Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Уроку: Узагальнення знань за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»

Уроку: Узагальнення знань за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»

Кліменчук Наталія Михайлівна,

старший вчитель

Правдівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Ярмолинецького району

Хмельницької області

img_1036.jpg


Предмет: Історія України

Клас: 7

Тема уроку: Узагальнення знань за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»

Мета: повторити та узагальнити матеріал, вивчений учнями з теми «Виникнення та розвиток Київської Русі»; підготувати учнів до тематичного оцінювання знань; розвивати в учнів навички роботи з різноманітними історичними джерелами, робити висновки та узагальнення, висловлювати власну точку зору з різних питань; виховувати в учнів зацікавленість історією; сприяти патріотичному вихованню учнів.

Обладнання: атлас, карта, підручник, картки з джерелами інформації.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Очікувані результати:

після уроку учні зможуть: повторити матеріал із теми

«Виникнення та розвитокКиївської РусіКиївської Русі »; навчитися робити висновки, узагальнювати та порівнювати фактичний матеріал; складати та ставити запитання; складати портрет історичного діяча; удосконалити навички роботи учнів в групах; підготуватися до тематичного оцінювання.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Урок проводиться у вигляді змагань між двома командами (якщо клас великий, то команд може бути більше). На початку уроку учні об’єднуються в команди, обирають капітана.

Умови гри:

 • Вчитель пропонує командам завдання. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

 • У команді повинні працювати всі учні.

 • Члени команди – переможниці отримують оцінки за урок на 1 бал вищі, ніж ті, що вони зароблять на уроці.

 • За порушення правил гри та дисципліни з команди знімаються по 1 балу.

 • Команди можуть заробити додатково бали за доповнення відповідей іншої команди.

 • Під час проведення капітанського конкурсу,капітан може заробити 10 балів, в кінці уроку капітан має право передати частину своїх балів будь – якому члену своєї команди. Капітани команд разом з вчителем виставляють оцінки членам команд за роботу на уроці.

 • Перемагає та команда, яка отримує більшу кількість балів за гру.

ІІ. Урок – змагання

Конкурсні завдання:

1. Прочитати назву однієї із світових релігій.

ребус 1

Відповідь: християнство

 1. Вгадай героя:

Життя його хан Куря загубив.

А щоб про подію цю не забувати,

Із княжого черепа чашу зробив.

І напис такий звелів написати:

«Чужого шукаючи – своє загубив».

Відповідь: Святослав

Великий Рюрик регентом над сином його призначив,

Коли скінчив свій вік.

Та тридцять років – до власної кончини

Цей Руссю правив войовничий чоловік.

Відповідь: Олег

 1. Вгадай подію:

«Коли ж почули деревляни, що він знову іде, порадились деревляни з князем своїм Малом і сказали : «Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній усе стадо, якщо не вб’ють його. Так і сей: якщо не вб’ємо його, то він нас всіх погубить»». Відповідь :

Похід князя Ігоря і вдруге в деревлянську землю збирати полюддя 945р.

…щоб не допустити його до міста, ланцюгами замкнули Босфорську протоку, але він їх перехитрив: сказав своїм воякам поставити човни, у котрих приїхали, на колеса, і коли подув вітер у вітрила, човни поїхали під сам город. …а на знак перемоги повісив зі своїми боярами свої щити на брамі міста. Відповідь:

Тріумф князя Олега в Константинополі ( Царгороді) 907 р.

Кияни покірно ладдю на плечі взяли,

Та до княжого терема її принесли.

Як ставити стали, полотно попустилось,

І в яму глибоку та ладдя опустилась.

Закричали кияни злобливо та радо,

Древляни ж прохали в княгині пощади.

Але та не збиралась провини прощати –

Звеліла живцем їх з човном закопати.

Відповідь: помста Ольги


І коли прийшов у Київ велів поскидати кумирів (ідолів). Тих порубати, а других вогню віддати, Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай, наказав будувати церкви й ставити їх на місцях, де стояли ідоли.
Археологи знайшли обгорілу записку, текст якої потрібно відновити та дати відповіді на запитання:

 1. Про яке місто йде мова в записці?

 2. З якою подією пов'язаний знайдений текст, коли вона відбулася?

 3. Про яку історичну особу згадується в знайденій записці?

Відповідь: пропущені слова виділені рожевим кольором.

5. Групове завдання:

І група: Розташувати в хронологічній послідовності князів Київської Русі:

Олег, Ольга, Рюрик, Святослав, Ігор

Відповідь: Рюрик, Олег, Ігор, Ольга, Святослав.

ІІ група: Поєднати портрет князя з датами їх правління:

Відповідь:

рюрик

олег

ігор

1

святослав

Рюрик

Олег

Ігор

Ольга

Святослав

862 - 879 рр.

882 – 912 рр.

912 – 945 рр.

945 – 964 рр.

964 – 972 рр.

6. Розв’яжіть ребус. Дайте характеристику особи і діяльності князя Святослава. Як ви його оцінюєте? Прочитайте ребус. Що означає цей вислів?

ребус 2

Відповідь: "Іду на Ви!"

7. Історичний марафон

Команди отримують завдання: по черзі називати терміни та поняття, які пов’язані з темою «Виникнення та розвиток Київської Русі», і дають їхні визначення. Перемогу здобуває та команда, яка дасть більше пояснень та визначень. Наприклад:

 • Асиміляція – це злиття одного народу з іншим.

 • Бояри – це землевласники – феодали в Київський Русі.

 • Дипломатія – це діяльність зі здійснення завдань зовнішньої діяльності.

 • Дружина – це постійний збройний загін воїнів князя

 • Закупи – це розорені селяни, які потрапили в кабалу до бояр та князя, беручи у феодала «купу», т.б. позику, яку відпрацьовував в маєтку феодала.

 • Ізгої – це люди, які не мали засобів для ведення власного господарства.

 • Київська Русь – це східнослов’янська держава з центром у Києві.

 • Нормани – варяги –вікінги - це племена, які заселяли скандинавський півострів.

 • Регент – це тимчасовий правитель держави замість монарха.

 • «Русь» - це велике об’єднання союзів східнослов’янських племен , яке виникло в Середньому Подніпров’ю.

 • «Руська земля» - це найбільше державне об’єднання східних слов’ян, до якого входили поляни, деревляни й сіверяни.

 • Русичі – це народ, який заселяв територію державного об’єднання «Руська земля».

 • Рядовичі – це категорія селян, яка перебувала у тимчасовій залежності у феодала за умов «ряду», т.б. договору.

 • Полюддя – це збір данини на Русі.

 • Погости – це місця збору данини в Київській Русі.

 • Челядь – це слуги в маєтку князя чи бояр (тіуни, чашники, конюші, стольники, ключники та інші).

 • Холопи – або раби. Потрапити до рабства можна було не повернув «купу», за втечу від свого господаря, розбій, крадіжку; рабами ставали народжені від рабів або одружені з рабом без згоди феодала; ти, що продали себе у рабство.

8. Капітанський конкурс. Бліц – турнір:

Бліц І.

 1. Ким Олег доводився Рюрику? (племінником).

 2. У яких роках Святослав здійснював свої походи на Болгарію та Візантію? (969-971рр.)

 3. Північні племена, які нападали на слов’ян (варяги).

 4. Послідовний запис історичних подій, зроблений сучасником, написаний від руки (літопис).

 5. Товста книга великого розміру ( фоліант).

 6. Жіночі прикраси, подібні до сучасних сережок (колти).

 7. Від чого загинув князь Олег? (від укусу змії).

 8. Хто з великих київських князів розгромив хазарів? (Святослав).

 9. Яким чином деревляни розправились з князем Ігорем? (нагнувши два дерева, за ноги прив’язали князя, і відпустивши дерева, розірвали його).

 10. Хто убив Аскольда і Діра? (Олег).

Бліц ІІ.

 1. У яких роках Ігор здійснив походи на Візантію? (941 і 945рр.)

 2. За що деревляни убили князя Ігоря? (хотів отримати подвійну данину).

 3. Походження, послідовність, історія поколінь певного роду (родовід).

 4. Рослина, з якої у давнину виготовляли папір? (папірус).

 5. Захисний пристрій воїна (щит).

 6. Фібула (застіжка).

 7. Хто з київських князів першим прийняв християнство? (Аскольд).

 8. Яким чином, згідно «Повісті минулих літ», Ольга спалила місто Іскоростень? (наказала сплатити їй данину по з голуба та по 2 горобці з будинку, до пташок прив’язали паклю з жаром і відпустили. Птахи повернулись до своїх гнізд і спалили будинки. Так вигоріло усе місто).

 9. Від кого вороги дізнавались про похід Святослава? (він повідомляв сам).

 10. Хто з великих київських князів прибив свій щит до воріт Царьграду? (Олег).

9. Кращий знавець карти.

Для участі у грі запрошуються по одному представнику від команди. На підготовку завдання дається 1 хвилина. За правильність виконання завдання учасники отримують по 3 бала.

- показати на карті розселення східнослов’янських племен напередодні утворення держави.

- показати на карті територію Київської Русі в період становлення та землі, приєднані першими князями.

10. Завдання для команд.

Капітани виходять до жеребу і отримують завдання: скласти історичний портрет князя(княгині): Святослава, Ольги, Олега, Ігоря за планом:

 1. Де жив історичний діяч, за яких умов розгорнув свою діяльність.

 2. Описати його зовнішність і характер. Пояснити, які його риси характеру вам подобаються, а які – ні. Чому?

 3. Визначити, чиї інтереси він виражав.

 4. Назвати результати його діяльності та оцінити їх.

 5. Ваше ставлення до нього.

ІІІ. Підведення підсумків уроку.

ІV. Домашнє завдання.

Скласти кросворд за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі».

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Використання опорних схем
Під час пояснення теми з курсу історія України 7 клас “Східні слов'яни та їх сусіди”, а також “Виникнення І розвиток Київської Русі”,...

Барвінківська гімназія №1 Культура Київської Русі у IX-X ст. Урок-подорож
Київської Русі у X-XI століттях, дослідити процес зародження давньої української мови, розвиток освіти, архітектури, малярства; розвинути...

Тест Політичний устрій І соціально-економічний розвиток Київської...
Тест Політичний устрій І соціально-економічний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинського князівства у ІХ-ХІV ст

Урок історичний турнир
Узагальнення знань за темою «Київська Русь наприкінці Х— у першій половині ХІ ст.»

Урок історичний турнир
Узагальнення знань за темою «Київська Русь наприкінці Х— у першій половині ХІ ст.»

Відповіді до тестів з історії України Тест Виникнення Київської Русі...

Урок 16. Тема: Феодальна роздробленість Київської Русі
Обладнання: підручник ( Свідерський Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України 7 клас. Грамота, 2007.), карта “Феодальна...

Конспект уроку-узагальнення з української літератури в 6 класі за темою
М. Вороний «Євшан-зілля»,Т. Шевченко «Думка», «Іван Підкова», В. Рутківський «Джури козака Швайки»

Урок контролю І корекції навчальних досягнень учнів із теми
Політичний І соціальний устрій та господарське життя Київської Русі (Русі – України)

Розвитку людини «україна» На правах рукопису Маринець Вікторія Сергіївна
Для визначення шляхів розвитку середовища проведено ретельний аналіз комплексу правових норм у цьому напрямі, який дав змогу сформувати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка