Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Бібліотека Ті дні у пам’яті народній… Рекомендаційний список літератури Інформаційно-бібліографічний відділ Вінниця, 2016

Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Бібліотека Ті дні у пам’яті народній… Рекомендаційний список літератури Інформаційно-бібліографічний відділ Вінниця, 2016


Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут
Бібліотека


Ті дні у пам’яті народній…
Рекомендаційний список літератури
Інформаційно-бібліографічний відділ

Вінниця, 2016 1. Бадах Ю. Друга світова війна (1939-1945 рр.) / Ю. Бадах // Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 4. – С. 93-108.

 2. Бейліс Л. До 65 - річчя Бабиного Яру / Л. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2006. – № 4. – С. 42.

 3. Бойко О. Д. Історія України : навч. посібник / О. Д. Бойко. – 4-те вид., допов. – К. : Академвидав, 2012. – 704 с. – (Альма-матер : засн. в 1999 р.).

 4. Великая Отечественная война 1941-1945 / В работах Жукова Н. – М : Изобразительное искусство, 1985. – 16 открыток.

 5. Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах : Фотоальбом. Т. 4. 1944р. / Состав. Носков И.Д., Петров С.Д., Рябов В.С. – 2-е изд., с измен., подписное. – М : Планета, 1988. – 400 с.

 6. Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах : Фотоальбом. Т. 3. 1943р. / Состав. Денисов Н.Н. – 2-е изд., доп. – М : Планета, 1987. – 400 с.

 7. Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах : Фотоальбом. Т. 5. 1945р. / Состав. Афанасьев Н.М. – 2-е изд., доп., подписное. – М : Планета, 1989. – 400с.

 8. Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах : Фотоальбом. Т. 2. 1942р. / Состав. Афанасьев Н.М. – 2-е изд., доп. – М : Планета, 1986. – 400с.

 9. Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах : Фотоальбом. Т. 1. 1941р. / Состав. Афанасьев Н.М., Трахман М.А. – 2-е изд., доп. – М : Планета, 1985. – 400с.

 10. Вільчинська З. В. Наша історія. Адміністративно-територіальний устрій, суспільно-політична історія Козятинщини в контексті історії України з найдавніших часів до сьогодення / З. В. Вільчинська. – Вінниця : Вінницька картографічна фабрика, 2013. – 912 с.

 11. Вінниччина - історія ставки Гітлера Вервольф // Освіта Вінниччини. – 2011. – 6 січ. – С. 4-5.

 12. В'ятрович В. Що знаємо про Другу світову? / В. В'ятрович // Урядовий кур'єр. – 2016. – 11 трав. – С. 1,5.

 13. Гайдай В. Слов'янське відлуння Другої Світової / В. Гайдай // Дзеркало тижня. – 2011. – 3 верес. – С. 15.

 14. Гальчак С. Д. На узбіччі суспільства: Доля українських "остарбайтерів" (Поділля, 1942-2007 рр.) : монографія / С. Д. Гальчак. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2009. – 768 с.

 15. Гальчак С. Д. Словом і багнетом : журналісти Вінничини у Другій світовій війні : до 70-річчя визволення України від нацистських загарбників, 55-річчя Національної спілки журналістів України / С. Д. Гальчак. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 100 с.

 16. Гальчак С. Д. Украинские остарбайтери Подольського региона (Вторая мировая война, послевоенный период) : монографія / С. Д. Гальчак. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2009. – 544 с.

 17. Гарін В. Б. Історія України : навч. посібник / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.

 18. Героїчний Київ / За ред. Автомонова П.Ф. – К : Політвидав, 1982. – 334 с.

 19. Говорят погибшие герои : Предсмертные письма советских борцов против немецко-фашистских захватчиков (1941-1945 г.г.) / Сост. В.А. Кондратьев, З.Н. Политов. – 7-е изд., допол. – М : Политиздат, 1982. – 287с. : ил.

 20. Гончаров С. Ціна Перемоги: людський вимір. Ще раз про втрати СРСР у Другій світовій війні / С. Гончаров // Дзеркало тижня. – 2014. – 23 трав. – С. 15.

 21. Гранчак Т. Україна і Друга світова війна: підходи до осмислення і представлення в соціокультурному дискурсі вітчизняних національних бібліотек / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 5. – С. 22-27.

 22. Гриневич В. Війна за війну / В. Гриневич // Критика. – 2012. – № 6. – С. 19-23.

 23. Грицак Я. Й. Нарис Історії України: Формування модерної укр. нації ХІХ - ХХ століття : Навч. посібник / Я. Й. Грицак. – М : Генеза, 1996. – 360 с.

 24. Грицюк В. Битва за Дніпро / В. Грицюк, О. Лисенко // Віче. – 2013. – №  23. – С.59-61.

 25. Грицюк В. Битва за Дніпро / В. Грицюк, О. Лисенко // Віче. – 2013. – №  24. – С. 2-4.

 26. Губанов С. Системные факторы Победы / С. Губанов // Экономист. – 2005. – № 5. – С. 3-25.

 27. День победы : Песни военных и послевоенных лет / Сост. Лебедев В.И. – К : Музична Україна, 1985. – 102 с.

 28. Дерев'янкін Т. Велика Вітчизняна війна: витоки, ресурси і зброя перемоги / Т. Дерев'янкін // Економіка України. – 2010. – № 5. – С. 30-45.

 29. Добржанський О. Український національно-визвольний рух та боротьба проти радянізації Західноукраїнських земель (1944-1955рр.) / О. Добржанський, В. Федорак // Історія України. – 2013. – № 12. – С. 4-9.

 30. Дроздов Г. М. Парад победы : Фотоальбом о параде на Красной Площади в Москве, 24 июня 1945 года / Г. М. Дроздов, Е. Н. Рябко. – М : Планета, 1985. – 240с. : ил.

 31. Дубов В. Із поля бою страшний урожай / В. Дубов // Урядовий кур'єр. – 2016. – 5 трав. – С. 7.

 32. Дубов В. Тріумфального маршу не вийшло / В. Дубов // Урядовий кур'єр. – 2012. – 4 трав. – С. 19.

 33. Дубов В. У німецько - радянській війні Україна постраждала найбільше (до 70-ї річниці Великої Перемоги) / В. Дубов // Урядовий кур'єр. – 2015. – 7 трав. – С.7.

 34. Дубов В. Як відроджували Україну / В. Дубов // Урядовий кур'єр. – 2011. – 6 трав. – С. 11.

 35. Іванюк Д. Роль жінки у Великій Вітчизняній війні: паралелі між минулим і сучасним / Д. Іванюк // Вісник. Київський інститут бізнесу та технологій. – 2015. – №  2. – С. 94-96.

 36. Кизя Л. Сидір Ковпак : Біографічна повість / Л. Кизя. – К : Радянські письменники, 1972. – 190 с.

 37. Клюенко Д. М. В боях за визволення України / Д. М. Клюенко. – К : Політвидав, 1984. – 176 с.

 38. Коваль М. В. Україна крізь віки. В 15-ти томах. Т. 12. Україна в другій світовій і Великій Вітчизняній війнах / М. В. Коваль. – К : Альтернатива, 1999. – 336 с. : іл.

 39. Конарєва Л. Війна не робить винятків / Л. Конарєва // Урядовий кур'єр. – 2016. – 7 трав. – С. 5.

 40. Кузнецов А. В. Бабий Яр : [роман-документ] / А. В. Кузнецов. – К. : Саммит-книга, 2008. – 368 с. : іл.

 41. Куликов В. Я. Оккупация Винницы (18.07.1941-20.03.1944) : свидетельство очевидца / В. Я. Куликов. – К. : ПАРАПАН, 2012. – 384 с.

 42. Кульчицький С. В. Історія України : повний курс підготовки для вступу до вищих навчальних закладів : довідник для абітурієнтів та школярів / С. В. Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 528 с.

 43. Лазарович М. В. Історія України : навч. посібник / М. В. Лазарович. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2011. – 685 с.

 44. Литвин В. Війна, що завжди з нами... / В. Литвин // Голос України. – 2011. – 7 трав. – С. 2-4.

 45. Литвин В. Гіркий полин 22 червня... / В. Литвин // Голос України. – 2011. – 22 черв. – С. 4-5.

 46. Мартиненко А. К. Міжнародні відносини 1945-1975 років : навч. посібник / А. К. Мартиненко, Б. А. Мартиненко. – К. : Ліра-К, 2007. – 366 с.

 47. Махун С. Піррова Перемога, або Канни в степах України у вересні 1941-го / С. Махун // Дзеркало тижня. – 2011. – 17 верес. – С. 1,15.

 48. Махун С. Чи оживуть привиди минулого на Вінниччині? / С. Махун, Т. Пархомчук // Дзеркало тижня. – 2011. – 16 квіт. – С. 1,15.

 49. Нікітенко К. 22 червня 1941 року: "раптовий" напад чи підступна пастка Йосипа Сталіна? / К. Нікітенко // Дзеркало тижня. – 2015. – 20 черв. – С. 1, 16.

 50. Олійник Ю. Радянські партизанські загони та з'єднання Хмельниччини в 1941-1944 рр. Формуванння, бойова діяльність і чисельність / Ю. Олійник // Історія України. – 2013. – № 4. – С. 15-18.

 51. Омельченко Г. Чи варто ділити пиріг Перемоги? / Г. Омельченко, В. Сабалдир // Голос України. – 2011. – 6 трав. – С. 4-5.

 52. Папакін Г. Трагічна хроніка одного рейду / Г. Папакін // Дзеркало тижня. – 2011. – 24 верес. – С. 15.

 53. Петровський В. В. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Х. : Школа, 2007. – 592 с.

 54. Петрушенко М. Вічний вогонь Менори / М. Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2011. – 29 верес. – С. 5.

 55. Плакаты Великой Отечественной 1941-1945 / Сост. Шумакова А.В., Алеева Р.Г. – М : Планета, 1985. – 200с. : ил.

 56. Політична історія України ХХ століття. У 6-ти томах. Т.4. Україна у Другій світовій війні (1939-1945) / Автори тому Кучер В.І., Гриневич В.А., Коваль В. С. – К : Генеза, 2003. – 584 с.

 57. Пустовіт О. На "Вервольф" повертається колючий дріт. Тут буде музей / О. Пустовіт // RIA. – 2011. – 9 лют. – С. 9.

 58. Світлична В. В. Історія України : навч. посібник / В. В. Світлична. – 6-ге вид., випр. і допов. – К. : Каравела, 2012. – 384 с.

 59. Симоненко П. Подвиг народу - безсмертний! / П. Симоненко // Голос України. – 2010. – 8 трав. – С. 4-5.

 60. Слюсаренко В. І ваша слава, і наша шана не матимуть меж... / В. Слюсаренко, І. Ковтонюк // Вінницька газета. – 2016. – 18 берез. – С. 7.

 61. Соболєв Ю. Брехня і правда про Велику Вітчизняну / Ю. Соболєв // Дзеркало тижня. – 2011. – 11 черв. – С. 15.

 62. Трагедія знівеченого дитинства // Історія України. – 2013. – № 9. – С. 6-10.

 63. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза : 1941-1945 гг. Т. 1. – М : Политиздат, 1975. – 543 с.

 64. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза : 1941-1945 гг. Т. 2. – М : Политиздат, 1975. – 511с.

 65. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза : 1941-1945 гг. Т. 3. – М : Политиздат, 1975. – 460 с.

 66. Українська ціна Перемоги // Урядовий кур'єр. – 2014. – 8 трав. – С. 4-5.

 67. Файзулін Я. Україна у вогні минулого століття: постаті, факти, версії / Я. Файзулін, В. Гінда. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 351 с.

 68. Чебан О. "Під час війни з України в Німеччину було вивезено цілу "країну" остарбайтерів" / О. Чебан ; інтерв'ю з доктором історичних наук С. Гальчаком // Урядовий кур'єр. – 2013. – 29 берез. – С. 8-9.

 69. Шаповал Ю. Бабин Яр: життя і смерть поруч / Ю. Шаповал // Дзеркало тижня. – 2011. – 24 верес. – С. 1,15.

 70. Шаповал Ю. Друга світова війна: викладання, дослідження, маніпулювання / Ю. Шаповал // Дзеркало тижня. – 2013. – 27 квіт. – С. 18.

 71. Шпак В. Так починалася війна... / В. Шпак // Урядовий кур'єр. – 2011. – 22 черв. – С. 18.

 72. Шульженко С. Документальна пам'ять про визволення Києва від гітлерівців у фондах Книжкової палати України / С. Шульженко, О. Тихоненко // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 12. – С. 31-36.

 73. Шуткевич О. Важка пам'ять / О. Шуткевич // Вінницька газета. – 2016. – 27 трав. – С. 7.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

К иївський національний торговельно-економічний університет Вінницький...
Банки та банківська діяльність : збірник офіційних текстів законів станом на 5 березня 2012 р. – К. Центр учбової літератури, 2012....

Міністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний...
«Світоглядні трансформації особистості студента внз: історико-філософські, соціально-правові та мовознавчі аспекти»

Вельмишановні колеги!
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету запрошує взяти участь...

Знаменні та пам’ятні дати Сарненщини на 2016 рік Рекомендаційно-бібліографічний довідник
Знаменні та пам’ятні дати Сарненщини на 2016 рік : реком бібліографічний довід. / Сарненська центральна районна бібліотека; методично-бібліографічний...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних...
Роботу виконано на кафедрі обліку, аналізу та аудиту в апк двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...

Кзк «дніпропетровська обласна бібліотека для дітей» відділ довідково...
До нас нова книга прийшла [Текст] : анотований бібліографічний список літератури. Вип. 4-5 /підгот. Л. В. Тараненко, О. Б. Буц, О....

Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...

Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Рекомендована література (основна І додаткова)

Автореферат розісланий «10»
Робота виконана на кафедрі історії та теорії господарства двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка