Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок узагальнення та систематизації знань з теми

Урок узагальнення та систематизації знань з теми

Урок узагальнення та систематизації знань з теми

« Українські землі у І половині ХVІІ століття»

Мета: в ігровій формі перевірити засвоєння учнями матеріалу вивченої теми; систематизувати знання учнів та закріпити знання хронології та термінології періоду; продовжувати розвивати мислення учнів, вміння виділяти головне, суттєве, узагальнювати численні факти, оперувати знаннями в нестандартній ситуації; виховувати в учнів національно – патріотичні почуття.

Обладнання: підручник, посібник для вчителя, карта, мультимедійне обладнання, учнівські презентації.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок.

Хід уроку.

І. Оргмомент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Епіграф уроку « Історія – скарбниця наших знань, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, попередження для майбутнього» Сервантес.

З давніх - давен відомо : « дерево життя» - це гілочка на якій ростуть три листочки. Перший – символ минулого часу, другий – сучасного, а третій – майбутнього. Зображення « дерева життя « зустрічаються на каменях в давні часи і свідчать, що люди ще в сиву давнину знали про нерозривний зв'язок минулого, сучасного та майбутнього. Як це зрозуміти? А так, що теперішнє – це наслідки минулих подій. А в тому, що відбувається зараз, народжується майбутнє. Саме тому епіграфом нашого уроку я взяла слова Сервантеса.

Усім вам, напевне, часто доводилося натрапляти в ігрових художніх фільмах або ж у комп’ютерних іграх на сюжети про подорожі в минулі часи. Уявімо, що сьогоднішній урок відбувається не в звичайній школі , а в школі пілотів машини часу. Узагальнивши навчальний матеріал, що вивчався впродовж останніх п’яти уроків та показавши хороші знання, у вас є блискуча нагода потрапити в далеку І половину ХVІІ століття на українські землі, де вам доведеться прожити разом з тогочасними українцями кілька бурхливих років і отримати додаткову інформацію про Україну з метою заповнити прогалини в книзі « Велика історія – події щодня, щогодини, щомиті…» Ну що, ви готові продемонструвати свої знання. Тож вирушаймо!

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів та способи діяльності.

1.Термінологічна розминка . Дайте визначення понять

1.Фільварок 2. Ставропігія 3. Магдебурзьке право 4. Національно – визвольний рух 5.Партачі 6. Вертеп 7. Козак 8. Бароко 9. Унія 10. Реформація 11. Братства 12.Опришки

2. Хронологічний марафон ( Частина учнів виконують тест на комп’ютері - решта розв’язують хронологічні задачі)

1. Центром культурно – освітнього життя православних міщан Києва було Богоявленське братство при якому діяла школа. Об’єднавшись із школою Києво–Печерської лаври вона дала життя Києво – Могилянському колегіуму, згодом академії. Скільки років тому це було?

2. Відомо, що козацький гетьман Петро Конашевич – Сагайдачний брав участь у Московсько – Польській війні і допоміг польському королевичу Владиславу врятуватися від повного розгрому під Москвою, а також сприяв висвяченню Івана Борецького православним митрополитом. Скільки років відділяє ці дві події?

3. З метою придушення селянсько – козацьких повстань та недопущення козаків на Січ поляки збудували на Дніпрі фортецю Кодак а також польський сейм схвалив «Ординацію Війська Запорозького реєстрового». Скільки років відділяє ці дві події?

4. Активними учасниками національно – визвольної боротьби на західноукраїнських землях були опришки під керівництвом Гатали, Кардаша, Чепця. Визвольне повстання жителів Полтавщини, Київщини очолили козаки на чолі з Тарасом Федоровичем Трясилом. Скільки років відділяє ці виступи?

3. Робота з картою . У складі яких держав перебували українські землі в І половині ХVІІ століття.

4. Вправа « Мікрофон». Визначте основні риси соціально – економічного розвитку українських земель в І половині ХVІІ століття та з’ясуйте , якою була соціальна структура українського суспільства даного періоду.

5. Даний період історії асоціюється з багатьма постатями – церковних та культурних діячів, козацьких гетьманів та ватажків селянсько – козацьких повстань. Хто ж вони? Давайте пригадаємо!

Гра «Впізнай історичну особу»

1.Він родом із Галичини. Обіймав посади ректора спочатку Львівської а потім Київської братських шкіл. Був ігуменом Михайлівськго манастиря у Києві, автором низки полемічних творів на захист православ’я. Останні 10 років свого життя був Київським православним митрополитом

2.Він з родини молдавського господаря Симеона і угорської князівни Маргарети. Здобув освіту спочатку у Львівській братській школі а потім у вищих навчальних закладах Західної Європи. Був основним фундатором школи вищого типу – колегіуму, а по смерті І. Борецького – православним митрополитом Київським і Галицьким.

3.«З масштабом його історичної постаті не зміг зрівнятися жоден з його попередників, не кажучи вже про пізніших провідників козацтва аж до Б. Хмельницького. Слава цього козацького гетьмана може позмагатися з вічністю».

З книги О. Апановича «Розповіді про запорізьких козаків»

4.Вони – ватажки національно – визвольних повстань 20-30–х рр. XVII століття.

 • Він очолив військо Запорозьке в битві біля Курукового озера.

 • Повстання під керівництвом цього козацького

ватажка ввійшло в історію як «Тарасова ніч».

 • Йому вдалося зруйнувати фортецю Кодак.

 • Ці талановиті полководці очолили селянсько – козацькі повстання на Лівобережжі та Правобережжі у 1637 – 1638 роках.

5.Цей козацький ватажок протягом 25 років був невільником на турецькій галері. Хитрістю зумів визволитися і повернутися в Україну. Січовики поважали його за хоробрість і мудрість. Загинув далеко від рідної землі у Лівонії.

6.Морські походи під його керівництвом наводили жах на турок і татар і принесли йому славу по всій Україні під час одного з таких походів він і загинув.

6. Конкурс сенканів ( випереджувальне завдання)

7. Завдання. Впізнай історичну особу за зображенням « Картинна галерея»

c:\users\vitja\desktop\історі9\борецький.jpg c:\users\vitja\desktop\історі9\220px-petro_mohyla-_big.jpg c:\users\vitja\desktop\історі9\250px-samijlo_kishka.jpg c:\users\vitja\desktop\історі9\tryasylo.jpgc:\users\vitja\desktop\історі9\250px-ukr_michał_doroszenko.jpg c:\users\vitja\desktop\історі9\sagajdachny.jpgc:\users\vitja\desktop\історі9\карпо скидан.jpeg c:\users\vitja\desktop\історі9\semen_sulima.jpg c:\users\vitja\desktop\історі9\жмайло.jpg c:\users\vitja\desktop\історі9\250px-dmytro_hunia.jpg c:\users\vitja\desktop\історі9\яків_острянин.jpg c:\users\vitja\desktop\історі9\бут.jpg

8.Вікторина . Чи знаєте ви зміст історичних документів.

 • Деулінське перемир’я.

 • «Пункти заспокоєння обивателів грецької віри»

 • Куруківська угода.

 • Переяславська угода.

 • «Ординація Війська Запорозького реєстрового»

9. Трибуна. Розгляд проблемних запитань.

1.Чи підтримуєте ви думку проте, що Реформація на українських землях проходила наскільки ж бурхливо, як і в інших країнах?(наприклад, у Німеччині чи Англії )

2. Як ви вважаєте, що найбільше впливало на перемоги козаків у військових походах - їх вдача чи хоробрість,чи щось інше?

3. Наскільки несправедливим буде стверджувати, що народні виступи проти польського та турецького свавілля першої половини ХVІІ століття були даремними і не мали жодних позитивних наслідків?

4.Ким , на вашу думку, більшою мірою був Петро Могила: релігійним чи культурним діячем?

10. Основні здобутки культури України. Захист учнівських презентацій.

Найкращим висновком щодо здобутків української культури стануть слова Павла Алепського:

« Я багато бачив ікон, починаючи з грецьких країв до цих місць, але ніде не бачив подібного чи рівного…Козаки спорудили соборні церкви, створили боголепні ікони, чесні і божественні іконостаси і корогви. як ми помітили,церкви одна одної величніше, краще,гарніше,вище і більше, навіть сільські церкви одна одної краще»

ІV. Висновки. Сподіваюсь , що ті сторінки історії нашої держави , які ми перегорнули сьогодні, викликали у вас почуття гордості та поваги, бажання вивчати минуле нашого народу повніше і глибше. А попереду нас чекає дослідження причин , ходу та наслідків нової хвилі боротьби нашого народу за своє звільнення – Національно – визвольна війна середини ХVІІ століття під проводом Богдана Хмельницького.

V. Рефлексія.

Після сьогоднішнього уроку

Я відчуваю...

Я зрозумів...

Я переконався…

VІ. Оцінювання роботи учнів на уроці ( мотивація )

VІІ. Домашнє завдання ( випереджувальне). Підготувати повідомлення про Б. Хмельницького та його сподвижників – М. Кривоноса, І. Богуна,

Г. Лісницького та М. Кричевського

Використана література

 1. Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 7—9 класи. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009.

 2.  Історія України. 8 клас. Готові дидактичні набори / А. О. Єрмоленко, О. П. Мокрогуз, Н. М. Морозова. — Х. : Вид. група «Основа», 2008

 3. Щербак В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV — середина XVII ст.— К.: Видавничий дім "КМ Academia", 2000.

 4. Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. — Т.1. — Київ: ВД "Києво-Могилянська академія", 2006.

 5. Малий словник історії України / Відповідальний редактор Валерій Смолій. — К.: Либідь, 1997.

 6. Історія України в особах ІХ – ХVІІ ст. – К., 1995.

 7. Мицик Ю. Як козаки воювали. – К.,1990.

 8. Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. – Х., 2007.

 9. Вєнцева Н. О. Дискусійні методи на уроках історії України 7 – 8 класи. – Х., 2007.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок подорож «Сім чудес України» Тема: Множення І ділення раціональних чисел
Розвивати інтелектуальні та творчі здібності учнів у процесі узагальнення та систематизації знань з теми уроку. Виховувати почуття...

Урок 8 Тема: Лицарський кодекс честі. Романський стиль. Урок узагальнення...
Навчальна: розширити загально-естетичний кругозір учнів, ознайомити їх із стилями часу, поняттями, з життям І творчістю композиторів,...

Урок повторення та узагальнення знань з теми «Знайомство з історією»
Підручник: В. Мисан, Вступ до історії України. 5 клас. – К. «Генеза»2010, жовтень, І чверть, І семестр

Урок систематизації, узагальнення та корекції знань. Х і дурок у...
Плясуля Марина Надірівна – учитель історії та етики Чмирівського нвк «Школа- гімназія» Старобільської районної ради Луганської області,...

Урок узагальнення та систематизації
Саме піднесення духовної культури учнів стає необхідною умовою формування людини нової доби, від якої, безумовно, залежить майбутня...

Урок узагальнення й систематизація вивченого
Тема. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприкметник». Морфологічний розбір дієприкметників

Урок історичний турнир
Узагальнення знань за темою «Київська Русь наприкінці Х— у першій половині ХІ ст.»

Урок історичний турнир
Узагальнення знань за темою «Київська Русь наприкінці Х— у першій половині ХІ ст.»

Уроку: Узагальнення знань за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»
Русі; підготувати учнів до тематичного оцінювання знань; розвивати в учнів навички роботи з різноманітними історичними джерелами,...

Глобальні проблеми сучасності: Життя чи самознищення!?
На уроці учні працюють в групах, виступають з повідомленнями, розвивають навички пошуку інформації, її систематизації та узагальнення....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка