Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах другого І третього атестаційних рівнів (із врахуванням змісту державних стандартів пто з конкретних професій)

Методичні рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах другого І третього атестаційних рівнів (із врахуванням змісту державних стандартів пто з конкретних професій)

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ЗБІРНИК МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

РЕКОМЕНДАЦІЙНО-ІНФОРМАТИВНОГО

ХАРАКТЕРУ
МЕТОДИЧНИЙ

К Л О Н Д А Й К


ВИПУСК 1.
Київ-2009Господи!

Ти, хто вчив нас, прости, що я

вчу, що ношу звання вчителя. яке

Ти носив на землі.
Учителю!

Зроби мою старанність постійною,

а розчарування минущим;

дай мені простоту і дай мені глибину;

порятуй мій щоденний урок від порожнечі;

хай не печалить мене нерозуміння і

не засмучує непам’ять тих, кого я вчила.
Габріела Містраль, лауреат

Нобелівської премії в області літератури (1945 р.), вчительки за фахом

14 ЗАПОВІДЕЙ БУДДИ
1. Найбільший ворог у житті людини – це вона сама.

2. Найбільша дурість у житті людини – це брехня.

3. Найбільша поразка в житті людини – це зверхність.

4. Найбільша печаль в житті людини – це заздрість.

5. Найбільша помилка в житті людини – втратити саму себе.

6. Найбільша провина в житті людини – невдячність.

7. Найбільш варте співчуття в житті людини – приниження своєї гідності.

8. Найбільш варте захоплення в житті людини – це піднятися після падіння.

9. Найбільша втрата в житті людини – втрата надії.

10. Найбільше надбання в житті людини – здоров’я й розум.

11. Найбільший обов’язок в житті людини – щирі почуття.

12. Найбільший дар у житті людини – великодушність.

13. Найбільша вада в житті людини – нерозуміння.

14. Найбільша втіха в житті людини – добрі справи.

Зміст


1.

РОЗДІЛ І. РЕКОМЕНДАЦІЙНО-ІНФОРМУЮЧИЙ

4

1.1.

Методичні рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах другого і третього атестаційних рівнів (із врахуванням змісту державних стандартів ПТО з конкретних професій)

5

1.2.

Використання тестових завдань для ефективного педагогічного контролю за рівнем якості знань та професійних досягнень учнів (методичні рекомен-дації)

9

1.3.

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи (професії будівельної галузі

13

1.4.

Про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання

21

1.5.

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

23

1.6.

Навчально-виховна діяльність педагога в умовах сучасного уроку

29

2.

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНЕ АСОРТІ (За матеріалами Інтернет-видань)

34

2.1.

Педагог у глобальному інформаційному просторі

35

2.2.

Креативні технології у навчанні

39

2.3.

Мультимедійні системи навчання як новий методологічний засіб інтерактивного навчання

42

2.4.

Методичні рекомендації щодо підготовки уроку за інтерактивними технологіями

52

2.5.

Мова тіла педагога на уроці

55

2.6.

Не хочу вчитися або Як борються із прогулами у різних країнах світу

57

2.7.

Урок під рентгеном

59

2.8.

Ігрова педагогіка. Технологічний аспект

62

2.9.

Маніпулятивна поведінка у навчально-виховному процесі

70

2.10.

Горизонтальне кваліфікаційне зростання педагога

72

2.11.

Проблемно-розвиваюче навчання

74

2.12.

Проведення психолого-педагогічної діагностики особистості учня

80

3.

НЕЗАЙВІ ДОДАТКИ

89

3.1.

Освітні web-ресурси для педагогічних працівників

90

3.2.

Афоризми про виховання

96МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДРУГОГО І ТРЕТЬОГО АТЕСТАЦІЙНИХ РІВНІВ (із врахуванням змісту державних стандартів ПТО з конкретних професій)

З вересня 2006/07 н.р. розпочато впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти в навчальний процес професійно-технічних навчальних закладів різних форм підпорядкування. На сьогодні офіційно затверджено134 державних стандарти профтехосвіти з конкретних професій (список додається).

У відповідності до вимог державних стандартів ПТО організація навчально-виробничого процесу має певні особливості.

Основним навчально-методичним документом з планування навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах є робочі навчальні плани з підготовки кваліфікованих робітників і робочі навчальні плани з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.

Запропоновані рекомендації застосовуються для розробки робочих навчальних планів з тих професій (одиничних або в інтеграції), всі складові яких затверджені або проходять апробацію.

Робочий навчальний план з підготовки кваліфікованих робітників і робочий навчальний план з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів (далі – робочий навчальний план) – це документи, розроблені у відповідності до Державного стандарту професійно-технічної освіти, галузевого стандарту вищої освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах. У робочому навчальному плані визначено перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення занять, графік навчального процесу, форми проведення підсумкового контролю та державної атестації.

Робочі навчальні плани з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, робочі навчальні плани з підготовки кваліфікованих робітників - Управлінням профтехосвіти виконавчого органу Київради (КМДА) за погодженням Навчально-методичного кабінету профтехосвіти м. Києва.

Робочий навчальний план виконується на папері формату А-3 та складається з наступних розділів: титульна частина, графік навчального процесу, зведені дані за бюджетом часу, план навчального процесу, планові рівні поетапної кваліфікації та форма державної атестації, перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів, пояснення до навчального плану.

 1. У титульній частині навчального плану зазначається:

 • назва навчального закладу;

 • код і назва робітничої професії;

 • код і назва спеціальності з підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» (для закладів, що здійснюють підготовку за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем).

 • назва спеціалізації, якщо вона є;

 • рівень кваліфікації на кожному ступені;

 • форма навчання;

 • термін навчання;

 • гриф затвердження та погодження спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти (відповідно освітньо-кваліфікаційного рівня), роботодавців.

 1. Графік навчального процесу (1 розділ) встановлює строки початку і закінчення навчальних занять на кожному курсі, визначає термін канікул та виробничої практики, завершального етапу фахової підготовки на кожному рівні кваліфікації та ступені, державної атестації (дипломне проектування, захист дипломного проекту, державна кваліфікаційна атестація, державні іспити).

При складанні графіка навчального процесу необхідно врахувати:

 • початок навчального року, як правило, з 1 вересня, закінчення – залежить від терміну навчання;

 • сумарна річна тривалість канікул протягом навчання, крім останнього курсу, повинна становити 11 тижнів;

 • опанування кожного рівня кваліфікації завершується виробничою практикою та поетапною атестацією (додатки 2,3);

 • при складанні робочих навчальних планів для одночасної підготовки з декількох професії графік навчального процесу залежить від послідовності підготовки за базовою професією та суміжними або суміщеними професіями(додаток 4).

 • Поетапна атестація проводиться в останній день тижня, відведеного для проходження виробничої практики (після виконання пробної кваліфікаційної роботи), за рахунок годин, передбачених стандартом.

 • Виробнича практика планується одним блоком і обов’язково повним тижнем.

 • Надається можливість вносити зміни (до 20%) лише в зміст навчальних програм, включаючи до них новітні виробничі технології, з обов’язковим затвердженням цих змін на засіданні відповідної методичної комісії.

 1. У розділі 2 «Зведені відомості за бюджетом часу» зазначається тривалість професійно-технічної підготовки, професійно-практичної підготовки, атестаційних сесій, канікул по курсам і за весь період навчання у тижнях та годинах.

 2. Робочий навчальний план розробляється на весь період навчання учнів та слухачів, затверджується чи перезатверджується протягом травня-червня місяця щорічно.

Тривалість професійної підготовки встановлюється в залежності від складності професій та планових рівнів кваліфікації, що набуває учень, у відповідності до термінів, визначених типовими навчальними планами державних стандартів професійно-технічної освіти, стандартів загальної середньої та вищої освіти, нормативних термінів навчання.

У разі необхідності (у випадку інтеграції професій та/або в залежності від планового рівня кваліфікації) термін навчання може бути збільшений або зменшений на величину до 10% від загального обсягу годин з метою приведення терміну навчання у відповідність до діючої Типової базисної структури.
Для учнів (слухачів) з числа осіб з вадами фізичного та розумового розвитку тривалість професійної підготовки може бути збільшена в 1,5-2 рази в залежності від типу, важкості захворювання та складності навчального матеріалу. Відповідні рішення затверджуються на засіданні педагогічної ради.

Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» тривалість навчального року не повинна перевищувати 40 навчальних тижнів без урахування одного тижня на святкові дні. При терміні навчання 0,5 року навчальний час складає 24 тижні без урахування 1 тижня на святкові дні. Тривалість навчального тижня не перевищує 36 навчальних годин при денному навантаженні учня (слухача) не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів, слухачів до 40 годин при досягненні 18-річного віку.

Підготовка учнів здійснюється в декілька етапів. Кількість етапів визначається кількістю рівнів кваліфікації (розрядів, класів, категорій) та термінами навчання. Кожен етап забезпечує отримання робітничої професії відповідного рівня кваліфікації, завершується поетапною атестацією (кваліфікаційна пробна робота, залік), а при повному завершенні навчання – державною кваліфікаційною атестацією (кваліфікаційна пробна робота, захист дипломного проекту чи творчої роботи, що його замінює).

Отримання учнями повної загальної середньої освіти відбувається одночасно з набуттям професії (додаток 3).

Професійно-практична підготовка здійснюється протягом усього терміну навчання, починаючи з першого курсу, одночасно з іншими видами підготовки та отримання повної загальної середньої освіти. Для практичного закріплення знань, умінь і навичок, що одержані в процесі теоретичного і практичного навчання, наприкінці навчання за певним рівнем кваліфікації (розрядом, класом, категорією) проводиться виробнича практика на підприємстві (на одержання кваліфікаційного розряду, класу, категорії).

Обсяг годин на гуманітарну, природничо-математичну підготовки, предмет «Захист Вітчизни» та предмети, що вільно обираються, визначені Типовою базисною структурою навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2004р. № 295). Предмет «Фізична культура і здоров’я» є обов’язковим в кількості 2 годин в тиждень під час теоретичного навчання. Кількість годин на предмет залежить від кількості тижнів на теоретичне навчання. Додатково можна планувати 2 години за рахунок вільного часу учнів або за рахунок часу, відведеного на дисципліни, що вільно обираються.

Навчальне навантаження учнів з предметів загальноосвітньої підготовки відповідає вимогам державного стандарту загальної середньої освіти.

Рекомендується Державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки проводити на останньому курсі навчання з огляду на термін дії сертифікату, що видається за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання.

Порядок реалізації навчальних планів вирішує навчальний заклад самостійно шляхом перерозподілу навчальних годин між семестрами та курсами, при цьому не порушуючи етапність підготовки на кожному рівні кваліфікації. Як виняток, порушення етапності можливе тільки з професій, пов’язаних із сезонними роботами та віковими обмеженнями.

При складанні робочих планів з інтегрованих професій необхідно врахувати наступне:

 • Предмет «Охорона праці» вноситься до робочого навчального плану в обсязі не менше 30 годин. Залишок годин, що утворюється внаслідок передбачення більшої кількості годин на вивчення цього предмета, у навчальному плані кожного наступного рівня кваліфікації та/або кожної наступної професії, в разі необхідності розподіляється на інші предмети професійної підготовки.

 • Предмети загальнопрофесійної підготовки вносять в робочий навчальний план лише за базовою професією. Якщо в наступних рівнях кваліфікації передбачено години на вивчення додаткового матеріалу, то вони також вносяться до робочого навчального плану з відповідним коригуванням навчальних програм.

 • З метою запобігання дублювання змісту навчання слід вилучити з типових навчальних планів відповідну кількість годин, а з типових програм – відповідний обсяг матеріалу, обов’язково розглянувши ці питання на засіданні методичної комісії.

 • Резерв часу за призначенням слід використовувати тільки один раз, в інших випадках в разі потреби слід перерозподілити години між предметами професійно-теоретичної підготовки.

   1. У розділі IV визначається перелік кабінетів, лабораторій тощо, які необхідні і є в навчальному закладі для організації підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.

   2. У розділі V вказуються рівні кваліфікації.

Впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти у всіх професійно-технічних навчальних закладах, що здійснюють підготовку з конкретних професій, передбачає значний обсяг інноваційної діяльності ПТНЗ, тому при виникненні певних ускладнень, непередбачених ситуацій, особливостей організації навчального процесу в навчальному закладі, надається методична допомога працівниками Навчально-методичного кабінету та Управління профтехосвіти м. Києва.
Підготовано до друку Мірошниченко К.Б.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЕФЕКТИВ-НОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА РІВНЕМ ЯКОСТІ ЗНАНЬ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (Методичні рекомендації)

Проблема оцінювання знань набула сьогодні особливої актуальності. Якість сучасної професійної освіти безпосередньо пов’язують із системою оцінювання всіх складових навчально-виробничого процесу – навчальних та виробничих досягнень учнів, ефективності професійної підготовки. Визнаними у світі інструментами педагогічного оцінювання та вимірювання якості здобутих знань є тестові технології. Як свідчить перший досвід запровадження зовнішнього незалежного оцінювання, це надзвичайно складний і не менш цікавий процес, який потребує значної перебудови у організації навчального процесу.

Тестування є більш об’єктивною формою оцінювання досягнень учнів, ніж традиційні експертні методи. Тестування допомагає легко і швидко відстежувати якість засвоєння навчального матеріалу, допомагає зняти питання про суб’єктивність оцінки роботи учня.

Загальні відомості

У системі роботи педагога діагностика та оцінювання рівня знань учнів займають одне з найважливіших місць. Основне призначення діагностики знань та рівня професійної компетентності учня полягає у наданні необхідної інформації педагогу для корекції його професійної діяльності, сприяє активізації самооцінки його власної діяльності.

Засоби діагностики знань та професійної компетентності учнів базуються на використанні технології тестового контролю, що включає такі технологічні етапи:

 • створення системи базових тестових завдань;

 • конструювання тесту з базових тестових завдань;

 • проведення тестування;

 • аналіз результатів тестування.

Створення системи базових тестових завдань є вирішальним моментом при конструюванні ефективних тестів. Тому питання щодо технології розробки тестових завдань є дуже важливим.
Базові тестові завдання за формою (форматом) поділяються на:


закриті тестові завдання

відкриті тестові завдання

ситуативні (фесетні) тестові завдання


Закриті тестові завдання в основному зводяться до вибору однієї правильної відповіді із 3-4 запропонованих та мають ряд переваг:

 • прискорений процес тестування;

 • простота обчислення підсумкових балів учнів;

 • можливість охоплення всього змісту вивченого матеріалу;

 • універсальність, оскільки зміст практично будь-якої дисципліни піддається трансформації в завдання з вибірковими відповідями;

 • обґрунтованість підсумкової оцінки учня.

Серед недоліків завдань закритої форми найчастіше трапляються:

 • ефект угадування;

 • негативна роль неправильних відповідей, що іноді призводять до запам’ятовування учнями помилкових відповідей.

Для ускладнення закритих тестів можна включати не одну правильну відповідь, а декілька (наприклад, із 7 запропонованих відповідей правильних 4-5), або використовуючи дистрактори (це неточні, але дуже схожі на правильні, неповні та дуже правдоподібні відповіді).

Більш складними формами тестових завдань є відкриті тести. У них практично відсутня ймовірність відгадування правильної відповіді. Але ці завдання значно складніші з точки зору підготовки, перевірки та обробки результатів. Відкриті тестові завдання мають різноманітні форми застосування. Серед найбільш популярних:


 • Вибір з двох варіантів (одне запитання має дві схожі відповіді, де необхідно знайти одну правильну). Наприклад,

 • Що таке монополія?

А. Ситуація, коли одна група постачальників вилучає свої продукти з ринку.

Б. Ситуація, коли один постачальник або декілька (група) контролюють ціну на ринку.
- Добери пару (необхідно добрати до кожного з наведених термінів правильне визначення). Наприклад,

Керівниками яких держав були:

 1. Ф. Рузвельт А. Великобританія

 2. Ш. де Голль Б.ФРН

 3. К. Аденауер В. СРСР

 4. М. Тетчер Г. США

 5. М. Хрущов Д. Франція
 • Множинний вибір (пропонується два компоненти: запитання і 4 можливі відповіді). Наприклад,

Що таке маркетинг?

А. Місце, де торгують грошима, товарами, послугами.

Б. Витрати на реалізацію товару, які включають витрати на рекламу, упаковку тощо.

В. Система дій щодо виявлення, задоволення і збільшення попиту на продукцію компанії через рекламу, просування на нові ринки, ціноутворення, вивчення ринку, розробку і тестування нових видів продукції.

Г. Ціна на товари чи послуги на конкретному ринку в певний час.
- Побудова алгоритму за заданими параметрами. Наприклад,

Розмістити наведені події в зростаючому порядку:

▪ початок ІІ світової війни;

▪ Мюнхенський договір;

▪ Версальський мирний договір;

▪ велика світова економічна криза;

▪ прихід до влади А. Гітлера;

▪ Генуезька конференція.


 • Класифікація (запропоновані твердження, визначення або терміни необхідно віднести до правильної категорії).

Наприклад,

Категорія витрат

Постійні витрати

Тимчасові витрати

Заробітна платаПеревезенняСировинаКанцелярські приладдяСкладування товаруУпаковка
Ситуативні та багато варіативні (фасетні) тестові завдання. Під фасетом розуміють форму, що забезпечує подання кількох варіантів одного і того самого елементу змісту тесту. Фасетні завдання використовуються як закритої, так і відкритої форми. Кожен учень отримує з фасета лише один варіант завдання. При цьому всі учні виконують однотипні завдання, але з різними елементами фасета і відповідно з різними відповідями. Так можна вирішити одночасно дві проблеми: усунути можливість списування і забезпечити паралельність варіантів тестів, запропонованих різним учням. Наприклад,Особовий займенник

уназивному

родовомувідмінкуоднини

множинимає

форму _______ .Даний фасет дає 12 варіантів тестових завдань.

Ситуативні тестові завдання передбачають роботу з текстами (документи, технологічні картки, таблиці, схеми, діаграми, витяги з документів тощо).

При складанні таких тестових завдань передбачено відповіді на запитання до тексту, вставка пропущених термінів, виразів, розрахунок наведених формул, основне завдання такого типу тестів – оцінка здатності учня до розуміння, аналізу, синтезу та вміння робити висновки на основі наданого матеріалу.

Вибір форми тестового завдання визначають специфіка змісту предмету та мета створення тесту. Кожна з форм запропонованих завдань має свої переваги та недоліки. Розробка тестових завдань здійснюється відповідно стандартизованих вимог. Завдання на вибір відповіді більш зручні для підсумкового контролю, тому що мають статистичні переваги в оцінюванні результатів. Якість тестового завдання як основної структурної одиниці тесту має неабияке значення для забезпечення об’єктивності його результатів. Тому знання та застосування різних видів тестових завдань, їх призначення та особливостей складання є обов’язковою складовою педагогічної майстерності викладача та майстра виробничого навчання.

Психологи стверджують - учень приходить до професійно-технічних навчальних закладів із закладеними ще в середній школі трьома переконаннями:

 1. Критично-логічний (навчання – це нелегка справа, то як можна вчитися цікаво і легко?).

 2. Інтуїтивно-емоційний (я дурний і ніколи з цим не дам собі ради).

 3. Критично-моральний (навчання – важка праця, то, може, краще й не витрачати зусиль?).

Тому саме тестові завдання можуть стати шляхом до взаєморозуміння між учнем та педагогом, бо вони показують з якими прогалинами в знаннях приходять до нас учні та наскільки результативним став процес навчання в навчальному закладі.
Підготовано до друку Мірошниченко К.Б.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМ-НОЇ РОБОТИ (ПРОФЕСІЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ)

Важливою складовою підсумків навчання для учнів професійно-технічних навчальних закладів є захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що її замінює.

Дипломна робота – це вид кваліфікаційної роботи, головним змістом якої є розв’язання актуальної виробничої проблеми. Тема дипломної роботи повинна починатися зі слів «Технологія …», «Технологічний процес …». У назві дипломної роботи не дозволяється використовувати скорочення (абревіатури), крім загальноприйнятих.
Терміни видачі завдання на дипломну роботу

Завдання на дипломну роботу повинні бути розглянуті на засіданні методичної комісії з даного фаху, затверджені заступником директора з навчально-виробничої роботи та видані учням випускних груп не пізніше, ніж як за 2-3 тижні до початку виробничої практики.
Метою виконання дипломної роботи є:

1.Засвоєння учнями методів розробки та технологічного рішення визначеного завдання.

2.Закріплення навичок самостійної роботи з технічною літературою та узагальнення матеріалу, засвоєного під час виробничої практики.

3.Перевірка рівня готовності учнів до самостійної роботи за обраною професією:

- учень повинен чітко усвідомлювати поставлені перед ним завдання, технологічну послідовність виконання роботи, визначати матеріали та інструменти якими будуть виконуватися роботи, опираючись на економічні розрахунки, матеріальну потребу та враховуючи правила охорони праці. Учень також повинен мати навички з використання навчально-технологічної документації, чітко формулювати свої думки, читати креслення, здійснювати технічні розрахунки та розробляти карти технологічних процесів.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота повинна включати текстову частину (пояснювальну записку обсягом 50-60 аркушів рукописного тексту або 30-35 авторських аркушів), графічну частину – креслення, виконані на аркушах формату А1(594х841мм), а також обов’язково – відгук керівника дипломної роботи.

Допускається графічну частину замінити виготовленням макету відповідно до теми дипломної роботи.

Текстова частина дипломної роботи

Текст пояснювальної записки пишеться чорнилом (пастою) одного кольору (чорного або синього) або дозволяється друкувати:

 • формат аркушів – А4;

 • шрифт – Times New Roman 14 пунктів;

 • міжрядковий інтервал – 1,5 лінії;

 • поля – праворуч – 20 мм, вгорі та знизу – 10 мм, ліворуч – 30 мм;

 • відстань між заголовком та текстом має бути в межах 15-20 мм.

 • мова – українська.

Матеріал викладають у логічній і технологічній послідовності. Логіко-смислові частини тексту виділяють за допомогою абзаців. Технологічні терміни і визначення виділяють, підкреслюють лініями різних конфігурацій залежно від технологічної послідовності.

У змісті подаються найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаних літературних джерел, додатками, якщо вони є.

Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки в змісті або наводити їх у іншій редакції, порівняно із заголовком у тексті, не дозволяється. Усі заголовки в змісті починаються з великої літери без крапки в кінці. Останнє слово кожного заголовка з’єднується крапками з відповідним номером сторінки у крайньому правому положенні в рядку.

Наприклад:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ

1.1.Опис фізичних та хімічних властивостей матеріалів

1.2.Спосіб приготування сумішей

Нумерація сторінок наскрізна, номер сторінки проставляють у верхньому правому куті.

Титульний аркуш та завдання на дипломну роботу не нумерується.

Вступ, кожний розділ, підрозділ, висновок, список літературних джерел та відгук починається з нової сторінки, а наступний підрозділ – одразу після завершення попереднього.

Розділи, підрозділи слід нумерувати арабськими цифрами. Заголовки розділів друкують великими літерами та розміщують по середині відносно основного тексту. Заголовки підрозділів друкують з абзацним відступом.

Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремленій крапкою (наприклад: 1.1., 1.2. тощо).
Вимоги до обсягів та змістового наповнення

кожного з розділів дипломної роботи:

Вступ (2-3 стор.) повинен містити обґрунтування актуальності і практичного значення обраної теми дипломної роботи. Вмотивовано довести, що виходячи із сучасного стану розвитку економіки регіону обрана тема є актуальною, як з точки зору теоретичних знань, так і з практичних умінь та навичок.

Розділ 1. (3-4 стор.) пов’язаний з матеріалознавством: необхідно визначити матеріали для виконання певної конкретної роботи, описати їх фізичні та хімічні властивості, спосіб приготування, а також зробити узагальнений висновок про доцільність використання саме цих матеріалів.

Розділ 2. (3-4 стор.) – подається у вигляді таблиці: рисунок, назва, характеристика і способи застосування інструментів. Далі, за наведеним алгоритмом, описуються пристрої та інвентар.

Розділ 3. (10-12 стор.) – це найбільша частина роботи. Учні самостійно складають технологічні карти або використовують вже існуючі, описують послідовність виконання технологічних операцій у ході виконання цієї роботи. У цьому розділі використовують рисунки, схеми, що ілюструють технологічний процес. Описують новітній досвід, інноваційні технології та методи виконання робіт.

Розділ 4 (1-2стор.) містить схематичне зображення робочої ділянки згідно із вимогами наукової організації праці до певної конкретної роботи.

Розділ 5 (2-3стор.) – наводяться єдині норми та розцінки на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, розроблені на всі види будівельних робіт.

Норми часу визначають ту кількість робочого часу, яка потрібна для виконання того чи іншого виду роботи (виготовлення продукції) високої якості за умови правильної організації праці.

Норми часу враховують усі затрати часу, необхідні для виконання роботи, у тому числі, час для отримання завдання, матеріалів, одержання та повернення інструменту, прибирання робочого місця, а також перерви на відпочинок та з технологічних причин.

Норма праці – це кількість робіт (продукції) високої якості, яку працівник певного розряду повинен виконати за умови правильної організації праці за одиницю часу.

Чим менша норма праці, тим більше потрібно часу на її виконання та навпаки.

Норми часу та праці не є сталими. З часом їх переглядають, ураховуючи розвиток технології будівельного виробництва.

Розділ 6 (4-5стор.) відображає поопераційний контроль за якістю і використанням необхідних матеріалів та інструментів, пристроїв, дотриманням технологічних вимог, допустимих норм відхилень у розмірах конструкцій, що представлені у табличній формі разом із критеріями оцінки якості. Обов’язково надається перелік можливих дефектів у вигляді таблиці, указують причини їх виникнення та методи усунення.

Розділ 7 (2-3стор.) охоплює заходи з охорони праці відповідно до вимог будівельних норм і правил «Техніка безпеки на будівництві» (СНиП ІІІ-4-80), інших нормативних документів, а також стандартів ГОСТ 12.4.087-84; ГОСТ 12.4.089-86; ГОСТ 24269-80; ГОСТ 24258-88 послідовно вказуючи на способи запобігання, які виконуються до початку та після закінчення роботи; особливості виробництва у зимовий період.

Висновок (1-2стор.) – завершальна частина дипломної роботи, узагальнює матеріал та розкриває практичне значення теми дипломної роботи.

Список літературних джерел (1-2стор.) подається у такій послідовності:

 1. перелік інструкцій та нормативних документів;

 2. навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами.

Підручники та посібники описують таким чином: прізвище та ініціали автора, назва підручника, місце видання, видавництво, рік видання.

Додатки – матеріал, що доповнює положення роботи. Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням вгорі в середині сторінки слова «Додаток» і його позначенням великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

У відгуку керівника дипломної роботи має зазначатися:

 • головна мета дипломної роботи;

 • ступінь відповідності виконаної дипломної роботи завданню;

 • рівень підготовленості випускника ПТНЗ до прийняття сучасних рішень;

 • рівень професійних умінь та знань випускника ПТНЗ, його особисті здобутки;

 • відповідність якості підготовки випускника ПТНЗ вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та можливості щодо присвоєння йому відповідної кваліфікації.


ФОРМИ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ

Групові консультації надаються для всіх учнів групи. Мета їх проведення –ознайомлення з вимогами щодо до змісту та оформлення дипломної роботи. Окремі розділи пояснюють та консультують, розбивши групу на підгрупи або індивідуально і акцентують увагу на особливостях виконання кожного з розділів дипломної роботи.

У подальшому консультації можуть надаватися індивідуально та групам і підгрупам учнів залежно від потреби.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тематичне планування та робоча навчальна програма з 1 -3
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії ” агент з організації туризму ” у професійно-технічних навчальних закладах

Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...

Методичні рекомендації до навчальної програми «Харківщинознавство»
З 2009 – 2010 навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів І форм власності м. Харкова І харківської області...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Органам управління освітою обласних, районних, міських (районних у містах) державних адміністрацій

Відкритий
З метою оптимізації навчально-виховного процесу, уніфікації навчальних планів І робочих навчальних планів та приведення їх у відповідність...

Програма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо кваліфікаційного...
«Організація перевезень І управління на транспорті (автомобільний)», складена на основі інтегрованих навчальних планів підготовки...

Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у загальноосвітніх навчальних закладах
Новий 2013-2014 навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах України розпочнеться з урочистостей, присвячених Дню знань

Робочий навчальний план кам’янського навчально-виховного комплексу...
«Про формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік», наказу відділу освіти...

Наказ
Затвердити Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників І навчальних посібників для вищих навчальних закладів...

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка