Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Післядипломної педагогічної освіти

Післядипломної педагогічної освіти

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Закарпатський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти, молоді та спорту

Перечинської районної державної адміністрації

РАЙОННИЙ Методичний кабінет

ПЛАН

роботи районного методичного кабінету

відділу освіти, молоді та спорту

Перечинської РДА

м. Перечин

2016 р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту

Перечинської

райдержадміністрації

_________ В.Й.Цапик

28 грудня 2015
ПЛАН

роботи районного методичного кабінету

відділу освіти, молоді та спорту

Перечинської РДА

м. Перечин

2016 р1. ВСТУП. АНАЛІЗ РОБОТИ РМК

ЗА 2015 РІК ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ У ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НА 2016 РІК
Районний методичний кабінет, педагогічні колективи закладів освіти району у 2015 році працювали над реалізацією Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», державної програми «Національна стратегія розвитку в Україні на 2012-2021 роки», програм Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, інших документів та урядових рішень в галузі освіти, наказів і розпоряджень Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

У 2015 році районний методичний кабінет продовжив роботу по реалізації науково-методичної теми «Удосконалення професійної компетентності вчителя як ключової особистості у підвищенні якості надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами». Реалізації цієї проблеми підпорядкована структура діяльності районного методичного кабінету, яка включає в себе співпрацю з ЗІППО, департаментом освіти і науки, взаємодію з колегією відділу освіти, молоді та спорту, проведення засідань РМО та ММО, вивчення стану викладання предметів, узагальнення перспективного педагогічного досвіду, експертизу навчальних закладів, організацію курсової підготовки, атестацію педагогічних працівників та ін.

За станом на 01.09.2015 року у районі функціонувало 18 дошкільних навчальних закладів, два з яких - у складі навчально-виховних комплексів (Новоселицький та Вільшинківський). Дошкільні навчальні заклади відвідувала 1091 дитина, що становило40.3% від загальної чисельності дітей відповідного віку. Вживалися всі можливі заходи щодо охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою: із 530 дітей - п’ятирічок 345 виховувалися у ДНЗ, що становить 65%.

У районі функціонували 24 загальноосвітні навчальні заклади, із яких:

- 5 - загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 1 – Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку;

- 12 - загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів, у тому числі Перечинська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради та 2 НВК: Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад та Вільшинківський НВК загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад;

- 6 - загальноосвітніх шкіл І ступеня.

До 25 груп продовженого дня було залучено 750 учнів 1-4 класів (42%).

У 2014-2015 навчальному році в освітніх закладах району нараховувалося 4035 учнів (у 2013-2014 н/р в освітніх закладах району навчалося 3918 учнів).

У 2014-2015 навчальномуроці у районномубудинкудитячої та юнацькоїтворчостіпрацювали  33 гуртки,у які було залучено  750вихованців.

Мережа гуртків закладу створена відповідно до інтересів та запитів  дітей і задовільняєїх потреби у самореалізації та самовизначенні, а саме:

- художньо-естетичнийнапрям – 538вихованців;

- еколого-натуралістичнийнапрям – 70вихованців;

- туристично-краєзнавчий - 92вихованці;

- науково-дослідницький – 50вихованців.

Перечинська дитячо-юнацька спортивна школа у 2015 році працювала згідно статуту, положення про ДЮСШ та інших нормативних документів. Згідно спеціалізації ДЮСШ наявні чотири відділення із таких видів спорту: гандбол, настільний теніс, футбол(юнаки), важка атлетика. У розрізі відділень: гандбол – 7 груп (кількість учнів 120), футбол - 11 груп (кількість учнів 216), теніс настільний – 5 груп (кількість учнів 64), важка атлетика – 5 груп (кількість учнів - 80). У 28 навчальних групах займалося 480 учнів. Навчально-тренувальний процес проводили 11 тренерів-викладачів.

Методична робота в 2015 році з педагогічними кадрами загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів проводилася згідно з планом роботи відділу освіти, молоді та спорту та планом роботи районного методичного кабінету.

У 2015 році у РМК працювало7 методистів, які організовують методичну роботу учителів району за різними напрямками. За станом на 01 січня 2016 року у РМК працює 5 працівників: завідувач РМК, в.о. завідувача ПМПК та 3 методисти (1 із них- на 0,5 ст.), вакантними є 3 ст. методиста РМК. До управління структурними підрозділами методичної служби району залучено учителів-методистів та педагогів, які мають звання «старший учитель», «учитель-методист».

Структура методичної роботи в районі передбачає діяльність районних методичних об’єднань учителів – предметників, керівників закладів освіти, заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи, класних керівників, працівників дошкільної та позашкільної освіти, бібліотекарів, психологів. Методисти РМК у 2015 році підготовилита провели семінари, заняття «Школи молодого вчителя», засідання керівників районних методичних об’єднань, організовувализустрічі за «круглим» столом, готували проекти наказів і методичні рекомендації. Проведеномайстер-клас у рамках конкурсу «Учитель року – 2016». Методисти здійснювали виїзди у ЗНЗ району, проводили індивідуальні консультації, огляди навчальних кабінетів та методичних кабінетів ЗНЗ, відвідували відкриті уроки. Протягом навчального року проводились інструктивно-методичні наради заступників з навчально-виховної роботи, заступників з виховної роботи, педагогів-організаторів, керівників загальноосвітніх шкіл І ступеня, керівників ЗНЗ та ДНЗ.

З метою забезпечення навчально-виховної, методичної та позакласної роботи з предметів проведено семінари: «Роль учителя -словесника у формуванні комунікативної компетентності учнів», «Реалізація завдань нового ДС з вивчення другої іноземної мови шляхом удосконалення професійної майстерності учителів», «Формування соціальної компетентності на уроках російської мови та світової літератури», «Формування ключових компетентностей учнів у процесі самостійної роботи на уроках хімії», «Професійна компетентність учителя біології в умовах переходу на новий ДС», «Формування в учнів природничо-наукової компетентності засобами фізики».

Проведено семінари-практикуми:

- директорів навчальних закладів «Наукова організація праці керівника навчального закладу. Керівництво педагогічним колективом у творчій співпраці із сучасною психолого-педагогічною наукою»;

- заступників директорів з НВР «Науково-методичний супровід упровадження нового Державного стандарту початкової та базової і загальної середньої освіти»;

- заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів «Громадянсько-патріотичне виховання учнів: нові підходи та педагогічні технології»;

- педагогів організаторів «Основні орієнтири виховання учнів у ЗНЗ: стан та результативність»;

- практичних психологів «Психологічний та соціальний супровід дітей із затримкою психічного розвитку», «Правила рівноправного спілкування»; Проведено семінар-практикум з елементами тренінгу «Конфлікт. Причини виникнення та шляхи вирішення конфліктної ситуації» .

- завідувачів ДНЗ: «Сучасні підходи до навчально-пізнавальної діяльності дошкільнят в світлі вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Роль керівника у розвитку професійної компетентності педагогів».

Участь педагогів у методичних семінарах сприяла ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання, що допомагала їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал.

Однією з традиційних форм методичної роботи з підвищення професійної майстерності вчителя залишаються районні методичні об'єднання. Педагоги працювали над вирішенням проблем спрямованості навчально-виховного процесу на використання інноваційних технологій, на розвиток пізнавальної активності учнів і формування особистості учня, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток творчих здібностей, підготовки випускників ЗНЗ до ДПА та ЗНО. Особливу увагу приділяли вивченню Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, нових програм.

На засіданнях районних методичних об’єднань розглядались нормативні документи МОН України, документи та матеріали департаменту освіти і науки, інституту післядипломної педагогічної освіти, обговорювались матеріали обласних семінарів, творчі здобутки вчителів. У серпні 2015 року проведено засідання районних методичних об’єднань педагогів «Програмно-методичне забезпечення викладання предметів у 2015-2016 н.р. та організація методичної роботи з педагогами району».

Протягом 2015 року проведено засідання круглого столу:

  • учителів української мови та літератури на тему: «Українська мова – державна мова України»;

  • учителів біології - «Формування ключової компетенції учня та педагога під час вивчення курсу біології»;

  • учителів географії - «Шляхи підвищення рівня знань учнів та розвиток пізнавального інтересу до вивчення курсу географії»;

  • практичних психологів - «Співпраця школи, державних структур по роботі з дітьми, що опинилися у складних життєвих ситуаціях», «Психологічний та соціальний супровід дітей із затримкою психічного розвитку», «Правила рівноправного спілкування».

На засіданнях районних методичних об’єднань були обговорені питання: «Використання ІКТ на уроках історії та правознавства як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів», «Краєзнавчий матеріал як одна з ланок у формуванні загальнокультурних цінностей», «Сучасний урок – спільна творчість учителя та учня. Використання інноваційних методів та ІКТ з метою вдосконалення грамотності дитини», «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики», «Види диференційованого навчання на уроках хімії», «Система випереджуючих домашніх завдань до уроків позакласного читання (світова література)», «Застосування інтерактивних технологій на уроках фізики та астрономії».

Розвиток України в умовах європейської інтеграції потребує модернізації процесу викладання іноземних мов у системі освіти й широкого використання комунікативного, компетентнісного підходів реалізації загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти.

Проведено засідання круглого столу «Презентація досвіду педагогів – фахівців» та обмін думками з приводу впровадження вивчення у загальноосвітній школі предмету «Друга іноземна мова». Із метою вдосконалення прийомів та способів використання комп’ютерних технологій та інноваційних методик у процесі навчання школярів іноземної відбулося практичне заняття – тренінг для вчителів німецької та англійської мов із елементами використанням ЕМНП (електронно – навчально -методичного посібника) у 5-му та 6-му класах, семінар стосовно впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти на тему: «Нетрадиційній форми та методи роботи у навчанні іноземної мови першокласників».

Активно впроваджувався педагогами району перспективний педагогічний досвід учителів-методистів:

- учителя української мови та літератури Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дорогович В.Р. з теми «Формування мовно-комунікативних умінь і навичок учнів під час вивчення синтаксичних одиниць у 5, 8-9-их класах» ;

- учителя історії та правознавства ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Тур’я–Пасіка Мицьки М.М. з теми «Використання ІКТ на уроках історії та правознавства»;

- учителя біології ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Дубриничі Шоляк О.М. з теми «Індивідуально-групова форма організації пізнавальної діяльності школярів на уроках біології та екологічних об’єднаннях».

Важливим напрямом науково-методичної роботи є робота з молодими педагогами. Професійно-педагогічному становленню молодих освітян, покращенню їх науково-методичної підготовки, оволодінню методикою викладання предметів сприяє Школа молодого вчителя.

Молоді педагоги залучались до засідань методичних об’єднань, семінарів, які проводились на базі різних навчальних закладів району, знайомились із методичною базою цих шкіл, оформленням кабінетів та накопиченим роздатковим та дидактичним матеріалом, роботою досвідчених учителів–предметників, зокрема:

- учителя російської мови та світової літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Тур’я-Ремета Товтин К.Ю., лауреата ІІ етапу конкурсу «Учитель року-2014» із теми «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури»;

- учителя української мови та літератури Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямкуОпаленик Ж.В. із теми «Сучасний урок –сумісна творчість учителя й учня. Використання інноваційних методів та ІКТ з метою вдосконалення грамотності дитини»;

- учителя біології Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Головей-КостьТ.А. із теми «Використання інтерактивних тренінгових форм навчання на уроках біології та основ здоров’я»;

  • учителя хімії ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Тур’я–Пасіка Крупчинської В.І. із теми «Урізноманітнення форм і методів викладання хімії з метою поглиблення знань, умінь і навичок учнів»;

  • учителя фізики, астрономії ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Тур’я-Ремета Воронич Л.Ю. із теми «Реалізація принципу розвиваючого навчання при викладанні фізики»;

  • учителя математики та інформатики Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку Лопарєвої Н.Х. із теми «Інноваційні аспекти особистісно-орієнтованого, розвиваючого навчання предмету інформатика»;

  • учителя географії та економіки Перечинської гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку Ревти О.Л. із теми «Використання активних форм і методів навчання з метою активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії».

Крім того, працівники районного методичного кабінету протягом навчального року систематично відвідували молодих спеціалістів за місцем роботи та надавали їм адресну методичну допомогу.

Молоді спеціалісти мають можливість використовувати базу РМК для отримання консультацій. Проводяться індивідуальні та групові консультації; відвідуються уроки, за підсумками яких надаються рекомендації.

Крім колективних форм методичної роботи важливу роль відігравали індивідуальні. Створювались умови для підвищення кваліфікації вчителів. За станом на 20 червня 2015 року план курсової перепідготовки виконано на 53%, підвищення кваліфікації організовано для 87 педпрацівників: ЗНЗ-78 педпрацівників, ДНЗ-7, ПНЗ-1, та 1 методичний працівник. 23 педагоги пройшли курси за очно-заочною формою навчання, 1- за дистанційною. Крім того 2 педпрацівники пройшли навчання за програмою «Рівний рівному», 3- за програмою «Я моє здоров’я-моє життя», по 1 - за програмою «Дорослішай на здоров’я», 29 працівників пройшли навчання посадових осіб з охорони праці. Забезпечувалась участь педагогів району в різноманітних обласних семінарах на базі ЗІППО та в інших містах області.

Одним із важливих напрямів роботи РМК та педагогів було проведення роз’яснювальної роботи про зовнішнє незалежне оцінювання. Неодноразово проводились наради з керівниками ЗНЗ з цього питання.

Основним показником результативності роботи педагогічних колективів є результативність навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, яку можна простежити через результати ЗНО.

Об’єктом особливої уваги залишається порівняльний аналіз оцінювання учня у школі та ЗНО як кінцевий результат та показник якості надання освітніх послуг педагогом.

Відповідно до наказу міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2015 року №192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році» державна підсумкова атестація з української мови в 11-му класі проводилася 24 квітня 2015 року у пункті тестування – Перечинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – у формі ЗНО.

Цього року державну підсумкову атестацію з української мови проходили 154 одинадцятикласники, із них: 148 учнів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів (100%) та 6 учнів-екстернів .

Результати оцінювання за І семестр 2014/2015 н.р. показали, що навчальний матеріал засвоїли на високому рівні 19 учнів (13 %), на достатньому – 59 учнів (40%), на середньому – 57 учнів (38%), на початковому – 13 учнів (9%).

За результатами державної підсумкової атестації навчальний матеріал засвоїли на високому рівні 9 учнів (6%), на достатньому – 27 учнів ( 18%), на середньому 54 учні (37%), на початковому – 58 учнів (39%).

Як видно із таблиці, тільки 9 учнів із 19 підтвердили свої оцінки (високий бал), 27 учнів із 59 підтвердили бали достатнього рівня. За результатами І семестру лише 13 учнів показали знання на початковому рівні, тоді як за результатами ДПА таких учнів 58.

Загалом із 19 шкільних учнівських балів високого рівня із української мови підтверджено лише 9 або 47 відсотків.

Висновок може бути лише один: педагогам потрібно працювати на кінцевий результат, дотримуватись об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма ухвалена секцією післядипломної педагогічної освіти Науково-методичної...
Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл, обласних закладів післядипломної...

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Тема 1 Вступ. Загальне поняття про журналістику Журналістика
Г. Р. Корицька, кандидат філологічних наук, завідувач лабораторії мовно-літературної освіти, доцент кафедри етнопедагогіки та мовної...

Моніторинг якості математичної освіти
Моніторингові дослідження математичної освіти, які проводяться в області останні роки дозволяють здійснити аналіз стану засвоєння...

А. М. Мельник Кіровоград -2007
...

Методичні рекомендації з планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу план
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут «погоджено»
Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів у системі післядипломної освіти, яка надає громадянам...

План-конспект уроку на тему «як жили давні мешканці україни»
Комунальний заклад «кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя сухомлинського»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка