Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Анотований каталог

Анотований каталог

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ДЕПАРТАМЕНТ освіти і науки

київської обласної державної адміністрації
комунальний навчальний заклад київської обласної ради «Київський обласний інститут

післядипломної освіти педагогічних кадрів»


Анотований каталогХVІ обласної виставки
«Освіта Київщини:

творчі здобутки, перспективні

педагогічні ідеї та технології»


Біла Церква

2015
ББК 74.204.
Рекомендовано науково-методичною радою

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

(протокол № 6 від 18.06.2015 року)

Анотований каталог ХVІ обласної виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології» / за заг. ред. І.Г. Осадчого. – Біла Церква: КНЗ КОР «КОІПОПК», 2015. – 124с.Редакційна колегія: Євгенія Бачинська (голова), Олена Бобкова, Ірина Могрицька, Лариса Зініченко.
Літературне редагування: І.В. Могрицька

Укладачі:

Бащенко О.І., Бичевська Л.В., Бобкова О.С., Бондарук І.П., Боярчук О.І., Вихрестенко Ж.В., Власова В.Г., Гаврилюк В.Ю., Гончарук М.П., Гребенчук Т.О., Гудима В.М., Дишлева І.М., Дем’яненко О.О., Довгань А.І., Дубровіна І.В., Зініченко Л.В., Кабан Л.В., Качуровський В.С., Кірнасовська Р.В., Ковальова С.В., Ковровський І.Г., Корж Т.М., Крупа А.В., Ліпчевський Л.В.,
Логімахова О.А., Маковкіна Н.О., Максимова Н.А., Матущенко Т.А., Мірошник С.І., Микитюк Л.М., Нечипорук Н.І., Однорог О.П., Пєтушкова Л.А., Поліщук О.М., Раш О.В, Седеревічене А.О., Совенко В.В., Ткаченко Л.П., Устич Ю.В., Качуровський В.С., Татаринцев О.В., Федорчук В.А., Халупченко В.О.

Матеріали каталогу презентують напрацювання освітян області щодо модернізації змісту освіти та вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно до сучасних тенденцій розвитку освітньої галузі. Представлено навчально-методичні посібники, авторські та адаптовані програми, електронні навчально-методичні комплекси, методичні розробки, у яких розкрито творчі підходи до розв'язання актуальних проблем навчально-виховного процесу.

Авторами є працівники КНЗ КОР «КОІПОПК», методичних кабінетів, науково-методичних центрів районних (міських) відділів, управлінь освіти і науки, керівники та педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних та інтернатних закладів, практичні психологи, соціальні педагоги.

Адресовано керівникам, педагогічним і методичним працівникам навчальних закладів та освітніх установ, науково-педагогічним працівникам закладів післядипломної педагогічної освіти.

© КНЗ КОР «КОІПОПК», 2015

зміст


Організація та зміст навчально-виховного процесу. . . . . . . . .

4

Дошкільна освіта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Початкова освіта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Гуманітарна освіта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Українська мова і література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Іноземні мови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Світова література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Суспільствознавча освіта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Природничо-математична освіта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Математика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Економіка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Інформатика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Географія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Київщинознавство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Хімія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Фізика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Біологія та основи здоров'я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

70

Художньо-естетична освіта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

Трудове навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Фізична культура та фізкультурно-оздоровча робота. . . . . . .

78

81

Виховна робота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Психологічна служба, соціальний захист дітей та молоді . . .

89

Позашкільна освіта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

Бібліотечна справа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Спеціальна педагогіка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119
організація та зміст

навчально-виховного процесу
Ліщук Ірина Олегівна

Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Умови ефективного управління інноваційними процесами в загальноосвітньому навчальному закладі: методична розробка

Розглянуто теоретичні аспекти управління інноваційною діяльністю в навчальному закладі як цілісним процесом. Висвітлено рівні управління інноваційними процесами навчального закладу, системи освіти. Розкрито складові інноваційного потенціалу школи, представлено комплексно-цільову програму розвитку навчального закладу на 10 років тощо.

Рекомендовано керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, працівникам методичних служб.
Бабенко Анатолій Михайлович

Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради

Управління розвитком сучасного закладу освіти: матеріали з досвіду роботи

Висвітлено систему управлінської діяльності закладу та сучасні підходи до впровадження організаційно-педагогічних технологій розвитку професійної майстерності педагогів, залучення їх до реалізації інноваційних проектів і програм, оптимізації науково-методичного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників.

Рекомендовано керівникам навчальних закладів, працівникам методичних служб.


Старовойтова Арина Олександрівна

Міський методичний центр відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради

Через успіх учителя забезпечити успіх учня: сучасні форми методичного супроводу міжатестаційного періоду педагогів: матеріали з досвіду роботи

Висвітлено систему науково-методичного супроводу індивідуальної траекторії розвитку професійної майстерності вчителів вищої категорії та вчителів, що мають педагогічні звання в міжатестаційний період на основі використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Представлено зразки анкет, положень тощо для підготовки та проведення методичних заходів.

Адресовано працівникам регіональних методичних служб.
Живець Людмила Миколаївна

Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Славутицької міської ради

Формування життєвих компетентностей учнів на основі використання традиційних та інноваційних методик: матеріали з досвіду роботи

Розкрито систему реалізації науково-методичної проблеми школи “Формування життєвих компетентностей учнів на основі використання традиційних та інноваційних методик” та представлено результати практичної діяльності навчального закладу за проблемою. Наведено програму реалізації науково-методичної проблеми, методичні рекомендації та зразки педагогічних напрацювань учителів.

Адресовано директорам та заступникам директорів із навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

Бобкова Олена Степанівна, Бондарук Ірина Петрівна, Власова Валерія Гаврилівна, Поліщук Оксана Миколївна

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

Зерна досвіду: збірник навчально-методичних матеріалів. Випуск 6

До збірника ввійшли матеріали з досвіду роботи

вчителів – переможців ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» у номінаціях «Українська мова й література», «Правознавство», «Хімія», «Образотворче мистецтво». Презентовано кращі авторські практики щодо формування компетентностей учнів в умовах особистісно зорієнтованої та компетентнісної освіти; представлено розробки циклів уроків та позакласних заходів із використанням інноваційних методик навчання, а також освітні волонтерські проекти.

Адресовано вчителям-предметникам, керівникам навчаль-них закладів, методичним працівникам.
ДОШКІЛЬНА освіта
Гриценко Тамара Миколаївна

Іванківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 «Іванко» комбінованого типу

Формування природничо-екологічної компетенції дітей старшого дошкільного віку: посібник

Представлено систему роботи з дітьми старшого дошкільного віку щодо формування природничо-екологічної компетенції: тематичне планування навчально-пізнавальної діяльності з екологічного виховання за порами року відповідно до програми «Впевнений старт» та розробки інтегрованих занять, екологічних екскурсій; сценарії розваг і театралізованих вистав; добірку віршів та музичних творів природничо-екологічного змісту; дидактичні, мовно-ритмічні та розвивальні ігри; комплекси психогімнастики; матеріали для організації пошуково-дослідницької діяльності дітей тощо.

Адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.
Пархоменко Діна Олександрівна

Іванківський центр розвитку дитини «Веселка»

Спритні пальчики. Пальчикова гімнастика в освітньому процесі дошкільного навчального закладу

Розкрито можливість упровадження в освітній процес дошкільного навчального закладу пальчикової гімнастики. В посібнику презентовано методи та форми роботи з дітьми й батьками: вправи, ігри з піском, водою, лічильними паличками та предметами домашнього вжитку; комплекси вправ пальчикової гімнастики, ігровий масаж; запропоновано розробки занять з теми «Нетрадиційні види художньо-творчої діяльності».

Адресовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.
Маковецька Тетяна Володимирівна

Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №17 «Усмішка» Білоцерківської міської ради

Дивосвіт: парціальна програма гуртка пейзажного живопису для дітей старшого дошкільного віку

Представлено систему роботи з дітьми щодо навчання їх малювання різними художніми матеріалами (олівці, фарби, свічка, фломастери) з використанням художніх нетрадиційних технік (малювання пальчиками, долонькою, штампування, малювання по мокрому, вільним мазком штампування, ниткографія, кляксографія тощо). у додатках уміщено плани роботи гуртка, методичні розробки інтегрованих занять, матеріали семінарів-практикумів для педагогів тощо.

Адресовано вихователям, керівникам гуртків, батькам.

Селезньова Алла Іванівна

Дошкільний навчальний заклад №1 «Теремок» Фастівської міської ради

Система роботи з правового виховання дітей дошкільного віку

Розкрито систему роботи з правового виховання дітей дошкільного віку на основі освітньої розвивальної технології «Радість творчості» Т.О. Піроженко, спрямовану на формування в дітей початкових уявлень про права і свободи. Практичний матеріал містить: планування роботи з правового виховання за проектною технологією для всіх вікових груп; конспекти занять; сценарії свят, розваг; низку дидактичних ігор; добірку літературних творів, казок, прислів’їв та приказок; наочні посібники; матеріали для роботи з батьками (консультації, лекції, анкети, пам’ятки тощо).

Матеріал адресовано педагогам та батькам.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Анотований каталог
Дидактичний комплекс для мультимедійної підтримки вивчення творчості Оноре де Бальзака

Анотований каталог науково-дослідних робіт
«Кримінальна юстиція щодо злочинної діяльності неповнолітніх: сучасний стан та перспективи становлення» учениці Луцького нвк №9 Козіни...

Кзк «дніпропетровська обласна бібліотека для дітей» відділ довідково...
До нас нова книга прийшла [Текст] : анотований бібліографічний список літератури. Вип. 4-5 /підгот. Л. В. Тараненко, О. Б. Буц, О....

Каталог
Про владу. Причастя в житті християнина. Служитель раб Господній. Святість. Благаю вас

Каталог навчальних програм варіативної частини
Збірник “Програми курсів за вибором І факультативів з української мови/української літератури. 8-11 класи/За заг ред к. Таранік —...

Повна назва програми Коли І ким затверджена Кількість годин за програ мою
Каталог навчальних програм варіативної складової робочих навчальних планів на 2012-2013

Методичні рекомендації до навчальної програми «Натхнення»
Каталог методичних рекомендацій до навчальної програми (спецкурсу, факультативу, курсу за вибором) варіативної складової навчального...

Анотований список літератури з теми: «Художньо-естетичне виховання...
Збірка матеріалів науково-практичної конференції вчителів художньо-естетичного циклу, трудового навчання «Художньо-естетичне виховання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка