених на обласний конкурс-захист, теж збільшилася в 2,5 рази. Не підготували і не направили роботи учнів на конкурс-захист учителі математики, географії, хімії, предмета «Технології», фізичної культури, основ здоров`я, інформатики, біології, екології, економіки, світової літератури, художньої культури.

Учні, які посіли перше місце в районному етапі, захищали свої науково-дослідницькі роботи на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, а саме:

 • Мац Владислав, учень 11-Б класу, посів І місце в секції «Матеріалознавство» (вчитель Нікітіна О.І.);

 • Крючко Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла ІІІ місце в секції «Українська література» (вчитель Борисова В.О.).

Мац Владислав у Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України посів ІІ місце.


64

На наступній діаграмі наведена динаміка результативності участі учнів гімназії в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.

65

У квітні відбулася ІІ районна науково-практична конференція учнів 5-8 класів загальноосвітніх і позашкільних закладів «Перші кроки в науку». 5 учнів гімназії направили свої роботи на захист. Переможцями стали:

 • Герасименко Роман, учень 7-В класу, посів ІІ місце в секції «Інформатика» (вчитель Прокопенко І.І.);

 • Жижиль Євген, учень 6-Б класу, посів ІІІ місце в секції «Іноземні мови» (вчитель Оліна Н.П.);

 • Григор`єва Наталя, учениця 8-Б класу, посіла ІІ місце в секції «Мовознавство» ( вчитель Вакуленко Т.В.).
66

Значні результати показали учні гімназії в предметних турнірах.

На слайді результативність участі в турнірах з правознавства, хімії, біології.


67

На слайді результативність участі в турнірах з фізики, географії, математики, історії.

68

Учні 11-Б класу Мац Владислав, Харітонов Владислав, учениця 10-А класу Васильєва Ксенія (вчитель Нікітіна О.І.) нагороджені Дипломами за активну участь у ХІІ регіональній науково-технічній конференції довузівської молоді «Молодь, наука, технології. Хімія і фізика в сучасних технологіях».69

Божко Поліна, учениця 5-Б класу, посіла ІІІ місце (вчитель Стадник О.М.) у районному конкурсі знавців російської мови та літератури для учнів 4 – 5 класів.

Крючко Анастасія, учениця 11-Б класу, посіла ІІ місце (вчитель Борисова В.О.), Романашенко Ірина, учениця 8-В класу, посіла ІІІ місце (вчитель Буракова І.В.) у ІІ (районному) етапі IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Харітонов Владислав, Петрович Владислав, учні 11-А класу, Мірзабекова Катерина, учениця 11-Б класу, нагороджені дипломом ІІІ ступеня у І творчій дистанційній олімпіаді з інформаційних технологій (вчитель Король Н.О.).


70

Гаврилова Анна, учениця 10-А класу, стала лауреатом фестивалю ораторського мистецтва серед учнів ЗНЗ (вчитель Шаптала Н.М.).

Бунін Валентин, учень 11-Б класу, нагороджений Дипломом Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «ХАІ» за кращу очну доповідь у науковій секції «Екологія і космос» ХV Міжнародної науково-практичної конференції учнівської молоді «Гагарінські читання» (вчителі Нікітіна О.І., Ярославська В.П.).

Третьяков Богдан та Третьяков Ярослав, учні 10-Б класу, посіли ІІ місце в районному турнірі ігор шкільної ліги «Федерації дебатів України».

Третьяков Богдан, учень 10-Б класу, отримав сертифікат учасника наукової конференції «Наука і суспільство: сучасні виклики та конструктивні рішення» (вчитель Баліченко Ю.Б.).


71

Мац Владислав, учень 11-Б класу, став призером конкурсу Харківського міського голови «Учень року – 2014» в номінації «Інтелектуал року».

Мац Владислав, учень 11-Б класу, став степендіантом Харківської міської ради в номінації «Обдарованість», Слободянюк Денис, учень 6-Б класу, став степендіантом Харківської міської ради в номінації «Кращий учень навчального закладу».


72

Велика увага в гімназії приділяється спортивно-масовій роботі. Учителями фізичної культури були проведені спортивні змагання: «Веселі старти», «Піонербол», «Спорт – посол миру», першість гімназії з баскетболу, плавання, футболу «Турнір тисяча команд», спортивне свято «Олімпійські надії».

У закладі працюють різноманітні спортивні гуртки, якими охоплено понад 70% гімназистів.


73

Учні гімназії посіли призові місця в змаганнях, а саме:

- у змаганнях з баскетболу 3 на 3 юнаки вибороли І місце, дівчата – ІІІ місце (вчитель Філенко І.Б.);

- у змаганнях з футболу «Шкіряний м`яч» серед учнів 2001 року народження команда посіла ІІІ місце, серед учнів 2002 року народження команда посіла І місце, серед учнів 2003 року народження команда посіла ІІ місце (вчитель Крижановський В.В.);

- у ΙΙ (районному) етапі Малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини» серед учнів 3-4 класів команда посіла ΙΙІ місце (Крамчаніна А.П.); серед учнів 5-6 класів команда посіла ΙΙ місце (вчителі Філенко І.Ю., Крамчаніна А.П.), серед учнів 7-8 класів команда посіла ΙΙ місце (вчителі Філенко І.Ю., Крамчаніна А.П.);

- у районному етапі «Старти надій» учні 7-Б класу посіли ІІІ місце (вчитель Філенко І.Б.);

- у першості району з баскетболу серед юнаків 10-11-х класів команда посіла Ι місце (вчитель Філенко І.Б.), серед дівчат 10-11-х класів команда посіла ІІ місце (вчитель Лисенко Л.Д.).

Вдало проводить свої поєдинки з тхеквандо учень 7-Б класу Маргара Юрій. Він кандидат у майстри спорту з кікбоксингу, семиразовий чемпіон світу у своїй ваговій категорії. На чемпіонаті світу з козацького двобою посів І місце (тренер Валуйський Р.Є.).

Команда з плавання виборола 10 перших місць у міських та обласних змаганнях. 25 гімназистів виконали нормативи І, ІІ, ІІІ розрядів (вчитель Плужников В.М.).


74

Учителі музичного мистецтва проводять велику роботу щодо художньо-естетичного виховання гімназистів. Результатом цієї роботи є перемога учнів під керівництвом вчителя музичного мистецтва Войтовської А.О. у різноманітних конкурсах:

- у V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Осінні мелодії» Демиденко Карина, учениця музикального класу, посіла ІІ місце; Геневець Дмитро, учень 9-А класу, посів ІІ місце; Панова Еліна, учениця музикального класу посіла ІІ місце; Безпарточна Анастасія, учениця 11-А класу, посіла ІІ місце;

- у міському фестивалі-конкурсі «Поющая площадь» учень 9-А класу Геневець Дмитро посів І місце; Панова Еліна, учениця музикального класу, посіла І місце;

- у ІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Родник талантов» учень 9-А класу Геневець Дмитро посів ІІ місце.


75

Виховна робота

Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України виховна діяльність у гімназії була спрямована на формування :

 • ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей;

 • ціннісного ставлення до праці;

 • ціннісного ставлення до держави, суспільства;

 • ціннісного ставлення до природи;

 • ціннісного ставлення до культури і мистецтва;

 • ціннісного ставлення до себе.
76

Гімназія брала участь у районному конкурсі «Київський район очима юних», де посіла ІІ місце: номінація «Відеофільм» Липчанський М. (9-В клас, керівник Бухман О.Р.); у І (районному ) етапі міського конкурсу проектів «Я – харків’янин» роботи учнів 8-Б класу Храмова В. та Луньова В. «Милосердя без меж» отримали ІІ та ІІІ місця (керівник Вакуленко Т.В.).


77

Протягом року було організовано роботу з військово-патріотичного виховання, метою якого є формування певних психологічних і морально-вольових якостей особистості, розвиток в учнів патріотичної свідомості та історичної пам’яті. Було організовано участь учнів 11-Б класу у конкурсі - огляді « Прапороносці» (керівник Крижановський В.В.).


78

На початку травня проведено Вахту пам’яті до Дня Перемоги. У рамках Вахти пам’яті організовано проведення привітання ветеранів війни, що проживають у мікрорайоні гімназії, проведено тематичні години спілкування «Перемога, свята Перемога». За ініціативи учнівського самоврядування організовано відеоінтерв’ю з учасником ВВВ, ветераном Збройних сил, полковником у відставці Іоніним Григорієм Кириловичем. Проведено екскурсії до Дробицького яру, до Меморіалу Слави, на висоту маршала Конєва, підготовлена експозиція робіт учнів гімназії «Вечно живые» та експозиція «Хроніки воєнного часу», було реалізовано план заходів щодо проведення у 2014 році Року учасників бойових дій на території інших держав.


79

Колективом гімназії започаткована робота щодо проведення інноваційних виховних заходів:

  1. Театралізований мітинг до Всесвітнього Дня СНІДу «У всі коло кола».

  2. День танцю.

  3. Театралізовані вистави гуртка «Казка».

  4. Конкурсні програми в рамках Євроклубу.


До Свята рідної мови проведено усний журнал з використанням мультимедійних технологій (відповідальна Вакуленко Т.В.), проведено заходи до відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка.


80 - 85

Фінансова діяльність

86

Виходячи з вищевикладеного , слід зазначити що завдяки плідній праці всього колективу гімназії (я маю на увазі і батьків і учнів і педагогів і технічних працівників), умови навчання покращились а рейтинг підвищився.

Дякую за увагу

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наші збори відбуваються в період закінчення навчального року, відбувається...
Наші збори відбуваються в період закінчення навчального року, відбувається набір до 10-х класів, працює табір відпочинку, а ми підводимо...

2. Організація відпочинку дітей в пришкільному таборі відпочинку...
Положення про пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Дивограй»

Мета табору
Дитячий оздоровчий табір “Сонцеграй” щорічно працює в сш № Для відпочинку в таборі створено добрі умови

Комунальний заклад освіти
«Про порядок закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах...

Комунальний заклад освіти
«Про порядок закінчення 2013/2014 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах...

Димитровської міської ради
«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах Донецької...

Опис системи роботи класного керівника Харківської гімназії №152...
Опис системи роботи класного керівника Харківської гімназії №152 Харківської міської ради Харківської області, Пономаренко Юлії Вікторівни,...

Загальний огляд діяльності відділу української мови та літератури...
«Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Державного стандарту базової І повної загальної середньої...

Шановні гості, колеги, батьки та учні!
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Звіт директора нвк №137 «ліцей-загальноосвітній навчальний заклад»
Ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2012-2013...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка