Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

«про результати районних моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень з іноземних мов»

«про результати районних моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень з іноземних мов»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ДОВІДКА

«ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РАЙОННИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З ІНОЗЕМНИХ МОВ»
На виконання рішення колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 28.08.2015 №215, наказу відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 03.03.2016 №26 «Про проведення моніторингу викладання української мови, математики, історії України та іноземних мов», відповідно до плану роботи відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та з метою відстеження динаміки якості навчальних досягнень учнів з 09 по 25 березня 2016 року було проведено у вигляді контрольної роботи моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів з іноземних мов серед учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району: Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку, Перечинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів сіл Дубриничі, Порошково, Тур’я-Ремета та Тур’я Пасіка.

Згідно з наказом у моніторинговому дослідженні брали участь:

Андрушек Г.Г.- головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту,

Кутчак М.І. - завідувач РМК, методисти РМК: Козак Т.М., Манзич Я.М., Афанасьєва О.І., Майдич О.І. - голова МШО вчителів математики; Гриньо Г.В. - голова РМО вчителів англійської мови та Мартон І.І. – голова РМО вчителів історії.

Під час здійснення моніторингу викладання іноземних мов увага була приділена таким питанням: дотримання та виконання чинних нормативно-правових документів і науково-методичних рекомендацій; кадрове забезпечення викладання предмета; проведення тестових контрольних робіт в 11-х класах.

Аналіз стану викладання іноземної мови показав, що у навчальних закладах району наявні нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу щодо викладання іноземних мов; на інструктивно-методичних нарадах, педрадах розглядаються питання щодо методичного забезпечення викладання предмета; згідно з перспективним планом вивчення стану викладання предметів адміністраціями загальноосвітніх навчальних закладів району здійснюється контроль за станом викладання навчальних дисциплін, виконанням навчальних програм; проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів з предмета. Щороку проводиться відстеження рівня навчальних досягнень учнів шляхом проведення контрольних зрізів з іноземних мов у 9 і 11 класі за семестр, ДПА та тематичних перевірок.

Зокрема, на засіданнях педрад загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Порошково розглядались питання «Результати моніторингу навчальних досягнень учнів 5, 9 та 11 класів з української мови, математики, історії, англійської мови» (протокол №7 від 01.12.2015) та «Про методичні підходи у викладанні англійської мови у початкових класах» (№9 від 22.02.2016), у Перечинській гімназії на педраді розглядалось питання «Вживання активних форм роботи на уроках англійської мови» (18.02.2016, протокол №1), кожного року розглядається питання «Про підсумки ДПА в 7 (11) класі». Питання «Про стан викладання англійської мови» заплановане до розгляду на педраді у серпні 2016 року; Стан викладання іноземної мови вивчено та розглянуто також на педагогічних радах у ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Тур’я Пасіка (протокол №4 від 27.02.2013 р.), Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (20.11.2014 «Про систему роботи із підготовки до ЗНО (із досвіду роботи учителів іноземної мови)», ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Тур’я Пасіка (29.10.2015 р. протокол № 10, 27.02.2013 протокол №4).

Стан викладання іноземної мови узагальнено наказами по школі у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Порошково 31.08.2015 №88 «Про результати контрольних робіт з української мови, математики, історії, англійської мови учнів 5, 9, 10 та 11-х класів», Перечинській гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку, ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Тур’я Пасіка Моніторинг якості знань (26.10.2015 р. №203), Перечинській ЗОШ І-ІІІ ст. 16.01.2016 «Про об’єктивність оцінювання та рівень навчальних досягнень учнів 11-их класів з української мови та літератури, математики, історії України та іноземної мови у І семестрі 2015/2016 н.р.», ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Тур’я–Ремета (наказ №116 від 20.12.2013, 19.10.2015 р.). Проводяться адміністративні контрольні роботи з основних дисциплін та узагальнюються щорічно наказом у кінці І та ІІ семестрів.

Навчально-методичне забезпечення викладання іноземних мов

Відповідно до чинного законодавства в Перечинському районі вивчається дві іноземні мови: англійська, німецька. Усі інші мови, у тому числі і російська, згідно зі Статтею 10 Конституції України, є мовами національних меншин.

Базовим нормативним документом для вивчення іноземної мови у школі є навчальні програми з іноземних мов.

Календарно-тематичне планування вчителями здійснюється відповідно до рекомендованих МОН України навчальних програм, з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 2015/2016 н.р. Учителі обізнані з пояснювальними записками програм, нормативними, інструктивнно-методичними документами, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, володіють належними теоретичними і методологічними основами, принципами навчання і виховання, формами, методами, прийомами роботи на уроках.

Структурою методичної роботи, визначеною наказом відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 21.08.2015 №214 «Про організацію методичної роботи в 2015/2016 навчальному році», передбачено функціонування районних методичних об'єднань учителів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів району, керівниками яких є: вчитель Перечинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гриньо Г.В. (РМО вчителів англійської мови) та вчитель Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку Копосович Т. (РМО вчителів німецької мови). Об'єднання працює над методичною проблемною темою: «Запровадження інноваційних технологій на уроках англійської мови». До складу методичного об’єднання учителів англійської мови входять 30 педагогів, а до МО учителів німецької мови - 13. Традиційною формою роботи районних методичних об’єднань є його засідання. На засіданнях РМО розглядаються нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, обговорюється проведення навчальних, позакласних занять, педагоги діляться досвідом підготовки учнів до олімпіади з іноземної мови, особливостями підготовки випускників до участі у ЗНО, ведеться огляд та обговорення фахової літератури, книг, періодичних видань.

Ефективність навчально-виховного процесу з предмета забезпечується шляхом упровадження інноваційних методів навчання, завдань проблемного навчання, реалізації практичної частини програми.

У рамках моніторингового дослідження викладання іноземної мови у жовтні-грудні 2015 року керівниками навчальних закладів були проведені контрольні роботи в 11 класах. У березні 2016 року проведено моніторинг за завданнями відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

Пропоновані тестові завдання були складені згідно з вимогами до навчальних досягнень учнів 11 класів, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України.

Об’єктами контролю були лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови): завдання на встановлення відповідності за вибором однієї правильної відповіді. При цьому необхідно прочитати текст і відповідно до кожного тексту підібрати заголовок; доповнити в тексті пропуск частинами речення із поданих варіантів, або вибрати із даних варіантів правильний час у реченнях та завдання за вибором правильної відповіді.

Виконанням тестових завдань було охоплено 107 учнів у 6-ти загальноосвітніх навчальних закладах району, з них: 87 учнів виконували тест з англійської мови та 20 - з німецької.
АНАЛІЗ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 11 КЛАСІВ.
АНГЛІЙСЬКА МОВА

У Перечинській гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку англійську мову викладає Лаб’як О.М., кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», стаж роботи 21 рік.

Писали роботу 10 учнів із 14. Результати контрольного зрізу: на високому рівні написали 5 учнів, на достатньому – 2, на середньому -3, на початковому – 0.

Бали за І семестр: високий рівень - 5 учнів, достатній – 9, середній -0, початковий – 0.

У Перечинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів англійську мову викладає Поприк Н.В., кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії», стаж роботи 16 років.

Писали роботу 12 учнів із 17. Результати контрольного зрізу: на високому рівні написали 0 учнів, на достатньому – 3, на середньому -8, на початковому – 1.

Бали за І семестр: високий рівень - 1 учень, достатній – 8, середній -7, початковий – 1.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Тур’я-Ремета: англійську мову викладає Скубенич І.Ю., кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи - 5 років.

Писали роботу 14 учнів із 15. Результати контрольного зрізу: на високому рівні написав 1 учень, достатньому – 5, середньому 7, на початковому – 1.

Бали за І семестр: високий рівень - 1 учень, достатній – 7, середній - 6, початковий – 1.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Дубриничі: англійську мову викладає Гімбовда В.Т., кваліфікаційна категорія «спеціаліст», стаж роботи - 3 роки.

Писали роботу 10 учнів із 10. Результати контрольного зрізу: на високому рівні написали 0 учнів, на достатньому – 0, на середньому 7, на початковому – 3.

Бали за І семестр: високий рівень -0 учнів, достатній – 5, середній- 4, початковий– 0.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Порошково: англійську мову викладає Головей Н.Ю., кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії», стаж роботи - 5 років.

Писали роботу 33 учнів із 41. Результати контрольного зрізу: на високому рівні написав 1 учень, достатньому – 9, середньому 13, початковому – 10.

Бали за І семестр: високий рівень -1 учень, достатній – 9, середній -17, початковий – 14.

У Тур’я Пасіцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів англійську мову викладає Гафіянич Г.М., кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», стаж роботи - 25 років.

Писали роботу 8 учнів із 10. Результати контрольного зрізу: на високому рівні написали 0 учнів, на достатньому – 3, на середньому 5, на початковому – 0.

Бали за І семестр: високий рівень -0 учнів, достатній – 1, середній -7, початковий – 2.

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень випускників

11-х класів із англійської мови за І семестр та контрольної роботи:

№ з/п

Назва

навчального закладу

К-сть учнів 11 класів (усього)

Писали КР

Кількість осіб, які отримали бали

початкового рівня

середнього рівня

достатнього рівня

високого

рівня

І

семестр

КР

І

семестр

КР

І

семестр

КР

І

семестр

КР

ЗНЗ

відділ освіти

ЗНЗ

відділ освіти

ЗНЗ

відділ освіти

ЗНЗ

відділ освіти

1

Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку

14

10

-

1

-

-

8

3 (30%)

9 (64%)

4

2 (20%)

5 (36%)

-

5 (50%)

2

ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Дубриничі

10

10

-

2

3 (30%)

4 (40)

6

7 (70%)

6 (60%)

1

-

-

-

-

3

Перечинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

17

12

1 (6%)

7

1 (8%)

7 (41%)

8

8 (69%)

8 (47%)

1

3 (23%)

1 (6%)

-

-

4

ЗОШ-ІІІ ступенів с.Тур’я Пасіка

10

8

2 (20%)

-

-

7 (70%)

6

5 (63%)

1 (10%)

1

3 (37%)

-

-

-

5

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Тур’я-Ремета

15

14

1 (7%)

3

1 (7%)

6 (40%)

5

7 (50%)

7 (47%)

5

5 (36%0

1 (7%)

-

1 (7%)

6

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Порошково

41

33

14 (34)

4

10 (30%)

17 (41%)

18

13 (40%)

9 (22%)

10

9 (27%)

1 (2%)

1

1 (1%)

УСЬОГО

ПО РАЙОНУ

(англійська)

107

87

18 (17%)

17

15 (17%)

41 (38%)

51

43 (50%)

40 (37%)

22

22 (25%)

8 (8%)

1

7 (8%)
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Стану впровадження профільного навчання та вивчення рівня навчальних...
Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, фахової компетентності педагогів, освітнього середовища забезпечать успішну...

Україна золочівська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
«Про проведення моніторингових досліджень якості освіти у 2014/2015-2016/2017 навчальних роках» та листа квнз «Харківська академія...

Результати вивчення стану методичної роботи з педкадрами, навчально...

31. 01. 2013 №6 Про результати експертизи навчальних досягнень учнів з художньої культури
Київ, 2010 – 10-11 класи, адміністрацією Удянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Угловського М. М. у складі заступника...

Декада іноземних мов вчитель англійської мови
Основними організаційними принципами позакласної роботи з іноземних мов являються

Щодо вивчення іноземних мов
Вивчення іноземних мов у 2015/2016 навчальному році буде здійснюватися за декількома навчальними програмами, а саме

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів Вступ
Навчальною програмою передбачено, що оцінювання школярів відбувається за Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з історії....

Урок 3 Тема: Веб-енциклопедії. Дистанційне навчання. Електронні словники...
Навчальна мета: Познайомити учнів з основами роботи із веб-енциклопедіями, електронними словниками й програмами-перекладачами, поняттям...

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим...
Зно, дпа, здачі тестів на сертифікати ielts (рівень В2), toefl, для підготовки до міжнародної програми Flex. І такі види роботи дають...

Методичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів
Органам управління освітою обласних, районних, міських (районних у містах) державних адміністраційБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка