Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Лекція 11: Листопадова революція в Німеччині 1918 р. Революція в Угорщині та в Італії. Б. Муссоліні Модуль 2 Лекція 12: Період стабілізації в Європі та північній Америці(1924-1929 рр ). Доба «процвітання»

Лекція 11: Листопадова революція в Німеччині 1918 р. Революція в Угорщині та в Італії. Б. Муссоліні Модуль 2 Лекція 12: Період стабілізації в Європі та північній Америці(1924-1929 рр ). Доба «процвітання»

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ВП «СТАРОБІЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Електронний посібник

Для студентів І курсів вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитаціїз номінації: сучасний електронний посібник

2013 р.

Зміст

1. Вступ………………………… ……………………………………………7
Модуль 1

 1. 1. 1Лекція 1: Вступ. Ознайомлення студентів із завданням і структурою курсу. Основні цінності та здобутки людства на початку ХХ ст………...10

 2. 1.2 Лекція 2:Світ на початку ХХ ст. Особливості державного устрою політичне життя та соціально-економічний розвиток у провідних країнах світу……………………………………………………………………………16

 3. 1.3 Лекція 3: Прискорення економічного, технічного та інтелектуального Прогресу. Активізація суспільно-політичних рухів……37

 4. 1.4. Лекція 4: Формування націй. Національні рухи в Індії та Китаї. Особливості модернізації Японії…………………………………………….42

 5. 1.5. Лекція 5: Перша світова війна 1914-1918 рр.. , міжнародна криза та конфлікти на початку ХХ ст. Створення воєнно-політичних блоків……..52

 6. 1.6 Лекція 6: Військові компанії 1914-1918 рр.. Технічне вдосконалення В роки війни. Вступ у війну США………………………………………..…68

 7. 1.7. Лекція 7: Повоєнне облаштування світу. Паризька мирна конференція Версальський договір. Створення Ліги Націй………. ……...76

 8. 1.8. Лекція 8: Криза демократії та європейської цивілізації. Розпад багатонаціональних імперій і утворення нових незалежних держав ……..89

 9. 1.9. Лекція 9: Період повоєнної кризи та революцій (1917-1923 рр..). Причини та наслідки революції в Росії…………………………………...…97

 10. 1.10. Лекція 10: Жовтнева революція в Росії. Прихід до влади більшовиків. Воєнний комунізм……………………………………………107

 11. 1.11. Лекція 11: Листопадова революція в Німеччині 1918 р. Революція в Угорщині та в Італії. Б.Муссоліні………………………………………...114


Модуль 2

 1. 2.1. Лекція 12: Період стабілізації в Європі та північній Америці(1924-1929 рр..). Доба «процвітання» у США…………………………………….122

 2. 2.2. Лекція 13: Велика Британія в 1918-1920 рр.. Консерватори та лейбористи при владі. Франція в 20-х роках………………………………127

 3. 2.3.Лекція 14: Німеччина в період Веймарської республіки. Італія – створення корпоративної системи. ………………………………………..133

 4. 2.4. Лекція 15: Утворення СРСР. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку…………………………………....140

 5. 2.5. Лекція 16: Нові східноєвропейські країни після Першої світової війни. Нові цінності після війни……………………………………………145

 6. 2.6. Лекція 17: Світ у період економічної кризи1929-1933 рр.. та подолання Її наслідків. Світова економічна криза1929-1933 рр………….155

 7. 2.7 Лекція 18: США напередодні та в роки Великої депресії. Засади «Нового курсу» Ф.О. Рузвельта…………………………………………….163

 8. 2.8. Лекція 19: Велика Британія у роки кризи. Реформування Британської імперії…………………………………………………………..169

 9. 2.9 Лекція 20: Німеччина. Прихід до влади А.Гітлера. Нацизм. Встановлення фашистської диктатури……………………………………..173


Модуль 3

22. 3.1. Лекція 21: Вплив світової кризи на соціально-економічне та політичне становлення країн Центральної та Східної Європи………….184

23. 3.2. Лекція 22: Соціалістичне будівництво в СРСР. Індустріалізація Та колективізація. Голодомори. Масові репресії 1937-1938 рр… ………….200

24. 3.3. Лекція 23: Китай. Об’єднання країни. Встановлення влади Гоміндану. Японія. Основні тенденції розвитку…………………………206

25. 3.4 Лекція 24: Назрівання Другої світової війни. Міжнародні протиріччя 1930-х рр.......................................................................................216

26. 3.5 Лекція 25: Формування осі Рим-Берлін-Токіо. Мюнхенська конференція…………………………………………………………………..223

27. 3.6 Лекція 26: Друга світова війна: причини, характер, періодизація другої світової війни………………………………………………………...231

28. 3.7 Лекція 27: Характеристика основних театрів бойових дій у Європі 1939-1940рр…………………………………………………………………..236

29. 3.8 Лекція 28: Початок та головні битви ВВВ. Формування антигітлерівської коаліції. ………………………………………………….243

30. 3.9 Лекція 29: Окупаційний режим та Рух опору на окупованих територіях. Наслідки ІІ св. в………………………………………………...254
Модуль 4

31. 4.1. Лекція 30: Міжнародні відносини (1945-поч. ХХІ ст.). Передумови характер та етапи «Холодної війни»………………………………………262

32. 4.2 Лекція 31: Завершення «холодної війни», боротьба з міжнародним тероризмом…………………………………………………………………..274.

33.4.3. Лекція 32: Розширення Європейського Союзу та НАТО, місце України в цьому процесі…………………………………………………….281

34. 4.4. Лекція 33: Американський континент: США, Канада та Латинська Америка (1945-поч ХХІ ст.)………………………………………………...301

35. 4.5. Лекція 34: Головні етапи повоєнного розвитку Канади………….312

36. 4.6. Лекція 35: Латинська Америка. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку регіону…………………………..318

37. 4.7. Лекція 36: Країни Західної Європи (1945-поч. ХХІ ст.). Західна Європа після завершення війни…………………………………………….327

38. 4.8. Лекція 37: Велика Британія і Франція після війни: внутрішнє становище і зовнішня політика…………………………………………….340

Модуль 5

39. 5.1 Лекція 38: Країни Центральної та Східної Європи (1945 поч. ХХІст.). СРСР від завершення епохи Сталіна до розпаду СРСР………...351

40. 5.2. Лекція 39: Встановлення про радянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії. Демократичні революції та їх особливості…………378

41. 5.3. Лекція 40: Росія в 90-ті роки ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. …………..390

41. 5.4. Лекція 41: Нові незалежні держави на пострадянському просторі: здобутки, проблеми, перспективи…………………………………………..399

42.5.5. Лекція 42: Країни Азії та Африки в ІІ пол. ХХ ст. на поч. ХХІ ст. Розпад світової колоніальної системи………………………………………419

43. 5.6. Лекція 43: Японія, Китай,Індія. Особливості суспільно-економічного та політичного розвитку……………………………………..429

44. 5.7 Лекція 44: Розвиток культури (1945р. – поч. ХХІ ст.) Глобальні проблеми людства…………………………………………………………..439

45. 5.8. Лекція 45: Основні напрямки сучасного НТР в ІІ пол. ХХ ст. та їх вплив на життя людей……………………………………………………….447

46. 5.9. Лекція 46: Становлення постіндустріального суспільства. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності…………………………456

47. 5.10. Лекція 47: Вплив міжнародного тероризму на розвиток людської цивілізації …………………………………………………………………..480

Опорні конспекти

48. Опорний конспект №1………………………………………………….512

49.Опорний конспект №2…………………………………………………..514

50.Опорний конспект №3…………………………………………………...517

51. Опорний конспект №4…………………………………………………..518

52. Опорний конспект №5…………………………………………………..519

53. Опорний конспект №6………………………………………………….521

54. Опорний конспект №7………………………………………………….524

55. Опорний конспект №8………………………………………………….526

56. Опорний конспект №9……………………………………………….... 527

57. Опорний конспект №10……………………………………………….. 528

58. Опорний конспект №11………………………………………………...529

59. Опорний конспект №12………………………………………………...531

60.Опорний конспект №13……………………………………………...…532

61. Опорний конспект №14………………………………………………. 534

62. Опорний конспект №15………………………………………………..535

63. Опорний конспект №16………………………………………………..536

64. Опорний конспект №17…………………………………………….…538

65. Опорний конспект №18……………………………………………….539

66. Опорний конспект №19……………………………………………….540

67.Опорний конспект №20………………………………………………..541

68.Опорний конспект №21……………………………………………….542

69. Опорний конспект №22……………………………………………….543

70. Опорний конспект №23……………………………………………….544

71. Опорний конспект №24………………………………………………545

72. Опорний конспект №25…………………………………………….…546

73. Опорний конспект №26………………………………………….……547

74. Опорний конспект №27……………………………………………….548

75. Опорний конспект №28……………………………………………….549

76. Опорний конспект №29……………………………………………….550

77. Опорний конспект №30……………………………………………….551

78. Опорний конспект №31…………………………………………….…552

79.Опорний конспект №32………………………………………………..553

80. Опорний конспект №33…………………………………………….…554

81.Опорний конспект №34……………………………………………..…555

82. Опорний конспект №35……………………………………………….556

83. Опорний конспект №36……………………………………………….557

84. Опорний конспект №37……………………………………………….559

85. Опорний конспект №38………………………………………………560

86. Опорний конспект №39………………………………………………563

87. Опорний конспект №40………………………………………………565

88. Опорний конспект №41………………………………………………567

89. Опорний конспект №42……………………………………………….570

90.Опорний конспект №43…………………………………………….….571

91. Опорний конспект №44……………………………………………….573

92. Опорний конспект №45……………………………………………….575

93. Опорний конспект №46………………………………………………..577

94.Опорний конспект №47………………………………………………..578
Методичні рекомендації та самостійні роботи

95. Методичні рекомендації до С/Р №1…………………………………..579

96. Звіт по самостійній роботі № 1………………………………………..580

97. Методичні рекомендації до С/Р №2…………………………………..582

98. Звіт по самостійній роботі № 2………………………………………..583

99. Методичні рекомендації до С/Р №3………………………………..…585

100. Звіт по самостійній роботі № 3……………………………………....586

101. Методичні рекомендації до С/Р №4-5………………………………588

102. Звіт по самостійній роботі № 4-5…………………………………….589
Тестові модульні завданн

103. Модуль №1……………………………………………………………590

104. Модуль №2……………………………………………………………593

105. Модуль №3……………………………………………………………595

106. Модуль №4……………………………………………………………598

108. Модуль №5……………………………………………………………602

109. Висновки…………………………………………………………...…605

110.Література…………………………………………………………….606

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок 13 Тема. Об’єднання Німеччини
...

Засідання обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «Герої...
Такими нас зробила не одна, а дві революції – наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи, І революція 2013 року, Революція Гідності....

Лекція 1 Тема: Вступ. Ознайомлення студентів із завданням І структурою...
...

Лекція з нагоди вручення звання почесного доктора Національного університету...
України й українців І що саме означають для мене українська історія й культура. Безумовно, Україна — це важливий додатковий контекст...

Тема: «Україна в 1914-1917 рр. Війна та революція»
Автономія – самоуправління, право населення території самостійно здійснювати державну владу, вирішувати свої внутрішні питання

Тема уроку
Хх ст. Індустріальне суспільство як етап у розвитку світової цивілізації. Світова війна як глобальний конфлікт. Україна під час Першої...

Лекція-вистава "Ісус-Христос в світових шедеврах мистецтва" С. 2
Кзо сзш №69 Випускається з вересня 2007р шкільним органом самоврядування Січень 2015р номер 5(47)

Методика використання ікт як засобу навчання на уроці історії 7
В світі відбувається інформаційна революція. Якщо раніше земля, праця, капітал були ключовими елементами виробництва, то в інформаційному...

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів
«повстання», чи як «національно-визвольна війна», або як «національна революція». Дайте визначенням цим поняттям, виберіть те поняття,...

Лекція «Організація розумової праці вдома» (07. 09. 2012) Круглий стіл «Крок до успіху»
Засвоєння теоретичних знань, отриманих батьками, підкріплення виступів прикладами з досвіду виховної діяльності батьківБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка