Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма вступного випробування

Програма вступного випробування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії Луцького НТУ

_____________ В.В. Божидарнік

«____» _______________2014 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування з української мови та літератури

для абітурієнтів-іноземців, які вступають на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

на основі повної загальної середньої освіти


Розглянуто та схвалено на засіданні

приймальної комісії Луцького НТУ

протокол № 9 від 28.02.2014р.

ЛУЦЬК-2014


Пояснювальна записка
Програму вступного випробування з української мови та літератури для абітурієнтів-іноземців розроблено з урахуванням чинних програм з української мови та літератури для 5-9 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/ 11-6611 від 23.12.2004 р.) та програм профільного навчання учнів 10-11 класів (рівень стандарту, наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 28.10.2010 р.).

Пропонована програма вступного випробування передбачає виявлення рівня знань абітурієнтів з основних елементів української мови (лексики, будови слова і словотвору, фонетики, морфології, синтаксису, пунктуації), правил правопису. Питання програми орієнтовані також на виявлення рівня знань вступників-іноземців з усного монологічного і діалогічного мовлення. До програми включено питання з української літератури.


Теоретичний матеріал з української мови

І. Фонетико-графічний матеріал.

1. Загальні положення.

2. Звуки і літери (алфавіт). Орфоепічні норми граматичних форм. Голосні звуки, особливості їх вимови.

3. Букви я, ю, є, ї та їх звукове значення.

4. Апостроф в українських словах.

5. Приголосні звуки, особливості їх вимови. Звукове значення букв щ, дж, дз.

6. Звукове значення букв г, ґ.

7. Дзвінкі та глухі приголосні звуки.

8. Префікси з-, с-.

9. Тверді та м’які приголосні звуки.

10. М’який знак в українських словах.

11. Тверді та м’які приголосні звуки.

12. Зміни в групах приголосних.

13.Спрощення в групах приголосних.

14. Склад.

15. Інтонація. Особливості наголошування в українській мові.

16. Правила вживання апострофа в українських та іншомовних словах.

17. Правила вживання м’якого знака, буквосполучень -ьо-, -йо- та -ьйо- в українських та іншомовних словах.

18. Правопис ненаголошених голосних.

19. Правопис префіксів, суфіксів української мови.

20. Чергування голосних в українській мові.

21. Чергування в системі приголосних української мови.

22. Подвоєння та подовження приголосних в українських та іншомовних словах.

23. Правопис складних слів.

24. Уживання великої літери.
ІІ. Морфологічний матеріал.

1. Іменники. Нормативне уживання форм роду іменників. Нормативне уживання форм числа іменників. Відмінкові форми іменників. Відмінки в українській мові.

2. Займенники. Відмінювання та правопис займенників. Розряди займенників за значенням. Стилістичні особливості вживання займенників.

3. Прикметники. Розряди прикметників за значенням. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників.

4. Дієслова. Чергування голосних в основах форм дієслів. Система дієслівних форм. Дієвідмінювання. Типові порушення уживання дієслівних форм. Способи дієслова:

а) вираження дії, що відбувалася раніше;

б) вираження дії, що відбуватиметься;

в) вираження результативної дії;

г) вираження минулої та майбутньої результативних дій;

д) вираження прохання, побажання, наказу;

є) вираження напрямку руху.

5. Числівники. Відмінювання числівників. Розряди числівників.

6. Прислівники.

7. Дієприкметники. Творення дієприкметників. Активні й пасивні дієприкметники.

8. Дієприслівники. Творення дієприслівників.

9. Прийменники, сполучники, частки, їх правопис.
ІІІ. Синтаксичний матеріал.

1. Прості речення. Головні члени речення (підмет, присудок). Додаток. Означення. Обставина. Звертання. Вставні слова, словосполучення й речення. Речення розповідні, спонукальні і питальні. Окличні речення.

2. Складні речення.

3. Уживання сполучників у простому і складному реченнях.
IV. Пунктуаційний матеріал.

1. Тире в простому двоскладному реченні.

2. Розділові знаки при однорідних членах речення.

3. Розділові знаки при відокремлених означеннях.

4. Відокремлені прикладки.

5. Розділові знаки при відокремлених обставинах.

6. Розділові знаки при відокремлених додатках.

7. Розділові знаки при уточнювальних членах речення.

8. Речення, ускладнені вставними та вставленими конструкціями.

9. Розділові знаки при звертаннях.

10. Розділові знаки в складносурядному реченні.

11. Розділові знаки в складнопідрядному реченні.

12. Розділові знаки у реченнях зі словами як, мов, наче.

13. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

14. Розділові знаки при прямій мові.

IV. Словотвірний матеріал.

1.Творення іменників.

2. Творення прикметників.

3. Творення дієслів.

4. Творення прислівників.

5. Творення числівників.

6. Творення займенників.
V. Ситуативно-тематичний мінімум соціально-культурної сфери спілкування.

1. Факультет.

2. Робочий день.

3. Наш гуртожиток.

4. Обід.

5. Знайомство.

6. Бібліотека.

7. Моя родина.

8. Моє рідне місто.

9. Що я знаю про Луцьк.

10. Мій вихідний день.

11. Дружня допомога.

12. Супермаркет.

13. У гостях.

14. Прогулянка містом.

15. Спорт у житті людини.

16. День народження.

17. Український патріот.

18. Пори року в Україні.

19. Хай буде мир на землі.

20. У поліклініці.

Теоретичний матеріал з української літератури

Українська усна народна творчість

Історичні пісні.

«Пісня про Байду», «Зажурилась Україна, бо нічим прожити», «Розлилися круті бережечки», «Ой Морозе, Морозенку», «Максим, козак Залізняк».

Ліричні пісні. «Віє вітер в долину», «Вилітали орли з-за крутої гори», «Ой матінко-зірко», «Ой та зажурились стрільці січовії».

Народні думи. «Хмельницький та Барабаш», «Козак нетяга Фесько Ганжа Андибер», «Буря на Чорному морі», «Козак Голота», «Маруся Богуславка», «Втеча трьох братів з города Азова».

Балади. «Козака несуть», «Тройзілля», «Бондарівна».

Прадавня (середньовічна, давньоруська) українська література

Перекладна література. Оригінальна література. Літописи. «Повість минулих літ», «Галицько-волинський літопис», «Слово про закон і благодать» Іларіона, «Повчання дітям» Володимира Мономаха, «Слово о полку Ігоревім».

Давня українська література

І. Вишенський. «Послання до єпископів».

Історична проза.

«Літопис Самовидця», «Літопис Г. Граб'янки», «Літопис Самійла Величка», «Історія русів».

Шкільна драма. «Милість Божа»;

Ф. Прокопович. «Володимир».

Г. Сковорода.

«Всякому місту - звичай і права», «Бджола та Шершень», «Розмова, названа Алфавіт, або Буквар світу».

Нова українська література

І. Котляревський.

«Енеїда», «Наталка Полтавка».

П. Гулак-Артемовський.

«Пан та собака».

Г. Квітка-Основ'яненко

«Маруся», «Конотопська відьма».

Є. Гребінка.

«Ведмежий суд», «Рибалка», «Човен».

М. Костомаров.

«Співець Митуса», «Закон Божий. Книга буття українського народу».

Т. Шевченко.

«Причинна», «Думи мої, думи мої», «Катерина», «Перебендя», «Гайдамаки», «Іван Підкова», Тамалія», «Мені однаково», «Сон» («У всякого своя доля»), «Кавказ», «Єретик», «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм...», «Наймичка», «Розрита могила», «Великий льох», «Три літа», «Заповіт», цикл «В казематі», «Варнак», «Якби ви знали, паничі», «Я не нездужаю нівроку», «Ісаія. Глава 35», «Осії. Глава XIV «, «Неофіти», «Марія», «Юродивий», «Світе ясний, світе тихий!», «Назар Сто доля», «Художник».

Марко Вовчок.

«Максим Гримач»

П. Куліш.

«Чорна рада».

Ю. Федькович.

«Нива», «Три як рідні брати».

І. Нечуй-Левицький.

«Кайдашева сім'я».

Панас Мирний.

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

І. Карпенко-Карий

«Хазяїн».

І. Франко.

«Гімн», цикл «Веснянки», «Каменярі», «Не пора», «Червона калино, чого в лузі гнешся?», «Чого являєшся мені у сні?», «Декадент», «Сідоглавому», «Захар Беркут», «Борислав сміється», «Перехресні стежки», «Мойсей», «Іван Вишенський», «Украдене щастя».
Новітня українська література

М. Коцюбинський

«Тіні забутих предків», «Інтемецо».

Леся Українка.

«Досвітні огні», «Сопіга зрет зрего!», «Стояла я і слухала весну», «і все- таки до тебе думка лине», «Слово, чому ти не твердая криця», «Напис в руїні», «Дим», «Давня казка», «Роберт Брюс, король шотландський», «Мріє, не зрадь», «Епілог» («Хто не жив посеред бурі...»), «Хто вам сказав, що я слабка», «Лісова пісня», «Бояриня». Ї

В. Стефаник.

«Камінний хрест».

О. Кобилянська.

«Земля».

«Страчене життя».

О. Олесь.

«Замовкніть всі: великий час прийшов», «О слово рідне, орле скутий», «Айстри», «Чари ночі», «Воля».

П. Тичина.

«Ви знаєте, як липа шелестить», «О панно Інно, панно Інно», «Арфами, арфами», «Скорбна мати», «Золотий гомін».

М. Рильський.

«Слово про рідну матір», «Рідна мова», «Троянди й виноград».

В. Сосюра.

«Так ніхто не кохав», «Любіть Україну».

Остап Вишня.

«Зенітка», «Мисливські усмішки», «Чухраїнці», «Моя автобіографія».

М. Хвильовий.

«Я (Романтика)», «Мати».

У. Самчук.

«Марія».

М. Куліш.

«Мина Мазайло».

І. Багряний.

«Тигролови».

Є. Маланюк.

«Сучасники», «Шевченко».

Ю. Яновський.

«Вершники» («Подвійне коло»,»Чотири шаблі»).

А. Малишко.

«Пісня про рушник».

О. Довженко.

«Зачарована Десна», «Україна в огні».

О. Гончар.

«За мить щастя».

    1. Симоненко.

«Лебеді материнства».

В. Стус.

«Як добре те, що смерті не боюсь я», «На колимськім морозі калина», «Сто років як сконала Січ».

П. Загребельний.

«Диво».

Д. Павличко.

«О рідне слово, хто без тебе я», «Коли ми йшли удвох з тобою», «Два кольори».

Ліна Костенко.

«Маруся Чурай», «Пастораль XX століття»

І. Драч.

«Балада про соняшник»

Гр. Тютюнник

«Три зозулі з поклоном».

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Вальченко І.В., Прилуцька Я.М. Ласкаво просимо!: Навчальний

посібник з української мови для іноземних учнів підготовчого факультету.

Частина І. / І.В.Вальченко, Я.М. Прилуцька. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 387 с.

2. Вальченко І.В., Прилуцька Я.М. Ласкаво просимо!: Навчальний

посібник з української мови для іноземних учнів підготовчого факультету.

Частина ІІ. / І.В.Вальченко, Я.М. Прилуцька. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 305 с.

3. Вінницька В.М., Плющ Н.П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців / В.М.Вінницька, Н.П.Плющ. – К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1998. - 244 с.

4. Волощак М. Неправильно-правильно: довідник з українського слововживання / М. Волощак. – К.: Просвіта, 2000.- 124 с.

5. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум / Г.О. Козачук. – К.: Вища шк., 2001. – 208 с.

6. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови / Г.О.Козачук, Н.Г.Шкуратяна. – К.: Вища шк., 2003. 184 с.

7. Мелешко В.А Українська література. Повний курс підготовки для вступу до вищих навчальних закладів. / В.А.Мелешко, І.О.Радченко, О.М.Орлова, А.О. Панченков. – К.: Літера ЛТД, 2012. – 544 с.

8. Чистякова А.Б., Селіверстова Л.І., Лагута Т.М. Українська мова для іноземців: Підручник для іноземних студентів вищих навчальних закладів / А.Б. Чистякова, Л.І. Селіверстова, Т.М. Лагута. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 524 с.


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми вступного випробування із загальноосвітніх предметів для вступу на ОПП підготовки «бакалавра» на основі повної загальної середньої освіти». Програма вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та інформаційних стендах приймальної комісії.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами прийому до Луцького НТУ.

Оцінювання тесту

Екзаменаційний білет із вказаним у ньому варіантом містить 30 тестових завдань: 15 з мови і 15 з літератури. Правильно виконані тестові завдання оцінюються у 100 балів (шкала від 100 до 200).

Перший рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Одне правильно виконане завдання оцінюється у два бали.

Правильно виконані 10 завдань оцінюються у 20 балів.

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів.

Другий рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Одне правильно виконане завдання оцінюється в три бали. Правильно виконані 10 завдань оцінюються у 30 балів.

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів.

Третій рівень складності.

Загальна кількість завдань – 10. Одне правильно виконане завдання оцінюється в п’ять балів. Правильно виконані 10 завдань оцінюються у 50 балів.

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів.
Голова предметної комісії Л.М. Мялковська
Відповідальний секретар

приймальної комісії В.В. Стельмащук

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання...
«Секретар-друкарка», «Оператор комп’ютерного набору», «Діловод», «Оператор з уведення даних в еом(ОМ)», «Обліковець з реєстрації...

Програма
«Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного...

Програма Вступного випробування з фахових дисциплін
Навчальна програма дисципліни “Фінанси” розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста галузі...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для здобуття
Програма навчальної дисципліни „європейська інтеграція ”

Програма
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...

Програма
«кваліфікований робітник» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», Правилами прийому до Відкритого...

Програма
«Корекційна освіта», Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (для Миколаївського міжрегіонального...

Програма
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритого міжнародного університету розвитку...

Програма для проведення вступних екзаменів із дисципліни: «Історія України» для вступу
Метою вступного випробування з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності слухача курсів І визначення...

Програма вступного фахового випробування для вступ
Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою інженерного та комп’ютерного забезпечення апк на основі...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка